Anda di halaman 1dari 17

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN
SD ISLAM YASIKA
NPSN 20258225, KARANGGANTUNG , Kecamatan Gunung Guruh
Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat. Telp 085861223435, Fax , Email

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)


DATA POKOK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Athoillah
Jabatan : Kepala Sekolah
Satuan Pendidikan : SD ISLAM YASIKA

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan kemutakhiran data yang diisikan
dikirimkan melalui aplikasi Dapodikdasmen
2. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian antara data yang dikirimkan dengan
keadaan yang sebenarnya,kami bertanggungjawab sepenuhnyadan bersedia
menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Kabupaten Sukabumi, 28-10-2019


Kepala Sekolah
SD ISLAM YASIKA

( Athoillah )
NIP :

1 dari 13
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SD ISLAM YASIKA
NPSN 20258225, KARANGGANTUNG , Kecamatan Gunung Guruh
Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat. Telp 085861223435, Fax , Email

LAMPIRAN 1
DATA SATUAN PENDIDIKAN

Nama Sekolah : SD ISLAM YASIKA


NPSN : 20258225
Bentuk Pendidikan : SD
Status Sekolah : Swasta
Status Kepemilikan : Yayasan
SK Izin Operasional : 421.2/KEP.58/DISDIK
Tanggal SK : 2010-01-05
Alamat : KARANGGANTUNG
Desa/Kelurahan : GUNUNGGURUH
Kecamatan : Gunung Guruh
Kabupaten/Kota : Kabupaten Sukabumi
Propinsi : Jawa Barat
RT : 27
RW : 5
Nama Dusun : Karanggantung
Kode Pos : 43156
Lintang : -6.956005400000
Bujur : 106.889884500000
Layanan Keb. Khusus Tidak
: ada
SK Pendirian Sekolah 36/yas.al-fat/2005
:
Tanggal SK : 2005-07-18
Rekening BOS : 0016949361100
Nama Bank : BJB
Nama KCP/Unit : PANGGLESERAN
Atas Nama : SD ISLAM YASIKA
MBS : Ya
Tanah Milik : 2500
Tanah Bukan Milik : 1500
Nomor Telepon : 085861223435
Nomor Fax :
Email : sdislamyasika01@gmail.com
Website :

2 dari 13
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SD ISLAM YASIKA
NPSN 20258225, KARANGGANTUNG , Kecamatan Gunung Guruh
Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat. Telp 085861223435, Fax , Email sdislamyasika01@gm

LAMPIRAN 2
SARANA DAN PRASARANA

No Jenis Prasarana Nama Panjang (m) Lebar (m) Kepemilikan Kondisi Kerusakan

3 dari 13
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SD ISLAM YASIKA
NPSN 20258225, KARANGGANTUNG , Kecamatan Gunung Guruh
Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat. Telp 085861223435, Fax , Email sdislamyasika01@gm

LAMPIRAN 3
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No Nama L/ NIK NIP NUPTK Jenis Status


P
1 Tiktik Kurniasih P 3272065203660021 1644744647300102Guru Kelas GTY/
PTY
2 Inggrid P 3202276007960001 Guru Kelas GTY/
Pusparini PTY
3 Athoillah L 3272062802820923 8535760662130182Kepala GTY/
Sekolah PTY
4 Usep Suhendi L 3202271305830002 Guru Mapel GTY/
PTY
5 Nuraeni Saroh P 3272067011850001 6462763664300023Guru Kelas GTY/
PTY
6 Ikhsan Sanusi L 3202392510960004 Guru Mapel GTY/
PTY
7 Hani Zakiah P 3202275707880008 Guru Kelas GTY/
Darajat PTY
8 Erni Sartika P 3202296207920002 Guru Kelas GTY/
PTY

4 dari 13
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SD ISLAM YASIKA
NPSN 20258225, KARANGGANTUNG , Kecamatan Gunung Guruh
Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat. Telp 085861223435, Fax , Email sdislamyasika01@gm

LAMPIRAN 4
ROMBONGAN BELAJAR

No Nama Tingkat Prasarana Guru/Wali Kurikulum Moving Class


1 Kelas 1 1 Ruang Kelas 1Tiktik Kurniasih Kurikulum SD 2013Tidak
2 Kelas 2 2 Ruang Kelas 2Nuraeni Saroh Kurikulum SD 2013Tidak
3 Kelas 3 3 Ruang Kelas 3Inggrid Pusparini Kurikulum SD 2013Tidak
4 Kelas 4 4 Ruang Kelas 4Erni Sartika Kurikulum SD 2013Tidak
5 Kelas 5 5 Ruang Kelas 5Erni Sartika Kurikulum SD 2013Tidak
6 Kelas 6 6 Ruang Kelas 6Hani Zakiah Darajat
Kurikulum SD 2013Tidak

5 dari 13
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SD ISLAM YASIKA
NPSN 20258225, KARANGGANTUNG , Kecamatan Gunung Guruh
Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat. Telp 085861223435, Fax , Email sdislamyasika01@gm

LAMPIRAN 5
PESERTA DIDIK

No Nama L/P NIK NISN Tingkat Ro


1 AIRA NUR RAHMA P 320227641012000101288828491 Ke
2 ANNISA NURALIYYA KARIMAH P 320227661012000101224122501 Ke
3 DAPIN RAMADANIS L 320227200712000431313780311 Ke
4 DESTIANTI SUGITO P 327206621211000531125378311 Ke
5 EQI SABILA PUTRI P 320227521012000101245751891 Ke
6 JAHRA NURAINI P 320227690313000201339404301 Ke
7 MAUDY MUSTIKA RATU P 320227620213000101346661761 Ke
8 MAURA SALBIYYA KAISA P 320229460913000631363606591 Ke
9 MOCH NOER AZWA POETRA WIJAYA L 320227110313000131326554801 Ke
10 MOCHAMMAD ADAM MAULANA L 320227240313000131389767531 Ke
11 MUHAMMAD RAFA RADITIYA L 320227131112000201267155311 Ke
12 NADILA FITRIA CHAERUNNISA P 320227710313000101350388651 Ke
13 RINAZ AULIA SUNARYA P 320227520612000401213585251 Ke
14 SITI DZAKIA HASNA WAHIDAH P 320227521212000231233888151 Ke
15 VIRLY VIRGINIA PUTRI P 320227670912000101269158291 Ke
16 YASIFA LATIF P 320227520213000201390432641 Ke
17 ZULFA LAILAH P 320227610113000101381023581 Ke
18 ANISA P 320242570511000101167519092 Ke
6 dari 13
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SD ISLAM YASIKA
NPSN 20258225, KARANGGANTUNG , Kecamatan Gunung Guruh
Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat. Telp 085861223435, Fax , Email sdislamyasika01@gm

No Nama L/P NIK NISN Tingkat Ro


19 ANUGRAH PUTRI RAHAYU P 320227630512000201292686462 Ke
20 ARKAN FAWWAZ ADRIKNI L 320227280312000101230572832 Ke
21 AZKIYA KHOERUNNISWA P 320227540512000201226130422 Ke
22 BILAL AQILA L 320227101211000201123035322 Ke
23 DAUD YUSUF FAISAL L 320227030411000101176315962 Ke
24 DEDE ISKANDAR MAULANA L 320227050611000201130326722 Ke
25 DIAS NUGRAHA L 320227240311000301144112352 Ke
26 DIKSAN PRASETYA L 320229081011000401138802122 Ke
27 GILANG RAMADAN L 320227200711000101113012182 Ke
28 HASAN SA'DAN L 320227270512000501299709932 Ke
29 HIKMATUL AULIA P 320227300811000101190327022 Ke
30 HUSNA NOVITA AMELIA P 320227651111000101110682572 Ke
31 IKHLAS SUTISNA L 320227190511000201135207442 Ke
32 ILHAM TRIYONO L 320227080511000101188720612 Ke
33 JIHAN JAMILAH SURYAMAN P 320208490911000101170334112 Ke
34 KAHLA HERAWATI P 320227710311000101183544792 Ke
35 KAHLA NURQAIDA P 320227601011000201120584832 Ke
36 KHOERUL FAHMI L 320227271211000401191978372 Ke
37 M FARHAN SHALAHUDIN L 320308070512000201250681332 Ke
38 MOHAMAD DINAR ALFAUZI L 320227270311000101151913642 Ke

7 dari 13
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SD ISLAM YASIKA
NPSN 20258225, KARANGGANTUNG , Kecamatan Gunung Guruh
Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat. Telp 085861223435, Fax , Email sdislamyasika01@gm

No Nama L/P NIK NISN Tingkat Ro


39 MUHAMAD FIRZI NURCAHYA L 320227280911000101129609392 Ke
40 MUHAMAD HAM SUGORO L 320231160911000101171815102 Ke
41 MUHAMAD REZA ARDIANSYAH L 320227071111000201162662612 Ke
42 MUHAMAD RIZKY L 320227270512000401256928952 Ke
43 MUHAMAD YAMSIN AL-FARIZI L 320227010512000101219810122 Ke
44 MUHAMMAD FAHRIZI L 320227221211000101114639312 Ke
45 MUHAMMAD FAZRIL FAUZZI L 320227200412000401247206622 Ke
46 MUHAMMAD FIKRI L 320227250611000201186308452 Ke
47 MUHAMMAD RIJAL L 320227191211000301198142902 Ke
48 NESA OKTAVIANI P 320227701111000201178079032 Ke
49 NUR'AENI P 320227600711000201143816622 Ke
50 PUTRI OKHISTA FEBRIANTY P 327206510212000101256491732 Ke
51 RAFAEL KHAIRUL MUZHAFFAR L 320227181011000301138953752 Ke
52 REVA WIDYA PUTRI P 320229671211000201117310712 Ke
53 REVI AZMI PAUZIA P 320227651110000201086248232 Ke
54 RICKY RINALDA LUBIS L 127701111211000401143622232 Ke
55 RISKY YANDI L 320227230610000301033014882 Ke
56 SETIA MUTIARA P 320227691012000201251761882 Ke
57 SITI SALMAH P 320227430611000201178805912 Ke
58 TRI PUTRIYANI LESTARI P 327206440911000201196140682 Ke

8 dari 13
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SD ISLAM YASIKA
NPSN 20258225, KARANGGANTUNG , Kecamatan Gunung Guruh
Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat. Telp 085861223435, Fax , Email sdislamyasika01@gm

No Nama L/P NIK NISN Tingkat Ro


59 WILDAN L 320227040211000201199545402 Ke
60 ADEN SUBAGYA L 320227300510000301047687573 Ke
61 AGUNG SAFTAWIRANSAH L 320227281109000200916921773 Ke
62 ARYA ALFIANSYAH L 320227181110000101061618163 Ke
63 ASHALIA HALYA TAMA P 320227590610000101023421653 Ke
64 AYUNI ANGGRAENI P 320227670810000301098516013 Ke
65 HASANUDIN L 320210150310000501095046223 Ke
66 M.FACHRI MATHURID L 320227171010000301054516683 Ke
67 MESYA NOVERA SANDRA P 320227581110000101096546793 Ke
68 NAYLA MASPUPAH P 320227571010000201058788413 Ke
69 NURI NOVITA SARI P 320227661110000201012540123 Ke
70 PADIL NURPALAH L 320227050510000201078379183 Ke
71 PADIL RAMADANI L 320227060909000200941806713 Ke
72 PUTRI RAMADANI P 320227430910000201010223533 Ke
73 RIDWAN L 320227250710000501044728513 Ke
74 RIZKI L 320227281209000100940855053 Ke
75 SUSILAWATI P 320227700410000101044733013 Ke
76 ZAKI SAPUTRA MAULANA L 320227060411000201127310113 Ke
77 ENJAY L 320227090409000300975020594 Ke
78 ERPAN L 320227191108000200877844154 Ke

9 dari 13
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SD ISLAM YASIKA
NPSN 20258225, KARANGGANTUNG , Kecamatan Gunung Guruh
Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat. Telp 085861223435, Fax , Email sdislamyasika01@gm

No Nama L/P NIK NISN Tingkat Ro


79 HASNA NURPADILAH P 320227431109000100914211634 Ke
80 INDRI REGINA PUTRI P 320227490710000501047950224 Ke
81 INTAN JUWITA P 327206601009000100984793564 Ke
82 KLARISA PUTRI SALSABILA P 320227661109000100996738924 Ke
83 MAHA DEWI SOPIAN P 320227651209000100910583864 Ke
84 MUHAMAD RAFLI L 320227020509000100947482144 Ke
85 MUHAMAD RIZQI L 320227031009000400941600834 Ke
86 MUHAMMAD PAZRY HARIRI PRATAMA L 320227240910000301066735684 Ke
87 NAZWA AULIA PUTRI P 320227430810000101061564074 Ke
88 NURLIYATI P 320227410708000300880507654 Ke
89 RAHMAT L 320227280908000400753770424 Ke
90 SIKLAL MUHAMAD NUER L 320227020710000201043739844 Ke
91 ALIPA JULIANTO P 320227540708000200860807715 Ke
92 AYUNI ARNIYATI P 320227441208000300886746415 Ke
93 DEDE RUSMAN L 320227150205000200858866325 Ke
94 HANISTA WULANDARI P 320227451205000300845798835 Ke
95 HILMAN MUBAROK L 00914335895 Ke
96 IRSAL MUHAMMAD WAFI L 320227250509000300955814025 Ke
97 KAMILA FITRIANI P 320227521008000200864290215 Ke
98 MELA RUSTIANA RAHMAWATI P 320227530809000200954104095 Ke

10 dari 13
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SD ISLAM YASIKA
NPSN 20258225, KARANGGANTUNG , Kecamatan Gunung Guruh
Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat. Telp 085861223435, Fax , Email sdislamyasika01@gm

No Nama L/P NIK NISN Tingkat Ro


99 MUAYYAD AKMAL ARDABILLY WAHID L 320227101209000100875945405 Ke
100 MUHAMAD DENIS L 00822904165 Ke
101 MUHAMAD ILYAS L 320227250408000100848164345 Ke
102 MUHAMAD MISBAHUDIN L 320227080508000100833655985 Ke
103 MUHAMMAD DIAZ ANUGRAH L 327206131008000100837065745 Ke
104 MUHAMMAD GIO RAMDANI L 327206280907000100736259155 Ke
105 NAZWA FAOJIAH P 320227660108000100887069025 Ke
106 NENG SALMA PUTRI RAHMAWATI P 320227660909000100922251215 Ke
107 NINA HEPRIANTI P 320227551007000100727713395 Ke
108 NOVI DWI PRASTISTA P 320227641106000400820164015 Ke
109 NUR ALFIA P 320227591108000100856602625 Ke
110 PUTIK SRI RAHAYU P 320227641009000100967713245 Ke
111 RAISYA NOVARIANY P 320227701108000200816326695 Ke
112 RENDI PADILAH L 320227010711000300849993665 Ke
113 RIFALDI ALGHIFARI L 320227030708000100867710645 Ke
114 RIKA P 320227550109000100996083255 Ke
115 RIMA RAHAYU P 320227440910000100955106385 Ke
116 SIVA AULIA P 320227580508000300891973695 Ke
117 SYAHLA AULIA SUHENDAR P 320227430408000200864445475 Ke
118 WANDI MAULANA L 00877686895 Ke

11 dari 13
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SD ISLAM YASIKA
NPSN 20258225, KARANGGANTUNG , Kecamatan Gunung Guruh
Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat. Telp 085861223435, Fax , Email sdislamyasika01@gm

No Nama L/P NIK NISN Tingkat Ro


119 YOGA PERMANA L 320227220900000200851099145 Ke
120 YULIA CITRA P 320227671209000201592252675 Ke
121 ALDI RAKA WAHYUDI L 327507170607000500770806256 Ke
122 DANI SUTIAWAN L 320227260507000200733002356 Ke
123 DICKI WAHYUDI L 320227010407000200723313466 Ke
124 EKA PUSPITA SARI P 320227580807000300758057546 Ke
125 ELIS P 320227710707000100760710196 Ke
126 JULIANA SAFIRA P 320227630707000100739206606 Ke
127 MARSYA MAULINDA P 320227510308000400845063016 Ke
128 MUHAMAD FARHAN FADILAH L 320227210308000400091517586 Ke
129 MUHAMAD GENTAR AULIA L 320227240409000300772818096 Ke
130 MUHAMAD SAEPUL ROSID L 320227191207000100780102186 Ke
131 MUHAMMAD DAFFA RAMADITYA L 320227150908000200814552406 Ke
132 MUHAMMAD JAELANI L 320210080807000500710948626 Ke
133 NENDAR L 320227160808000400876459236 Ke
134 NISA AULIA P 327202080502000100778391106 Ke
135 NURPALAH L 320227231007000100773201046 Ke
136 RAIHAN ADITYA SAPUTRA L 320227201207000100760914796 Ke
137 RAINA SHIRA ZULAIKA P 320227470507000200729187156 Ke
138 RAISA RAMADANI P 320227690907000100771145416 Ke

12 dari 13
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SD ISLAM YASIKA
NPSN 20258225, KARANGGANTUNG , Kecamatan Gunung Guruh
Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat. Telp 085861223435, Fax , Email sdislamyasika01@gm

No Nama L/P NIK NISN Tingkat Ro


139 REHAN L 320227131107000200748214346 Ke
140 RESA KURNIAWATI P 320227281209000100757872136 Ke
141 RIZKI ABDULOH L 320227280401000100742852386 Ke
142 SALMA P 320227440108000200845724106 Ke
143 SEINA APRILIA P 320227470408000200828785526 Ke
144 SELVI ANGGRAENI P 320227491207000100715370916 Ke
145 SUSI SUSANTI P 320227610108000100833496806 Ke
146 YULIA NURAPIPAH P 320227590707000400793909026 Ke
147 YUSEP PAESAL L 320105060408000100827672516 Ke

13 dari 13