Anda di halaman 1dari 3

N NAMA GAMBAR LITERATUR KETERA

O PENGAMATAN NGAN
PERBESA
RAN
1. Ulotrix Literatur :
400x
Gambar
pengamat
an : 400x

Sumber : (Rommimohtarto,
2004)
2. Frustulia Literatur :
400x
Gambar
pengamat
an : 400x

Sumber : (Erdina, 2010)


3. Microspora Literatur :
400x
Gambar
pengamat
an : 400x

Sumber : (Erdina, 2010)


4. Selenastrum Literatur :
400x
Gambar
pengamat
an : 400x

Sumber : (Erdina, 2010)


5. Melosira Literatur :
400x
Gambar
pengamat
an : 400x

Sumber : (Erdina, 2010)


6. Scenedesmus Literatur :
400x
Gambar
pengamat
an : 400x

Sumber : (Erdina, 2010)


7. Pediastrum Literatur :
400x
Gambar
pengamat
an : 400x

Sumber : (Erdina, 2010)


8. Ankistrodesmus Literatur :
400x
Gambar
pengamat
an : 400x

Sumber : (Erdina, 2010)


9. Crucigenia Literatur :
400x
Gambar
pengamat
an : 400x

Sumber : (Erdina, 2010)


10. Protococcus Literatur :
400x
Gambar
pengamat
an : 400x

Sumber : (Erdina, 2010)