Anda di halaman 1dari 12

SBFS1103 | THINKING SKILLS AND PROBLEM SOLVING

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SBFS 1103

THINKING SKILLS AND PROBLEM SOLVING

NAMA :

NOMBOR MATRIK :

NO KAD PENGENALAN :

NOMBOR TELEFON :

PUSAT PEMBELAJARAN : OUM CAWANGAN TAWAU

SEPTEMBER 2019

1
SBFS1103 | THINKING SKILLS AND PROBLEM SOLVING

ISI KANDUNGAN

No. Isi Kandungan Muka Surat

1.0 PENGENALAN 3

2.0 MENGENALPASTI MASALAH 4

3.0 ANALISIS MASALAH 5

4.0 APLIKASI DAN PENYELESAIAN MASALAH 9

5.0 KESIMPULAN 11

RUJUKAN 12

2
SBFS1103 | THINKING SKILLS AND PROBLEM SOLVING

1.0 PENGENALAN

Dalam menghadapi sesuatu masalah, seorang individu haruslah bijak mengatur rancangan
penyelesaian. Lebih-lebih lagi jika masalah tersebut adalah masalah yang kompleks dan
penyelesaiannya mungkin akan memberi impak kepada orang lain. Masalah yang ditangani
dengan cara kelam kabut dan tidak teratur akan menyebabkan masalah lain pula timbul. Bila
terjadi sebegini, akan membawa kemudaratan kepada individu tersebut.

Para pengkaji dan cendekiawan telah melakukan pelbagai kajian tentang strategi dan teknik
penyelesaian masalah ini. Pada kebiasaannya, teknik dan strategi ini digunakan untuk
menyelesaikan masalah di peringkat pendidikan, perniagaan dan sebagainya. Namun, kita
juga boleh menggunakan strategi ini untuk menyelesaikan masalah individu yang lebih
peribadi.

Penyelesaian Masalah boleh didefinisikan sebagai satu proses kognitif di mana maklumat
digunakan sebagai usaha mencari cara-cara yang sesuai bagi mencapai sesuatu matlamat.
Torrence (1973), mendefinisikan penyelesaian masalah sebagai: “ Proses seseorang itu
menjadi peka terhadap masalah dan ini melibatkan seseorang individu itu cuba mencari
penyelesaian membuat andaian, mengubah hidup, dan akhirnya melaporkan silannya”

Masalah yang senang memerlukan penyelesaian yang mengandungi langkah-langkah yang


tidak kompleks. Individu menerima semua maklumat yang dikehendaki untuk menyelesaikan
masalah sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan dalam arahan yang diberi kepadanya.
Masalah yang senang mempunyai penyelesaian yang spesifik dan seseorang individu mudah
mengetahui sama ada penyelesaian itu betul atau salah. Tetapi bagi masalah yang rumit, ia
memerlukan penaakulan dan analisis yang logik.

Ahli psikologi menyatakan bahawa manusia sedang mempelajari sesuatu apabila berusaha
menyelesaikan masalah. Ini adalah disebabkan di dalam proses penyelesaian masalah
individu akan mencari kesimpulan tentang sesuatu perkara, mengaplikasi masalah dengan
cara yang paling mudah, mempelajari undang-undang menyelesaikan masalah dan mencipta
beberapa pelan atau cadangan untuk penyelesaian masalah. Proses ini menjadikan manusia
semakin matang.

Saya telah berkahwin pada tahun lepas dan kini mempunyai seorang anak. Permulaan
perkahwinan, semuanya berjalan dengan lancar. Kami tidak perlu memikirkan tentang tempat
tinggal kerana syarikat tempat suami bekerja ada menyediakan sebuah rumah yang dibiayai

3
SBFS1103 | THINKING SKILLS AND PROBLEM SOLVING

oleh syarikat. Pendapatan bulanan juga mencukupi untuk kami sekeluarga malah adakalanya
berlebihan. Namun, berita yang disampaikan oleh suami pada baru-baru ini amat
merungsingkan kerana syarikat beliau bekerja akan menutup dan menamatkan operasi
mereka kerana perniagaan yang merundum dan merosot. Suami merupakan satu-satunya
sumber pendapatan dalam keluarga kami. Masalah ini juga berkaitan dengan tempat tinggal
kami pada masa ini kerana ianya dibiayai oleh syarikat. Untuk mencari pekerjaan baru dalam
masa yang singkat tidak mudah. Oleh itu, ini juga menjadi satu masalah pada keluarga kami.
Dalam tugasan ini, satu penyelesaian masalah akan di rancang bagi mencapai 2 objektif
penyelesaian utama iaitu mendapat pekerjaan baru dan mendapat tempat tinggal baru.

2.0 MENGENALPASTI DAN ANALISIS MASALAH

Dalam menghadapi apa jua masalah, kita haruslah tahu apakah masalah sebenar kepada
masalah itu. Ini memudahkan kita untuk mencari penyelesaiannya. Masalah yang timbul
hendaklah di siasat terlebih dahulu dan kemudian dipecahkan kepada submasalah. Blum &
Niss (1991:37) menyatakan bahawa masalah adalah situasi atau keadaan yang didalamnya
terdapat pertanyaan terbuka (open question) yang memerlukan seseorang secara intelektual
segera menjawab pertanyaan tersebut dengan cara yang diketahuinya.

Dalam mengenal pasti masalah, terdapat beberapa teknik yang perlu dilakukan, salah satunya
ialah teknik soal dan jawab. Beberapa soalan perlu ditimbulkan bagi mengenal pasti dan
mengekstrak masalah tersebut. Antara soalannya ialah apakah yang perlu dilakukan? Di
manakah keluarga ini akan berpindah dan mengapa? Bagaimanakah meneruskan kehidupan
tanpa kerja dan wang? Sebelum menjawab persoalan-persoalan ini, mari kita lihat punca
masalah utama.

2.1 Hilang Sumber Pendapatan

Suami merupakan tulang belakang keluarga. Ini kerana hanya beliau yang bekerja dan
sumber pendapatan keluarga. Manakala saya pula adalah seorang suri rumah yang tidak
mempunyai pendapatan. Jika syarikat suami bekerja di tutup, ini bermakna suami juga tidak
akan bekerja di syarikat itu lagi. Dan ini juga akan menyebabkan keluarga kami hilang
sumber pendapatan.

4
SBFS1103 | THINKING SKILLS AND PROBLEM SOLVING

2.2 Tempat Kediaman

Rumah yang kami diami pada masa ini adalah rumah yang di bayar oleh syarikat. Apabila
syarikat di tutup dan suami saya diberhentikan, sudah semestinya syarikat akan mengambil
semula rumah tersebut. Saya dan suami perlu berpindah ke tempat lain dan ini sangat sukar
kerana banyak perkara yang perlu di lakukan apabila berpindah seperti menyediakan duit
muka sewa, menyewa lori untuk mengangkat barang dan sebagainya.

2.3 Menyara Keluarga

Kami mempunyai seorang anak kecil yang berumur 8 bulan. Anak kecil ini memerlukan
bekalan susu yang mencukupi dan juga lampin pakai buang. Kedua-dua keperluan bayi ini
sangat penting kerana ia di gunakan dan di pakai hari-hari.

2.4 Pekerjaan Baru

Pada masa ini, kebanyakan syarikat mengalami kemerosotan ekonomi. Ini dikaitkan dengan
kenaikan gaji minima daripada RM 920 ke RM 1100. Banyak syarikat yang menghentikan
operasi mereka termasuklah syarikat tempat suami bekerja. Oleh itu, mencari pekerjaan pada
ketika ini adalah sesuatu yang sangat mencabar. Susah untuk suami mencari pekerjaan baru
yang gaji ditawarkan dapat menampung keperluan asas kehidupan keluarga kami.

Setelah mengenalpasti masalah ini, saya akan mengaplikasikan empat peringkat penyelesaian
masalah iaitu mendefinisikan masalah, mencari kemungkinan penyelesaian, memilih
penyelesaian terbaik dan melaksanakan penyelesaian.

3.0 EMPAT PERINGKAT PENYELESAIAN MASALAH

Anderson (1993) menyatakan bahawa manusia sedang mempelajari sesuatu apabila berusaha
menyelesaikan masalah. Ini adalah disebabkan di dalam proses penyelesaian masalah
individu akan mencari rumusan tentang sesuatu perkara, mengaplikasi masalah dengan cara
yang paling mudah, mempelajari undang-undang menyelesaikan masalah dan mencipta
beberapa pelan atau cadangan untuk penyelesaian masalah. Proses ini menjadikan manusia
semakin matang.

Terdapat pelbagai strategi dan teknik dalam menyelesaikan masalah. Antaranya seperti Teori
Thorndike yang diasaskan oleh Edward Lee Thorndike (1874-1949). Teori Thorndike ini
adalah yang terawal pernah dilakukan dan dikaitkan dengan perkaitan rangsangan dan
tindakbalas. Namun untuk masalah ini, saya akan menggunakan konsep penyelesaian
5
SBFS1103 | THINKING SKILLS AND PROBLEM SOLVING

Mengecam dan mendefinisikan masalah

Mencari kemungkinan penyelesaian

Memilih penyelesaian terbaik

Melaksanakan penyelesaian

masalah daripada Dr. Harrish (2015) iaitu mendifinisikan masalah, mencari kemungkinan
penyelesaian, memilih penyelesaian terbaik dan melaksanakan penyelesaian.

3.1 Mengecam dan mendifinisikan masalah

Langkah pertama ini amat penting untuk memastikan perjalanan penyelesaian masalah berada
di landasan yang sebenarnya. Jika tersilap mengenali masalah sebenar, ia akan menyebabkan
keseluruhan proses membawa kepada jalan penyelesaian yang salah. Sebelum merancang
dengan jalan penyelesaian, perlu untuk menyatakan masalah yang timbul untuk memahami
nya. Masalah tersebut dihuraikan kepada komponen-komponen kecil agar mudah difahami.
Selain itu, untuk memudahkan masalah tersebut difahami, boleh lah ia dibentuk kepada
imagenari atau grafik.

Masalah 1 | Rintangan - Hanya suami


yang mempunyai
Matlamat - Mencari
sumber pendapatan lain
Hilang sumber pendapatan yang
digunakan menyara
samaada mencari
pekerjaan baru ataupun
pendapatan keluarga. berniaga.

Masalah 2 | Rintangan - Rumah yang Matlamat - Mencari


diduduki kini adalah tempat tinggal lain yang
Tempat rumah syarikat yang akan murah dan dalam masa
di ambil semula. yang singkat.
kediaman

Masalah 3 | Rintangan - Seorang bayi


Matlamat - Memastikan
yang masih memerlukan
Menyara susu dan lampin pakai
keperluan harian bayi
tidak terputus.
buang hari-hari.
keluarga

Matlamat - mendapatkan
Masalah 4 | Rintangan - tidak mudah
untuk mencari pekerjaan
pekerjaan dalam masa
yang singkat dan dapat
baru pada masa yang
Pekerjaan baru singkat.
menampung keperluan
seharian.

6
SBFS1103 | THINKING SKILLS AND PROBLEM SOLVING

3.2 Mencari Kemungkinan Penyelesaian

Dalam mencari penyelesaian, adalah lebih baik sekiranya lebih banyak alternatif diberikan. Ia
akan memudahkan kita mencari penyelesaian kepada masalah yang timbul. Berikut antara
alternative penyelesaian yang sesuai dalam mengatasi 4 masalah di atas bagi mencapai
matlamat yang di inginkan dengan menyingkirkan rintangan.

Masalah 1 – Rintangan untuk masalah pertama ialah keadaan di mana hanya suami yang
mencari sumber pendapatan dalam keluarga. Bagi keluar dari kemelut ini, isteri sebagai suri
rumah juga boleh membantu suami mencari duit. Pada masa kini, suri rumah tidak perlu
untuk bekerja secara waktu pejabat, tidak perlu meninggalkan rumah untuk mendapatkan
duit. Terdapat banyak program jualan secara “dropship” yang mendatangkan keuntungan
yang tinggi. Hanya bermodalkan sebuah telefon bimbit dan internet, seseorang sudah boleh
memulakan pekerjaan sebagai “dropshipper”. Selain itu, isteri juga boleh berjualan makanan
seperti nasi lemak, kuih muih dan sebagainya.

Masalah 2 – Mencari tempat tinggal yang baru dalam masa yang singkat tidak mudah. Ia
memerlukan kos yang tinggi. Oleh yang demikian, bagi mencapai matlamat yang di inginkan,
antara penyelesaian yang boleh dilakukan ialah tinggal sementara di rumah ibu bapa. Setelah
mendapat pekerjaan baru yang tetap, barulah mencari rumah sewa yang lain. Selain itu, boleh
juga mencari rumah sewa yang murah seperti di kawasan rumah pangsa yang mempunyai
ramai penduduk. Ini juga bagi memudahkan mencari pelanggan untuk berjualan seperti dalam
penyelesaian untuk masalah 1.

Masalah 3 – Keperluan seorang bayi antara keperluan yang perlu di utamakan. Ini kerana
mereka hanya mengharapkan orang dewasa untuk menjaga keperluan mereka. Oleh yang
demikian, bagi memastikan keperluan bayi sentiasa mencukupi, ibu dan ayah akan membeli
susu dan lampin pakai buang secara borong di karnival barangan bayi dan juga di tempat
yang menjual secara harga promosi. Barang-barang ini boleh digunakan pada ketika tiada
pendapatan nanti.

Masalah 4 – Pada masa kini, amat sukar untuk mencari pekerjaan baru disebabkan oleh
keadaan ekonomi negara yang tidak stabil dan kenaikan gaji minimum. Banyak syarikat yang
terpaksa mengurangkan pekerja dan menutup syarikat mereka. Bagi mencapai matlamat,
suami boleh mengisi kekosongan jawatan yang disediakan di JobsMalaysia, SPA8, Jobstreet
dan banyak lagi laman web yang mengiklankan kekosongan jawatan. Selain itu, suami juga

7
SBFS1103 | THINKING SKILLS AND PROBLEM SOLVING

boleh mengedarkan resume yang lengkap dan menarik ke syarikat-syarikat sekitar tempat
tinggal.

Alternatif penyelesaian kepada masalah ini boleh di pilih yang paling relevan dan sesuai.
Sekiranya pilihan pertama tidak berkesan, maka pilihan seterusnya pula. Begitulah seterusnya
sehingga masalah dapat diselesaikan.

3.3 Memilih Penyelesaian Terbaik

Dalam memilih penyelesaian terbaik, terdapat beberapa perkara yang perlu di teliti.
Antaranya ialah

i. Mengenalpasti ciri-ciri penyelesaian yang sesuai termasuklah apa juga halangan yang
mungkin di hadapi.
ii. Membuang penyelesaian yang tidak boleh mengatasi rintangan.
iii. Menilai penyelesaian yang masih ada.
iv. Menilai risiko yang mempunyai kaitan dengan penyelesaian terbaik yang diinginkan
v. Membuat keputusan untuk melaksanakan keputusan yang dipilih.

Untuk masalah-masalah yang dibincangkan, berikut merupakan penyelesaian yang dipilih.

Isteri membantu suami mencari sumber pendapatan dengan menjadi agen dropship barangan
seperti baju, kuih dan sebagainya sementara menunggu suami mendapat pekerjaan lain yang
lebih stabil. Kemudian, dengan menggunakan duit pampasan yang diberikan oleh syarikat,
bolehlah mencari rumah sewa yang baru dengan kadar sewaan yang murah dan tempat yang
selesa. Seterusnya, membeli barangan bayi di karnival barangan bayi serta yang di jual secara
promosi jual murah dengan jumlah yang banyak (tarikh luput masih lama lagi). Ini bagi
memastikan bekalan keperluan bayi tidak terputus pada ketika tiada pendapatan lagi. Akhir
sekali, suami menyediakan resume yang lengkap dan menarik dan mengedarkan ke syarikat-
syarikat yang memerlukan pekerja dan juga suami tidak boleh memilih pekerjaan sementara
menunggu yang bersesuaian dengan kelayakan dan pengalamannya.

3.4 Melaksanakan Penyelesaian

Fasa ini adalah untuk melaksanakan penyelesaian yang di rancang. Sebelum melaksanakan
sepenuhnya penyelesaian ini, adalah lebih baik jika ianya di cuba terlebih dahulu. Caranya
ialah dengan mengujinya dengan satu situasi yang lebih kurang sama dengan masalah.
Seterusnya, pastikan dalam melaksanakan penyelesaian tersebut, sentiasa fleksibel dan

8
SBFS1103 | THINKING SKILLS AND PROBLEM SOLVING

terbuka untuk modifikasi ketika diperlukan. Ini kerana penyelesaian yang dirancang mungkin
tidak sesuai dengan sesuatu keadaan. Sebagai contoh, mencari rumah sewa yang kadar
sewaannya murah dan membayar duit muka dengan duit pampasan syarikat mungkin tidak
akan berjalan seperti yang dirancang. Mungkin tidak ada rumah yang selesa diduduki dengan
kadar sewa yang rendah. Dan mungkin juga syarikat tidak membayar pampasan kepada
suami. Oleh yang demikian, penyelesaian alternative seterusnya seperti tinggal sementara
bersama ibu bapa perlu dilaksanakan.

4.0 KITARAN MEMBUAT KEPUTUSAN BERPANDUKAN BUKTI

Kehidupan seharian banyak menuntut kita untuk membuat keputusan. Contoh mudah, hendak
makan di mana sahaja sudah boleh membuatkan otak kita berfikir sepanjang hari. Apatah lagi
membuat keputusan yang boleh merubah kehidupan sama ada menjadi lebih baik ataupun
lebih buruk. Oleh itu, dalam membuat keputusan yang tepat dan berkesan, kita perlu merujuk
kepada Kitaran Membuat Keputusan Berpandukan Bukti. Kitaran ini mengandungi 9 langkah
yang perlu diikuti dalam memastikan keputusan yang kita buat adalah tepat dan berkesan.

Pencetus

Refleksi Meneroka

Menilai Menyoal

Mengump
Intervensi
ul

Menginte Menganal
rpretasi isis

Kitaran membuat keputusan

9
SBFS1103 | THINKING SKILLS AND PROBLEM SOLVING

9 langkah ini dibahagikan kepada 3 peringkat utama iaitu langkah permulaan, memperoleh
maklumat dan mengubah dan menilai.

4.1 Langkah Permulaan – Tahap Pertama Proses

Pencetus – Dalam masalah saya, pencetus adalah apabila syarikat suami akan ditutup
disebabkan oleh kemerosotan pendapatan. Daripada masalah ini, timbul masalah lain seperti
kehilangan sumber pendapatan dan tempat tinggal.

Meneroka – Apabila tercetusnya masalah ini, saya mula meneroka kemungkinan-


kemungkinan kepada penyelesaian yang tepat.

Menyoal – Caranya adalah dengan mencipta soalan yang membawa kepada satu jawapan
penyelesaian. Antara soalan-soalannya ialah bagaimanakah untuk mencari sumber
pendapatan lain? Di manakah dan bagaimanakah untuk berpindah tempat lain? Bagaimana
untuk meneruskan hidup pada tempoh suami tidak bekerja dan tidak mempunyai pendapatan?

4.2 Memperoleh Maklumat – Tahap Pertengahan Proses

Mengumpul – Saya mulakan dengan mengumpul seberapa banyak informasi tentang peluang
pekerjaan yang ada pada masa ini bersesuaian dengan pendidikan dan pengalaman suami.
Saya juga mencari informasi tentang perniagaan secara atas talian untuk saya membantu
suami. Saya juga mula mencari iklan tentang rumah sewa yang menawarkan kadar sewa
berpatutan. Saya juga mencari tahu tentang karnival jualan barangan bayi serta tempat-tempat
yang menjual barangan asas bayi dengan harga promosi ataupun harga borong.

Menganalisis – Setelah itu, barulah saya mulakan proses analisis memilih apakah alternatif
penyelesaian yang terbaik untuk masalah saya.

Menginterpretasi – Berdasarkan analisis, terdapat beberapa alternatif penyelesaian yang


terbaik. Sebagai contoh, untuk meneruskan hidup pada tempoh suami tidak bekerja dan tiada
pendapatan, saya sebagai suri rumah akan mencuba perniagaan atas talian yang tidak
memerlukan modal ataupun modal yang kecil.

4.3 Mengubah dan Menilai – Tahap Akhir Proses

Intervensi atau Pelaksanaan – Setelah memilih satu penyelesaian yang terbaik antara
alternatif penyelesaian yang ada, saya mulakan keputusan saya dengan berniaga atas talian
sebagai persediaan kepada situasi bulan hadapan yang mana suami akan diberhentikan. Selain

10
SBFS1103 | THINKING SKILLS AND PROBLEM SOLVING

itu, saya juga mula menghubungi tuan rumah yang menawarkan kadar sewaan berpatutan dan
membuat tinjauan kawasan rumah tersebut serta berkenal-kenalan dengan jiran sekitar rumah
tersebut. Saya juga telah “save the date” karnival jualan barang bayi yang akan datang dalam
masa terdekat serta membuat senarai pusat jualan beli belah yang menawarkan harga promosi
untuk barangan bayi. Akhir sekali, saya telah menyediakan beberapa set resume serta sijil-
sijil berkaitan untuk suami dan mula mengedarkannya ke syarikat-syarikat yang menawarkan
kerja kosong.

Menilai – Setakat hari ini, saya dapat melihat keputusan saya adalah berada di landasan yang
betul dan memberikan hasil seperti yang saya harapkan.

Refleksi – Pada ketika suami saya diberhentikan pada bulan hadapan, kami sekeluarga boleh
meneruskan kehidupan dengan secukupnya.

Sepanjang perjalanan melaksanakan perancangan bagi menyelesaikan masalah keluarga saya


ini, saya juga banyak menimbang tara kemungkinan lain yang lebih meyakinkan seperti
berjualan makanan dan sebagainya. Saya juga tidak meletakkan satu harapan tinggi bahawa
segalanya akan mengikut seperti yang saya harapkan dan sentiasa bersedia akan
kemungkinan gagal di sepanjang perjalanan. Dengan itu, saya tidak terlalu tertekan dan
depresi ketika menghadapi masalah ini.

5.0 KESIMPULAN

Masalah dalam kehidupan seperti garam dalam masakan. Dengan tercetusnya masalah,
barulah kita akan mempelajari sesuatu dalam kehidupan. Terdapat kenyataan yang
menyatakan, “kegagalan hari ini adalah kejayaan pada hari esok”. Membawa maksud, gagal
kita pada hari ini adalah sesuatu untuk kita pelajari dan merupakan faktor kejayaan kita pada
masa hadapan.

Namun, masalah boleh menjadi duri dalam daging jika tidak di tangani dengan tenang dan
betul. Terdapat pelbagai teori dan cara penyelesaian yang telah di kaji dan diperkenalkan
contoh nya teori penyelesaian masalah IDEAL dan sebagainya. Dalam tugasan ini, saya
menggunakan empat peringkat penyelesaian masalah yang telah dihuraikan dalam topik 4
modul ini iaitu mendefinisikan masalah, mencari kemungkinan penyelesaian, memilih
penyelesaian terbaik dan melaksanakan penyelesaian.

Seterusnya, dengan Kitaran Membuat Keputusan Berdasarkan Bukti pula saya dapat
menentukan sama ada keputusan yang saya buat adalah tepat dan berkesan, ataupun
11
SBFS1103 | THINKING SKILLS AND PROBLEM SOLVING

sebaliknya. Terdapat 9 langkah dalam kitaran ini iaitu pencetus, meneroka, menyoal,
mengumpul, menganalisis, menginterpretasi, intervensi, menilai dan refleksi. 9 langkah ini
boleh dibahagikan dalam 3 peringkat iaitu langkah permulaan iaitu tahap pertama operasi
merangkumi langkah pencetus, meneroka dan menyoal. Peringkat seterusnya ialah
memperoleh maklumat iaitu tahap pertengahan proses merangkumi langkah mengumpul,
menganalisis, dan menginterpretasi. Akhir sekali, peringkat mengubah dan menilai iaitu
tahap akhir proses yang mana merangkumi langkah intervensi atau pelaksanaan, menilai dan
refleksi.

Kesimpulannya, setiap individu yang menhadapi masalah perlu menyelesaikannya dengan


langkah demi langkah. Satu keputusan tidak boleh dibuat secara terburu-buru kerana ianya
hanya akan membawa kepada hasil yang tidak baik. Oleh itu, lakukan lah dalam keadaan
tenang dan sistematik agar pada akhirnya, hasil keputusan tersebut membawa kebaikan pada
semua pihak.

(2535 patah perkataan)

RUJUKAN

Muhamed Awang (1990). Membuat Keputusan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mayer, R. E. (1983). Thingking problem solving cognition.New York. W.H Freeman and Company.

Neufeld & Barrows, (1974). Problem based Learning. An Approach to Medical Education. Springer
Publishing Company, Inc. Vol 1.

Bell, Paul A; Greene, Thomas C.; Fisher, Jeffry D.; Baum, Andrew (1996). Environmental
Psychology (Fourth Edition). New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.

Blum & Niss (1991). How to Solve Your Problem. Monterey, Calif.: Brooks / Cole Publication.

12