Anda di halaman 1dari 6

DAFTAR MAHASISWA PELAJAR KAMPUNG SAUBEBA

NO NAMA IURAN WAJIB CEKING

1 BARTO YEKWAM 100


2 SARLOTA YEKWAM 100
3 PAULINA YESNATH 100
4 ENGGELINA YESNATH 100
5 HAGAR YESNATH 100
6 OSKAR YESNATH 100
7 YOKTAN YEKWAM 100
8 ISAI YEKWAM 100
9 TITUS YEKWAM 100
10 AKSAMINA YEKWAM 100
11 NIMBROT YEUM 100
12 YEMIMA YESSA 100
13 TONI YEBLO 100
14 FRANS YEKWAM 100
15 MBRAYAN YESNATH 100
16 YULMINA YESNATH 100
17 ROBERTO YEKWAM 100
18 TRESYA KARA KARA 100
19 AFRIDA YESNATH 100
20 ARSON YESNATH 100
21 SUSANA YESAWEN 100
22 YOHANA YESAWEN 100
23 PATRIS YESAwen 100
24 KOSMUS YESNATH 1 100
25 GERDA YESNATH 100
26 ROBERTO TITIT
27 SYAKOM YEKWAM

28 HEIN SUNDOY

29 YOSIAS YESNATH
30 FRENGKYEKWAM
31 BERNALD YESNATH
32 RUTTY YESAWEN

33 YAFET YESNATH

34 MARTINA YENGGREN
35 YAKOBUS YEBLO
PELAJAR KAMP-UNG SAUBEBA

No Nama IURAN WAJIN CEKING


1 EMA YESNATH
2 MAKDALINA YEKWAM
3 MARTINA YENGGREN
4 NIKODEMUS YESNATH
5 DELILA AJOI
6 YAKOBUS YEBLO
7 KORINA YEKWAM
8 LEWI YESNATH
9 BETWEL YESSA
10 APS0RLINA YESNATH
11 KORINUS PABIKA
12 NOVITA YESNATH
13 KOSMUS YESNATH
14 FERONIKA YESNATH
15
SUSUNAN STRUKTUR PANITIA
IKATAN MAHASISWA, PELAJAR KAMPUNG SAUBEBA & WOMOM

KETUA : BARTO YEKWAM

SEKRETARIS :ARSON YESNATH

Anda mungkin juga menyukai