Anda di halaman 1dari 15

KANDUNGAN HALAMAN

PENGHARGAAN 1

1.0 PENGENALAN 1

1.1 Kajian keperluan pelanggan 2

1.2 Penyelesaian masalah inventif 3

1.3 Borang projek brief 3

1.4 Aplikasi projek brief dalam bentuk jadual 4

2.0 PENENTUAN GABUNGAN TEKNOLOGI

2.1 Teknologi yang dipilih 5

2.2 Tujuan penggunaan teknologi 5

2.3 Fungsi teknologi 6

2.4 Kekuatan dan kelemahan teknologi 6

3.0 PERANCANGAN KONSEP

3.1 Pemilihan konsep reka bentuk 6

3.2 Lakaran perkembangan idea bagi produk 6

4.0 LAKARAN AKHIR

4.1 Lakaran bermaklumat 7

4.2 Lakaran ceraian 7

4.3 Analisis lakaran dari aspek elemen reka bentuk 8

4.4 Analisis reka bentuk dari aspek prinsip reka bentuk 8

5.0 JADUAL KERJA 8

6.0 PENGURUSAN KEWANGAN 9

7.0 PENGHASILAN PRODUK 9

8.0 PENGUJIAN DAN PENILAIAN 10

8.1 Pengujian 10

8.2 Analisis keputusan pengujian 11

8.3 Penilaian 11

8.4 Analisis keputusan penilaian 11

8.5 Menilai kesesuaian produk 12

9.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 12

10.0 PENUTUP 12

LAMPIRAN 12
1.0 PENGENALAN

Beg Jean diperbuat daripada kain jean merupakan salah satu pilihan untuk
digunakan ke tempat kerja. Berdasarkan borang kajian keperluan pelanggan
yang diedarkan, pengguna didapati tidak menggemari beg biasa yang terdapat
di pasaran kerana beg tersebut tidak berfesyen seperti pada zaman sekarang.

Melalui kaedah penyelesaian masalah inventif, masalah ketika mengangkat


beg adalah melenguhkan tangan telah dikenal pasti. Beg Jean ini merupakan
produk inovasi yang mampu mengatasi masalah yang dihadapi pengguna
ketika menggunakan Beg Jean tersebut. Beg Jean ini amat mudah dibawa
kerana saiznya yang tidak seberapa besar dan dapat digunakan oleh sesiapa
sahaja tanpa mengira tempat dan masa.

1.2 PENYELESAIAN MASALAH INVENTIF


Prinsip inventif diaplikasikan untuk menyelessaikan masalah inventif yang
dihadapi pelanggan apabila menggunakan Beg Jean tersebut.

Berdasarkan model fungsi, didapati model fungsi masalah berpunca


daripada beg yang kecil.Analisis berantai punca- kesan telah dijalankan
untuk mengenal pasti punca dan kesan bagi masalah.
1.3 BORANG PROJEK BRIEF
TAJUK :

KRITERIA PERTIMBANGAN UTAMA CATATAN

FUNGSI
1.Apakah kegunaan produk ini?
2. Dimanakah produk ini digunakan?
PERSEMBAHAN
1.Bagaimanakah cara produk ini dipersembahkan
TUJUAN PASARAN
1.Siapakah yang akan menggunakannya?
2.Siapakah pesain yang wujud?
3.Pelanggan bagaimanakah yang akan
menggunakannya produk ini?
KUANTITI
1.Berapakah jumlah yang diperlukan?
2.Adakah reka bentuk ini akan mendapat
perhatian di pasaran?

STAIL/GAYA
1.Bagaimanakah kualiti pembuatannya?
2.Adakah reka bentuk ini akan mendapat
perhatian di pasaran ?
KUALITI
1.Bagaimanakah kualiti pembuatannya?
2.Adakah pelanggan mempunyai sebarang
permintaan yang istimewa?

ANGGARAN KOS seunit


1.Berapakah kos untuk menghasilkan seunit
produk?
JANGKA MASA
1.Bilakah pelanggan ingin projek ini disiapkan?
1.4 APLIKASI PROJEK BRIEF DALAM BENTUK JADUAL

TAJUK:
A TAJUK PROJEK
1.Apakah jenis produk atau perkhidmatan?
2.Apakah kegunaan produk ini?
3.Di manakah produk ini akan digunakan?
B GAMBARAN KESELURUHAN PROJEK
1. Siapakah yang akan menggunakannya?
2. Apakah tujuan produk ini dihasilkan?
3. 3.Bagaimanakah produk ini digunakan atau
dipersembahkan?
C REKA BENTUK PRODUK
1.Apakah elemen dan prinsip reka bentuk yang
akan digunakan?
2.Apakah konsep reka bentuk yang diterapkan
3.Adakah produk ini inovasi daripada produk
sedia adaatau produk yang baharu dibangunkan?

D PERANCANGAN DALAM PENGURUSAN PROJEK


1.Pembahagian kumpulan kerja
2.Jadual kerja
3.Kos pengeluaran
4.Kuantiti penghasilan
E ANALISIS KAJIAN REKA BENTUK PRODUK DAN
PASARAN
1.Membuat perbandingan sdari segi fungsi,
persembahan , tujuan pasaran ,
kuantiti,kualiti,anggaran kos seunit dan jangka
masa.
Adakah produk ini akan mendapat permintaan di
pasaran ?.

F LAKARAN IDEA
1.Bagaimanakah rupa bentuk produk dalam bentuk
2D dan 3D?
G PENGHASILAN MOCK-UP ATAU MODEL
1.Bahan dan peralatan yang diperlukan untuk
menghasilkan mock-up atau model.
2.0 PENENTUAN GABUNGAN TEKNOLOGI

2.1 TEKNOLOGI YANG DIPILIH

Saya telah memilih gabungan reka bentuk fesyen dan reka bentuk
elektronik untuk digabungkan dalam penghasilan produk Beg Jean .

2.2 TUJUAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI

Reka bentuk fesyen dan reka bentuk elektronik telah dipilih untuk
membuat beg jean yang berfesyen.

2.3 FUNGSI TEKNOLOGI

1.Reka bentuk fesyen:hiasan bunga pada beg

2.4 KEKUATAN DAN KELEMAHAN TEKNOLOGI

APLIKASI KOMPONEN KEKUATAN KELEMAHAN


TEKNOLOGI

3.0 PERANCANGAN KONSEP


3.1 PEMILIHAN KONSEP REKA BENTUK

Saya telah memilih konsep bentuk mengikut fungsi(form follow


function)kerana reka bentuk produk mengikut fungsi yang dikehendaki oleh
pelanggan. Elemen reka bentuk yang digunakan pada lakaran ialah
garisan,ruang,rupa, saiz,warna,bentuk,dan tekstur. Prinsip reka bentuk yang
digunakan pada lakaran adalah keringkasan dan kesatuan.
3.2 LAKARAN PERKEMBANGAN IDEA
4.0 LAKARAN AKHIR

4.1 LAKARAN BERMAKLUMAT

4.2 Lakaran ceraian


4.3 ANALISIS LAKARAN PRODUK DARI ASPEK ELEMEN REKA BENTUK

ELEMEN ADA TIADA ULASAN

1. GARISAN

2. RUANG

3. RUPA

4. BENTUK
5. TEKSTUR

6. SAIZ

7. WARNA

8. NILAI

4.4 ANALISIS LAKARAN PRODUK DARI ASPEK PRINSIP REKA BENTUK

PRINSIP ADA TIADA ULASAN

1. KESEIMBANGAN

2. PENEKANAN

3. KERINGKASAN

4. PERGERAKAN
5. PENGULANGAN

6. KONTRAS
7. KEPELBAGAIAN

8. KESATUAN

9. HARMONI
5.0 JADUAL KERJA
AKTIVITI MINGGU
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. Penerangan keperluan pelanggan 


kepada pereka bentuk(kajian
keperluan pelanggan)
2. Perbincangan konsep bersama
pelanggan (projek brief)

3. Melakar reka bentuk produk

4. Penyediaan mock-up atau model

5. Mengukur ,menanda,memotong dan


memasang produk,kemasan
6. Pengujian dan penilaian kefungsian

7. Kerja siap . membuat dokumentasi


tuntutan bayaran

6.0 PENGURUSANKEWANGAN
6.1 KONSEP SMART
TUJUAN PROJEK
NAMA BEG JEAN
PROJEK
TUJUAN MEREKA FESYEN BAHARU
BILANGAN 100

SASARAN MURID-MURID

PENGAGIHAN KEWANGAN

A.KOS BAHAN

No Bahan Kuantiti Kos seunit Jumlah


(RM)
1 FABRIK JEANS 50METER 15/METER 750.00
2 KAIN NIPIS 10METER 2/METER 20.00
3 BENANG 8 BUKU 1.10/BUKU 8.80
4 BUTANG 500 BIJI 0.05/BIJI 25.00
5 LABUCI 2 PEKET 3.50/PEKET 7.00
6 TALI 50METER 2.50/METER 125.00
7 ZIP 100 2/METER 200.00
8 LAMPU LED 100 0.20/UNIT 20.00
9 BATERI 200 1.50/UNIT 300.00
10 PEMEGANG BATERI 100 1/UNIT 100.00
11 WAYAR 10METER 0.80/METER 8.00
12 SUIS 100 1/UNIT 100.00
JUMLAH 2643.80

B.KOS UPAH = BILANGAN PEKERJA X MASA X KADAR UPAH SEJAM X


BILANGAN HARI = 2 ORANG X 5 JAM X RM 5 X 10 HARI

= RM 500.00

KOS.OVERHED

PERKARA KOS SEHARI (RM) BILANGAN HARI JUMLAH


(RM)
BIL ELETRIK RM 2.00 10 RM20.00

BIL AIR RM1.50 10 RM15.00

JUMLAH RM35.00
D.JUMLAH MODEL = KOS BAHAN + KOS UPAH + KOS OVERHED

=RM 1643.80 + RM 500.00 + RM 35.00

=RM 2178.80

E.KOS JUALAN = KOS PENGELUARAN SEUNIT PRODUK + PERATUS


KEUNTUNGAN

= RM 21.78 + 21.78 (100%KEUNTUNGAN)

= RM 43.56

KEUNTUNGAN = KOS JUALAN – KOS PENGELUARAN SEUNIT PRODUK

= RM 43.56 – RM 21.78 = RM 21.78

7.0 PENGHASILAN PRODUK

A.MENGUKUR, MENANDA DAN MEMOTONG BAHAN

1Ukur dan tandakan ukuran pada kain jean


2.Memotong kain dengan mengikut ukuran yang telah dibuat pada kain

B.MEMBINA DAN MENCANTUM BAHAGIAN PRODUK

1.Mencantum beg dengan tali beg dan beg jean

c.MEMBUAT KEMASAN

1.memotong benang keluaran

2.meletakkan lampu LED

8.0 PENGUJIAN DAN PENILAIAN

Saya telah memilih kaedah ujian makmal untuk menguji kekuatan dan
kesesuaian produk beg jean . Aspek ujian yang telah dijalankan ialah
menggunakan kaedah baharu.

8.1PENGUJIAN
8.2 ANALISIS KEPUTUSAN PENGUJIAN

ASPEK PRODUK KEKUATAN KELEMAHAN


A KEFUNGSIAN

B ERGONOMIK

C REKA BENTUK DAN NILAI ESTETIKA

D KESELAMATAN

8.3 PENILAIAN
NAMA: PEKERJAAN:
BORANG SOAL SELIDIK BAGI:

ARAHAN: Tandakan ( ) untuk menyatakan pendapat anda terhadap aspek produk yang
dinilai.

ASPEK PRODUK YA TIDAK

A KEFUNGSIAN

B ERGONOMIK

C REKA BENTUK DAN NILAI ESTETIKA

D KESELAMATAN

Tuliskan cadangan anda untuk menambahbaikan produk ini.

_Terima kasih _

8.4 ANALISIS KEPUTUSAN PENILAIAN

% %
ASPEK PRODUK YA TIDAK KESIMPULAN

A KEFUNGSIAN

B ERGONOMIK

C REKA BENTUK DAN NILAI ESTETIKA

D KESELAMATAN
8.5 MENILAI KESESUAIAN PRODUK

Hasil penilaian terhadap keputusan pengujian , produk Beg Jean didapat sesuai
digunakan kerana memiliki ciri-ciri yang berikut :

1. Bahan – bahan yang digunakan seperti Kain Jean dan benang yang sesuai.
2. Menggunakan lampu LED

9.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN


Berdasarkan laporan pengujian dan penilaian , produk Beg Jean didapati mampu
berfungsi seperti yang dirancang dan selamat digunakan oleh pengguna.
walaubagaimanapun ,beberapa penmbahbaikan perlu dilakukan pada produk.

KELEMAHAN YANG DIKENALPASTI CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

LAKARAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PADA PRODUK

10.0 PENUTUP

Beg Jean merupakan reka bentuk produk yang dihasilkan dengan tujuan
untukmemudahkan pengguna meletakkan barang di dalamnya. Harapan saya, Beg
Jean ini akan dapat memenuhi keperluan semua kategori pengguna.Beg Jean telah
direka bentuk dengan saiz yang selesa. Saiznya yang kecil memudahkan produk ini
dikendalikan dan dibawa ke mana sahaja. Harga produk yang berpatutan menjadikan
produk mampu dimiliki oleh sesiapa sahaja.

Akhir kata, ucapan terima kasih yang tidak terhingga ditujukan kepada semua pihak
yang telah memberi sokongan dan bantuan kepada saya sehingga produk Beg Jean
ini Berjaya dihasilkan.
PENGHARGAAN

Ribuan teriama kasih diucapkan kepada guru mata pelajaran Reka Bentuk dan
Teknologi Tingkatana 3, Cik Hasyimah dan Puan Nadhira atas tunjuk ajar dan bantuan
mereka bagi saya menyiapkan produk Beg Jean ini. Ucapan yang sama saya
tunjukkan kepada kedua ibu bapa saya iaitu Encik Vigneswaran A/L Munusamy dan
Puan Mariammah A/P Muthalo atas dorongan dan sokongan mereka sehingga saya
berjaya menyiapkan produk ini . Tidak lupa kepada kepada sahabat saya iaitu Ong
Jing Xin serta semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak
langsung sepanjang tempoh saya menyiapkan produk ini.