Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD FAHRIYADI, AMK

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jl.Tarutan Komp Tarutan Permai Blok A R 16 RW 01 Marabahan

Kab. Barito Kuala

Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:

Nama : AL PIRRAHMAN, AMK

Jenis Kelamin : Laki – laki

Alamat : Jl. Mistar cokrokusumo RT 037/ RW 001 Kel. Cempaka Banjarbaru

Untuk mengurus pengambilan Sertifikat BTCLS 119.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya , atas perhatian dan kerjasamanya
saya ucapkan terima kasih.

Marabahan, 25 Okt 2019

Yang diberi kuasa Yang memberi kuasa

AL PIRRAHMAN, AMK AHMAD FAHRIYADI, AMK