Anda di halaman 1dari 5

SuaraMu Kudengar

TENANGLAH KINI HATIKU

Arr. Henry M. Sopaheluwakan, (2019)

°
1 Do = Es, q = 60
. . .
S 0 1 2 3 0 1 5 4 0 5
1 . 1 . 1 . 5 . . 0
5 6 5
Ku de- ngar, sua - ra - Mu, ku de-ngar Tu - han - ku.

A 0 1 2 1 0 1 3 2 0 3 2 3 5 . 4 . 2 . . 0
Ku de- ngar, sua - ra - Mu, ku de-ngar Tu - han - ku.
. .
T 5 . . . 6 . . . 7 . . . 1 . . . 1 . 7 1 3
5 5

¢
Hu, hu, hu. Sua -

B 1 . . . 1 . . . 1 . . . 4 . 2 . 5. . . 1 3
Hu, hu, hu. Sua -

°
6

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

.
T 5 . . 3 2 1 1 . . 1 2 . . 4 6 5 3 . 0 5 1 . 7 6 5 6 5

¢
- ra - Mu ku-de- ngar me mang - gil di-ri - ku, su - pa - ya 'ku di Gol-go

B 5 . . 3 2 1 1 . . 1 2 . . 4 6 5 3 . 0 5 6 . 3 4 4 1 2
- ra - Mu ku-de- ngar me mang - gil di-ri - ku, su - pa - ya 'ku di Gol-go

°
11

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 . 5 5 . . 3 2 1 1 . . 1
Su - a - ra - Mu ku-de- ngar me-

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 . 3 3 . . 1 7. 1 1 . . 5.
Su - a - ra - Mu ku-de- ngar me-

T 7 6 0 1 2 . . 1 3 2 1
6
4
. . 0 5 5 . 6 6 5 3 .

¢
ta di - ba - suh da-rah- Mu. Ku- de - ngar Tu-han ku

B 2 3 0 1 2 . . 1 3 2 1 . . . 0 1 7. . 6. 6. 7. 1 .
ta di - ba - suh da-rah- Mu. Ku- de - ngar Tu-han ku
Autorized Copy to Kalvari Tombasian Youth Choir
2 Rehoboth Youth Choir
°
16
.
S 2 . . 4 6 5 3 . 0 5 1 . 7 6 5 6 5 3 . 0 1 2 . . 1 3 2
mang - gil di-ri - ku, su - pa - ya 'ku di Gol-go - ta di - ba - suh da-rah

A 6. . 7. 7. 2 2 2 1 0 2 5 . 3 4 4 1 2 2 1 0 1 2 . . 1 7. 7.
mang - gil di-ri - ku, su - pa - ya 'ku di Gol-go - ta di - ba - suh da-rah
. . . .
T 4 . 5 . 0 6
7 . 1
. . 7 6 . 1 2 . 3 .
5 5 6
pang - gil ma - ri - lah. ha, di - ba - suh,

B ¢ 2 . 7. . 0 5 4 . 3 . 4 . 5/ 6 . 1 2 . 5. .
pang - gil ma - ri - lah. ha, di - ba - suh,

°
21
.
S 5 . . . 1 . . 7 6 5 6 . . . 5 . . 3 2 1 2 . . .
Mu. A - ku da-tang - lah Tu - han pa-da- Mu.

A 1 4 . . 1 3
5
3
3
1 5 4 . . 0 1 1 . 1 . 7. .
Mu. A - ku da - tang - lah pa - da - Mu.
. . .
T 4 1 . . 1 7 6 5 1 . . . 0 5 6 . 5 . . .
hu. A - ku da - tang - lah pa - da - Mu.

B ¢ 6. . . 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 4
hu. Pa-da - Mu, oh,

°
26

S 5 . 6 5 3 1 2 3 . 0 1 2 . . 1 3 2 1 . 0 1
Da - lam da-rah-Mu ku - dus su - ci - kan di - ri - ku. Sua -

A 1 . 1 7. 7. 5. 7. 2 1 0 1 2 . . 6. 7. 7. 5. . 0 1
Da - lam da-rah-Mu ku - dus su - ci - kan di - ri - ku. Sua -

T 5 . 5 5 5 3 5/ 7 6 . 1 2 . 4 . 3 . 0 1 3
Da - lam da-rah-Mu ku - dus su - ci - kan ku. Sua -

B ¢ 3 . 3 2 2 1 7. 6. . . 1 2 . 5. . 1 . 0 1 3
Da - lam da-rah-Mu ku - dus su - ci - kan ku. Sua -
Rehoboth Youth Choir 3

°
30
.
S 1 . 2 . 0 1 2 3 6 5 . 5 . 3 . 2 .
5
ra - Mu Tu-han-ku me - mang - gil ku, su -

A 1 . 7. . 0 6. 7. 1 3
4
1
. 2
7.
. 2 1 4 .
ra - Mu Tu-han-ku me - mang - gil ku, su -

T 5 . . 5 5 5/ 6 . . 1 2 . . 4 6 5 5 . 0 7
- ra - Mu ku - de - ngar me - mang - gil di - ri - ku, su -

B ¢ 5 . . 3 2 1 1 . . 1 2 . . 4 6 5 3 . 0 5
- ra - Mu ku - de - ngar me - mang - gil di - ri - ku, su -

°
34
.
S 1 . 7 6 5 6 5 3 . 0 1 2 . . 1 3 2 1 . 2 3 0 3 5 4
pa - ya 'ku di Gol-go - ta di - ba - suh da-rah- Mu. Oo, Oo,

A 5 . 3 4 4 1 2 2 1 0 1 2 . . 6. 7. 7. 5. . 7. 1 0 1 3 2
pa - ya 'ku di Gol-go - ta di - ba - suh da-rah- Mu. Oo, Oo,
. . . .
T 1
5 .
1
6 . 7 6 . 1 2 . 4 . 0 5 . . 6 . . .
pa - ya, ha, di - ba - suh, Hu, hu,

B ¢ 3 . 4 . 5/ 6 . 1 2 . 5. . 0 1 . . 1 . . .
pa - ya, ha, di - ba - suh, Hu, hu,

°
Do = F
39
. .
6 2 . 1/ . .
0 5 7 6 . . 6(5) 3 2 1 5 6 4 4 6 5 3 3 2 1
S 5
Oo, hu, Te - nang-lah ki - ni ha - ti - ku, Tu - han me-mim - pin

A 0 2 3 5 4 . 3 3(2) 3 . 2 1
2
7.
4
1 2 2
4
1 1 . 1 1 7. 1
Oo, hu, Te nang
- -lah ki - ni ha - ti - ku, Tu - han me-mim - pin
. .
T 7 . . . 1 . 6(5) . 0 1 . 7 6 5 6 . . . 0 5 . 3 2 1
hu, hu, A - ku da-tang - lah Tu - han pa-da

B ¢ 1 . . . 1 . 1/(7) .
. 0 1 . 2 3 5 5 4 . . 0 1 7. 6. 7. 1
hu, hu, A - ku da-tang - lah Tu - han pa-da
4 Rehoboth Youth Choir
°
44

S 3 3 2 . 0 5 6 5 3 1 2 3 . . . 0 3 2 1 3 2
lang-kah - ku. Dalam da-rah-Mu ku - dus su - ci-kan di - ri -

A 1
6.
1
6. 7. . 0 1 3 2 2 1 7. 2
1
6.
. . 0 1 7. 6. 7. 7.
lang-kah - ku. Dalam da-rah-Mu ku - dus su - ci-kan di - ri -

T 5 . . 5 1 . 1 7\ 5 6 4 1 6 5 . 5 5 5
Mu. Di ti - ap sa - at dan ker - ja te - tap ku - ra - sa

B ¢ 2 . 5. 5 3 . 2 1 5. 6. 1 4 4/ 5 . 3 3 2 1 2
Mu. Di ti - ap sa - at dan ker - ja te - tap ku - ra - sa

°
48
. . .
S 1 . . 5 5
1 7 2 1 7
6 5
6 5
3 3 2 1 2 3
4
5 5
5 5 5 6 5 4 3 2
ku. Tu - han-lah yang mem - bim- bing- ku; ta - ngan-ku di - pe - gang te - guh. Ha-

A 5. . . 0 3 . 2 . 4 . 3 2 1 . . . 1 . 0 7
2 .
.
ku. Hu, hu, Ha -
.
T 5 4 3 0
1 . 7 . 6 . 5 . 5 . 4 . 5 . 0 5 .
5
ta-ngan- Nya. Hu, hu. Ha -

B ¢ 3 5. 1 0 1 . . . 1 . . 7. 6. . 5/
.
. 5. . 0 5.
.
4.
ta-ngan- Nya. Hu, hu. Ha -

°
53
. . . .
S 5
1 7 2 1 7
6 5
6
5 3 3 2 1 2 3 . 5 1 . . .
5 5 5 6 5 4 2 3
ti - ku ber - se - rah pe - nuh, ta - ngan-ku di - pe - gang te - guh,

A 3 . 2 . 2 . 3 2
3
1 1 1 7. 6. 7. 1 . 7. 1 . . .
- ti - ku pe - nuh, ta - ngan-ku di - pe - gang te - guh,
.
T 1
5
. 7 . 6 . 5 5 5 5 6 5 5 . 5 6 . . .
ti - ku pe - nuh, ta - ngan-ku di - pe - gang te - guh,

¢
7
B
1 . 1 . 1 . 1 . 6. 7. 1 2 5. . 5. 6. . . .
3. 4 4/
. . 5. 5.
ti - ku pe - nuh, ta - ngan-ku di - pe - gang te - guh,
Rehoboth rit.
Youth Choir 5

°
58 U. Soprano 1
. . .
. . . . . . . . . . . . . .
S 1 . 0 1 2 . . 1 3 2
1
.
1 1
4/ 0 3 5 0 5 6 6 5
su - ci - kan di - ri - ku.
Ku - de - ngar sua - ra - Mu.
. 2 3 . 3 4 4
A 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 . 0 1 2 2 3
Ku - de - ngar sua - ra - Mu.
.
T 6 . 0 0 0 0 0 0 5 . . . 6 . . . 1 . . .
4 5

¢
Hu.

B 4/. . 0 0 0 0 0 0
1
1
. . . 1
1
. . . 1
1
. . .
. . .
Hu.
Hu, hu, hu.