Anda di halaman 1dari 15

FACULTY OF EDUCATION AND LANGUAGE (FEL)

BACHELOR OF TEACHING (PRIMARY EDUCATION) WITH HONOURS (BTPSE)

SEMESTER 5 / 2018

MPU3412
COMMUNITY SERVICE
NO. MATRIKULASI : 870608095108001

NO. KAD PENGENALAN : 870608095108

NO. TELEFON : 0174741611

E-MEL : shirley_lee_1285@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN : ALOR SETAR LEARNING CENTRE


ISI KANDUNGAN

1. AKTIVITI 1 (m/s 3 - 13)


2. AKTIVITI 2 (m/s 14)
3. AKTIVITI 3 (m/s 15)
DOKUMENTASI
PROGRAM KHIDMAT KOMUNITI (CSR)
MPU 3412 / SEMESTER MEI 2018

ANJURAN PELAJAR MPU3412 BAGI SEMESTER MEI 2018 DENGAN


KERJASAMA KELAB PELAJAR OUM PP ALOR SETAR/PERLIS.
PROGRAM KHIDMAT KOMUNITI (CSR)
MPU3412
SEMESTER MEI / TAHUN 2018

TEMA
Melestari Alam Sekitar, Selangkah Menyelamatkan Dunia.

NAMA PROJEK
Membersihkan kawasan Taman Rekreasi Gunung Keriang di Jalan Alor Gunung, Alor Setar,
Kedah Darul Aman.

PENGENALAN
Gunung Keriang (Gunung Keriang) adalah batu kapur yang berusia 250 juta tahun dahulu yang
dikatakan berbentuk gajah dan mencapai ketinggian 218 meter.

Kewujudan taman rekreasi di dalam bandar memainkan peranan yang penting bagi mengawal
keseimbangan di antara pembangunan dan pengekalan terhadap alam sekitar semulajadi.
Taman rekreasi perlu diselenggarakan secara menyeluruh. Penyelenggaraan khusus terhadap
aspek landskap perlu diambilkira dari segi pemeliharaan elemen landskap lembut, landskap
kejur dan elemen perabot jalan.

Lestarikan Alam Sekitar merupakan satu program khidmat masyarakat yang bertujuan untuk
membudayakan sikap cinta akan alam semula jadi dalam kalangan diri pelajar. Sikap ini
haruslah dipupuk kerana pelajar merupakan golongan yang berpendidikan dan mampu
memberikan tingkah laku positif dan sedikit sebanyak akan membantu memelihara Alam
Sekitar secara berterusan.

Selain itu, Projek ini berhasrat mendedahkan pelajar kepada pengaplikasian pengetahuan,
kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan dengan komuniti. Selain itu, memberi
sumbangan kepada masyarakat dan negara ia juga bertujuan melahirkan warganegara yang
patriotik, prihatin dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara.
OBJEKTIF

1. Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti serta


mendekatkan diri dengan masyarakat.
2. Merancang, melaksana, memimpin program, bekerjasama dan mengambil peranan
secara peranan secara aktif dalam kumpulan.
3. Memupuk semangat setia kawan dan berpasukan serta melahirkan pelajar yang
berketrampilan dan mempunyai disiplin yang tinggi.
4. Meningkatkan tahap kesedaran dalam kalangan diri pelajar mengenai alam semula
jadi.
5. Mewujudkan budaya cinta akan alam semula jadi dalam kalangan diri pelajar.
6. Menunjukkan nilai-nilai positif kepada masyarakat sebagai satu tingkah laku yang
boleh diikuti dan diamalkan secara berkala dan berterusan.

PELAKSANAAN

Tarikh Perlaksanaan : 23 Jun 2018 (Sabtu)


Tempoh Program : 1 hari
Tempat : Taman Rekreasi Gunung Keriang, Alor Setar.
Alamat : Kampung Gunung Hulu, Jalan Gunung Keriang, 06570
Alor Setar, Kedah Darul Aman.
Masa : 9.00 pagi – 3.00 petang
Jumlah Peserta : 40 orang
- 26 pelajar MPU3412 Semester 2018
- 5 Staff OUM
- 1 Tutor MPU 3412
- 8 AJK Kelab Pelajar OUM Alor Setar/Perlis

JAWATANKUASA PROGRAM

Pengerusi : Mdm Teh Lai Ling (Pengarah OUM)


Fasilatator/Penasihat : Dr Kamarul Azman Bin Khamis (Tutor MPU3412)
Penyelaras Program : Shahril Nizar Bin Ismail
Ketua Aktiviti CSR : Kamaruddin Bin Yusuff
Setiausaha : Nurwani Binti Zahari
Bendahari : Nadia Binti Salleh
Protokol/Jemputan/Program : Haslizaidi Bin Abdul Halim
Sokongan dan Teknikal : Harcharan Singh
Aswady Bin Mohamed
Video/Fotografi : Mohd Norzuzafre Bin Zulkifli

PERINCIAN AKTIVITI

1. Pembahagian Kumpulan
a. Seorang pelajar telah dilantik menjadi Ketua Aktiviti CSR bagi memberikan
arahan dan membantu Kelab Pelajar untuk mengorganisasi aktiviti.
b. Setiap pelajar telah dibahagikan kepada enam kumpulan utama yang terdiri
daripada pelbagai jantina dan bangsa.
c. Setiap kumpulan tersebut mempunyai keahlian seramai 4 hingga 5 orang yang
ditetapkan oleh pelajar sendiri.
d. Semua kumpulan telah melantik Ketua Kumpulan bagi memudahkan urusan
dan menerima arahan.

2. Pembersihan Kawasan Taman Rekreasi


a. Kawasan Rekreasi Gunung Keriang telah dibahagikan kepada enam zon bagi
memudahkan pemantauan dan kerja-kerja membersih akan menjadi lebih
tertumpu.
b. Setiap kumpulan telah dibekalkan peralatan dan ada membawa sebdiri untuk
membersih kawasan taman rekreasi.
3. Peta Kawasan dan pembahagian zon pembersihan

Kumpulan 4

Kumpulan 6
Kumpulan 3
Taman Permainan

Gunung
Keriang

Kumpulan 2
Kumpulan 5

Kumpulan 1

Gambarajah 1: Kawasan Taman Rekreasi dan plot kawasan pembersihan


TENTATIF PROGRAM

MASA AKTIVITI

8.30 pagi – 9.00 pagi Berkumpul dan Pendaftaran

9.00 pagi – 9.15 pagi Ice-Breaking

9.15 pagi – 9.30 pagi Taklimat Program

Program CSR:
9.30 pagi – 10.30 pagi
Gotong –royong kawasan sekitar

10.30 pagi – 11.00 pagi Sarapan

Program CSR:
Gotong –royong kawasan sekitar
11.00 pagi – 3.00 petang
Hiking (Optional)

ANGGARAN PERBELANJAAN

SEUNIT PERUNTUKAN
BIL PERKARA / AKTIVITI KUANTITI
(RM) (RM)

1 Makanan & Minuman 40 10.00 400.00

2. Plastik Sampah 10 3.00 30.00

3. Lain-lain perbelanjaan 40 3.00 120.00

Jumlah (RM) 550.00


PENUTUP
Dalam program ini saya ditugaskan sebagai ahli kumpulan enam untuk membersihkan kawasan
yang telah digambarkan dalam peta kawasan dan pembahagian zon pembersihan yang telah
dinyatakan seperti di atas. Saya dan ahli kumpulan saya akan membersihkan zon pembersihan
itu. Selain itu, akan ada ahli kumpulan lain membersihkan zon pembersihan yang lain.Saya dan
ahli kumpulan berharap agar kertas kerja ini dapat diluluskan dengan segera agar aktiviti ini
dapat dijalankan dengan lancar mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Kami juga
berharap tidak ada sebarang kesulitan sepanjang majlis ini berlangsung kelak.
KELAB PELAJAR OUM
PUSAT PEMBELAJARAN ALOR SETAR / PERLIS
D/A 559, 256, Bandar Alor Setar, 05000 Alor Setar.
No. Tel: 04 – 7201000 / 04 – 7201003
Emel: kelabpelajaroum.asetar@gmail.com
fb: Kelab Pelajar OUM Asetar

No. Rujukan tuan :


No Rujukan kami : Bil.(06)KPOUM/ASP/2018
Tarikh : 10 Jun 2018

Pengarah
OUM PP Alor Setar/Perlis
05000 Alor Setar, Kedah Darul Aman

Tuan,

PEMAKLUMAN UNTUK MENGADAKAN PROGRAM KHIDMAT KOMUNITI


(CSR) KELAB PELAJAR OUM ALOR SETAR/PERLIS DI TAMAN REKREASI
GUNONG KERIANG.

Adalah saya merujuk kepada perkara diatas.

2. Adalah dimaklumkan, Kelab Pelajar OUM Alor Setar/Perlis akan mengadakan


Program Khidmat Komuniti (CSR) di Taman Rekreasi Gunung Keriang untuk pelajar-pelajar
MPU3412 Semester Mei 2018. Aktiviti program adalah berkaitan kerja gotong-royong
membersihkan kawasan Taman Rekreasi yang dijadualkan dengan ketetapan berikut:

Tarikh : 23 Jun 2018 (Sabtu)


Masa : 9.00 pagi hingga 3.00 petang
Program : CSR Pelajar OUM Alor Setar/Perlis
Peserta : 27 orang pelajar

3. Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan tentatif program untuk makluman
di lampiran, kami juga berharap pihak OUM turut sama hadir bagi menjayakan program
tersebut. Kerjasama dan keprihatinan tuan di dahulukan dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

“BORN TO BE SUCCESS”

Yang Benar,

------------------------------------------
(SHAHRIL NIZAR BIN ISMAIL)
Pengerusi
Kelab Pelajar OUM,
Pusat Pembelajaran Alor Setar/Perlis.

s.k Dr Kamarul Azman Bin Khamis - tuan dijemput sebagai fasilatator MPU3412 (Mei 2018)
KELAB PELAJAR OUM
PUSAT PEMBELAJARAN ALOR SETAR / PERLIS
L D/A 559, 256, Bandar Alor Setar, 05000 Alor Setar.
No. Tel: 04 – 7201000 / 04 – 7201003
Emel: kelabpelajaroum.asetar@gmail.com
fb: Kelab Pelajar OUM Asetar

No. Rujukan tuan :


No Rujukan kami : Bil.(06)KPOUM/ASP/2018
Tarikh : 10 Jun 2018
Datuk Bandar
Majlis Bandaraya Alor Setar (MBAS)
Jalan Kolam Air,
05675 Alor Setar, Kedah Darul Aman

Tuan,

MOHON KEBENARAN UNTUK MENGADAKAN PROGRAM KHIDMAT


KOMUNITI (CSR) KELAB PELAJAR OUM ALOR SETAR/PERLIS DI TAMAN
REKREASI GUNONG KERIANG.

Adalah saya merujuk kepada perkara diatas.

2. Sukacita dimaklumkan, kami dari Kelab Pelajar Universiti Terbuka Malaysia (OUM)
Alor Setar/Perlis memohon kebenaran dari pihak tuan untuk mengadakan Program Khidmat
Komuniti (CSR) di Taman Rekreasi Gunung Keriang bagi pelajar Semester Mei 2018. Aktiviti
program adalah berkaitan kerja gotong-royong membersihkan kawasan Taman Rekreasi
dengan ketetapan berikut:

Tarikh : 23 Jun 2018 (Sabtu)


Masa : 9.00 pagi hingga 3.00 petang
Program : CSR Pelajar OUM Alor Setar/Perlis
Peserta : 40 orang pelajar (termasuk staff dan AJK Kelab)

3. Sehubungan dengan itu, kami berharap permohonan ini mendapat kebenaran dari pihak
tuan. Bersama-sama ini disertakan tentatif program untuk makluman di lampiran, pihak kami
boleh dihubungi di talian: 013-5039751 (En. Shahril Nizar B.Ismail) atau 011-24123011 (En.
Haslizaidi B. Abdul Halim). Kerjasama dan keprihatinan tuan di dahulukan dengan ucapan
terima kasih.

Sekian.

“BORN TO BE SUCCESS”

Yang Benar,

------------------------------------------
(SHAHRIL NIZAR BIN ISMAIL)
Pengerusi
Kelab Pelajar OUM,
Pusat Pembelajaran Alor Setar/Perlis.
KELAB PELAJAR OUM
PUSAT PEMBELAJARAN ALOR SETAR / PERLIS
D/A 559, 256, Bandar Alor Setar, 05000 Alor Setar.
No. Tel: 013-5039751/
Emel: kelabpelajaroum.asetar@gmail.com
fb: Kelab Pelajar OUM Asetar

No. Rujukan tuan :


No Rujukan kami : Bil.(07)KPOUM/ASP/2018
Tarikh : 10 Jun 2018

Pengarah
E-idaman Group of Companies
Wisma Idaman
No.163 & 164, Jalan BSG 4,
Bandar Stargate, Lebuhraya Sultanah Bahiyah,
05400 Alor Setar, Kedah Darul Aman

Tuan,

MOHON BANTUAN TONG SAMPAH SEMPENA PROGRAM KHIDMAT


KOMUNITI (CSR) KELAB PELAJAR OUM ALOR SETAR/PERLIS.

Adalah saya merujuk kepada perkara diatas.

2. Adalah dimaklumkan, kami dari Kelab Pelajar OUM Alor Setar/Perlis akan
mengadakan Program Khidmat Komuniti (CSR) untuk pelajar dari Universiti Terbuka
Malaysia (OUM) bagi Semester Mei 2018. Program CSR tersebut akan dilaksanakan di Taman
Rekreasi Gunung Keriang dengan ketetapan berikut:

Tarikh : 23 Jun 2018 (Sabtu)


Masa : 9.00 pagi hingga 3.00 petang
Program : CSR Pelajar OUM Alor Setar/Perlis
Peserta : 40 orang pelajar (termasuk staff dan AJK)

3. Permohonan ini bertujuan untuk memohon bantuan tong sampah (Jenis RORO) untuk
kerja gotong-royong membersihkan kawasan taman rekreasi tersebut. Bersama ini disertakan
tentatif program untuk makluman di lampiran, pihak kami boleh dihubungi di talian: 013-
5039751 (Shahril Nizar B.Ismail) atau 011-24123011 (Haslizaidi B. Abdul Halim).
Kerjasama dan keprihatinan tuan di dahulukan dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

“BORN TO BE SUCCESS”

Yang Benar,

------------------------------------------
(SHAHRIL NIZAR BIN ISMAIL)
Pengerusi
Kelab Pelajar OUM,
Pusat Pembelajaran Alor Setar/Perlis.
LAMPIRAN
SENARAI KEHADIRAN

BIL NAMA NO MATRIKS PROGRAM


1 Ong Hui San 870318435178-001 BTPSE
2 Khor Chia Tin 870608095108-001 BTPSE
3 Evanna Khor Wai Chien 871111025934-001 BTPSE
4 Au Hai Hoon 860928025708-001 BTPSE
5 Lim Shi Kian 870724095084-001 BTPSE
6 Lee Swee Chian 881214095192-001 BTPSE
7 Chong Soo Shan 881020025428-001 BTPSE
8 Lim Sher Li 880923265452-001 BTPSE
9 Wong Kah Mun 880316095084-001 BTPSE
10 Nor Aznita Bt Mohammad 750505035472-001 BTPSE
11 Ahmad Zaheer Fadhila 901221025585-001 BTRM
12 Kamaruddin Bin Yusuff 770626065203-001 BIT
13 Amzar Abdul Muizz B Abdul Muhaimin 900328095095-001 BPSY
14 Tan Phei San 730917025280-001 BECHE
15 Lee Chin Young 880202095019-001 BTPSE
16 Teh Chun Giap 850520095041-001 BTPSE
17 Amran Bin Abu Bakar 720402025709-001 BEEA
18 Seensrakhun A/L Nai Ritt 881006035419-001 BTPSE
19 Muhammad Fakhruddin Bin Jasni 920110025041-001 BIM
20 Hafizah Binti Md. Noor 740404075142-001 BTPE
21 Sam Sirn Tian 890324095032-001 BECHE
22 Yee Syi Wen 931016025786-001 BECHE
23 Kang Chooi Phaik 791018025198-001 BECHE
24 Chong Ker Joe 860126025300-001 BTPSE
25 Yap Shew Siew 870613025438-001 BTPSE
26 Chee Shiao Wei 841109025620-001 BTPSE
GAMBAR AKTIVITI
PENULISAN JURNAL REFLEKTIF

Aktiviti gotong-royong khidmat masyarakat membersihkan kawasan rekreasi


GUNUNG KERIANG bersama pelajar oum dan warga kelab pelajar oum merupakan
aktiviti yang sangat berkesan untuk memupuk rasa bertanggungjawab, cintai kebersihan
alam sekitar dan jalinan muafakat diantara sesama pelajar , ahli kelab pelajar oum dan staf
oum. Pendedahan secara teori dan diteruskan dengan praktikal pula telah banyak
membantu kami mencapai matlamat gotong-royong yang telah digariskan dalam
perancangan aktiviti yang dirancang.
Sebelum melaksanakan program ini, kami telah mengadakan tiga kali mesyuarat
bertujuan untuk melicinkan lagi aktiviti yang bakal dijlankan. Mesyuarat juga dijalankan
bertujuan untuk merancang perjalanan aktiviti dengan lebih tersusun dan mampu
mencapai matlamat.
Mesyuarat yang dijalankan dihadiri oleh peserta program khidmat masyarakat dan
kami telah menwujudkan AJK serta pengagihan tugas semasa mesyuarat diadakan.
Kekuatan yang terdapat disini adalah kami semua mencapai sebulat suara dalam
perbincangan dan semua orang tahu akan tanggungjawab masing-masing.
Program ini dijalankan pada 23jun2018 dan bermula pada pukul 8.30pagi. Semasa
pagi itu, kami telah dibahagikan kepada enam kumpulan dan diberi sedikit taklimat
berkena oleh pensyarah kami sendiri. Kumpulan saya telah diberi tanggungjawab untuk
membersihkan zon pembersihan enam. Saya terpaksa mengutip sampah gangan tangan
kerana terlalu banyak straw. Kami telah membersihkan kawasan ini dengan cepat kerana
semua ahli kumpulan memberi kerjasama dan saling membantu.
Selepas gotong-royong ini dijalankan, akhirnya kawasan rekreasi Gunung Keriang
ini bersih dan indah. Saya amat gembira kerana ini adalah kali pertama saya mengikuti
aktiviti seperti ini. Saya berharap selepas ini, aktiviti ini lebih kerap dijalankan. Cadangan
saya terhadap masyarakat di sekitar kawasan rekreasi mahupun pengunjung sini dapat
menjaga kebersihan tempat ini dengan jangan membuat sampah merata tempat dan pihak
berkuatkuasa menyediakan lebih banyak tong sampah supaya orang ramai tidak
membuang sampah merata tempah.