Anda di halaman 1dari 9

BIL FRASA MENARIK MAKSUD

Menggunakan idea dengan sebaik-


1 Memanifestasikan fikiran - baiknya
2 Menukilkan kata-kata - Menulis / bercakap sesuatu
3 Memberikan impak - Mengakibatkan / menyebabkan
4 Rentetan senario itu - Selepas fenomena itu
5 Jika ditelusuri - Jika dikaji secara mendalam
6 Penyalur ilmu - Pemberi banyak pengetahuan
7 Alaf baharu - Masa terkini
8 Mutakhir ini - Pada masa kini
9 Seantero dunia - Seluruh dunia
Menikam sanubari
10 Meluaskan horizon - Merosakkan perasaan
pemikiran -
11 Menggabungjalinkan Meluaskan pandangan / pemikiran
12 elemen - Menggunakan pelbagai aspek
13 Merangsang ekonomi - Mengaktifkan proses jual beli
Lebih intelektual dan
14 Lebih bijak dan berkebolehan
berketerampilan -
Tiada tandingan / eksklusif / hanya satu-
15 Bitara -
satunya
16 Simbiosis - Dua benda yang saling berkaitan
Masih bermain dengan Berkhayal / bermenung / tidak berfikiran
17
fantasi - matang
Kesombongan akibat kejayaan /
18 Mendabik dada -
keangkuhan
Mengkodifikasikan
19 Menyelaras undang-undang / peraturan
undang-undang -
Kestabilan spiritual dan
20 Keseimbangan rohani dan jasmani
fizikal -
21 Mekanisme kawalan - Alat / aspek yang mengawal sesuatu
22 Anjakan paradigma - Perubahan demi kemajuan atau kebaikan
Relevan dengan kehendak Diterima dengan perubahan dari semasa
23
zaman - ke semasa
24 Landasan berfikir - Cara berfikir
25 Masyarakat konvensional - Masyarakat umum / biasa
26 Mengaibkan diri - Memalukan diri
27 Kemapanan fikiran - Keteguhan cara berfikir
28 Badai kehidupan - Cabaran hidup
29 Bukti yang konklusif - Bukti yang kukuh
30 Prakarsa - Inisiatif / daya usaha
31 pramusaji - Pelayan tetamu di restoran
Kerja yang biasa dilakukan dan sehari-
32 Rutin harian -
hari
33 Nawaitu diri - Keinginan diri
34 Narsisistik - Terlalu memuji diri sendiri
Keadaan atau suasana bersendiri tanpa
35 privasi -
sebarang gangguan
36 Portfolio menteri - Tugas menteri
37 Pentas siasah - Dunia politik
38 Polemik - Bahas / debat / konflik
39 interpretasi - Tafsiran / penjelasan
Penanda Wacana
a) Pada era globalisasi ini,
b) Pada zaman pascakemerdekaan ini,
c) Dalam meniti arus kemodenan ini,
d) Dewasa ini,
e) Pada masa ini,
f) Kini,
Penanda permulaan
g) Dasawarsa ini,
karangan
h) Dalam meniti kehidupan pada marcapada,
i) Sejak sedekad yang lalu,
j) Sejak negara menikmati arus kemerdekaan,
k) Kebelakangan ini,
l) Belakangan ini,
m) Sejak akhir-akhir ini,
a) Selain itu,
b) Di samping itu,
c) Sementara itu,
d) Lebih-lebih lagi,
Penanda memulakan isi
e) Dalam pada itu,
baharu
f) Lain daripada itu,
g) Pada waktu yang sama,
h) Dalam pada itu,
i) Seterusnya,
a) Hal ini demikian kerana
b) Hal ini berlaku kerana
c) Hal ini terjadi kerana
d) Hal ini disebabkan oleh
Penanda huraian isi
e) Hal ini wujud akibat daripada
karangan
f) Hal ini bersangkut-paut dengan
g) Hal ini berpunca daripada
h) Hal ini tercetus apabila
i) Hal ini timbul apakala
a) Misalnya,
b) Contohnya,
Penanda memberi c) Sebagai contoh,
contoh dalam karangan d) Tamsilnya,
e) Sebagaimana yang kita sedia maklum,
f) Antaranya adalah seperti
a) Hal ini mengakibatkan
b) Hal ini menyebabkan
c) Oleh itu,
Penanda menghuraikan d) Maka,
contoh e) Oleh hal yang demikian,
f) Oleh sebab itu,
Penanda menghuraikan
contoh

g) Jelaslah bahawa
h) Justifikasinya,
a) Kesannya,
b) Natijahnya,
c) Akibatnya,
Penanda menutup isi d) Akhirnya,
e) Dengan itu,
f) Dengan berbuat demikian,
g) Dengan keadaan sedemikian,
a) Kesimpulannya,
b) Intihanya,
c) Secara tuntas,
d) Konklusinya,
Penanda memulakan
e) Sebagai penutup wacana,
perenggan penutup
f) Sebagai penghias bicara akhir,
g) Sebelum mengakhiri wacana ini,
h) Secara keseluruhan,
i) Secara total,
a) Walau bagaimanapun,
b) Walakin begitu,
c) Namun demikian,
d) Daripada perspektif yang berbeza,
Penanda menerangkan
e) Jika dilihat dari sudut lain,
huraian atau pendapat
yang berbeza f) Dengan kata lain,
g) Kontradiksinya,
i) Di sebalik itu,
j) Dalam pada itu,
k) Dari sudut lain,
a) bak kata peribahasa, .......
b) bak kata peribahasa Melayu, ............
c) bak kata orang tua-tua, ...........
d) bak kata mutiara, .........
e) bak peribahasa, ............
f) bak kata cendekiawan, .............
g) Persis kata peribahasa, ............
Penanda memulakan h) Persis kata peribahasa Melayu, .............
atau memasukkan i) Persis kata orang tua-tua, ............
peribahasa j) Persis kata mutiara, ............
k) Persis peribahasa, ...............
l) Persis kata cendekiawan, .............
m) Hal ini sama dengan peribahasa ..........
n) Senario ini persis dengan peribahasa Melayu, yakni .......
o) Fenomena ini dikatakan
p) Masalah ini sama dengan peribahasa ...........
q) Saya yakin rakyat Malaysia mengenali peribahasa ..........
Melayu, yakni .......

li peribahasa ..........
PENANDA WACANA UNTUK MEMULAKAN AYAT
PENDAHULUAN KARANGAN
· Sedasarwasa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat
1
manusia di segenap empat penjuru dunia ini tentang isu …
· Era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi yang serba
2
mencabar akal dan minda kita telah ….
· Sudah terang lagi bersuluh, semakin hari kita semakin
menghampiri ambang 2020. Keadaan ini menandakan titik
3
permulaan pelbagai cabaran dan rintangan yang bakal
menghambat.
· Dasawarsa ini, sama ada kita sedar atau tidak lantaran
terlalu dihidangkan dengan pembangunan negara yang
4 semakin gah di persada dunia. Namun disebalik itu, kita
acapkali tersentak oleh pelbagai permasalahan sosial yang
beronal yang dicetuskan oleh rakyat kita sendiri.
· Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi
5
ini …
· Sejak dua dan tiga dekad kebelakangan ini memang kita
6
dapat menyaksikan …
PENANDA WACANA UNTUK AYAT TERAKHIR
PENDAHULUAN
· Oleh itu, kebaikan KARANGAN
dan keburukan yang mewarnai fokus
1 perbincangan akan dihuraikan dengan terperinci demi
kebaikan bersama.
· Sebagai memperkukuhkan lagi penyataan tersebut,
2 punca-punca yang menunjangi masalah ini perlu
diperincikan demi kebaikan bersama.
· Usaha pasti akan membuahkan hasil kalau pelbagai
langkah yang efektif dan drastik dilakukan segera untuk
3
mengatasi masalah yang sudah bersarang lama di negara
kita ini.
· Setelah meneliti dan mengkaji sehingga ke akar umbi,
4
saya bersetuju dengan pendapat yang menyatakan …….
· Tiada ubat yang tiada penawarnya, maka langkah-
langkah yang konkrit, sistematik dan pragmatik harus
5
dijalankan secara berterusan agar masalah ini boleh
dibasmi hingga ke akar umbi.
PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP
PERENGGAN
1 · Kita dapat menyaksikan betapa…
2 · Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana…
3 · Lazimnya, dalam keadaan …
4 · Namun demikian, suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah …
5 · Pada hemat saya …
6 · Pada pandangan saya …
7 · Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa …
8 · Sebagaimana yang kita ketahui
9 · Sebagaimana yang kita maklumi
10 · Sejak awal lagi
11 · Sejak kebelakangan ini
12 · Selain itu, pada masa ini juga
13 · Seperti yang telah dinyatakan
14 · Umum mengetahui bahawa
15 · Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas

PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSNYA


DALAM KARANGAN
1 · Bagi sesetengah orang …
2 · Begitu juga dengan …
3 · Begitu juga halnya dengan …
4 · Bertitik tolak daripada itu …
5 · Bukan itu sahaja …
6 · Dalam hal ini …
7 · Dalam konteks ini ..
8 · Dalam zaman yang serba canggih ini …
9 · Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa …
10 · Dengan adanya …
11 · Dengan berbuat demikian …
12 · Dengan perkataan lain ..
13 · Disebabkan hal itu
15 · Hal ini berlaku disebabkan
16 · Hal ini penting dalam
17 · Hal ini serupa dengan
18 · Hal yang serupa berlaku apabila
19 · Hal ini disebabkan
20 · Hal ini membuktikan bahawa
21 · Hal ini menggambarkan bahawa
22 · Hal ini secara tidak langsung akan
23 · Hal ini semua meninggalkan kesan kerana
24 · Hal ini tentu sekali membuatkan
26 · Justeru itu, kita hendaklah
27 · Keadaan ini tentunya
28 · Lantaran itu sehingga kini
29 · Kesemua ini menyumbang kepada
30 · Kita mengakui hakikat bahawa
31 · Kita sering menonton di kaca televisyen
32 · Kita sering membaca di dada-dada akhbar
33 · Memandangkan keadaan yang sedemikian
34 · Namun sejak kebelakangan ini
35 · Oleh itu, bolehlah dikatakan
36 · Secara logiknya masa yang
37 · Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi, kita
38 · Keadaan ini seharusnya boleh
39 · Walaupun demikian, sejak akhir-akhir ini
40 · Kendatipun demikian, kita masih
41 ·Kita sering mendengar di corong-corong radio

PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN STATISTIK


· Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh didapati
1
sebanyak
· Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan
2
perkara ini menunjukkan
· Statistik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh
3 Kementerian ….. pada tahun …… menunjukkan bahawa
sebanyak …………
PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN CONTOH
1 · Sebagai contohnya
2 · Biar kita lihat
3 · Biar kita ambil contoh
4 · Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh diketengahkan ialah
5 · Sebagai analoginya,
6 · Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah

PENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN KARANGAN


1 · Intihanya,
Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di
2 atas
3 · Konklusinya,
4 · Dengan ini diharapkan
5 · Bukan itu sahaja
6 · Mudah-mudahan perkara ini
· Dengan keizinan Tuhan yang maha esa, kita yakin dan
7
percaya bahawa
· Jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit
8 sama didaki, ke lurah sama dituruni, insya-Allah perkara ini
akan …
· Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020, marilah
9
kita bersama-sama
jaan kerana…

kesampingkan ialah …
diketengahkan ialah