Anda di halaman 1dari 6

LATIHAN SOAL MATEMATIKA KELAS 1 NILAI TEMPAT BILANGAN

PULUHAN DAN SATUAN

Nama : .......................................................
I. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk panjang !
1. 23 = ...........................+...............................
2. 25 = ...........................+...............................
3. 34 = ...........................+...............................
4. 38 = ...........................+...............................
5. 46 = ...........................+...............................
6. 65 = ...........................+...............................
7. 70 = ...........................+...............................
8. 78 = ...........................+...............................
9. 88 = ...........................+...............................
10. 97 = ...........................+...............................

II. Isilah !
11. 28 = ..............puluhan dan ..............satuan
12. 41 = ..............puluhan dan ..............satuan
13. 17 = ..............puluhan dan ..............satuan
14. 39 = ..............puluhan dan ..............satuan
15. 20 = ..............puluhan dan ..............satuan
16. 4 puluhan dan 1 satuan = .............
17. 6 puluhan dan 5 satuan = .............
18. 9 puluhan dan 0 satuan = ……….
19. 3 satuan dan 7 puluhan = ……….
20. 9 satuan dan 5 puluhan = ……….

Anda mungkin juga menyukai