Anda di halaman 1dari 2

PENGURUSAN KURIKULUM

SJK(T) GELANG PATAH


LAPORAN TAHUNAN UNIT/ PANITIA ___________ 2019

1. Nama Unit / Panitia :


2. Tarikh : Sepanjang Tahun
3. Hari / Masa : Seperti ditetapkan
4. Tempat : SJK(T) Gelang Patah
5. Objektif :
i.
ii.
iii.

6. Sasaran :

7. Butiran aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan :


Bil. Nama Aktiviti Tarikh Tempat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

8. Aktiviti-aktiviti yang digugurkan :


i.

9. Penilaian :
9.1 Kekuatan :
i.
Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor
1 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PENGURUSAN KURIKULUM

9.2 Kelemahan :
i.

9.3 Cadangan Penambahbaikan :


i.
ii.

10. Dokumentasi Bergambar :-

Disediakan : Disemak : Disahkan :

…………………………… …………………………. …………………………


( ) ( ) ( )

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


1 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00