Anda di halaman 1dari 1

Assalamu’alaikum Wr.

Wb

NYUWUN TAMBAHING DONGA PANGESTU


Ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah SWT, bilih
sampun jangkep 4 wulan anggenipun hanggarbini anak/simah kula

EVA MARDIANA
Nyuwun panjurung donga mugi jabang bayi saha ibu
tansah kallis ing sambekala nir ing rubeda
dumugi samangke anggenipun babaran pinaringan wilujeng tuwin rahayu.
Mugya jabang bayi dados lare pinunjul, hambeg utama,
soleh/ solikhah, wageta mikul dhuwur mendhem jero dumateng tiyang sepuh,
saha migunani dumateng ing sesami kados ingkang
tansah dipun sesuwun wonten ngarsanipun Gusti Allah.
Aamin Yaa Rabbal’alamin
Matur sembah suwun
Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Minggu, 20 Oktober 2019


Ahad, 21 Safar 1441 H

M. Saleh Hidayat & Eva Mardiana

Assalamu’alaikum Wr.Wb

NYUWUN TAMBAHING DONGA PANGESTU


Ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah SWT, bilih
sampun jangkep 4 wulan anggenipun hanggarbini anak/simah kula

EVA MARDIANA
Nyuwun panjurung donga mugi jabang bayi saha ibu
tansah kallis ing sambekala nir ing rubeda
dumugi samangke anggenipun babaran pinaringan wilujeng tuwin rahayu.
Mugya jabang bayi dados lare pinunjul, hambeg utama,
soleh/ solikhah, wageta mikul dhuwur mendhem jero dumateng tiyang sepuh,
saha migunani dumateng ing sesami kados ingkang
tansah dipun sesuwun wonten ngarsanipun Gusti Allah.
Aamin Yaa Rabbal’alamin
Matur sembah suwun
Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Minggu, 20 Oktober 2019


Ahad, 21 Safar 1441 H

M. Saleh Hidayat & Eva Mardiana