Anda di halaman 1dari 38

KERTAS KERJA

PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 & GURU PENYAYANG


SEKOLAH KEBANGSAAN BUNGIN
SPAOH, SARAWAK
TAHUN 2019

‘MINDA CERDAS MATA BERCAHAYA’


1.0 PENGENALAN

Program transisi bertujuan untuk membantu murid baru menghadapi perubahan


dalam keadaan transisi dan pendidikan yang tidak formal di rumah atau di Prasekolah
ke arah pendidikan yang lebih formal di Tahun Satu sekolah rendah. Program ini
memastikan semua murid tahun satu yang datang dari pelbagai latar belakang dan
pengalaman yang berbeza memulakan proses pembelajaran mereka di Tahun Satu
yang sama.

Program ini dijalankan selama 3 minggu dan pelbagai aktiviti secara individu
atau berkumpulan dijalankan. Murid juga berpeluang merasai pengalaman baru berada
dalam kawasan persekitaran sekolah yang ceria dan kondusif yang tersedia untuk
mereka.

2.0 RASIONAL

Murid yang melangkah masuk ke tahun satu biasanya mempunyai pelbagai


pengalaman dan latar belakang yang berbeza. Keadaan ini mendatangkan kesan yang
berterusan dalam aspek pengurusan pembelajaran. Antaranya;

2.1 Tahap kematangan yang berbeza antara murid

2.2 Kesediaan untuk belajar

2.3 Pengetahuan dan kemahiran

Tahap kematangan mereka tidak sama kerana berpunca daripada persekitaran


mereka membesar iaitu, persekitaran di rumah dan dalam masyarakat. Mereka bergaul
dengan kumpulan yang lebih besar berbanding kumpulan yang pernah mereka lalui
semasa di Prasekolah. Pelbagai cabaran dan dugaan akan mereka hadapi khasnya
pada minggu pertama persekolahan. Bagi murid yang telah mengikuti program
prasekolah dan tadika bersedia untuk menerima pembelajaran formal manakala bagi
murid yang tidak pernah didedahkan dengan program ini belum bersedia sepenuhnya.
Oleh itu, bagi murid yang pernah mengikuti program prasekolah dan tadika lebih mudah
berkembang berbanding mereka yang tidak mengikuti proses pembelajaran awal yang
terancang.

3.0 TUJUAN PROGRAM

Program ini dirancang berdasarkan konsep Guru penyayang-Minda Cergas Mata


Bercahaya. Antara tujuannya ialah;

3.1 Murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, guru-guru dan rakan-
rakan baru dalam masa yang singkat.

PTGP SKB Tahun 2019 1


3.2 Guru dapat menyelaraskan keperluan murid dari segi kognitif, emosi dan
jasmani secara menyeluruh sebelum memulakan proses pembelajaran
secara formal di tahun 1.

3.3 Meningkatkan semangat dan minat murid untuk terus belajar dalam
suasana yang baru

3.4 Memperolehi kemahiran asas mengikuti sukatan pelajaran Tahun 1.

3.5 Membantu murid menyesuaikan diri dalam kelas Tahun 1.

4.0 OBJEKTIF

Antara objektif program ini dijalankan adalah untuk mencapai aspirasi berikut, iaitu :

4.1 Mengembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan diri kepada persekitaran


pembelajaran yang formal.

4.2 Memperoleh pengetahuan dan kemahiran asas mengikut sukatan


pelajaran Tahun 1.

4.3 Mencapai tahap pencapaian kognitif yang hampir sama untuk


memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya.

4.4 Murid dapat meningkatkan kemahiran tematik, bersepadu dan belajar


melalui kaedah didik hibur.

4.5 Memantapkan kefahaman tentang kesinambungan pengajaran dan


pembelajaran serta tingkah laku murid.

5.0 SASARAN

5.1 Program ini diadakan khas untuk murid-murid Tahun Satu yang akan
memulakan sesi persekolahan mereka pada tahun 2019.

6.0 VISI

6.1 Badan sihat, minda cerdas dan yakin diri.

7.0 MISI

7.1 Menyusun pendekatan dan strategi yang berkesan berdasarkan kepada


keperluan serta kemampuan sekolah bagi mencaapai kecemerlangan.

PTGP SKB Tahun 2019 2


8.0 MINDA CERDAS MATA BERCAHAYA

8.1 Minda Cerdas

Kemampuan murid-murid Tahun 1 membina dan mengaplikasikan kemahiran berfikir


secara aktif melalui aktiviti berkumpulan dan saling membantu antara satu sama lain
serta penglibatan yang menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti yang dirancang awal lagi
menunjukkan minda cerdas. Dalam masa yang sama murid-murid juga diharapkan
dapat meningkatkan perasaan ingin tahu mereka melalui aktivit-aktiviti yang mencabar
serta bersesuaian dengan tahap umur dan pencapaian sedia ada. Melalui aktiviti-aktiviti
tersebut, akan wujud proses komunikasi yang dapat meningkatkan tahap keyakinan diri
dalam kalangan murid serta dapat memantapkan pemupukan nilai-nilai murni yang
sedia ada.

8.2 Mata Bercahaya

Murid-murid Tahun 1 dapat merasakan satu keseronokan untuk terus belajar bersama
kawan-kawan, suasana persekitaran dan guru-guru yang baru. Semangat dan minat
mereka akan terus meningkat dari semasa ke semasa melalui aktiviti-aktiviti yang
disediakan tanpa menimbulkan sebarang masalah kepada sekolah, guru mahupun ibu
bapa dan penjaga mereka. Keadaan ini dapat diterjemahkan melalui sinar mata mereka
yang sentiasa bercahaya pada setiap masa dan ketika untuk meneruskan proses
pembelajaran mereka di Tahun 1.

PTGP SKB Tahun 2019 3


9.0 PELAN TINDAKAN PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN
1/2019

BIL PERKARA MASA CATATAN

Menubuhkan Jawatankuasa
Pelaksanaan Program Transisi :
1 31 Disember 2018 AJK Pelaksana
(Pengerusi, Penyelaras,
Setiausaha, Bendahari, Guru-guru
Tahun 1)

Merancang Akktiviti Program


AJK program
2 Transisi oleh Jawatankuasa 31 Disember 2018
Transisi
Pelaksanaan
 Aktiviti Minggu Orentasi

Program Penyediaan Fizikal Guru Tahun 1


3 31 Disember 2018
Program
- Bilik/Kelas Tahun 1

Penolong Kanan
4 Mesyuarat Staf Pertama/Agihan 31 Disember 2018
HEM/ Guru-guru
Tugas
Pendaftaran Tahun 1 Penolong Kanan
5. - Taklimat ibu bapa 31 Disember 2018 HEM/ Guru-guru
Tahun 1

Guru Besar, PK 1,
Pelaksanaan Program Transisi 2 Januari 2019 –
7. PK HEM, PK KK,
2019 18 Januari 2019
Guru-guru Tahun 1.
(3 minggu)

PTGP SKB Tahun 2019 4


10.0 JAWATANKUASA PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI TAHUN 1/2019
BUNGIN

Penasihat : ( Guru Besar ) En. Adi Bin Hj. Spaiee


Pengerusi : (PK Pentadbiran) Cik Hamdiah Binti Hj. Majini
Naib Pengerusi 1 : ( PK HEM ) Pn. Khaliah Binti Hj. Ja’afar
Naib pengerusi 2 : (PK Kokurikulum ) En. Mahmood Bin Hj. Gulong
Guru Penyelaras : (Guru Kelas Tahun 1) Cik Adibah Binti Ahmad Humaidi
Setiausaha : Pn. Janibah Binti Husaini
Bendahari : En. Edris Bin Seman
AJK : Semua Guru Tahun 1

Senarai Guru Tahun 1 2019

Guru Kelas : Cik Adibah Binti Ahmad Humaidi


Guru Pembantu :
1. En. Mahmood Bin Hj. Gulong
2. Cik Mary Michelle A/K Risa
3. En. Mohamad Hatta Bin Hj. Sujaidi
4. Cik Siti Aisyah Binti Che Harun
5. En. Edris Bin Seman
6. Cik Siti Aisyah Binti Che Harun
7. Pn. Nur Azmina Abdullah
8. Pn. Janibah Binti Husaini

PTGP SKB Tahun 2019 5


11.0 MAJLIS PENUTUP PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN
1/ 2019

Tarikh : 18 Januari 2019


Hari : Jumaat
Tempat : Kelas Tahun 1

11.1 AHLI JAWATAN KUASA INDUK


Penasihat : En. Adi Bin Hj. Spaiee (Guru Besar)
Pengerusi : Cik Hamdiah bin Majini (PK Kurikulum)
N/Pengerusi : Pn. Khaliah binti Ja’afar (PK Hal Ehwal Murid)
: En. Mahmood bin Hj. Gulong (PK Kokurikulum)
Penyelaras : Cik Adibah binti Ahmad Humaidi (Guru Kelas Tahun 1)
Setiausaha : Pn. Janibah Binti Husaini (Pembantu Guru Kelas Tahun 1)

11.2 AHLI JAWATAN KUASA PELAKSANA


Semua guru Tahun 1/ 2018
Pengacara Majlis : Pn. Azmina Abdullah
Pembaca doa : Ustaz Ha Hilmi Bin Yusuf
Ahli Jawatankuasa :
 Persiapan dan Persembahan murid : Cik Mary Michelle Anak Risa
: Cik Adibah Binti Ahmad Humaidi
 Teknikal dan Persiapan Tempat : En. Edris Bin Seman
 Disiplin murid : En. Mohamad Hatta Bin Hj. Sujaidi
 Dokumentasi : Cik Adibah Binti Ahmad Humaidi
 Hadiah dan cenderahati : Pn. Janibah Binti Husaini

PTGP SKB Tahun 2019 6


11.3 ATURCARA MAJLIS PENUTUP MINGGU TRANSISI
8.00 pagi : Murid berkumpul
8.15 pagi : Bacaan doa
8.30 pagi : Ucapan Penutupan Program Minggu Transisi dan Guru
Penyayang
- En. Adi Bin Hj. Spaiee (Guru Besar)
Persembahan murid
Penyampaian hadiah
10.00 pagi : Bersurai

12.0 ANGGARAN PERBELANJAAN SEPANJANG PROGRAM MINGGU TRANSISI

BIL PERKARA KUANTITI ANGGARAN


(UNIT) HARGA (RM)
1 Kertas Mahjung 10 helai 4.00
2 Kertas putih A4 1 rim 10.00
3 Name Tag dan Tali 18 keping 12.60
4 Pensel 2 kotak 10.00
5 Plastik laminate 1 kotak 30.00
JUMLAH RM 67.00

PTGP SKB Tahun 2019 7


13.0 ANGGARAN PERBELANJAAN MAJLIS PENUTUP TRANSISI

BIL KATEGORI KUANTITI ANGGARAN


(UNIT) HARGA
(RM)
Tempat
1
pertama x 1 8x1=8
Tempat
Hadiah Aktiviti Mewarna kedua x 1 5x1=5
Tempat
ketiga x 1 3x1=3
Jumlah RM 16.00
Hadiah Murid Aktif 1 5X1=5
2
Hadiah Murid Ceria 1 5X1=5
3
Hadiah Murid Sopan 1 5X1=5
4
Hadiah Murid Berdisiplin 1 5X1=5
5
Hadiah Murid Kemas
6 1 5X1=5
Jumlah RM25.00
JUMLAH RM 41 .00

JUMLAH KESELURUHAN : Anggaran perbelanjaan sepanjang minggu transisi dan


majlis penutup (RM67 + RM41 = RM108.00)

PTGP SKB Tahun 2019 8


14.0 PELAKSANAAN PROGRAM (RUJUK JADUAL TRANSISI DI LAMPIRAN A)

14.1 Minggu Transisi


Minggu transisi berjalan selama 3 minggu dan harus mempunyai perisian
program yang mantap dan bersesuaian supaya tujuan dan objektif yang
ditetapkan tercapai. Pelaksanaan aktiviti berbeza sepanjang dua minggu
pertama persekolahan sebagi persediaan murid umtuk proses pembelajaran
dalam suasana yang menyeronokkan. Pada minggu ketiga murid akan
menjalani pra membaca dan menulis berdasarkan tema mengikut mata
pelajaran masing-masing. Objektif setiap minggu ialah:

 Minggu Pertama : Minggu Orentasi


 Mengenali dan membina hubungan mesra dalam kalangan kanak-kanak dan
guru dalam masa yang singkat.
 Mengurangkan rasa malu, segan dan takut dalam kalangan murid yang
berlainan
latar belakang pengalaman dan sosioekonomi.
 Meningkatkan hubungan mesra dalam kalangan murid-murid Tahun 1.
 Memupuk semangat bekerjasama dengan cara menetap dan mencapai
matlamat yang kolaboratif.

 Minggu Kedua : Gerak Kerja Kumpulan


 Meningkatkan hubungan mesra dalam kalangan murid-murid Tahun 1.
 Memupuk semangat bekerjasama dengan cara menetap dan mencapai
matlamat yang kolabaratif.

 Minggu Ke Tiga : Pra Tulisan


 Mendedahkan murid dengan suasana pengajaran dan pembelajaran yang
menyeronokkan.
 Meningkatkan potensi diri dalam bidang kognitif dan bahasa, psikomotor dan
fizikal dan sosioemosi secara beransur-ansur dan bersistematik.

PTGP SKB Tahun 2019 9


 Menggunakan kemahiran yang ada untuk perkembangan diri yang
berterusan.
 Membina dan meningkatkan kemahiran murid yang lemah dan potensi diri
mereka.
 Mengurangkan perbezaan yang ketara tentang perkembangan kognitif dan
hubungan sosial antara murid.
 Memulakan pengajaran dan pembelajaran KSSR yang bersepadu melalui
pendekatan tematik.

15.0 PENUTUP
Pada keseluruhannya, Program Transisi Tahun 1 pada tahun ini diharapkan dapat
dijalankan dengan baik hasil kerjasama semua pihak. Semoga segala perancangan
yang telah dirancang oleh pihak sekolah dapat dijalankan dengan jayanya.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

………………………………………. ……………………………
(Adibah Binti Ahmad Humaidi) (Adi Bin Hj. Spaiee)
Guru Penyelaras, Guru Besar,
Program Transisi Tahun 1, SK Bungin, Spaoh.
SK Bungin, Spaoh.

PTGP SKB Tahun 2019 10


(LAMPIRAN A)

JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI GURU PENYAYANG SK BUNGIN


TAHUN 1 AL FARABI / 2019

TARIKH : 2 JANUARI 2019 MINGGU 1


HARI : RABU “SEKOLAH SAYA”

AKTIVITI/
AKTIVITI TINDAKAN CATATAN
MASA

1 Perhimpunan Semua guru Tapak


Bacaan doa Perhimpunan
7.30-8.00 Nyanyian
Pagi  Lagu Negaraku
(30 minit)  Lagu Negeri Sarawak
 Lagu sekolah
Ucapan guru bertugas, ucapan Guru
Besar
Bergerak dalam barisan ke kelas masing-
masing.

2 Pengurusan Kelas : Ucapan bertatasusila


Guru Kelas Kelas
Beratur luar kelas
8.00-8.30 Memberi salam dan ucapan selamat
Pagi kepada guru
(30 minit) Adab dan tatacara di dalam kelas
Guru memperkenalkan diri
Ambil kedatangan
Taklimat ringkas peraturan dan adab di
dalam kelas

3 Sesi Suai Kenal- Kenali diri dan kawan Guru Mata


Kelas
Mengenal rakan sebelah Pelajaran
8.30-9.00 Mengenal rakan dalam kumpulan
Pagi Dinamika Kumpulan (Guru BI)
(30 minit) Murid membuat kumpulan
Berkenalan dengan ahli dalam kumpulan
masing-masing.
Ingat nama pendek rakan.
Tanya murid : Mengapa perlu tahu nama
kawan.
Tatacara ke tandas
4 Lawatan ke tandas Guru Mata
Bacaan doa Pelajaran
9.00-9.30 Adab meminta izin ke tandas
Pagi Adab masuk ke tandas (Guru MT)
(30 minit) Adab keluar dari tandas
Peraturan menggunakan tandas
Kembali semula ke kelas dengan tertib

5 Lawatan ke Kantin Guru Mata Kantin


Beratur di luar kelas Pelajaran
9.30-10.00 Peraturan ketika berada di kantin.
Pagi Penerangan tentang adab-adab sebelum (Guru MT)
(30 minit) dan selepas makan
Peraturan semasa membeli makanan
Doa selepas makan

(Murid boleh keluar awal 5 minit bagi memberi


laluan untuk membeli makanan pada minggu
transisi)
REHAT
6 Beratur dan berjalan dengan senyap ke kantin
Berbaris ketika membeli makanan
10.00-10.30 Duduk di bangku dengan tertib
Pagi Membasuh tangan sebelum dan selepas makan
(30 minit) Membaca doa makan

7 Pengurusan kelas selepas rehat Guru Mata Kelas


 Beratur di luar kelas sementara guru Pelajaran
10.30-11.30 masuk.
Pagi  Murid diberi taklimat pengurusan kelas (Guru BM)
(30 minit) selepas rehat.
 Memastikan keadaan diri dan suasana
kelas bersih selepas makan.

8 Lawatan sekitar kawasan sekolah Guru Mata Kawasan


 Pejabat Pelajaran sekolah
11.30  Bilik Guru
(30 minit) (Guru BM)
 Tandas
 Bilik Pemulihan
 Perpustakaan
 Makmal komputer
 Bilik SPBT
 Bilik Sains

9 Nyanyian : Lagu Sekolah & Negaraku Guru Mata Mp3 Lagu


Murid membaca dan menyebut perkataan Pelajaran
PTGP SKB Tahun 2019 1
11.30-12.00 dengan bimbingan guru.
(30 minit) Murid mendengar lagu melalui CD. (Guru BM)
Murid menyanyi lagu bersama guru
dengan iringan muzik.

Perbualan di dalam kelas


10 - Memperkenalkan diri kepada rakan – rakan. Guru Mata Kelas
- Berkenalan dengan rakan sebaya. Pelajaran
12.00-12.30 - Ice breaking :
(30 minit)  Murid menjalankan aktiviti nyanyian (Guru BA)
‘Rasa
Sayang’
 Murid diminta berbaris mengikut
ketinggian.
Murid dipilih secara rawak untuk menyatakan
nama kawan apabila guru tunjuk ke arah
sesiapa sahaja.

10 Pengurusan Kelas & Tatacara Pulang Guru Mata Kelas


Membersihkan tempat duduk masing- Pelajaran
12.30-1.00 masing dan bilik darjah.
(30 minit) Mengemas beg dan beratur (Guru BA)

Amalan Budaya Penyayang


Bacaan doa
Mengucapkan terima kasih
Bersalaman dengan guru

PTGP SKB Tahun 2019 2


TARIKH : 3 JANUARI 2019 MINGGU 1
HARI : KHAMIS “SEKOLAH SAYA”

AKTIVITI/ TINDAKAN CATATAN


AKTIVITI
MASA

1 Pengurusan Kelas Guru Mata Dewan


Bacaan doa pelajaran utama
7.30 – Menanda kedatangan murid sekolah
8.00 Pagi Menjaga kebersihan kelas. (Guru PJPK)
(30 minit) Ucapan bertatasusila.
Simulasi meminta izin untuk ke tandas.

Lawatan ke Bilik Pendidikan Jasmani


Mengenali guru Pendidikan Jasmani
tahun satu.
Peraturan yang perlu dipatuhi ketika
berada di bilik pengurusan pendidikan
jasmani.
Tatacara meminjam peralatan sukan.
Penerangan peralatan sukan.

Aktiviti motor kasar.


- Senam robik.
- Guru mengetuai senaman.

2 Tatacara mengucapkan salam dan adab di Guru Mata Dewan


dalam kelas. pelajaran utama
8.00-8.30  Ucapan selamat pagi sekolah
Pagi  Tatacara meminta izin keluar kelas (Guru BI)
(30 minit)  Penerangan peraturan-peraturan di bilik
darjah. (Do’s and Don’t)

3 Phonics: Guru Mata Dewan


SOW CEFR pelajaran utama
8.30 – sekolah
9.00 Pagi (Guru BI)

(30 minit)

4 Pengurusan Alat Tulis : Guru Mata Kelas


Menamakan alat tulis yang murid bawa Pelajaran
9.00 – dan memahami cara penggunaannya
9.30 Pagi Guru menerangkan tatacara menyimpan (Guru BM)
alat tulis dengan betul.
(30 minit)

PTGP SKB Tahun 2019 3


5 Pengurusan ke kantin Guru Mata Kelas
Beratur di luar kelas Pelajaran Tahun 1
9.30 – Peraturan ketika berada di kantin.
10.00 Penerangan tentang adab-adab sebelum (Guru BM)
Pagi dan selepas makan
Peraturan semasa membeli makanan
(30 minit) Doa selepas makan

(Murid boleh keluar awal 5 minit bagi memberi


laluan untuk membeli makanan pada minggu
transisi)

6 REHAT
Beratur dan berjalan dengan senyap ke kantin
30 minit Berbaris ketika membeli makanan
Duduk di bangku dengan tertib
Membasuh tangan sebelum dan selepas makan
Membaca doa makan

7 Ucapan Bertatasusila. Guru Mata Sekitar


- Tatacara masuk kelas selepas rehat. Pelajaran kawasan
10.30- - Taklimat adab di dalam kelas. sekolah
11.00 Keceriaan Kelas (Guru SN)
Pagi Penerangan tentang cara-cara menjaga
kebersihan kelas.
(30 minit) Penerangan tentang jadual tugasan
kelas.
Tunjuk cara membersihkan papan
putih/hijau, penggunaan penyapu dan
pengaut sampah.
Membersihkan kelas secara
bekerjasama.

8 Berkenalan dengan guru Sains. Guru Mata Luar Kelas


 Mari mengenal dunia Sains. Pelajaran
11.00- Pemupukan nilai murni.
12.00  Mengelilingi kawasan sekolah untuk (Guru SN)
pemerhatian benda hidup dan benda
(60 minit) bukan hidup.
 Cara menjaga kebersihan persekitaran
sekolah.
 Aktiviti mengutip sampah bagi
memelihara alam sekitar.
 Murid memberi respon sepanjang
pemerhatian di sekeliling sekolah.

PTGP SKB Tahun 2019 4


9 Taklimat oleh pihak pentadbir sekolah . Pihak Kelas
 Sesi suai kenal antara pihak pentadbir pentadbir Tahun 1
12.00- sekolah dengan murid-murid tahun 1. sekolah
12.30
(30 minit) Semua guru
tahun 1

10 Perbualan Guru dan Murid Kelas


Bagaimana menjaga kebersihan diri Guru Mata Tahun 1
12.30- Menamakan alatan/bahan yang Pelajaran
1.00 digunakan untuk membersihkan badan
(30 minit) (Guru PI)
Amalan Budaya Penyayang
Bacaan doa
Mengucapkan terima kasih
Bersalaman dengan guru

PTGP SKB Tahun 2019 5


TARIKH : JUMAAT
MINGGU 1
HARI : 4 JANUARI 2019 “SEKOLAH SAYA”

AKTIVITI/ TINDAKAN CATATAN


AKTIVITI
MASA

1 Pengurusan Kelas Guru Mata


Bacaan doa pelajaran
7.30 – Menanda kedatangan murid
8.00 Pagi Ucapan bertatasusila. (Guru BM)
(30 minit) Kemahiran berbahasa
 Cara mengucap ‘selamat pagi’, ‘ terima
kasih’.
 Cara meminta izin masuk dan keluar
kelas.
(Murid membuat simulasi di dalam kelas
secara indivivu, berpasangan dan
berkumpulan.)
 Menulis ucapan selamat pagi’, ‘ terima
kasih’.

2 Nyanyian : Lagu Tema Transisi Guru Mata Lagu MP3


- Kami Murid Baharu pelajaran
8.00-8.30 - Lagu Anak Cemerlang
Pagi (Guru BM)
(30 minit) Murid membaca dan menyebut perkataan
dengan bimbingan guru.
Murid mendengar lagu melalui CD.
Murid menyanyi lagu bersama guru
dengan iringan muzik.

3 Nyanyian : Lagu Negaraku Guru Mata Youtube :


Murid membaca lirik lagu pelajaran https://www.
8.30 – Nanyian bersama-sama guru youtube.com
9.00 Pagi Nyanyian lagu oleh murid (Guru BM) /watch?v=Y3
m5_G9B_dY
(30 minit)

4 Phonics: Guru Mata Lembaran


 SOW CEFR Pelajaran kertas
9.00 –
9.30 Pagi (Guru BI)

(30 minit)

PTGP SKB Tahun 2019 6


5 Pengurusan ke kantin Guru Mata Power Point
Beratur di luar kelas Pelajaran
9.30 – Peraturan ketika berada di kantin.
10.00 Penerangan tentang adab-adab sebelum (Guru BI)
Pagi dan selepas makan
Peraturan semasa membeli makanan
(30 minit) Doa selepas makan

(Murid boleh keluar awal 5 minit bagi memberi


laluan untuk membeli makanan pada minggu
transisi)

6 REHAT
Beratur dan berjalan dengan senyap ke kantin.
30 minit Berbaris ketika membeli makanan.
Duduk di bangku dengan tertib.
Membasuh tangan sebelum dan selepas makan.
Membaca doa makan.

7 Membilang nombor asas 1-10 Guru mata Lembaran


Membezakan nombor yang banyak dan pelajaran kerja
10.30- sedikit.
11.00 (Guru MT)
Pagi

(30 minit)

8 Amalan Budaya Penyayang Guru mata Lembaran


Sapu sampah, susun kerusi meja pelajaran kerja
11.00- Cara menghormati guru
11.30 Mengucapkan terima kasih (Guru MT)
Bersalam dengan guru
(30 minit)

PTGP SKB Tahun 2019 7


TARIKH : ISNIN MINGGU 2
HARI : 7 JANUARI 2019 “KENALI DIRI DAN RAKAN”

AKTIVITI/ TINDAKAN CATATAN


AKTIVITI
MASA

1 Pengurusan Kelas Guru Mata Lembaran


Bacaan doa Pelajaran kerja
7.30 – Menanda kedatangan murid
8.00 Pagi Ucapan bertatasusila (Guru BM)
(30 minit)
Aktiviti berbahasa.
 Ucapan selamat pagi dan salam
sejahtera.

2 Aktiviti motor halus. Guru Mata Lembaran


 Menulis perkataan semula dengan Pelajaran kerja
8.00-8.30 kemas.
Pagi (Guru BM)
(30 minit)

3 Pengurusan Diri Guru Mata Power Point


Adab berpakaian ke sekolah dan doa Pelajaran
8.30 – harian.
9.00 Pagi Penerangan tentang penjagaan diri (Guru PI)
seperti membersihkan diri, memberus
(30 minit) gigi, mandi, menyikat rambut, memakai
baju bersih).
Menamakan alatan/bahan yang
digunakan untuk membersihkan badan.

4 Pengurusan Diri Guru Mata


 Kenali inti pati surah Al-Fatihah Pelajaran
9.00 –  Bacaan surah
9.30 Pagi  Kuiz berkumpulan (Guru PI)

(30 minit)

5 Aktiviti motor kasar Guru Mata


 Dinamika berkumpulan Pelajaran
9.30 –  Aktiviti meregangkan otot
10.00 Pagi (Guru PJPK)

(30 minit)

PTGP SKB Tahun 2019 8


REHAT
Beratur dan berjalan dengan senyap ke kantin
6 Berbaris ketika membeli makanan
Duduk di bangku dengan tertib
30 minit Membasuh tangan sebelum dan selepas makan
Membaca doa makan

Lembaran
7 Day of the Week Guru Mata kerja
 Menyebut dan menamakan hari dalam Pelajaran
10.30- seminggu dalam Bahasa Inggeris
11.00 Pagi Murid menyusun hari dengan betul (Guru BI)
dalam seminggu
(30 minit) Murid menyatakan aktiviti yang mereka
lakukan mengikut hari

Lembaran
8 Phonics: SOW CEFR Guru Mata kerja
Pelajaran
11.00-
11.30 Pagi (Guru BI)

(60 minit)

9 .Kotak beracun. Guru Mata Lembaran


 Murid yang memegang kotak ketika Pelajaran kerja
11.30- muzik dihentikan perlu mengira objek di
12.30 dalam kelas seperti mana yang diminta (Guru MT)
Tengah oleh guru.
hari  Aktiviti mengira objek di dalam kelas
diteruskan sehingga selesai lagu
(60 minit) dimainkan.

10 Adab menuntut ilmu. Guru Mata


 Membaca doa belajar dan surah al- Pelajaran
12.30-1.00 Fatihah.
Tengah  Modul Bahasa Arab (Guru BA)
hari
Ucapan Bertatasusila.
(30 minit)  Tatacara keluar kelas.
 Memberi salam dan ucapan selamat
kepada guru.

PTGP SKB Tahun 2019 9


TARIKH : 8 JANUARI 2019 MINGGU 2
HARI : SELASA “KENALI DIRI DAN RAKAN”

AKTIVITI/ TINDAKAN CATATAN


AKTIVITI
MASA

1 Pengurusan Kelas Guru Mata Dewan


Bacaan doa Pelajaran
7.30 – Menanda kedatangan murid
8.00 Pagi Ucapan bertatasusila. (Guru PJPK)
(30 minit) Aktiviti fizikal .
 Berbaris ke tapak perhimpunan
 Senamrobik dan permainan.

2 Ceramah pemupukan nilai murni. Guru Mata Kelas


 Mengetahui peraturan sekolah. Pelajaran
8.00-8.30  Mengetahui peraturan kelas.
Pagi  Memupuk disiplin diri di sekolah. (Guru BM)
(30 minit)

3 Merangsang minat murid. Guru Mata Lembaran


 Bersoal jawab tentang cita-cita murid. Pelajaran kerja
8.30 –  Aktiviti mewarna
9.00 Pagi (Guru BM)
(30 minit)

4 Days of The Week Guru Mata Lembaran


 Mengenal hari dalam seminggu Pelajaran kerja
9.00 –  Menyebut hari dengan sebutan Bahasa
9.30 Pagi Inggeris yang betul (Guru BI)

(30 minit)

5 Phonics: Guru Mata Lembaran


 SOW CEFR Pelajaran kerja
9.30 –
10.0 Pagi (Guru BI)
(30 minit)
REHAT
6 Beratur dan berjalan dengan senyap ke kantin.
Berbaris ketika membeli makanan.
30 minit Duduk di bangku dengan tertib.
Membasuh tangan sebelum dan selepas makan.
Membaca doa makan.

PTGP SKB Tahun 2019 10


7 Membudayakan Al-Quran Guru Mata
Murid mengikut bacaan guru Pelajaran
10.30- Bacaan doa
11.00 (Guru PI)
Pagi

(30 minit)

8 Membudayakan akhlak mahmudah Guru Mata


Pergerakan Motor Kasar Pelajaran
11.00-
11.30  Mengetahui adab bersama rakan-rakan (Guru PI)
Pagi dan guru
 Murid belajar cara bersalam dengan guru
(30 minit) dan rakan-rakan
 Murid mengetahui cara berjalan di
hadapan guru dan ketika guru berada di
dalam kelas

9 Amalan Budaya Penyayang Guru Mata


Memastikan kuku dipotong setiap minggu Pelajaran
11.30- Memeriksa kebersihan kuku
12.30 Cara-cara menjaga kebersihan kuku (Guru
Tengah Mengucapkan terima kasih PKS/SV)
hari Bersalam dengan guru

(60 minit)

10 Nyanyian : Lagu Tema Transisi Guru Mata


- Kami Murid Baharu Pelajaran
12.30- - Lagu Anak Cemerlang
1.00 (Guru
Tengah Murid membaca dan menyebut perkataan PKS/MZ)
hari dengan bimbingan guru.
Murid mendengar lagu melalui CD.
(30 minit) Murid menyanyi lagu bersama guru
dengan iringan muzik.

PTGP SKB Tahun 2019 11


TARIKH : 9 JANUARI 2019 MINGGU 2
HARI : RABU “KENALI DIRI DAN RAKAN”

AKTIVITI/ TINDAKAN CATATAN


AKTIVITI
MASA

1 Perhimpunan Mingguan Guru Kelas Tapak


Bacaan doa dan guru Perhimpunan
7.30 – 8.00 Nyanyian bertugas
Pagi  Negaraku
 Lagu negeri Sarawak
(30 minit)  Lagu sekolah
Ucapan guru bertugas, Ucapan
Guru Besar
Bergerak dalam barisan ke kelas
masing-masing.

2 Pengurusan Kelas Guru Mata Kelas


Bacaan doa pelajaran Tahun 1
8.00-8.30 Tertib tempat duduk
Pagi Murid dilatih dan dipantau oleh guru (Guru BI)
semasa membersihkan kelas
(30 minit) Murid menyusun kerusi dan meja
supaya kelihatan kemas

3 Phonics: Guru Mata Lembaran


 SOW CEFR Pelajaran kerja
8.30 – 9.00
Pagi (Guru BI)

(30 minit)

4 Aktiviti mengira. Guru Mata Modul


 Murid mengira objek yang disebut Pelajaran
9.00 – 9.30 guru di dalam kelas.
Pagi  Murid membezakan objek yang (Guru MT)
paling banyak dan paling sikit.
(30 minit)

5 Aktiviti Kognitif (Matematik) Guru Mata Lembaran


 Murid dibahagikan kepada Pelajaran kerja
9.30 – 10.0 kumpulan.
Pagi  Guru memberi arahan untuk (Guru MT)
membentuk bilangan murid
(30 minit) berdasarkan bilangan murid lelaki
dan perempuan yang dikehendaki.
PTGP SKB Tahun 2019 12
 Murid perlu bergerak pantas untuk
membentuk kumpulan.
 Contoh arahan guru:
”Bina kumpulan yang mempunyai 2
murid lelaki dan 3 murid
perempuan”.
”Bina kumpulan yang terdiri
daripada 4 lelaki dan 2
perempuan”.

6 REHAT
Beratur dan berjalan dengan senyap ke kantin
30 minit Berbaris ketika membeli makanan
Duduk di bangku dengan tertib
Membasuh tangan sebelum dan selepas makan
Membaca doa makan

7 Adab selepas makan di kantin Guru Mata Kelas


 Penyediaan murid untuk belajar Pelajaran Tahun 1
10.30-11.00  Guru bersoal jawab dengan murid
Pagi sebagai satu bentuk perbualan harian (Guru BM)
yang perlu dilalui
(30 minit)  Murid mengucap ucpan salam sejahtera
dengan tertib

8 Kemahiran Motor Halus Guru Mata Dinamika


Murid dibahagikan kumpulan Pelajaran Kumpulan
11.00-12.00 Murid membentuk huruf awalan nama
Pagi sendiri (Guru BM)
Murid membentuk huruf kecil
(60 minit) berdasarkan huruf yang disebut oleh
guru
Penilaian dan ganjaran

9 Aktiviti motor halus Guru Mata Kelas


 Murid membaca dan mengenal huruf- Pelajaran Tahun 1
12.00-1.00 huruf hijaiyyah dengan betul
Tengah hari  Murid menulis huruf-huruf hijaiyyah (Guru BA)
Amalan Budaya Penyayang
(60 minit) Membersihkan kelas
Mengemas beg dan buku
Mengucapkan terima kasih
Bersalam dengan guru

PTGP SKB Tahun 2019 13


TARIKH : 10 JANUARI 2019 MINGGU 2
“KENALI DIRI DAN RAKAN”
HARI : KHAMIS

AKTIVITI/ TINDAKAN CATATAN


AKTIVITI
MASA
Pengurusan Kelas
1 Bacaan doa Guru mata Dinamika
Menanda kedatangan murid Pelajaran kumpulan
7.30 – 8.00
Pagi Aktiviti di Padang sekolah (Guru PJPK) Kon
(30 minit) Murid melakukan pergerakan lokomotor Gelung rotan
melalui laluan lurus, zig-zag dan kreatif Tali skip
secara individu dan berpasangan
- Hopping (Lompat sebelah kaki)
- Leaping (Lompatan rusa)
- Lompat (Kanggaru)
Gerakan sambil menyanyi

2 Phonics: Guru Mata Kelas


 SOW CEFR Pelajaran Tahun 1
8.00-8.30
Pagi (Guru BI)

(30 minit)

3 Things In The Classroom Guru mata Kad


Guru menunjukkan dan menamakan Pelajaran Imbasan
8.30 – 9.00 contoh-contoh barangan yang terdapat
Pagi dalam kelas. (Guru BI) Lembaran
Murid memberikan contoh peralatan kerja
(30 minit) dan menamakannya dalam Bahasa
Inggeris dengan bantuan guru.
Memadankan gambar

4 Nilai Wang Guru Mata Kelas


Mengecam mata wang Malaysia dalam Pelajaran Tahun 1
9.00 – bentuk syiling dan wang kertas
10.00 Pagi Membezakan mata wang dan nilainya (Guru MT)
Menyusun nilai wang mengikut urutan
(60 minit) menaik

PTGP SKB Tahun 2019 14


REHAT
5
Beratur dan berjalan dengan senyap ke kantin
Berbaris ketika membeli makanan
30 minit
Duduk di bangku dengan tertib
Membasuh tangan sebelum dan selepas makan
Membaca doa makan

6 Aktiviti Dinamika Berkumpulan. Guru mata Kelas


 Murid diminta melukis benda hidup dan pelajaran Tahun 1
10.30-12.00 benda bukan hidup di dalam kertas
Tengah hari mahjung. (Guru SN)
 Guru membimbing murid.
(1 jam 30  Murid membuat pembentangan. -Kertas
minit)  Murid-murid membanding beza objek mahjung
dalam dua kumpulan. -Marker pen

7 Nyanyian : Nasyid Guru Mata Kelas


Murid mendengar nasyid Pelajaran Tahun 1
12.00-12.30 Guru menceritakan kisah berkaitan
Tengah hari nasyid yang diperdengarkan (Guru PI)

(30 minit)

8 Amalan Budaya Penyayang Guru Mata Kelas


Menjaga kebersihan pakaian Pelajaran Tahun 1
12.30-1.00 Mengenal pasti pakaian yang bersih
Tengah hari dan tidak bersih (Guru PI)
Mengucapkan terima kasih
(30 minit) Bersalam dengan guru

PTGP SKB Tahun 2019 15


TARIKH : 11 JANUARI 2019 MINGGU 2
“KENALI DIRI DAN RAKAN”
HARI : JUMAAT

AKTIVITI/ TINDAKAN CATATAN


AKTIVITI
MASA

1 Pengurusan Kelas Guru Mata Kelas


Bacaan doa Pelajaran Tahun 1
7.30 – 8.00 Murid membersihkan tempat duduk
Pagi masing-masing (Guru BM)
Ucapan bertatasusila
(30 minit)  Murid mengucap selamat pagi kepada
guru dan memberi salam

2 Kesihatan Diri Guru Mata Kelas


Murid diminta menyatakan makanan Pelajaran Tahun 1
8.00-8.30 yang dimakan semasa sarapan
Pagi Murid mengelaskan makanan yang (Guru BM)
berkhasiat dan tidak berkhasiat semasa
(30 minit) sarapan
Murid mewarnakan gambar makanan
yang berkhasiat

3 Bercerita Tentang Diri Sendiri : Guru Mata Lembaran


Nama/umur/ Tempat tinggal/ Hobi /Cita-cita Pelajaran kerja
8.30 – 9.00 Menulis maklumat diri dalam lembaran
Pagi kerja yang disedikan (Guru BM)
Murid diminta menceritakan semula
(30 minit) tentang diri kepada rakan-rakan di
hadapan kelas

Mencipta kad biodata diri


 Murid menulis sendiri butiran nama
penuh dan umur di dalam kad manila
yang disediakan guru.

4 Phonics: Guru Mata Lembaran


 SOW CEFR Pelajaran kerja
9.00 –
10.00 Pagi (Guru BI)

(60 minit)

PTGP SKB Tahun 2019 16


REHAT
5 Beratur dan berjalan dengan senyap ke kantin
Berbaris ketika membeli makanan
30 minit Duduk di bangku dengan tertib
Membasuh tangan sebelum dan selepas makan
Membaca doa makan

6 Hari Lahir Saya Guru Mata


- Murid menyanyikan lagu Selamat Hari Pelajaran
10.30-11.30 Jadi
Pagi - Guru mengedarkan kad maklumat tarikh (Guru MT)
lahir murid (warna mengikut bulan)
30 minit - Murid dikumpulkan mengikut bulan
kelahiran
- Murid mengenal tarikh lahir
berdasarkan nombor bulan kelahiran.
- Murid Mewarnakan gambar kek hari
lahir

PTGP SKB Tahun 2019 17


TARIKH : 14 JANUARI 2019 MINGGU 3
HARI : ISNIN “SAYA HEBAT!”

AKTIVITI/ TINDAKAN CATATAN


AKTIVITI
MASA
Pengurusan Kelas
1 Bacaan doa Guru Mata Kelas Tahun
Murid yang bertugas membersihkan Pelajaran 1
7.30 – 8.00 kelas
Pagi Guru memantau murid membuat (Guru BM)
urusan kelas secara kendiri
(30 minit)

2 Kenali Warna Pelangi Guru Mata Lembaran


Mendengar penerangan guru Pelajaran kerja
8.00-8.30 Memadankan objek dengan warna
Pagi yang betul. (Guru BM) Merah
Pengayaan : Oren
(30 minit) - Menamakan warna pelangi mengikut Kuning
urutan Hijau
- Mewarnakan gambar pelangi Biru
Indigo
Ungu

3 Kenali sifat Allah Guru Mata Kelas Tahun


 Murid membaca surah Al Fatihah Pelajaran 1
8.30 – 9.00  Murid mengenal sifat Allah Ar Rahman
Pagi dan Ar Rahim (Guru PI)
(30 minit)

4 Pendidikan Islam : Ibadah Guru Mata Dinamika


Melafazkan niat wuduk dan maknanya Pelajaran kumpulan
9.00 – 9.30 dengan betul
Pagi Menyebut rukun wuduk (Guru PI) Main Sambil
(60 minit) Menunjukkan had anggota wuduk Belajar
Melakukan wuduk dengan tertib dan
beradab

5 Aktiviti motor kasar Guru Mata Padang


 Berjalan, melompat dan berlari. Pelajaran sekolah
9.30 –
10.00 Pagi (Guru PJPK)
(30 minit)

PTGP SKB Tahun 2019 18


6 REHAT
Beratur dan berjalan dengan senyap ke kantin
30 minit Berbaris ketika membeli makanan
Duduk di bangku dengan tertib
Membasuh tangan sebelum dan selepas makan
Membaca doa makan

7 Phonics Guru Mata Lembaran


 SOW CEFR Pelajaran kerja
10.30-11.00
Pagi (Guru BI)

(30 minit)

8 Phonics Guru Mata Lembaran


 SOW CEFR Pelajaran kerja
11.00-11.30
Pagi (Guru BI)

(30 minit)

9 Mengenal operasi tambah dan tolak Guru Mata Kelas Tahun


 Murid membuat latihan operasi tambah Pelajaran 1
11.30-12.30 dan tolak dengan bimbingan guru
Tengah hari  Murid belajar mengira (Guru MT)

(60 minit)

10 Modul Bahasa Arab Guru Mata Kelas Tahun


 Perbualan harian Pelajaran 1
12.30-1.00
Tengah hari Amalan Budaya Penyayang (Guru BA)
Sapu sampah, susun kerusi meja
(30 minit) Hormat Guru
Ucap terima kasih
Bersalaman dengan guru

PTGP SKB Tahun 2019 19


TARIKH : 15 JANUARI 2019 MINGGU 3
HARI : SELASA “SAYA HEBAT!”

AKTIVITI/ TINDAKAN CATATAN


AKTIVITI
MASA

1 Ucapan bertatasusila Guru Mata Dewan


 Murid memberi salam Pelajaran terbuka
7.30 – 8.00  Murid mengemaskan peralatan alat sekolah
Pagi tulis (Guru PJPK)
(30 minit) Pendidikan Kesihatan : Kebersihan Gigi
Cara-cara menjaga kebersihan gigi
Punca-punca kerosakkan gigi
Demonstrasi menggosok gigi dengan
teknik yang betul

2 Bahasa Melayu : Mari Mengenal Haiwan Guru Mata Teknik :


Guru mengedarkan kad-kad gambar Pelajaran Permainan
8.00-9.00 haiwan kepada murid bahasa
Pagi Murid menamakan haiwan yang (Guru BM)
(60 minit) terdapat dalam gambar Kad gambar
Soal jawab tentang huruf pertama haiwan
dalam gambar haiwan tersebut
Aktiviti kumpulan - Guru membimbing Contoh : L
murid mengklasifikasikan haiwan -Lembu
mengikut huruf awal yang sama melalui -Lipas
permainan bahasa/dinamika kumpulan. -Lalat
Contoh: Murid yang mendapat gambar -Landak
haiwan bermula huruf L bergerak ke -Lintah
arah kanan sambil bertepuk tangan.
( mengikut kreativiti guru) Contoh : B
Murid pilih satu haiwan. Setiap -Beruk
kumpulan perlu buat bunyi haiwan -Badak
tersebut. -Buaya
Kumpulan yang membunyikan bunyi -Beruang
haiwan paling kuat dikira sebagai -Burung
pemenang

3 Phonics : Guru Mata


 SOW CEFR Pelajaran
9.00 –
10.00 Pagi (Guru BI)

(60 minit)

PTGP SKB Tahun 2019 20


REHAT
4 Beratur dan berjalan dengan senyap ke kantin.
Berbaris ketika membeli makanan.
30 minit Duduk di bangku dengan tertib.
Membasuh tangan sebelum dan selepas makan.
Membaca doa makan.

5 Mentaati suruhan Allah Guru Mata Surau


 Murid dibawa ke surau Pelajaran
10.30-11.00  Murid diminta mempelajari adab-adab di
Pagi surau (Guru PI)
 Guru melakukan kuiz
(30 minit)

6 Huruf hijaiyyah : Aliff-Ya Guru Mata Lembaran


Guru memperdengarkan lagu nasyid Pelajaran kerja
11.00-11.30 hirif hijaiyyah
Pagi Murid menulis dengan kemas dan (Guru PI)
bersih
(60 minit)

7 Mengenal bendera Negeri Sarawak Guru Mata Kelas


Murid mewarnakan gambar Bendera Pelajaran Tahun 1
11.30-12.30 Sarawak
Tengah hari (PKS/SV)

(60 minit)

8 Nyanyian : Lagu Negeri Sarawak Guru Mata Kelas


Murid membaca dan menyebut Pelajaran Tahun 1
12.30-1.00 perkataan dengan bimbingan guru.
Tengah hari Murid membaca lirik lagu
Menyanyi lagu negeri Sarawak dengan (PKS/MZ)
(30 minit) sebutan yang betul.
Mewarnakan gambar Bendera Sarawak

PTGP SKB Tahun 2019 21


TARIKH : 16 JANUARI 2019 MINGGU 3
“SAYA HEBAT!”
HARI : RABU

AKTIVITI / TINDAKAN CATATAN


AKTIVITI
MASA

1 Perhimpunan Mingguan Guru Kelas Tapak


Bacaan doa dan guru Perhimpunan
7.30 – 8.00 Nyanyian bertugas
Pagi  Negaraku
 Lagu Negeri Johor
(30 minit)  Lagu sekolah
Ucapan guru bertugas, Ucapan Guru
Besar
Bergerak dalam barisan ke kelas
masing-masing.

2 Menamakan Sayur-Sayuran dalam Guru Mata Kertas A4


Bahasa Inggeris Pelajaran kosong
8.00-8.30 Mengikut sebutan guru
Pagi Menamakan sayur-sayuran (Guru BI)
Melukis gambar sayur-sayuran
(30 minit)

3 Phonics Guru Mata Lembaran


 SOW CEFR Pelajaran kerja
8.30 – 9.00
Pagi (Guru BI)

(30 minit)

4 Mengira nombor Guru Mata Kad Imbasan


Guru membimbing murid mengira Pelajaran
9.00 – nombor dan operasi asas. Youtube:
10.00 Pagi (Guru MT) https://www.y
outube.com/w
(60 minit) atch?v=8KSi8
VdBt3E

REHAT
5 Beratur dan berjalan dengan senyap ke kantin.
Berbaris ketika membeli makanan.

PTGP SKB Tahun 2019 22


30 minit Duduk di bangku dengan tertib.
Membasuh tangan sebelum dan selepas makan.
Membaca doa makan.

6 Asas menulis dan membaca. Guru Mata


 Mengenal huruf besar dan huruf kecil. Pelajaran
10.30-11.00  Guru membimbing murid menulis
Pagi (Guru BM)

(30 minit)

7 Perbualan harian Guru Mata


 Ucapan selamat pagi, selamat tengah Pelajaran
11.00-11.30 hari dan salam sejahtera
Pagi  Murid menulis dengan kemas dan (Guru BM)
bersih
(60 minit)

Perbualan Guru dan Murid


8 Guru menerangkan perbualan harian Guru Mata
yang betul Pelajaran
11.30-12.30
Tengah hari (Guru BA)

(60 minit)

9 Amalan Budaya Penyayang Guru Mata Simulasi


Sapu sampah, susun kerusi meja Pelajaran
12.30-1.00 Hormat guru
Tengah hari Ucap terima kasih (Guru BA)
Bersalaman dengan guru
(30 minit)

PTGP SKB Tahun 2019 23


TARIKH : 17 JANUARI 2019 MINGGU 3
HARI : KHAMIS “SAYA HEBAT!”

AKTIVITI/ TINDAKAN CATATAN


AKTIVITI
MASA

1 Aktiviti di Padang Sekolah Guru Mata


Aktiviti regangan Pelajaran
7.30 – 8.00 Bermain bola dalam kumpulan
Pagi Murid mendengar arahan guru (Guru PJPK)

(30 minit)
Pengurusan Kelas
2 Bacaan doa Guru Mata
Murid yang bertugas membersihkan Pelajaran
8.00-8.30 kelas
Pagi (Guru BI)

(30 minit)

3 Phonics: Guru Mata


 SOW CEFR Pelajaran
8.30 – 9.00
Pagi (Guru BI)

(30 minit)

4 Bahasa Melayu : Mengenal Buah-Buahan Guru Mata Youtube:


Murid menyanyikan lagu Buah Pelajaran https://www.y
9.00 – Tempatan dengan bimbingan guru outube.com/
10.00 Pagi berbantukan slaid (Guru BM) watch?v=Hsl
Murid menyebut nama buah-buahan J-r2rTZo
(60 minit) yang terdapat di dalam senikata lagu
tersebut Kertas
Mengeja nama buah-buahan yang A4/lukisan
disenaraikan
Bersoal jawab tentang sifat buah- Surat khabar
buahan. lama
o Contoh:
- Durian-kasar, berduri, berbau,
kulit berwarna hijau.
Murid membuat kolaj buah-buahan

PTGP SKB Tahun 2019 24


REHAT
5 Beratur dan berjalan dengan senyap ke kantin
Berbaris ketika membeli makanan
30 minit Duduk di bangku dengan tertib
Membasuh tangan sebelum dan selepas makan
Membaca doa makan

6 Menghargai alam sekeliling Guru Mata Makmal


 Murid diminta mencipta objek daripada Pelajaran Sains
10.30-11.00 bahan buangan
Pagi  Guru membimbing murid mencipta (Guru SN ) Bahan-bahan
bahan baru daripada bahan terbuang terbuang :
(30 minit)  Contoh bahan buangan: tin/kotak/botol botol
kotak
tin

7 Pidato spontan Guru Mata


 Guru meminta wakil untuk tampil ke Pelajaran
11.00-12.00 hadapan kelas dan membentangkan
Tengah hari bahan yang telah dihasilkan (Guru SN )

(60 minit)

8 Amalan doa-doa harian Guru Mata Kit bacaan


 Guru meminta murid membaca doa Pelajaran doa
12.00-12.30 bersama-sama.
Tengah hari  Mempelajari doa harian dan adab (Guru PI)
dalam kehidupan seharian :
(60 minit)  Doa bangun tidur dan doa masuk tidur. -Kit bacaan
 Doa masuk bilik air dan doa keluar bilik doa-doa
air. harian
 Doa sebelum dan sesudah makan.
 Doa kepada kedua-dua ibu bapa.
 Doa belajar.
 Guru memberikan kit bacaan doa
kepada murid untuk diamalkan di
rumah dengan pemantauan ibu bapa.

9 Amalan Budaya Penyayang Guru Mata Kelas Tahun


Sapu sampah, susun kerusi meja Pelajaran 1
12.30-1.00 Hormat Guru
Tengah hari Ucap terima kasih (Guru PI )
Bersalaman dengan guru
(30 minit)

PTGP SKB Tahun 2019 25


TARIKH : 18 JANUARI 2019 MINGGU 3
“SAYA HEBAT!”
HARI : JUMAAT

AKTIVITI/
AKTIVITI TINDAKAN CATATAN
MASA

Pihak
pentadbir dan
semua guru
8.00 – 10.00 Majlis Penutupan Minggu Transisi
tahun 1. Kelas tahun 1
Pagi dan Guru Penyayang SK Bungin.
Ibu bapa
Tahun 1

1000-11.30 Guru mata


Sesi PdPc berjalan seperti biasa Kelas Tahun 1
Pagi pelajaran

PTGP SKB Tahun 2019 26

Anda mungkin juga menyukai