Anda di halaman 1dari 1

CUKAI PENDAPATAN

Butiran Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5


RM RM RM RM RM
Jumlah pendapatan kewangan 32892 33117 33342 33567 33792
(Gaji asas + Bonus penjawat awam)
Pelepasan cukai
Diri Sendiri 9000 9000 9000 9000 9000
Ibu bapa 2400 2500 2600 2800 3000
Perubatan 200 300 400 500 600
Gaya hidup (Buku, Majalah & Bil Internet) 700 800 900 1000 1100
Caruman perkeso 250 250 250 250 250
zakat 240 360 460 560 600
Derma 200 250 300 350 400
Insuran perubatan 1800 1800 1800 1800 1800
Jumlah pelepasan cukai 9990 15260 15710 16260 16750

Jumlah Pendapatan bercukai 18102 17857 17632 17307 17042

Jumlah cukai pendapatan 1% 131 179 176 173 170