Anda di halaman 1dari 1

Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan
melimpahkan rahmat dan hidayah Nya kepada kita semua. Solawat dan salam mari
rahmat dan hidayah Nya kepada kita semua. Solawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW.
mari kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Sehubungan dengan kegiatan Pindahan Rumah, dan demi
Sehubungan dengan kegiatan Pindahan Rumah, dan demi mengharapkan keberkahan-Nya, dengan ini kami bermaksud
mengharapkan keberkahan-Nya, dengan ini kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri acara syukuran
mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri acara yang insya Allah akan kami laksanakan pada :
syukuran yang insya Allah akan kami laksanakan pada :
Hari/Tgl : Kamis, 22 Agustus 2019
Hari/Tgl : Kamis, 22 Agustus 2019 Jam : 18.30 WIB (Ba’da Magrib)
Jam : 18.30 WIB (Ba’da Magrib) Tempat : Lebak Indah Griya Asri
Tempat : Lebak Indah Griya Asri Blok CC no. 1
Blok CC no. 1 RT 02/RW07 Lebakwana
RT 02/RW07 Lebakwana
Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami,
Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami, apabila Bapak/Ibu/Sdr/i berkenan untuk menghadiri undangan
apabila Bapak/Ibu/Sdr/i berkenan untuk menghadiri undangan kami.
kami.
Atas kehadirannya dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Atas kehadirannya dan perhatiannya kami ucapkan terima
kasih. Jazaakumullahu khoiron katsiiron
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Jazaakumullahu khoiron katsiiron
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Kamal & Keluarga
Kamal & Keluarga