Anda di halaman 1dari 1

DOA BERANGKAT HAJI

SAKDERENGE BUDAL

NGLAKONI SHOLAT SUNAT MUTLAK.

DONGA:

ALLOHUMA YAALLAH GUSTI MUGI-MUGI KESAH


KULA NGIBADAH HAJI LAN ZIARAH KULA WONTEN
NGARSONIPUN NABI MUHAMMAD SAW,
PANJENENGAN PARINGI WILUJENG LANCAR
MBOTEN WONTEN ALANGAN MENOPO-NOPO SARTO
SEDOYO NGAMAL SAE KULO MA’BUL SEDOYONIPUN
KALUWARGA LAN HARTA BENDA INGKANG KULA
TILAR KULA SUWUN PANJENENGAN REKSO BIJAHI
SAYIDINA MUHAMMAD SAW, ALHAMDULILLAHI
ROBBIL NGALAMIN.

DONGA:

BISMILLAHILLADI LAYADURRU MANGAS MIHI SAIUN


FIL ARDI WA SAMAAI WAHUWA SAMINGUL ALIM.