Anda di halaman 1dari 3

9

8
7
6
5
4
3
2
1

35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
BIL
NAMA GURU

A1.1 AMALAN PROFESIONAL

A1.2 HUBUNGAN DENGAN


PELANGGAN

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PERATUS
E1 NILAI PROFESIONAL

A2.1 MENGUTAMAKAN
PENCAPAIAN

A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK

A2.3 KEMATANGAN EMOSI &


KEYAKINAN DIRI

A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN


E2 SAHSIAH

A2.5 BERFOKUSKAN
PELANGGAN

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PERATUS

A3.1 KEPIMPINAN
BERWAWASAN DAN MEMBUAT
KEPUTUSAN

A3.2 PENYESUAIAN
PERUBAHAN

A3.3 KEINGINAN MENIMBA


PENGETAHUAN
D1 PROFESIONALISME

E3 POTENSI

A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN


INOVATIF

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PERATUS

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN

A4.2 PERATURAN DAN


PEKELILING

A4.3 PENGUASAAN BIDANG


TUGAS

A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT


DAN KOMUNIKASI (TMK)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PERATUS
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PERATUS D1

A1.1 JALINAN DAN JARINGAN


(NETWORKING AND LINKAGES)
E1 HUBUNGAN LUAR
( Nama Sekolah )

A2.1 TUGAS-TUGAS LAIN


SELAIN TUGAS HAKIKI
SAMPINGAN
E2 TUGASAN
D2 TUGASAN TAMBAHAN
PENILAIAN KOMPETENSI

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PERATUS D2
A1.1 BIMBINGAN DAN
MOTIVASI (COACHING AND
MENTORING)
MARKAH E-PRESTASI OFF-LINE GURU-GURU

A1.2 SUMBANGAN
PROFESIONAL DAN SOSIAL
E1 HUBUNGAN LUAR

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D3 PENGLIBATAN

PERATUS D3

A1.1 PENGETAHUAN

A1.2 PERANCANGAN

A1.3 PENGETAHUAN
PENTAKSIRAN
E1 PERANCANGAN PdP

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH

A2.1 PENYAMPAIAN

A2.2 PENGGUNAAN SUMBER


PENDIDIKAN

A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI

A2.4 TEKNIK PENYOALAN


D4 KEMAHIRAN

A2.5 PENGLIBATAN DAN


E2 PELAKSANAAN PdP

PENGUASAAN PEMBELAJARAN
MURID
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH

A3.1 PENILAIAN PRESTASI


MURID
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH
E3 PENTAKSIRAN PdP

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PERATUS D4

WAJARAN PENILAIAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KOMPETENSI

A1.1 PENINGKATAN ILMU /


KEMAHIRAN
KEBERHASILAN

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INSTRUMEN

PERATUS
KEBERHASILAN

WAJARAN PENILAIAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KEBERHASILAN

KEBERHASILAN

JUMLAH KESELURUHAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44
43
42
41
40
39
38
37
36
BIL
NAMA GURU

A1.1 AMALAN PROFESIONAL

A1.2 HUBUNGAN DENGAN


PELANGGAN

0
0
0
0
0
0
0
0
0
PERATUS
E1 NILAI PROFESIONAL

A2.1 MENGUTAMAKAN
PENCAPAIAN

A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK

A2.3 KEMATANGAN EMOSI &


KEYAKINAN DIRI

A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN


E2 SAHSIAH

A2.5 BERFOKUSKAN
PELANGGAN

0
0
0
0
0
0
0
0
0

PERATUS

A3.1 KEPIMPINAN
BERWAWASAN DAN MEMBUAT
KEPUTUSAN

A3.2 PENYESUAIAN
PERUBAHAN

A3.3 KEINGINAN MENIMBA


PENGETAHUAN
D1 PROFESIONALISME

E3 POTENSI

A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN


INOVATIF
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PERATUS

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN

A4.2 PERATURAN DAN


PEKELILING

A4.3 PENGUASAAN BIDANG


TUGAS

A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT


DAN KOMUNIKASI (TMK)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PERATUS
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

0
0
0
0
0
0
0
0
0

PERATUS D1

A1.1 JALINAN DAN JARINGAN


(NETWORKING AND LINKAGES)
E1 HUBUNGAN LUAR
( Nama Sekolah )

A2.1 TUGAS-TUGAS LAIN


SELAIN TUGAS HAKIKI
SAMPINGAN
E2 TUGASAN
D2 TUGASAN TAMBAHAN
PENILAIAN KOMPETENSI

0
0
0
0
0
0
0
0
0

PERATUS D2
A1.1 BIMBINGAN DAN
MOTIVASI (COACHING AND
MENTORING)
MARKAH E-PRESTASI OFF-LINE GURU-GURU

A1.2 SUMBANGAN
PROFESIONAL DAN SOSIAL
E1 HUBUNGAN LUAR

0
0
0
0
0
0
0
0
0
D3 PENGLIBATAN

PERATUS D3

A1.1 PENGETAHUAN

A1.2 PERANCANGAN

A1.3 PENGETAHUAN
PENTAKSIRAN
E1 PERANCANGAN PdP

0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH

A2.1 PENYAMPAIAN

A2.2 PENGGUNAAN SUMBER


PENDIDIKAN

A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI

A2.4 TEKNIK PENYOALAN


D4 KEMAHIRAN

A2.5 PENGLIBATAN DAN


E2 PELAKSANAAN PdP

PENGUASAAN PEMBELAJARAN
MURID
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH

A3.1 PENILAIAN PRESTASI


MURID
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH
E3 PENTAKSIRAN PdP

0
0
0
0
0
0
0
0
0

PERATUS D4

WAJARAN PENILAIAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KOMPETENSI

A1.1 PENINGKATAN ILMU /


KEMAHIRAN
KEBERHASILAN

0
0
0
0
0
0
0
0
0
INSTRUMEN

PERATUS
KEBERHASILAN

WAJARAN PENILAIAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KEBERHASILAN

KEBERHASILAN

JUMLAH KESELURUHAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BIL

1 SHALIHIN

3 NAMA GURU
2 NAMA GURU
NAMA GURU

4
A1.1 AMALAN PROFESIONAL

4
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN

0
0
6
PERATUS
E1 NILAI PROFESIONAL

4
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN

3
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK

A2.3 KEMATANGAN EMOSI &

4
KEYAKINAN DIRI
4
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN
E2 SAHSIAH

A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN


0
0

PERATUS
3.8

A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN


4

MEMBUAT KEPUTUSAN
4

A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN

A3.3 KEINGINAN MENIMBA


3
D1 PROFESIONALISME

PENGETAHUAN
E3 POTENSI

A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF


0
0

PERATUS
3.5
4

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN


4

A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING


3
4

A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS

A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN


4

KOMUNIKASI (TMK)
0
0
6

PERATUS
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

0
0

PERATUS D1
19.3

A1.1 JALINAN DAN JARINGAN


3
LUAR

(NETWORKING AND LINKAGES)


E1 HUBUNGAN

A2.1 TUGAS-TUGAS LAIN SELAIN


TUGAS HAKIKI
SAMPINGAN
E2 TUGASAN
D2 TUGASAN TAMBAHAN
( Nama Sekolah )

0
0

PERATUS D2
3.75

A1.1 BIMBINGAN DAN MOTIVASI


(COACHING AND MENTORING)
PENILAIAN KOMPETENSI

LUAR

A1.2 SUMBANGAN PROFESIONAL DAN


3
E1 HUBUNGAN

SOSIAL
D3 PENGLIBATAN

0
0

PERATUS D3
3.75

A1.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN

A1.2 PERANCANGAN DAN


PEMBANGUNAN PENGAJARAN
MARKAH E-PRESTASI OFF-LINE GURU PENOLONG KANAN (PTA)

A1.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN


DAN PENGALAMAN

A1.4 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN

A1.5 PEMBELAJARAN DAN


PENGAJARAN
E1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

0
0
0

JUMLAH

A2.1 BERFOKUS BIDANG TUGAS

A2.2 KEWANGAN

A2.3 PEMBANGUNAN FIZIKAL

A2.4 SUMBER MANUSIA


D4 KEMAHIRAN

E2 PENGURUSAN

A2.5 MAKLUMAT
0
0
0

JUMLAH

A3.1 PENGURUSAN ORGANISASI

E3.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN


0
0
0

JUMLAH
E3 KEPIMPINAN ORGANISASI

0
0
0

PERATUS D4
0
0

WAJARAN PENILAIAN KOMPETENSI


24.1

A1.1 PENINGKATAN ILMU /


KEMAHIRAN
KEBERHASILAN

0
0
0
INSTRUMEN

PERATUS
KEBERHASILAN

0
0
0

WAJARAN PENILAIAN KEBERHASILAN


KEBERHASILAN

JUMLAH KESELURUHAN
0.00
0.00
24.12