PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN (PSK) TAHUN 2008 SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BARU KM 5, BUKIT

BARU, 75150 MELAKA.
JENIS PROGRAM STRATEGI PELAKSANAAN DISKRIPSI JANGKAAN HASIL INDIKATOR

1

TERAS

Mesyuarat Panitia

a. Pengurusan Panitia. - Fail / rekod akademik - Prestasi murid / mata pelajaran - Tugasan membuat soalan ujian dan memeriksa kertas jawapan. - Latihan / catatan nota dan kerja murid. - Laporan prestasi murid. b. Penyelarasan Sukatan Pelajaran dan Rancangan Pelajaran Setahun. c. Media Pengajaran (MP) d. Membuat perkembangan staf. e. Laporan prestasi murid

a. Minimum 3 kali setahun - mengikut keperluan. Januari , Jun Oktober.

1. Kelulusan 100%

1. Fail sedia disemak dan 2. Diminit dan digunakan dikemaskininkan. dengan berkesan. 2. P&P berjalan dengan bekesan. 3. Dibuat tindak ikut.

Jadual Waktu

a. Jadual kelas b. Jadual mata pelajaran 1. Menjalankan P dan P berdasarkan HSP dan RPT. 2. 80 % P dan P adalah

Sepanjang tahun. Bilik darjah.

P&P berjalan dengan bekesan. Peningkatan minat dan prestasi murid

Dipamerkan

Pengajaran dan Pembelajaran TERAS

Tindakan guru yang sentiasa bermotivasi

Penggunaan

2

dalam bentuk pembelajaran aktif, beraktiviti dan berpusatkan murid. 3. Folio murid Ujian dan penilaian PKSR - Penyediaan item - berdasarkan PPD dan JPM - ikut format dan kebolehan pelajar. 1. Berdasarkan perancangan. 2. 10 jam setahun. 3. Penilaian projek ( Hari PSK 1. Menetapkan jumlah latihan dan aktiviti yang berkesan

media pengajaran yang berkesan

PKSR 1 dan 2

Markah disiapkan, dianalisis dan dibincangkan dalam mesyuarat panitia.

Borang markah berkomputer. Laporan adab belajar.

Projek SOKONGAN Kewarganegaraan

Februari - Ogos

Penghasilan Projek yang berkualiti. Menghasilkan laporan projek.

Penglibatan guru sebagai pembimbing dan murid melaksana sepenuhnya. Semua murid

Latihan bertulis dan folio

Setiap aktiviti yang dijalankan di dokumentasikan dan disimpan sebagai folio di dalam fail peribadi murid

Penghasilan kerja yang berkualiti

3

Kotak Aduan

1. Taklimat kepada semua guru mengenai pelaksanaan program. 2. Pelaksanaan program 1. Pameran Jemputan (cadangan) : - PDRM - Kesihatan - Penjara - Bomba dan Penyelamat 2. Pameran hasil aktiviti dan projek kewarganegaraan. 3. Ibu bapa /penjaga dijemput

Mengedarkan brosur.

PROGRAM KHAS Hari PSK Bulan Ogos

Masalah disiplin berkurangan. Peningkatanmutu sahsiah warga sekolah Peningkatan pengetahuan dan sahsiah murid serta masyarakat setempat.

Penglibatan semua warga SKBB

Perubahan sikap yang cemerlang dan gemilang

Disediakan oleh : .................................................... (MOHD NAZRI BIN HASHIM)

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful