Anda di halaman 1dari 1

MINGGU

19
STRATEGI PdPc
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN Pembelajaran berasaskan Inkuiri
Pembelajaran Berasaskan Masalah
1 Minggu/ Hari / Tarikh 19/Isnin/13-5-2019 Penggunaan Teknologi √
1A/8:00am-9:00am/Pendidikan Sivik(Bahasa Amali/Hands On /ujikaji √
2 Kelas/Masa / Mata Pelajaran
Melayu) Bimbingan Berfokus
1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan Individu/Kumpulan
3 Standard kandungan Pembelajaran Berasaskan Projek
idea bagi pelbagai tujuan.
1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan. Perbincangan
4 Standard Pembelajaran Lain-lain (Nyatakan)

AKTIVITI MURID
5 Nilai Teras Kasih Sayang
Perbincangan Berkumpulan
6 Tajuk Fizikal Cergas Mental Sihat Perbincangan Think Pare Share
-Menjelaskan cara menjaga kebersihan diri. Pembentangan dan Gallary walk
(Pengetahuan) Susun dan kembang idea (i-THIINK)
-Berkongsi perasaan tentang penjagaan makanan X Stay, y Stray
6 Objektif Pembelajaran bagi menjaga kecergasan fizikal untuk kesihatan Deklamasi Sajak/Nyanyian/Lakonan √
mental dan emosi.(Sosioemosi) Latihan Berfokus-penyelesaian
-Membasuh tangan dengan cara yang betul Masalah
sebelum dan selepas makan.(Tindakan) Traffic Light √
1. Murid menonton video mengenai kebersihan Lain-lain (Nyatakan)
diri. (Set induksi)(Didik hibur)
2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
video yang telah ditayangkan.(Pengetahuan) Peta Bulatan
3. Murid menyanyi lagu “Bangun Peta Buih
Pagi”.(Sosioemosi) Peta Buih Berganda
4. Murid menyebut aktiviti dan melakukan Peta Pokok
8 Aktiviti PdP
pergerakan kreatif berdasarkan lirik lagu yang Peta Dakap
mereka nyanyi. (Sosioemosi) Peta Alir √
5. Murid ditayangkan dengan peta alir mengenai Peta Pelbagai Alir
cara-cara membasuh tangan dengan Peta Titi
betul.(Tindakan)
6. Murid melakonkan semula cara-cara membasuh KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
tangan dengan turutan yang betul.(Tindakan) Mengaplikasi √
9 Pengisian Kurikulum Menganalisis
10 Ilmu Nilai Kasih Sayang Menilai
Mencipta √
11 EMK/KB/ BCB TMK/ Menjana idea/ Verbal-linguistik
Catatan KBAT
Gambar
Video
Sumber Pendidikan (BBM/ Lirik Lagu
12
ABM / BBB) Peta Alir
GERAK KERJA SUSULAN MURID
Sabun tangan
Pemulihan √
Sumber Bahan/rujukan
Pengukuhan
Murid dapat membasuh tangan dengan cara yang Pengayaan
13 Pentaksiran Latih Tubi
betul.

14 Kehadiran PENTAKSIRAN BILIK DARJAH


Latihan Bertulis
Lisan √
Kuiz
Pembentangan
Lain-lain(Nyatakan)
15 Refleksi
TAHAP PENGUASAAN MURID
BAND 1 / TAHAP 1
BAND 2 / TAHAP 2
BAND 3 / TAHAP 3
BAND 4 / TAHAP 4
BAND 5 / TAHAP 5
BAND 6 / TAHAP 6