Anda di halaman 1dari 1

Mata pelajaran : PJK

Masa/Kelas : ______________________

Tajuk : 2. Permainan

2.1 Kriket*

Masa/Langkah Aktiviti Catatan


Langkah 1 Murid melakukan aktiviti pemanasan badan - Bola
5 minit - Pelajar di bahagi kepada 2 kumpulan dan berlari - Maker
(Pemanasan Badan) mengutip bola / menyimpan semula bola ke maker.

Langkah 2 Murid melakukan regangan badan.


5 minit - Pelajar membuat bulatan dan melakukan regangan
(Regangan Badan) bermula dari kepala ke kaki/sebaliknya.

● Guru menenrangkan tujuan menagkap bola dalam


Langkah 3 permainan kriket.
5 minit ● Guru menunjukkan cara menangkap bola dengan teknik
Isi Pelajaran i yang betul. (Paras dada)
Menangkap bola paras i. Poster badan
dada ii. Tangan (Rapat dan buka)
iii. Ansur maju
Langkah 4 - Bola
Gerak Kerja Pelajar (GKP)
10 minit - Maker
- Pelajar secara berpasangan melakukan aktiviti ini.
(GKP)
Guru menunjukkan cara menangkap bola dengan teknik
Langkah 5
yang betul. (Dari atas)
5 minit
i. Poster badan
Isi Pelajaran ii
ii. Tangan (Rapat dan buka)
Menangkap bola dari
iii. Ansur maju
atas

Langkah 6 - Bola
Gerak Kerja Pelajar (GKP)
10 minit - Maker
- Pelajar secara berpasangan melakukan aktiviti ini.
(GKP)

Langkah 7 Murid melakukan aktiviti kemahiran hari ini.


- Bola
10 minit - Pelajar kembali kepada 2 kumpulan dan melakukan
- Maker
Permainan Kecil aktiviti kemahiran dengan arahan guru.

Penutup
5 minit Pelajar secara bebas/berbaris melakukan gerakan ringan.
(Penyejukan badan )
* Ditukar dari tajuk asal permainan sofbal. Kemahiran sama tetapi sofbal tidak mempunyai
alatan.