Anda di halaman 1dari 12

Pentaksiran

• Sistem Pentaksiran
• Pendidikan Kebangsaan
(SPPK)
• Pentaksiran Berasaskan
Sekolah (PBS)
• Pelaporan Profil Murid
• Pentaksiran Bilik Darjah
(PBD)
• Bengkel
Pentaksiran

SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN (SPPK)


Pentaksiran yang selari dengan konsep kurikulum dan pedagogi PAK21

Berasaskan Ditetapkan oleh


standard, fleksibel Lembaga
& seimbang Peperiksaan

SPPK

Bersifat holistik Dilaksanakan melalui


Peperiksaaan Pusat (PeP) dan
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
Pentaksiran

PELAKSANAAN SPPK

Pentaksiran PBD PP PAJSK PAJSK


Berasaskan (PS) (PT3) • • PPsi
Sekolah (PBS) KOKU SEGAK

SPPK

Peperiksaan
UPSR SPM
Pusat(PeP)
Pentaksiran

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)


APA
PBS adalah pentaksiran yang bersifat holistik dan selaras dengan
kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan, iaitu menilai aspek:

Kognitif Afektif Psikomotor

PELAKSANAAN
Tahun 1 UPSR PT3 SPM,STPM

Fasa Awal: 9 tahun Pasca 9 tahun


Fokus kepada elemen pembinaan Fokus kepada elemen
Kemahiran, pengetahuan, sahsiah kecemerlangan berorientasikan
dan nilai-nilai murni. akademik.
Pentaksiran

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)


ISU PELAKSANAAN

• Ketidakjelasan konsep
& pelaksanaan PBS
• Ketirisan maklumat PBS
• Proses penjaminan
kualiti tidak konsisten

• Ketidakjelasan
konsep &
pelaksanaan Salah tafsir SP LP
• Kecelaruan Bil. 1/2014
pelaksanaan

PBS kena buat lagi ke?


PT3 kan dah ada?
Pentaksiran

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)


APA
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah satu pentaksiran yang dirancang, dibina,
ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru sekolah.

BAGAIMANAKAH PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID DINILAI?

Perkembangan pembelajaran murid dalam PBD dinilai berdasarkan


Tahap Penguasaan murid dengan menggunakan pendekatan
pertimbangan profesional (professional judgement) guru melalui
pentaksiran formatif dan sumatif.
Pentaksiran

PERTIMBANGAN PROFESIONAL

Mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman


berdasarkan dokumen pentaksiran dan data pencapaian murid secara
beretika untuk membuat keputusan mengenai tahap penguasaan murid.

Berdasarkan The College’s Working Definition of Professional Judgment

ELEMEN UTAMA
Guru berpengetahuan Guru bertanggungjawab
dalam bidang akademik melaksanakan pentaksiran
dan praktikal proses PdP TANGGUNGJAWAB dengan cekap dan
dan pentaksiran PENGETAHUAN sistematik
PROFESIONAL

PERTIMBANGAN
PROFESIONAL
Dokumen pentaksiran INPUT MURID PENGALAMAN Guru menggunakan input
dan data pencapaian profesional dalam interaksi
murid dengan murid
Pentaksiran

TAHAP PENGUASAN PBD & TAFSIRAN

6
4 5
2 3
1
Tahu, Faham Tahu, Faham
Tahu, Faham dan Boleh dan Boleh
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Buat dengan
Tahu dan dan Boleh Buat dengan Beradab Beradab
Tahu Faham Buat Beradab Terpuji Mithali

Murid tahu Murid Murid Murid Murid Murid berupaya


perkara asas menunjukkan menggunakan melaksanakan melaksanakan menggunakan
atau boleh kefahaman untuk pengetahuan sesuatu sesuatu pengetahuan dan
melakukan menukar bentuk untuk kemahiran kemahiran pada kemahiran sedia ada
kemahiran asas komunikasi atau melaksanakan dengan beradab situasi baharu untuk digunakan
atau memberi menterjemah sesuatu iaitu mengikut dengan pada situasi baharu
respons terhadap serta kemahiran pada prosedur atau mengikut secara sistematik,
perkara yang menjelaskan apa suatu situasi. secara sistematik. prosedur atau bersikap positif, kreatif
asas. yang telah secara sistematik dan inovatif serta
dipelajari. serta tekal dan boleh dicontohi.
bersikap positif.
Pentaksiran

PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN PBD


Penentuan tahap penguasaan memerlukan pertimbangan profesional
guru dengan mengambil kira perkara – perkara berikut:

Pencapaian tahap penguasaan bagi setiap kelompok


Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP)
dengan merujuk Standard Prestasi (SPi)

Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai

Perkembangan holistik dari segi perubahan tingkah


laku, pengetahuan, kemahiran dan nilai
Pentaksiran

PENETAPAN TAHAP PENGUASAAN PBD

Guru mata pelajaran Guru kelas dan guru mata Perbincangan ini dikira
memberi satu nilai tahap pelajaran berbincang sebagai Latihan Dalam
penguasaan murid untuk menentukan SATU Perkhidmatan dengan
berdasarkan pengalaman tahap penguasaan murid tempoh 2 jam maksimum
bersama-sama murid menggunakan Tafsiran bagi setiap sesi.
dalam proses PdP. Tahap Penguasaan secara
persetujuan bersama-
sama.
Pentaksiran
PROFIL MURID TAHUN 6
PeP
(UPSR)
PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi) PEPERIKSAAN PUSAT UPSR

Inventori Kecerdasan Pelbagai BM BM BI BI


(IKeP) MP MT SN MTM
(Pem) (Pen) (Pem) (Pen)
KONSTRUK SKOR Gred A B A A C B 6
Verbal Linguistik 30 PPsi PBD MTM: Melepasi Tahap Minimum

Visual Ruang 40

Logik Matematik 30 TAFSIRAN UMUM TAHAP PENGUASAAN PENTAKSIRAN


BILIK DARJAH (PBD)
Muzik 40
TAHAP STANDARD
Naturalis 70 1 Tahu
2 Tahu dan Faham
Kinestetik 70
3 Tahu, Faham dan Boleh Buat
Interpersonal 50 SEGAK KOKU Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
4 Beradab (nilai peribadi - norma
Intrapersonal 90 kehidupan)
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Eksistensial 90 5
Beradab Terpuji (tertib boleh membantu)
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
6
Beradab Mithali (role model)
PAJSK: SEGAK

PERKARA GRED PAJSK: KOKURIKULUM

Kecergasan Fizikal B (Cergas)


GRED : 70 / 7 / B
(Aktif, Komited dan Menunjukkan Minat Yang
Indeks Jisim Badan (BMI) 18.1 (Normal) Memuaskan Dalam Aktiviti Yang Disertai.