Anda di halaman 1dari 2

addarsus tsaamin 'asyar

(pelajaran yg kedelapan belas)

kam akhan laka yaa muhammad


(berapa jumlah saudara mu wahai muhammad)

lii akhun waahid


(saya memiliki seorang saudara)

wa kam akhtan laka


(dan berapa jumlah saudarimu)

lii akhtaani
(saya punya dua saudara)

kam 'ajalatan liddarrojah yaa haamid


(berapa jumlah roda sepeda wahai hamid)

lahaa 'ajalataani
(dia punya dua roda)

kam 'iidan fiis sanati yaa zakariyyah


(berapa jumlah hari raya dalam setahun wahai zakariya)

fiis sanati 'iidani, humaa idul fitr wa idul adha


(dalam setahun ada dua hari raya, keduanya IdulFitri dan idul adha)

yaa ibrahim, abuuka taajirun kabiir


(wahai ibrahim, ayahmu pedagang yg besar)

kam sayyaratan 'indah


(berapa jumlah mobilnya)

'iindahu sayyaratani kaabirataani, wa sayyarataani shogirotaani


(dia memiliki dua mobil yang besar dan dua mobil yang kecil)

kam naafidzatan fii ghurfatika yaa ismaail


(berapa jumalah jendela didalam kamar kamu wahai ismail)

fiiha naafidzataani
(didalamnnya ada dua jendela)

liman haadzaanil daftaraani


(milik siapa dua buku tulis ini)

humaa lii
(keduanya milik saya)

liman haatani lil mistharataani


(milik siapa dua penggaris ini)

humaa lii
(keduanya milik saya)

---

addarsut taasi' 'asyar


(pelajaran yg kesembilan belas)
kam thooliban jadiidan fii faslika yaa syaikh
(berapa pelajar yg baru dalam kelasmu wahai syaikh)

fiihi 'asyaratu thullabin jududin


(didalamnya ada sepuluh pelajar yg baru)

min aina hum


(dari mana mereka)

akulluhum min baladi waahid


(apakah mereka semua dari satu negara)

laa hum min baladin mukhtalifah,


(tidak mereka dari negara negara yg berbeda)

minhum tsalasatut thullabin minal filibbin,


(diantara mereka ada tiga pelajar dari filipina)

wa arbaatul thullab minal yaaban


(dan 4 pelajar dari jepang)

wa thoolibaani minas shiin


(dan dua pelajar dari cina)

wa thoolibun waahid minal maaliziyah


(dan seorang pelajar dari malaysia)

a fii fasluka thullabun min amriika


(apakah dalam kelasmu ada pelajar pelajar dari amerika)

na'am fiihi sab'atu thullabin min amriika


(iya, didalamnya ada 7 pelajar dari amerika)

ahum jududun
(apakah mereka pelajar yg baru)

laa, hum qudaama


(tidak mereka pelajar yg lama)

kam thullabun fiihi min 'uurubba


(berapa jumlah pelajar dari eropa)

fiihi khamsatu thullabin min inkaltarro


(didalamnya ada 5 pelajar dari inggris)

wa tsamaniyah thullabin min alyaamaniyyah


(dan 8 pelajar dari jerman)

wa sittatu thullabin min faransa


(dan 6 pelajar dari prancis)

wa tis'atun thullabin minal yuunani


(dan 9 pelajar dari yunani)

syukron ya syaikh
(terima kasih wahai syaikh)