Anda di halaman 1dari 3

DOA PENUTUP

Assalamualaikum Wr. Wb.


Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala
untuk merenungkan, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah SWT agar
apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini, di ridhoi Allah SWT

sebelum memulai doa, izinkan saya untuk memimpin doa penutup kali ini
dengan berdoa menurut agama Islam , untuk itu bapak/ibu/sdra/i beragama
non muslim mohon untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaan masing
masing, terima kasih.

Audzubillahiminasy syaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim

Astagfirullahaladzim..

Alhamdulillahirabbil’alamin, hamdan yuwafi ni a’mahu wa yukafi u mazidah ,


ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa’adzimi
sulthanik

Allahumma shalli ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad

Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..


Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU hingga Tiada henti-
hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat
karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, pada hari ini dengan
penuh keakraban dan bahagia, Semoga dengan hadirnya kami di tempat yang
penuh dengan rasa aman dan nyaman ini, ENGKAU limpahkan barokah dan
ridho-MU dalam acara yang kami laksanakan ini.
.

Ya Allah, Ya Muhaimin ya salam Ya Tuhan kami..


Seminar dan Talkshow kali ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami,
terutama menjalin hubungan silaturahim antar sesama manusia, makhluk
terbaik yang telah engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan-Mu Ya Rabb..
Engkau Hadirkan kami disini tidak lain hanyalah untuk sekaligus
meningkatkan kompetensi kami di bidang pendidikan yang kami tempuh sesuai
kompetensi kami masing masing, untuk itu ya Allah, tanamkan sifat Rahman
dan Rahim-MU kepada kami agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat
pada hari ini..

Allahumma Ya Quddus Ya Salam Ya Allah, penentu masa depan.


masa depan adalah milik generasi penerus kami, jadikan kami sebagai generasi
yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para pendahulu,
generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat
kemajuan yang kami cita-citakan. tiada harapan dan dambaan kami melainkan
mengharap borokah dan rIdho-mu selalu menyertai kami

Allahumma Ya Allah, Ya Arsyil Azhim Ya Tuhan kami..


Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya Ya Allah, ENGKAU dapat
melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua dan ENGKAU
tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin
dengan baik dan utuh.

Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..


Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa dan
kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.
ya allah, hanya kepada-mu kami menyembah dan memohon pertolongan,
kabulkanlah doa kami
Ya allah, hanya kepada-mu kami melakukan pebgabdian dan hanya kepada-mu
kami mohon pertolongan.

Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ‘adzaban naar
Washallallahu 'ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi washahbihi wabaraka
wasallam
Subhana Rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifuna, Wasalamun 'alal mursalin
walhamdulillahirabbil 'alamin,
Alhamdulillahrabbil alamin

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Anda mungkin juga menyukai