Anda di halaman 1dari 1

BORANG KONTRAK LATIHAN MURID 2019

SJK (T) LADANG SUNGAI BONGKOH, KEDAH DARUL AMAN

Salinan borang ini diletakkan di dalam Rekod Pengajaran & Pembelajaran dan 1 salinan dalam fail
Kontrak Latihan Induk (PK1)

NAMA GURU : SOMESUNTHER A/L SUBRAMANIAM

MINGGU : 21 TARIKH : 09.06.2019 HINGGA : 13.06.2019

JUMLAH SOALAN
TAJUK LAIN-LAIN
JUM
KEMAHIRAN OBJEKTI (NYATAKAN
MATAPELAJARAN WAKTU STRUKTUR ESEI )
F

AHAD

Cuti Sempena Menyambut Hari Raya Aidilfitri

ISNIN

3.6 Menulis untuk


BAHASA MELAYU Menyampaikan maklumat 10
TAHUN 2 tentang sesuatu perkara
2 waktu 1
& dengan menggunakan
TAHUN 3 bahasa yang santun

SELAS
A

BAHASA MELAYU 5.1 Memahami fungsi dan


TAHUN 2 menggunakan golongan kata
mengikut konteks 2 waktu 1 10
&
TAHUN 3

RABU

KHAMIS

4.3 Menghasilkan bahan


BAHASA MELAYU sastera dengan
TAHUN 2 menyerapkan keindahan
& dan kesantunan bahasa 2 waktu 1 10
TAHUN 3 serta
mempersembahkannya
secara kreatif.

Pengesahan oleh: ..................................................


Tandatangan KP/PK/GB