Anda di halaman 1dari 18

FORMAT IMPORT NILAI SIKAP SPIRITUAL KELAS Kelas VII A

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia


Kode Mata Pelajaran : 300110000 Spiritual
Kode Rombel : fad78566-eb77-44f2-bbd0-7516ff812f78
No PD ID ID KD Nama Siswa Jenis Penilaian
1 4706ede3-430c-e200357adb-04bAnak Agung Gede Arjuna Pradyana Mahardhika Ni Penilaian 1 ()
3 aecf5e6e-c20d-e2 00357adb-04bGusti Ayu Gita Maharani Penilaian 1 ()
5 4e82ad57-4b13-e200357adb-04bGusti Ngurah Udiana Suputra Penilaian 1 ()
7 08b28844-470f-e200357adb-04bGusti Ngurah Wiraguna Penilaian 1 ()
9 0e505464-28e4-1100357adb-04bI Dewa Gede Oka Febryan Penilaian 1 ()
11 6ac25f7d-9707-e200357adb-04bI Gusti Ngurah Wida Handika Penilaian 1 ()
13 586c5952-0815-e200357adb-04bI Kadek Dwijaya Penilaian 1 ()
15 a38bd538-8507-e200357adb-04bI Kadek Yudistira Pradnya Wiguna Penilaian 1 ()
17 cde7a57c-0a15-e200357adb-04bI Ketut Aditya Nugraha Penilaian 1 ()
19 3b2d5a05-a811-e200357adb-04bI Ketut Agus Pradnya Virgantara Penilaian 1 ()
21 494cd298-ff10-e2 00357adb-04bI Komang Budiana Penilaian 1 ()
23 5a26c257-bd1e-e200357adb-04bI Nengah Adi Wiratama Penilaian 1 ()
25 a3a101cc-0d09-e200357adb-04bI Nengah Suardian Dika Penilaian 1 ()
27 9c98f530-5a4a-e2100357adb-04bI Putu Panca Andika Aritama Penilaian 1 ()
29 7c5c3eff-6c0e-e2 00357adb-04bI Wayan Sugi Restu Gandhi Penilaian 1 ()
31 efb2276d-880c-e200357adb-04bIda I Dewa Ayu Lona Mahadewi Penilaian 1 ()
33 4ea6dfde-fd05-e2 00357adb-04bKomang Nadhia Indriani Penilaian 1 ()
35 fb4c13e3-b208-e200357adb-04bM. QURAISY NAGIB Penilaian 1 ()
37 476060d5-d506-e 00357adb-04bMade Risna Epriliana Pande Penilaian 1 ()
39 eab1bba7-4031-e200357adb-04bNi Kadek Purnami Antari Penilaian 1 ()
41 0cf9c070-0915-e200357adb-04bNi Kadek Widiastuti Penilaian 1 ()
43 bce7e9da-d106-e200357adb-04bNi Komang Ari Trianti Dewi Penilaian 1 ()
45 6eb235e7-630b-e200357adb-04bNi Komang Citra Lestari Penilaian 1 ()
47 cf584ebc-3b08-e200357adb-04bNi Komang Trisnawati Penilaian 1 ()
49 cdd67a48-51d3-1100357adb-04bNI LUH ENJEL WULAN DARI Penilaian 1 ()
51 99f7e24b-6e0b-e200357adb-04bNi Made Khartika Sari Penilaian 1 ()
53 8aedcf02-591e-e200357adb-04bNi Putu Eka Purnama Wati Penilaian 1 ()
55 0b62c4e0-720b-e200357adb-04bNi Wayan Anggi Lestari Penilaian 1 ()
57 bb2d6710-4108-e200357adb-04bNi Wayan Nanik Antari Penilaian 1 ()
59 c91df8d5-0a15-e200357adb-04bPutu Budiani Penilaian 1 ()
61 9803594c-dc06-e200357adb-04bSang Ayu Made Wulan Suari Penilaian 1 ()
63 80c8777b-9707-e200357adb-04bSang Putu Agus Dharma Kusuma Sanjaya Penilaian 1 ()
65 4706ede3-430c-e22b80e2f6-7519Anak Agung Gede Arjuna Pradyana Mahardhika Ni Penilaian 1 ()
67 aecf5e6e-c20d-e2 2b80e2f6-7519Gusti Ayu Gita Maharani Penilaian 1 ()
69 4e82ad57-4b13-e22b80e2f6-7519Gusti Ngurah Udiana Suputra Penilaian 1 ()
71 08b28844-470f-e22b80e2f6-7519Gusti Ngurah Wiraguna Penilaian 1 ()
73 0e505464-28e4-112b80e2f6-7519I Dewa Gede Oka Febryan Penilaian 1 ()
75 6ac25f7d-9707-e22b80e2f6-7519I Gusti Ngurah Wida Handika Penilaian 1 ()
77 586c5952-0815-e22b80e2f6-7519I Kadek Dwijaya Penilaian 1 ()
79 a38bd538-8507-e22b80e2f6-7519I Kadek Yudistira Pradnya Wiguna Penilaian 1 ()
81 cde7a57c-0a15-e22b80e2f6-7519I Ketut Aditya Nugraha Penilaian 1 ()
83 3b2d5a05-a811-e22b80e2f6-7519I Ketut Agus Pradnya Virgantara Penilaian 1 ()
85 494cd298-ff10-e2 2b80e2f6-7519I Komang Budiana Penilaian 1 ()
87 5a26c257-bd1e-e22b80e2f6-7519I Nengah Adi Wiratama Penilaian 1 ()
89 a3a101cc-0d09-e22b80e2f6-7519I Nengah Suardian Dika Penilaian 1 ()
91 9c98f530-5a4a-e212b80e2f6-7519I Putu Panca Andika Aritama Penilaian 1 ()
93 7c5c3eff-6c0e-e2 2b80e2f6-7519I Wayan Sugi Restu Gandhi Penilaian 1 ()
95 efb2276d-880c-e22b80e2f6-7519Ida I Dewa Ayu Lona Mahadewi Penilaian 1 ()
97 4ea6dfde-fd05-e2 2b80e2f6-7519Komang Nadhia Indriani Penilaian 1 ()
99 fb4c13e3-b208-e22b80e2f6-7519M. QURAISY NAGIB Penilaian 1 ()
101 476060d5-d506-e 2b80e2f6-7519Made Risna Epriliana Pande Penilaian 1 ()
103 eab1bba7-4031-e22b80e2f6-7519Ni Kadek Purnami Antari Penilaian 1 ()
105 0cf9c070-0915-e22b80e2f6-7519Ni Kadek Widiastuti Penilaian 1 ()
107 bce7e9da-d106-e22b80e2f6-7519Ni Komang Ari Trianti Dewi Penilaian 1 ()
109 6eb235e7-630b-e22b80e2f6-7519Ni Komang Citra Lestari Penilaian 1 ()
111 cf584ebc-3b08-e22b80e2f6-7519Ni Komang Trisnawati Penilaian 1 ()
113 cdd67a48-51d3-112b80e2f6-7519NI LUH ENJEL WULAN DARI Penilaian 1 ()
115 99f7e24b-6e0b-e22b80e2f6-7519Ni Made Khartika Sari Penilaian 1 ()
117 8aedcf02-591e-e22b80e2f6-7519Ni Putu Eka Purnama Wati Penilaian 1 ()
119 0b62c4e0-720b-e22b80e2f6-7519Ni Wayan Anggi Lestari Penilaian 1 ()
121 bb2d6710-4108-e22b80e2f6-7519Ni Wayan Nanik Antari Penilaian 1 ()
123 c91df8d5-0a15-e22b80e2f6-7519Putu Budiani Penilaian 1 ()
125 9803594c-dc06-e22b80e2f6-7519Sang Ayu Made Wulan Suari Penilaian 1 ()
127 80c8777b-9707-e22b80e2f6-7519Sang Putu Agus Dharma Kusuma Sanjaya Penilaian 1 ()
129 4706ede3-430c-e255432b65-45fbAnak Agung Gede Arjuna Pradyana Mahardhika Ni Penilaian 1 ()
131 aecf5e6e-c20d-e2 55432b65-45fbGusti Ayu Gita Maharani Penilaian 1 ()
133 4e82ad57-4b13-e255432b65-45fbGusti Ngurah Udiana Suputra Penilaian 1 ()
135 08b28844-470f-e255432b65-45fbGusti Ngurah Wiraguna Penilaian 1 ()
137 0e505464-28e4-1155432b65-45fbI Dewa Gede Oka Febryan Penilaian 1 ()
139 6ac25f7d-9707-e255432b65-45fbI Gusti Ngurah Wida Handika Penilaian 1 ()
141 586c5952-0815-e255432b65-45fbI Kadek Dwijaya Penilaian 1 ()
143 a38bd538-8507-e255432b65-45fbI Kadek Yudistira Pradnya Wiguna Penilaian 1 ()
145 cde7a57c-0a15-e255432b65-45fbI Ketut Aditya Nugraha Penilaian 1 ()
147 3b2d5a05-a811-e255432b65-45fbI Ketut Agus Pradnya Virgantara Penilaian 1 ()
149 494cd298-ff10-e2 55432b65-45fbI Komang Budiana Penilaian 1 ()
151 5a26c257-bd1e-e255432b65-45fbI Nengah Adi Wiratama Penilaian 1 ()
153 a3a101cc-0d09-e255432b65-45fbI Nengah Suardian Dika Penilaian 1 ()
155 9c98f530-5a4a-e2155432b65-45fbI Putu Panca Andika Aritama Penilaian 1 ()
157 7c5c3eff-6c0e-e2 55432b65-45fbI Wayan Sugi Restu Gandhi Penilaian 1 ()
159 efb2276d-880c-e255432b65-45fbIda I Dewa Ayu Lona Mahadewi Penilaian 1 ()
161 4ea6dfde-fd05-e2 55432b65-45fbKomang Nadhia Indriani Penilaian 1 ()
163 fb4c13e3-b208-e255432b65-45fbM. QURAISY NAGIB Penilaian 1 ()
165 476060d5-d506-e 55432b65-45fbMade Risna Epriliana Pande Penilaian 1 ()
167 eab1bba7-4031-e255432b65-45fbNi Kadek Purnami Antari Penilaian 1 ()
169 0cf9c070-0915-e255432b65-45fbNi Kadek Widiastuti Penilaian 1 ()
171 bce7e9da-d106-e255432b65-45fbNi Komang Ari Trianti Dewi Penilaian 1 ()
173 6eb235e7-630b-e255432b65-45fbNi Komang Citra Lestari Penilaian 1 ()
175 cf584ebc-3b08-e255432b65-45fbNi Komang Trisnawati Penilaian 1 ()
177 cdd67a48-51d3-1155432b65-45fbNI LUH ENJEL WULAN DARI Penilaian 1 ()
179 99f7e24b-6e0b-e255432b65-45fbNi Made Khartika Sari Penilaian 1 ()
181 8aedcf02-591e-e255432b65-45fbNi Putu Eka Purnama Wati Penilaian 1 ()
183 0b62c4e0-720b-e255432b65-45fbNi Wayan Anggi Lestari Penilaian 1 ()
185 bb2d6710-4108-e255432b65-45fbNi Wayan Nanik Antari Penilaian 1 ()
187 c91df8d5-0a15-e255432b65-45fbPutu Budiani Penilaian 1 ()
189 9803594c-dc06-e255432b65-45fbSang Ayu Made Wulan Suari Penilaian 1 ()
191 80c8777b-9707-e255432b65-45fbSang Putu Agus Dharma Kusuma Sanjaya Penilaian 1 ()
193 4706ede3-430c-e266a66a14-633Anak Agung Gede Arjuna Pradyana Mahardhika Ni Penilaian 1 ()
195 aecf5e6e-c20d-e2 66a66a14-633Gusti Ayu Gita Maharani Penilaian 1 ()
197 4e82ad57-4b13-e266a66a14-633Gusti Ngurah Udiana Suputra Penilaian 1 ()
199 08b28844-470f-e266a66a14-633Gusti Ngurah Wiraguna Penilaian 1 ()
201 0e505464-28e4-1166a66a14-633I Dewa Gede Oka Febryan Penilaian 1 ()
203 6ac25f7d-9707-e266a66a14-633I Gusti Ngurah Wida Handika Penilaian 1 ()
205 586c5952-0815-e266a66a14-633I Kadek Dwijaya Penilaian 1 ()
207 a38bd538-8507-e266a66a14-633I Kadek Yudistira Pradnya Wiguna Penilaian 1 ()
209 cde7a57c-0a15-e266a66a14-633I Ketut Aditya Nugraha Penilaian 1 ()
211 3b2d5a05-a811-e266a66a14-633I Ketut Agus Pradnya Virgantara Penilaian 1 ()
213 494cd298-ff10-e2 66a66a14-633I Komang Budiana Penilaian 1 ()
215 5a26c257-bd1e-e266a66a14-633I Nengah Adi Wiratama Penilaian 1 ()
217 a3a101cc-0d09-e266a66a14-633I Nengah Suardian Dika Penilaian 1 ()
219 9c98f530-5a4a-e2166a66a14-633I Putu Panca Andika Aritama Penilaian 1 ()
221 7c5c3eff-6c0e-e2 66a66a14-633I Wayan Sugi Restu Gandhi Penilaian 1 ()
223 efb2276d-880c-e266a66a14-633Ida I Dewa Ayu Lona Mahadewi Penilaian 1 ()
225 4ea6dfde-fd05-e2 66a66a14-633Komang Nadhia Indriani Penilaian 1 ()
227 fb4c13e3-b208-e266a66a14-633M. QURAISY NAGIB Penilaian 1 ()
229 476060d5-d506-e 66a66a14-633Made Risna Epriliana Pande Penilaian 1 ()
231 eab1bba7-4031-e266a66a14-633Ni Kadek Purnami Antari Penilaian 1 ()
233 0cf9c070-0915-e266a66a14-633Ni Kadek Widiastuti Penilaian 1 ()
235 bce7e9da-d106-e266a66a14-633Ni Komang Ari Trianti Dewi Penilaian 1 ()
237 6eb235e7-630b-e266a66a14-633Ni Komang Citra Lestari Penilaian 1 ()
239 cf584ebc-3b08-e266a66a14-633Ni Komang Trisnawati Penilaian 1 ()
241 cdd67a48-51d3-1166a66a14-633NI LUH ENJEL WULAN DARI Penilaian 1 ()
243 99f7e24b-6e0b-e266a66a14-633Ni Made Khartika Sari Penilaian 1 ()
245 8aedcf02-591e-e266a66a14-633Ni Putu Eka Purnama Wati Penilaian 1 ()
247 0b62c4e0-720b-e266a66a14-633Ni Wayan Anggi Lestari Penilaian 1 ()
249 bb2d6710-4108-e266a66a14-633Ni Wayan Nanik Antari Penilaian 1 ()
251 c91df8d5-0a15-e266a66a14-633Putu Budiani Penilaian 1 ()
253 9803594c-dc06-e266a66a14-633Sang Ayu Made Wulan Suari Penilaian 1 ()
255 80c8777b-9707-e266a66a14-633Sang Putu Agus Dharma Kusuma Sanjaya Penilaian 1 ()
257 4706ede3-430c-e27a1240c5-9314Anak Agung Gede Arjuna Pradyana Mahardhika Ni Penilaian 1 ()
259 aecf5e6e-c20d-e2 7a1240c5-9314Gusti Ayu Gita Maharani Penilaian 1 ()
261 4e82ad57-4b13-e27a1240c5-9314Gusti Ngurah Udiana Suputra Penilaian 1 ()
263 08b28844-470f-e27a1240c5-9314Gusti Ngurah Wiraguna Penilaian 1 ()
265 0e505464-28e4-117a1240c5-9314I Dewa Gede Oka Febryan Penilaian 1 ()
267 6ac25f7d-9707-e27a1240c5-9314I Gusti Ngurah Wida Handika Penilaian 1 ()
269 586c5952-0815-e27a1240c5-9314I Kadek Dwijaya Penilaian 1 ()
271 a38bd538-8507-e27a1240c5-9314I Kadek Yudistira Pradnya Wiguna Penilaian 1 ()
273 cde7a57c-0a15-e27a1240c5-9314I Ketut Aditya Nugraha Penilaian 1 ()
275 3b2d5a05-a811-e27a1240c5-9314I Ketut Agus Pradnya Virgantara Penilaian 1 ()
277 494cd298-ff10-e2 7a1240c5-9314I Komang Budiana Penilaian 1 ()
279 5a26c257-bd1e-e27a1240c5-9314I Nengah Adi Wiratama Penilaian 1 ()
281 a3a101cc-0d09-e27a1240c5-9314I Nengah Suardian Dika Penilaian 1 ()
283 9c98f530-5a4a-e217a1240c5-9314I Putu Panca Andika Aritama Penilaian 1 ()
285 7c5c3eff-6c0e-e2 7a1240c5-9314I Wayan Sugi Restu Gandhi Penilaian 1 ()
287 efb2276d-880c-e27a1240c5-9314Ida I Dewa Ayu Lona Mahadewi Penilaian 1 ()
289 4ea6dfde-fd05-e2 7a1240c5-9314Komang Nadhia Indriani Penilaian 1 ()
291 fb4c13e3-b208-e27a1240c5-9314M. QURAISY NAGIB Penilaian 1 ()
293 476060d5-d506-e 7a1240c5-9314Made Risna Epriliana Pande Penilaian 1 ()
295 eab1bba7-4031-e27a1240c5-9314Ni Kadek Purnami Antari Penilaian 1 ()
297 0cf9c070-0915-e27a1240c5-9314Ni Kadek Widiastuti Penilaian 1 ()
299 bce7e9da-d106-e27a1240c5-9314Ni Komang Ari Trianti Dewi Penilaian 1 ()
301 6eb235e7-630b-e27a1240c5-9314Ni Komang Citra Lestari Penilaian 1 ()
303 cf584ebc-3b08-e27a1240c5-9314Ni Komang Trisnawati Penilaian 1 ()
305 cdd67a48-51d3-117a1240c5-9314NI LUH ENJEL WULAN DARI Penilaian 1 ()
307 99f7e24b-6e0b-e27a1240c5-9314Ni Made Khartika Sari Penilaian 1 ()
309 8aedcf02-591e-e27a1240c5-9314Ni Putu Eka Purnama Wati Penilaian 1 ()
311 0b62c4e0-720b-e27a1240c5-9314Ni Wayan Anggi Lestari Penilaian 1 ()
313 bb2d6710-4108-e27a1240c5-9314Ni Wayan Nanik Antari Penilaian 1 ()
315 c91df8d5-0a15-e27a1240c5-9314Putu Budiani Penilaian 1 ()
317 9803594c-dc06-e27a1240c5-9314Sang Ayu Made Wulan Suari Penilaian 1 ()
319 80c8777b-9707-e27a1240c5-9314Sang Putu Agus Dharma Kusuma Sanjaya Penilaian 1 ()
321 4706ede3-430c-e2a41135d8-dc9eAnak Agung Gede Arjuna Pradyana Mahardhika Ni Penilaian 1 ()
323 aecf5e6e-c20d-e2 a41135d8-dc9eGusti Ayu Gita Maharani Penilaian 1 ()
325 4e82ad57-4b13-e2a41135d8-dc9eGusti Ngurah Udiana Suputra Penilaian 1 ()
327 08b28844-470f-e2a41135d8-dc9eGusti Ngurah Wiraguna Penilaian 1 ()
329 0e505464-28e4-11a41135d8-dc9eI Dewa Gede Oka Febryan Penilaian 1 ()
331 6ac25f7d-9707-e2a41135d8-dc9eI Gusti Ngurah Wida Handika Penilaian 1 ()
333 586c5952-0815-e2a41135d8-dc9eI Kadek Dwijaya Penilaian 1 ()
335 a38bd538-8507-e2a41135d8-dc9eI Kadek Yudistira Pradnya Wiguna Penilaian 1 ()
337 cde7a57c-0a15-e2a41135d8-dc9eI Ketut Aditya Nugraha Penilaian 1 ()
339 3b2d5a05-a811-e2a41135d8-dc9eI Ketut Agus Pradnya Virgantara Penilaian 1 ()
341 494cd298-ff10-e2 a41135d8-dc9eI Komang Budiana Penilaian 1 ()
343 5a26c257-bd1e-e2a41135d8-dc9eI Nengah Adi Wiratama Penilaian 1 ()
345 a3a101cc-0d09-e2a41135d8-dc9eI Nengah Suardian Dika Penilaian 1 ()
347 9c98f530-5a4a-e21a41135d8-dc9eI Putu Panca Andika Aritama Penilaian 1 ()
349 7c5c3eff-6c0e-e2 a41135d8-dc9eI Wayan Sugi Restu Gandhi Penilaian 1 ()
351 efb2276d-880c-e2a41135d8-dc9eIda I Dewa Ayu Lona Mahadewi Penilaian 1 ()
353 4ea6dfde-fd05-e2 a41135d8-dc9eKomang Nadhia Indriani Penilaian 1 ()
355 fb4c13e3-b208-e2a41135d8-dc9eM. QURAISY NAGIB Penilaian 1 ()
357 476060d5-d506-e a41135d8-dc9eMade Risna Epriliana Pande Penilaian 1 ()
359 eab1bba7-4031-e2a41135d8-dc9eNi Kadek Purnami Antari Penilaian 1 ()
361 0cf9c070-0915-e2a41135d8-dc9eNi Kadek Widiastuti Penilaian 1 ()
363 bce7e9da-d106-e2a41135d8-dc9eNi Komang Ari Trianti Dewi Penilaian 1 ()
365 6eb235e7-630b-e2a41135d8-dc9eNi Komang Citra Lestari Penilaian 1 ()
367 cf584ebc-3b08-e2a41135d8-dc9eNi Komang Trisnawati Penilaian 1 ()
369 cdd67a48-51d3-11a41135d8-dc9eNI LUH ENJEL WULAN DARI Penilaian 1 ()
371 99f7e24b-6e0b-e2a41135d8-dc9eNi Made Khartika Sari Penilaian 1 ()
373 8aedcf02-591e-e2a41135d8-dc9eNi Putu Eka Purnama Wati Penilaian 1 ()
375 0b62c4e0-720b-e2a41135d8-dc9eNi Wayan Anggi Lestari Penilaian 1 ()
377 bb2d6710-4108-e2a41135d8-dc9eNi Wayan Nanik Antari Penilaian 1 ()
379 c91df8d5-0a15-e2a41135d8-dc9ePutu Budiani Penilaian 1 ()
381 9803594c-dc06-e2a41135d8-dc9eSang Ayu Made Wulan Suari Penilaian 1 ()
383 80c8777b-9707-e2a41135d8-dc9eSang Putu Agus Dharma Kusuma Sanjaya Penilaian 1 ()
385 4706ede3-430c-e2a9b430d1-074fAnak Agung Gede Arjuna Pradyana Mahardhika Ni Penilaian 1 ()
387 aecf5e6e-c20d-e2 a9b430d1-074fGusti Ayu Gita Maharani Penilaian 1 ()
389 4e82ad57-4b13-e2a9b430d1-074fGusti Ngurah Udiana Suputra Penilaian 1 ()
391 08b28844-470f-e2a9b430d1-074fGusti Ngurah Wiraguna Penilaian 1 ()
393 0e505464-28e4-11a9b430d1-074fI Dewa Gede Oka Febryan Penilaian 1 ()
395 6ac25f7d-9707-e2a9b430d1-074fI Gusti Ngurah Wida Handika Penilaian 1 ()
397 586c5952-0815-e2a9b430d1-074fI Kadek Dwijaya Penilaian 1 ()
399 a38bd538-8507-e2a9b430d1-074fI Kadek Yudistira Pradnya Wiguna Penilaian 1 ()
401 cde7a57c-0a15-e2a9b430d1-074fI Ketut Aditya Nugraha Penilaian 1 ()
403 3b2d5a05-a811-e2a9b430d1-074fI Ketut Agus Pradnya Virgantara Penilaian 1 ()
405 494cd298-ff10-e2 a9b430d1-074fI Komang Budiana Penilaian 1 ()
407 5a26c257-bd1e-e2a9b430d1-074fI Nengah Adi Wiratama Penilaian 1 ()
409 a3a101cc-0d09-e2a9b430d1-074fI Nengah Suardian Dika Penilaian 1 ()
411 9c98f530-5a4a-e21a9b430d1-074fI Putu Panca Andika Aritama Penilaian 1 ()
413 7c5c3eff-6c0e-e2 a9b430d1-074fI Wayan Sugi Restu Gandhi Penilaian 1 ()
415 efb2276d-880c-e2a9b430d1-074fIda I Dewa Ayu Lona Mahadewi Penilaian 1 ()
417 4ea6dfde-fd05-e2 a9b430d1-074fKomang Nadhia Indriani Penilaian 1 ()
419 fb4c13e3-b208-e2a9b430d1-074fM. QURAISY NAGIB Penilaian 1 ()
421 476060d5-d506-e a9b430d1-074fMade Risna Epriliana Pande Penilaian 1 ()
423 eab1bba7-4031-e2a9b430d1-074fNi Kadek Purnami Antari Penilaian 1 ()
425 0cf9c070-0915-e2a9b430d1-074fNi Kadek Widiastuti Penilaian 1 ()
427 bce7e9da-d106-e2a9b430d1-074fNi Komang Ari Trianti Dewi Penilaian 1 ()
429 6eb235e7-630b-e2a9b430d1-074fNi Komang Citra Lestari Penilaian 1 ()
431 cf584ebc-3b08-e2a9b430d1-074fNi Komang Trisnawati Penilaian 1 ()
433 cdd67a48-51d3-11a9b430d1-074fNI LUH ENJEL WULAN DARI Penilaian 1 ()
435 99f7e24b-6e0b-e2a9b430d1-074fNi Made Khartika Sari Penilaian 1 ()
437 8aedcf02-591e-e2a9b430d1-074fNi Putu Eka Purnama Wati Penilaian 1 ()
439 0b62c4e0-720b-e2a9b430d1-074fNi Wayan Anggi Lestari Penilaian 1 ()
441 bb2d6710-4108-e2a9b430d1-074fNi Wayan Nanik Antari Penilaian 1 ()
443 c91df8d5-0a15-e2a9b430d1-074fPutu Budiani Penilaian 1 ()
445 9803594c-dc06-e2a9b430d1-074fSang Ayu Made Wulan Suari Penilaian 1 ()
447 80c8777b-9707-e2a9b430d1-074fSang Putu Agus Dharma Kusuma Sanjaya Penilaian 1 ()
449 4706ede3-430c-e2b37b1a70-df8 Anak Agung Gede Arjuna Pradyana Mahardhika Ni Penilaian 1 ()
451 aecf5e6e-c20d-e2 b37b1a70-df8 Gusti Ayu Gita Maharani Penilaian 1 ()
453 4e82ad57-4b13-e2b37b1a70-df8 Gusti Ngurah Udiana Suputra Penilaian 1 ()
455 08b28844-470f-e2b37b1a70-df8 Gusti Ngurah Wiraguna Penilaian 1 ()
457 0e505464-28e4-11b37b1a70-df8 I Dewa Gede Oka Febryan Penilaian 1 ()
459 6ac25f7d-9707-e2b37b1a70-df8 I Gusti Ngurah Wida Handika Penilaian 1 ()
461 586c5952-0815-e2b37b1a70-df8 I Kadek Dwijaya Penilaian 1 ()
463 a38bd538-8507-e2b37b1a70-df8 I Kadek Yudistira Pradnya Wiguna Penilaian 1 ()
465 cde7a57c-0a15-e2b37b1a70-df8 I Ketut Aditya Nugraha Penilaian 1 ()
467 3b2d5a05-a811-e2b37b1a70-df8 I Ketut Agus Pradnya Virgantara Penilaian 1 ()
469 494cd298-ff10-e2 b37b1a70-df8 I Komang Budiana Penilaian 1 ()
471 5a26c257-bd1e-e2b37b1a70-df8 I Nengah Adi Wiratama Penilaian 1 ()
473 a3a101cc-0d09-e2b37b1a70-df8 I Nengah Suardian Dika Penilaian 1 ()
475 9c98f530-5a4a-e21b37b1a70-df8 I Putu Panca Andika Aritama Penilaian 1 ()
477 7c5c3eff-6c0e-e2 b37b1a70-df8 I Wayan Sugi Restu Gandhi Penilaian 1 ()
479 efb2276d-880c-e2b37b1a70-df8 Ida I Dewa Ayu Lona Mahadewi Penilaian 1 ()
481 4ea6dfde-fd05-e2 b37b1a70-df8 Komang Nadhia Indriani Penilaian 1 ()
483 fb4c13e3-b208-e2b37b1a70-df8 M. QURAISY NAGIB Penilaian 1 ()
485 476060d5-d506-e b37b1a70-df8 Made Risna Epriliana Pande Penilaian 1 ()
487 eab1bba7-4031-e2b37b1a70-df8 Ni Kadek Purnami Antari Penilaian 1 ()
489 0cf9c070-0915-e2b37b1a70-df8 Ni Kadek Widiastuti Penilaian 1 ()
491 bce7e9da-d106-e2b37b1a70-df8 Ni Komang Ari Trianti Dewi Penilaian 1 ()
493 6eb235e7-630b-e2b37b1a70-df8 Ni Komang Citra Lestari Penilaian 1 ()
495 cf584ebc-3b08-e2b37b1a70-df8 Ni Komang Trisnawati Penilaian 1 ()
497 cdd67a48-51d3-11b37b1a70-df8 NI LUH ENJEL WULAN DARI Penilaian 1 ()
499 99f7e24b-6e0b-e2b37b1a70-df8 Ni Made Khartika Sari Penilaian 1 ()
501 8aedcf02-591e-e2b37b1a70-df8 Ni Putu Eka Purnama Wati Penilaian 1 ()
503 0b62c4e0-720b-e2b37b1a70-df8 Ni Wayan Anggi Lestari Penilaian 1 ()
505 bb2d6710-4108-e2b37b1a70-df8 Ni Wayan Nanik Antari Penilaian 1 ()
507 c91df8d5-0a15-e2b37b1a70-df8 Putu Budiani Penilaian 1 ()
509 9803594c-dc06-e2b37b1a70-df8 Sang Ayu Made Wulan Suari Penilaian 1 ()
511 80c8777b-9707-e2b37b1a70-df8 Sang Putu Agus Dharma Kusuma Sanjaya Penilaian 1 ()
513 4706ede3-430c-e2be3bbd63-e6cAnak Agung Gede Arjuna Pradyana Mahardhika Ni Penilaian 1 ()
515 aecf5e6e-c20d-e2 be3bbd63-e6cGusti Ayu Gita Maharani Penilaian 1 ()
517 4e82ad57-4b13-e2be3bbd63-e6cGusti Ngurah Udiana Suputra Penilaian 1 ()
519 08b28844-470f-e2be3bbd63-e6cGusti Ngurah Wiraguna Penilaian 1 ()
521 0e505464-28e4-11be3bbd63-e6cI Dewa Gede Oka Febryan Penilaian 1 ()
523 6ac25f7d-9707-e2be3bbd63-e6cI Gusti Ngurah Wida Handika Penilaian 1 ()
525 586c5952-0815-e2be3bbd63-e6cI Kadek Dwijaya Penilaian 1 ()
527 a38bd538-8507-e2be3bbd63-e6cI Kadek Yudistira Pradnya Wiguna Penilaian 1 ()
529 cde7a57c-0a15-e2be3bbd63-e6cI Ketut Aditya Nugraha Penilaian 1 ()
531 3b2d5a05-a811-e2be3bbd63-e6cI Ketut Agus Pradnya Virgantara Penilaian 1 ()
533 494cd298-ff10-e2 be3bbd63-e6cI Komang Budiana Penilaian 1 ()
535 5a26c257-bd1e-e2be3bbd63-e6cI Nengah Adi Wiratama Penilaian 1 ()
537 a3a101cc-0d09-e2be3bbd63-e6cI Nengah Suardian Dika Penilaian 1 ()
539 9c98f530-5a4a-e21be3bbd63-e6cI Putu Panca Andika Aritama Penilaian 1 ()
541 7c5c3eff-6c0e-e2 be3bbd63-e6cI Wayan Sugi Restu Gandhi Penilaian 1 ()
543 efb2276d-880c-e2be3bbd63-e6cIda I Dewa Ayu Lona Mahadewi Penilaian 1 ()
545 4ea6dfde-fd05-e2 be3bbd63-e6cKomang Nadhia Indriani Penilaian 1 ()
547 fb4c13e3-b208-e2be3bbd63-e6cM. QURAISY NAGIB Penilaian 1 ()
549 476060d5-d506-e be3bbd63-e6cMade Risna Epriliana Pande Penilaian 1 ()
551 eab1bba7-4031-e2be3bbd63-e6cNi Kadek Purnami Antari Penilaian 1 ()
553 0cf9c070-0915-e2be3bbd63-e6cNi Kadek Widiastuti Penilaian 1 ()
555 bce7e9da-d106-e2be3bbd63-e6cNi Komang Ari Trianti Dewi Penilaian 1 ()
557 6eb235e7-630b-e2be3bbd63-e6cNi Komang Citra Lestari Penilaian 1 ()
559 cf584ebc-3b08-e2be3bbd63-e6cNi Komang Trisnawati Penilaian 1 ()
561 cdd67a48-51d3-11be3bbd63-e6cNI LUH ENJEL WULAN DARI Penilaian 1 ()
563 99f7e24b-6e0b-e2be3bbd63-e6cNi Made Khartika Sari Penilaian 1 ()
565 8aedcf02-591e-e2be3bbd63-e6cNi Putu Eka Purnama Wati Penilaian 1 ()
567 0b62c4e0-720b-e2be3bbd63-e6cNi Wayan Anggi Lestari Penilaian 1 ()
569 bb2d6710-4108-e2be3bbd63-e6cNi Wayan Nanik Antari Penilaian 1 ()
571 c91df8d5-0a15-e2be3bbd63-e6cPutu Budiani Penilaian 1 ()
573 9803594c-dc06-e2be3bbd63-e6cSang Ayu Made Wulan Suari Penilaian 1 ()
575 80c8777b-9707-e2be3bbd63-e6cSang Putu Agus Dharma Kusuma Sanjaya Penilaian 1 ()
577 4706ede3-430c-e2b387be5f-e2cbAnak Agung Gede Arjuna Pradyana Mahardhika Ni Penilaian 1 ()
579 aecf5e6e-c20d-e2 b387be5f-e2cbGusti Ayu Gita Maharani Penilaian 1 ()
581 4e82ad57-4b13-e2b387be5f-e2cbGusti Ngurah Udiana Suputra Penilaian 1 ()
583 08b28844-470f-e2b387be5f-e2cbGusti Ngurah Wiraguna Penilaian 1 ()
585 0e505464-28e4-11b387be5f-e2cbI Dewa Gede Oka Febryan Penilaian 1 ()
587 6ac25f7d-9707-e2b387be5f-e2cbI Gusti Ngurah Wida Handika Penilaian 1 ()
589 586c5952-0815-e2b387be5f-e2cbI Kadek Dwijaya Penilaian 1 ()
591 a38bd538-8507-e2b387be5f-e2cbI Kadek Yudistira Pradnya Wiguna Penilaian 1 ()
593 cde7a57c-0a15-e2b387be5f-e2cbI Ketut Aditya Nugraha Penilaian 1 ()
595 3b2d5a05-a811-e2b387be5f-e2cbI Ketut Agus Pradnya Virgantara Penilaian 1 ()
597 494cd298-ff10-e2 b387be5f-e2cbI Komang Budiana Penilaian 1 ()
599 5a26c257-bd1e-e2b387be5f-e2cbI Nengah Adi Wiratama Penilaian 1 ()
601 a3a101cc-0d09-e2b387be5f-e2cbI Nengah Suardian Dika Penilaian 1 ()
603 9c98f530-5a4a-e21b387be5f-e2cbI Putu Panca Andika Aritama Penilaian 1 ()
605 7c5c3eff-6c0e-e2 b387be5f-e2cbI Wayan Sugi Restu Gandhi Penilaian 1 ()
607 efb2276d-880c-e2b387be5f-e2cbIda I Dewa Ayu Lona Mahadewi Penilaian 1 ()
609 4ea6dfde-fd05-e2 b387be5f-e2cbKomang Nadhia Indriani Penilaian 1 ()
611 fb4c13e3-b208-e2b387be5f-e2cbM. QURAISY NAGIB Penilaian 1 ()
613 476060d5-d506-e b387be5f-e2cbMade Risna Epriliana Pande Penilaian 1 ()
615 eab1bba7-4031-e2b387be5f-e2cbNi Kadek Purnami Antari Penilaian 1 ()
617 0cf9c070-0915-e2b387be5f-e2cbNi Kadek Widiastuti Penilaian 1 ()
619 bce7e9da-d106-e2b387be5f-e2cbNi Komang Ari Trianti Dewi Penilaian 1 ()
621 6eb235e7-630b-e2b387be5f-e2cbNi Komang Citra Lestari Penilaian 1 ()
623 cf584ebc-3b08-e2b387be5f-e2cbNi Komang Trisnawati Penilaian 1 ()
625 cdd67a48-51d3-11b387be5f-e2cbNI LUH ENJEL WULAN DARI Penilaian 1 ()
627 99f7e24b-6e0b-e2b387be5f-e2cbNi Made Khartika Sari Penilaian 1 ()
629 8aedcf02-591e-e2b387be5f-e2cbNi Putu Eka Purnama Wati Penilaian 1 ()
631 0b62c4e0-720b-e2b387be5f-e2cbNi Wayan Anggi Lestari Penilaian 1 ()
633 bb2d6710-4108-e2b387be5f-e2cbNi Wayan Nanik Antari Penilaian 1 ()
635 c91df8d5-0a15-e2b387be5f-e2cbPutu Budiani Penilaian 1 ()
637 9803594c-dc06-e2b387be5f-e2cbSang Ayu Made Wulan Suari Penilaian 1 ()
639 80c8777b-9707-e2b387be5f-e2cbSang Putu Agus Dharma Kusuma Sanjaya Penilaian 1 ()
LAS Kelas VII A

No. KD Nilai
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.1U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.2U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.3U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.4U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.5U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.6U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.7U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.8U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.91U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3
1.9U 3