Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh : 12 Mei 2010


Hari : Rabu
Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual
Bidang : Membuat corak dan rekaan
Tajuk : Hari Guru
Kelas : 3 Sutera
Masa : 3.15 – 4.15 petang
Bilangan Murid : 29 orang
Lelaki : 9 orang Perempuan : 20 orang
Objektif Am : Mengasah bakat murid dalam merekacipta.
Objektif Khas : Pada akhir pelajaran ini murid dapat :
i) Mengetahui cara-cara untuk menghasilkan corak dengan menggunakan
kertas dan gunting.
ii) Menampal corak pada kad ucapan dengan kemas dan tepat.
iii) Menghasilkan kad ucapan yang menarik dan kreatif.
Pengetahuan Sedia : Murid pernah melihat kad buatan tangan.
Murid telah sedia mengetahui bentuk beberapa corak menarik.
Murid tahu menggunakan gunting dan menampal.
Alat Bantu Mengajar : Buku panduan guru
Kad ucapan
Papan hitam
Bahan Bantu Mengajar : Kertas A4
Gunting
Gam
Kertas warna
Nilai Murni : Kerjasama
Kekemasan
Ketelitian

Langkah Penyampaian :
LANGKAH ISI AKTIVITI CATATAN
Set Induksi a) Guru member salam diikuti bersoal jawab
dengan murid.
- Bertanya khabar dan kehadiran murid.
- Siapa pernah dapat kad ucapan?
- Daripada siapa?
- Sempena apa?
b) Guru mengaitkan dengan pembelajaran hari
ini.

Langkah 1 Pengenalan a) Guru menunjukkan beberapa contoh kad Kemahiran


terhadap kad ucapan. memerhati.
ucapan. b) Menerangkan apa itu kad ucapan dan isi Kemahiran
kandungan kad. Nyatakan contoh. mendengar.
c) Memberitahu sebab-sebab beri kad ucapan.
d) Guru kaitkan dengan Hari Guru yang bakal
tiba.

Langkah 2 Penghasilan a) Guru meminta murid membentuk kumpulan Kemahiran


kad ucapan. yang terdiri daripada 2 orang setiap bekerjasama.
kumpulan. Kemahiran
b) Setiap pasangan diberi kertas A4 dan kertas melukis.
warna.
c) Murid diminta bekerjasama menghasilkan
sekeping kad untuk mana-mana guru.
d) Guru memantau dan membantu murid.

Langkah 3 a) Beberapa kumpulan dipanggil ke hadapan Nilai:


kelas untuk menunjukkan hasil kerja mereka. Keberanian
b) Murid diminta membaca ucapan didalam kad
tersebut.

Penutup a) Guru membuat rumusan aktiviti pada hari Nilai:


ini. Faedah membuat kad ucapan sendiri. Ikhlas
b) Guru mengingatkan murid agar simpan kad Penghargaan
ucapan yang telah dihasilkan untuk diberi
kepada guru-guru semasa Hari Guru.

Catatan Guru :
Proses PnP pada hari ini berjalan lancar. Murid-murid kelihatan bersemangat semuanya. Mereka
begitu tertarik terhadap aktiviti yang saya jalankan hari ini. Bakat murid dalam menjadi seorang
yang kreatif dapat dilihat. Mudah-mudahan saya dapat menjalankan aktiviti yang menarik
sekaligus menarik minat mereka lagi pada masa akan datang.