Anda di halaman 1dari 21

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Dasar dan Hala Tuju

PEJABAT PELAJARAN DAERAH


BAU

2015– 2020

Peringatan: Contoh ini adalah bagi tujuan


pembelajaran .
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

RUMUSAN RANGKA KERJA PERANCANGAN STRATEGIK

Misi Visi Nilai

JANGKA MASA PANJANG (3 – 5 TAHUN) JANGKA MASA PENDEK (1TAHUN)


Matlamat Objektif 1A Strategi 1A-1 Pelan Taktikal Pelan Operasi
Strategik 1 1
Operasi 1
Objektif 1B Operasi 2
Matlamat Strategi 1A-2 Pelan Operasi
Operasi 3
Strategik 2 2
Operasi 4

Matlamat Pelan Operasi


Strategik 3 3

Matlamat Pelan Operasi


Strategik 4 4
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk


Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Melestarikan Lestari: tidak berubah-ubah, kekal, tetap; melestarikan


menetapkan, mengekalkan. Melestarikan: membiarkan atau
memelihara sesuatu supaya kekal seperti sediakala.
Sistem Bersinonim dengan aturan: peraturan, susunan, struktur,
kaedah, prosedur, metode, teknik, cara, fesyen, stail, polisi,
panduan, tertib, ketetapan, ketentuan,
Pendidikan Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan mendidik. Perihal atau
perbuatan mendidik.
Berkualiti Baik kualitinya; tinggi nilainya
Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau
melakukan sesuatu; keupayaan
Individu Murid

Aspirasi Negara Merujuk kepada LIMA ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN


MALAYSIA;
1.AKSES - 100% enrolmen merentas semua peringkat
pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas
menjelang tahun 2020.
2. KUALITI -Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam
pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam
tempoh 15 tahun.
3.EKUITI -50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-
luar bandar,sosioekonomi,gender) menjelang tahun 2020.
4.PERPADUAN-Sistem pendidikan yang menawarkan
perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan
menghargai kepelbagaian.
5.KECEKAPAN - Sistem yang memaksimumkan keberhasilan
murid mengikut peruntukan sedia ada.

Dan,
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

6 ASPIRASI MURID; 1) Pengetahuan; 2) Kemahiran Berfikir;


3) Kemahiran Memimpin) 4. Kemahiran Dwibahasa; 5) Etika Dan
Kerohanian; dan 6) Identiti Nasional

PPD Bau komited membangunkan potensi murid yang ada agar


berpengetahuan, berkemahiran berfikir, berkemahiran memimpin,
berkemahiran dwibasa, beretika dan tahap kerohanian yang tinggi dan
memiliki identiti nasional melalui cara dengan mengekalkan sistem
mendidik yang tinggi nilainya. Sistem pendidikan yang merangkumi
pengajaran dan pembelajaran, kepimpinan dan pengurusan, iklim
sekolah dan hubungan luar.

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Pendidikan Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan mendidik. Perihal atau


perbuatan mendidik.
Berkualiti Baik kualitinya; tinggi nilainya
Insan Manusia. Insan di sini terdiri daripada murid.
Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yg sempurna;
terlatih
Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa
dan makmur; selamat.

PPD Bau komited menjadi sebuah organisasi yang mampu


menyediakan pendidikan yang tinggi nilainya bagi melahirkan murid
yang mendapat pengajaran yang sempurna dan seterusnya negara
akan aman sentosa dan makmur.

NILAI
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Kolaboratif;
Kepelbagaian;
Kecemerlangan;
Inovasi;
Integriti;
Hormat

Kolaboratif Semua warga PPD ABCDE mengamalkan pendekatan yang


melibatkan kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu
dalam merancang, melaksana dan menyelesaikan sebarang
masalah secara berkesan.

Kepelbagaian Semua warga PPD ABCDE akan menggunakan berbagai-bagai


pendekatan dalam amalan pengajaran, pembelajaran dan
pengurusan.

Kecemerlangan Semua warga PPD ABCDE akan memastikan setiap perkara


yang dilakukan adalah elok / indah / gemilang.

Inovasi Semua warga PPD ABCDE akan menghasilkan dan


menggunakan sesuatu yang baru dalam pendekatan
pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Integriti Semua warga PPD ABCDE menjadi sifat kejujuran dan ketulusan
sebagai amalan.

Hormat Semua warga PPD ABCDE mengamalkan sifat untuk beralah


atau menerima kehendak atau pendapat orang lain

PIAGAM PELANGGAN
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PPD Bau komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang baik
kepada semua pelanggan kami dengan …

a. Memastikan maklum balas setiap urusan dalam masa 5 hari bekerja.


b. Memastikan setiap kes aduan diuruskan dalam tempoh 10 hari
berkerja.
c. Memastikan pertukaran pelajar diuruskan serta merta.
d. Memastikan penempatan pelajar diuruskan dalam tempoh 24 jam.
e. Memastikan rayuan penempatan dan pertukaran pelajar diselesaikan
dalam tempoh 1 hari berkerja.

MATLAMAT STRATEGIK
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


2. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
3. Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua
murid

VISI
SEKOLAH
UNGGUL
PENJANA
GENERASI
TERBILANG
KRA1Pencapai KRA3
an prestasi Pencapaian
akademik yang kemahiran
tinggi oleh insaniah yang
semua murid tinggi oleh
semua murid
KRA2
Pencapaian
prestasi
kokurikulum
yang tinggi oleh
semua murid

Tiga (3) Bidang Keberhasilan Utama PPD ABCDE

OBJEKTIF

Penarafan Band yang tinggi oleh semua sekolah


BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

A. Band Sekolah Rendah

1. 12.00 peratus Sekolah Rendah berada dalam band 1 pada tahun


2015.
2. 88.00 peratus Sekolah Rendah berada dalam band 2 atau 3 pada
tahun 2015
3. Sifar Sekolah Rendah berada dalam band 4, 5, 6 atau 7 pada
tahun 2015.

B. Band Sekolah Menengah

1. 12.00 peratus Sekolah Menengah berada dalam band 1 pada


tahun 2015.
2. 15.00 peratus Sekolah Menengah berada dalam band 2 atau 3
pada tahun 2015.
3. 73.00 peratus Sekolah Menengah berada dalam band 4 atau 5
pada tahun 2015.
4. Sifar Sekolah Menengah berada dalam band 6 atau 7 pada tahun
2015.

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

1A Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)


BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

1.1 5.00 peratus murid memperolehi A dalam semua mata


pelajaran dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah pada
tahun 2015.
1.2 5.00 peratus murid menguasai semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah pada tahun 2015.

1B Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)


1.3 100.00 peratus murid lulus dalam Ujian Penilaian Sekolah
Rendah pada tahun 2014.
1.4 10.00 peratus murid memperolehi 5A dalam peperiksaan
Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2014.
1.5 Sekolah mencapai 1.50 Gred Purata Sekolah dalam
peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun
2014.

1C Penilaian Menengah Rendah (PMR)


1.6 100.00 peratus murid menguasai semua mata pelajaran
dalam Penilaian Menengah Rendah pada tahun 2013.
1.7 10.00 peratus murid memperolehi ‘A’ semua mata
pelajaran dalam peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah
Rendah pada tahun 2013.
1.8 Sekolah mencapai 2.50 Gred Purata Sekolah dalam
peperiksaan Penilaian Menengah Rendah pada tahun 2013.

1D Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)


1.9 100peratus murid layak mendapat sijil dalam peperiksaan
Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2015.
1.10 Sekolah mencapai 4.50 Gred Purata Sekolah dalam
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2015.
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

1.11 2.00 peratus murid memperolehi ‘A’ semua mata pelajaran


dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun
2015.

2. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua


murid.

2A Pencapaian markah kokurikulum murid


2.1 97.50 peratus murid memperolehi PNGK Kokurikulum
sekurang-kurangnya 7.0 pada tahun 2015. [CGPA;
Cumulative Grade Point Average atau Purata Nilai Gred
Kumulatif].

2B Pencapaian Sukan dan Permainan


2.2 10 pasukan sukan dan permainan mencapai sekurang-
kurangnya tempat ketiga di peringkat negeri pada tahun
2015.
2.3 2 pasukan sukan dan permainan mencapai tempat
pertama di peringkat negeri pada tahun 2015.

2C Pencapaian KoAkademik
2.4 10 pasukan koakademik mencapai sekurang-kurangnya
tempat ketiga di peringkat negeri pada tahun 2015.
2.5 2 pasukan koakademik mencapai tempat pertama di
peringkat negeri pada tahun 2015.

2D Pencapaian Unit Beruniform


2.6 4 pasukan unit pakaian seragam mencapai sekurang-
kurangnya tempat ketiga di peringkat negeri pada tahun
2015.
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

2.7 2 pasukan unit pakaian seragam mencapai tempat


pertama di peringkat negeri pada tahun 2015.

3. Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.

3A Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid


3.1 90.00 peratus murid memperlihatkan sikap dan perlakuan
positif pada tahun 2015.

3B Salah Laku Disiplin


3.2 2.00 peratus murid melakukan kes ringan pada tahun
2015.
3.3 1.00 peratus murid melakukan kes sederhana pada tahun
2015.
3.4 0.50 peratus murid melakukan kes berat pada tahun 2015.

3C Kehadiran Ke Sekolah
3.5 100 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 98.00 peratus
kehadiran setahun setiap murid pada tahun 2015.

3D Kemahiran Insaniah
3.6 90 peratus murid memperoleh skor 4.0 (lebih atau sama)
Kemahiran Insaniah pada tahun 2015.
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PERANCANGAN STRATEGIK 2015 – 2020


PEJABAT PELAJARAN DAERAH BAU

MISI VISI NILAI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Kolaboratif; Kepelbagaian;
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Sejahtera Kecemerlangan; Inovasi;
Memenuhi Aspirasi Negara Integriti; Hormat

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI


Petunjuk Sasaran Bidang /
Matlamat Prestasi Pegawai
Objektif Strategi
Strategik Utama TOV 2013 2014 2015 Bertanggung-
(KPI) jawab

Penarafan Band Penarafan Sekolah Meningkatkan keupayaan pengetua SIPartner+


yang tinggi oleh Berdasarkan SKPM dalam kepimpinan dan pengurusan
semua sekolah sekolah
A Sekolah Rendah % Sekolah 6.52 8.00 10.00 12.00 Ketua Unit
Band 1 Membangunkan kompetensi pengetua dalam Perkhidmatan
kajian tindakan dan Pegawai
% Sekolah 89.65 92.00 90.00 88.00 Latihan
Band 2 atau 3
SISC+
% Sekolah 3.49 - - - Meningkatkan kompetensi guru dalam
Band 4 atau 5 pengajaran dan pembelajaran
Penyelia
% Sekolah 0.34 - - - Membangunkan iklim sekolah yang lebih Pembangunan
Band 6 atau 7 kondusif: pembangunan pra sarana sekolah dan Pembekalan

B Sekolah % Sekolah 3.64 6.00 9.00 12.00 Pegawai


Menengah Band 1 Memantapkan pengurusan pengetua dalam Kaunseling
pengurusan personel
% Sekolah 14.98 15.00 15.00 15.00 Penyelia ICT dan
Band 2 atau 3 Meningkatkan keupayaan akses internet di Data
sekolah
% Sekolah 80.57 79.00 76.00 73.00
Band 4 atau 5

% Sekolah 0.81 - - -
Band 6 atau 7

19
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat Petunjuk Sasaran Bidang /


Objektif Strategi
Strategik Prestasi TOV 2013 2014 2015 Pegawai
Utama Bertanggung-
1. Pencapaian 1A Pencapaian % Murid N/A - - 5.00
prestasi akademik Pentaksiran MemperolehiA
yang tinggi oleh Berasaskan Dalam Semua
semua murid. Sekolah Mata Pelajaran

% Murid N/A - - 100.00


Menguasai
Semua Mata
Pelajaran

% Murid Lulus 95.00 100.00 100.00 -


1B Ujian Penilaian [96.80]
Sekolah Rendah
(UPSR) % Murid 6.00 10.00 12.00 -
Memperolehi [8.00]
5A

Gred Purata 2.00 1.75 1.50


Sekolah (GPS) [2.02]

% Murid 96.00 100.00 - -


1C Penilaian Menguasai [97.50]
Menengah Rendah Semua Mata
(PMR) Pelajaran

% Murid 9.00 10.00 - -


Memperolehi [9.25]
‘A’ Semua
Mata Pelajaran

Gred Purata 2.00 2.50 - -


Sekolah (GPS) [2.55]

% Murid Layak 93.85 96.00 98.00 100.00


1B Pencapaian Mendapat Sijil
Peperiksaan Sijil
Pelajaran Malaysia Gred Purata 5.28 5.00 4.75 4.50
(SPM) Sekolah (GPS)

% Murid 1.00 1.50 1.75 2.00


Memperoleh
‘A’ Dalam

19
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat Petunjuk Sasaran Bidang /


Objektif Strategi
Strategik Prestasi TOV 2013 2014 2015 Pegawai
Utama
Semua Mata Bertanggung-
Pelajaran

2. Pencapaian % Murid 96.00 96.50 97.00 97.50


prestasi 2A Pencapaian Mencapai [96.50]
kokurikulum yang Markah PNGK
tinggi oleh semua Kokurikulum Murid Sekurang-
murid. kurang 7.0

Bilangan 4 6 8 10
2B Pencapaian Penyertaan [4]
Sukan dan Yang Mencapai
Permainan Sekurang-
kurangnya
Tempat Ketiga
di Peringkat
Negeri

Bilangan
Penyertaan 0 0 1 2
Yang Mencapai [1]
Tempat
Pertama di
Peringkat
Negeri

Bilangan
Penyertaan
Yang Mencapai 5 6 8 10
2C Pencapaian Sekurang- [3]
KoAkademik kurangnya
Tempat Ketiga
di Peringkat
Negeri

Bilangan
Penyertaan
Yang Mencapai
Tempat 1 1 2 2
Pertama di [1]
Peringkat
Negeri

Bilangan
Penyertaan

19
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat Petunjuk Sasaran Bidang /


Objektif Strategi
Strategik Prestasi TOV 2013 2014 2015 Pegawai
YangUtama
Mencapai Bertanggung-
Sekurang-
kurangnya 1 2 2 4
2D Pencapaian Unit Tempat Ketiga [2]
Pakaian Seragam di Peringkat
Negeri

Bilangan
Penyertaan
Yang Mencapai
Tempat
Pertama di
Peringkat 0 1 2 2
Negeri [1]

% Murid
Memperlihat-
kan Sikap dan
Perlakuan
Positif
(Instrumen
3. Pencapaian Mengukur 70.00 80.00 85.00 90.00
kemahiran 3A Sikap dan Berdasarkan [82.00]
insaniah yang Tingkah Laku Positif SKPM)
tinggi oleh semua Murid
murid.

% Murid
Melakukan Kes
Ringan

% Murid
Melakukan Kes
Sederhana 5.25 4.00 3.00 2.00
3B Salah Laku [5.10]
Disiplin % Murid
Melakukan Kes
Berat 3.12 3.00 2.00 1.00
[3.00]
% murid hadir
sekolah
melebihi 98.00 1.25 1.00 0.75 0.50
peratus [0.80]
kehadiran

19
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat Petunjuk Sasaran Bidang /


Objektif Strategi
Strategik Prestasi TOV 2013 2014 2015 Pegawai
Utama
setahun setiap Bertanggung-
murid 90.00 95.00 97.25 100.00
3C Kehadiran Ke [92.00]
Sekolah % murid
memperoleh
Skor > 4.0
Kemahiran
Insaniah
(Instrumen
Mengukur N/A 80.00 85.00 90.00
3D Kemahiran Kemahiran [82.00]
Insaniah Insaniah)

% Sekolah
Mencapai
Laporan Audit

a. Cemerlang

4. Pencapaian b. Baik
prestasi 4A Prestasi
pengurusan yang Kewangan c. Tanpa
cemerlang Teguran
10.14 15.00 20.00 30.00
d. Teguran
21.16 20.00 20.00 40.00

Skor Tahap 68.70 61.00 58.00 30.00


Kepuasan
Pelanggan
5.12 4.00 2.00 0.00

2.60 >3.00 >3.50 >4.00


Kepuasan
Pelanggan

19
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Pelan Taktikal
2015

19
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PELAN TAKTIKAL 1-2015

INISIATIF / STRATEGI Peningkatan Keupayaan Pengetua dalam Kepimpinan dan Pengurusan Sekolah

Tempoh/
Program/ Tanggung Kos/ Output / Pelan
Bil Hari / KPI Sasaran
Projek jawab Sumber Outcome Kontingensi
Kekerapan

1 Bimbingan Bersemuka SIPartner+ Sepanjang OS 21000 Menambahbaik Tahap Kepuasan Semua Pengetua
tahun RM10,000.00 / keupayaan
(mulai Peruntukan memenuhi misi
1April 14) SIPartner+ dan visi organisasi

2 Kursus Pemantapan Ketua Unit Jun 14 OS 21000 Menambahbaik Tahap Kepuasan Semua Pengetua
Kepimpinan Instruksional Perkhidmat- RM 1,000.00 / tahap pemahaman
an dan Peruntukan terhadap
Pegawai SIPartner+ kepimpinan
Latihan instruksional
OS29000
RM 20,000.00 /
Peruntukan
Latihan

3 Komuniti Pembelajaran SIPartner+ 4 kali OS 21000 Menambahbaik Tahap Kepuasan Pengetua Sekolah
Profesional setahun RM 1,000.00 / kemahiran Band 5,6 dan 7
Peruntukan komunikasi dan
SIPartner+ dan kerja
sepasukan
OS29000
RM 2,000.00 /
Peruntukan
Latihan

4 Mentor-Mentee SIPartner+ Mulai OS 21000 Tahap Kepuasan Pengetua Prestasi


Mei 14 RM 1,000.00 / Meningkat tahap Tinggi dan Pengetua
Peruntukan kemahiran Prestasi Rendah
SIPartner+ pengurusan
personel

19
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PELAN OPERASI

MATLAMAT STRATEGIK
Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

STRATEGI
Peningkatan Keupayaan Pengetua dalam Kepimpinan dan Pengurusan
Sekolah

NAMA PROGRAM / PROJEK


Lawatan Bimbingan

OBJEKTIF PROGRAM / PROJEK


Menambahbaik keupayaan memenuhimisi dan visi organisasi

TANGGUNGJAWAB
Pegawai SIPartner+

TEMPOH / HARI
Januari – Disember 2-14

TEMPAT
Sekolah

SASARAN
Semua Pengetua

KOS / ANGGARAN PERBELANJAAN


RM 10,000.00

SUMBER
Peruntukan SIPartner+

JAWATANKUASA

Pegawai Pendidikan Daerah Pengerusi


Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Timbalan Pengerusi

Pegawai SIPartner+ 1 Setiausaha


Pegawai SIPartner+ 2 Ahli Jawatan Kuasa
Pegawai SIPartner+ 3 Ahli Jawatan Kuasa

19
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Tarikh Status / Pelan


Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: SIPartner+ 1 1April 14 Kertas cadangan PPD
(Setiausaha) diluluskan Timbalan PPD
- Bentang kertas kerja Semua SIPartner+
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat SIPartner+ 5April14 Penerangan Semua SIPartner+
(Setiausaha) program
disampaikan

3 Mempromosikan program SIPartner+ 08 April 14 Surat makluman Semua Pengetua


(Setiausaha) diedarkan
- surat pemberitahuan

4 Penyediaan bahan AJK 2 April 14 Siap untuk Tiada


digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK 2 April 14 Siap untuk Tiada


digunakan

6 Pelaksanaan Program SIPartner+ 15 April 14 hingga Keakuran jadual Semua SIPartner+


(Setiausaha) 31Disember 14

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem SIPartner+ 30 Jun 14 dan 31 Tahap Kepuasan Semua Pengetua dan
(Setiausaha) Disember 2012 SIPartner+
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Pegawai Pendidikan Daerah

Penolong Pegawai Pendidikan Daerah

UNIT PENGURUSAN SEKOLAH UNIT PENGURUSAN AKADEMIK


 Penolong PPD Pengurusan Sekolah  Penolong PPD Pengurusan Sekolah

 Pegawai Pra Sekolah  Ketua Unit Bahasa


 Pegawai Khas KGSK  Ketua Unit Sains dan Matemaik
 Penyelia Sekolah Menengah  Ketua Unit Teknik dan Vokasional
 Penyelia Sekolah Rendah  Ketua Unit Pendidikan Islam
 Penyelia Sekolah Tamil  Penyelia Pendidikan Islam
 Penyelia Sekolah Cina  Penyelia J-QAF
 Penyelia Pendidikan / Pemulihan Khas  Penyelia Penilaian dan Peperiksaan
dan Swasta

UNIT PENGURUSAN SEKOLAH


 Penolong PPD Pengurusan
Kemanusiaan
 Pegawai Khas Kokurikulum Akademik
 Penyelia Kokurikulum
 Penolong Penyelia Kokurikulum
 Pegawai Khas HEM
 Penyelia HEM
 Penyelia Sukan
 Pegawai Kaunseling
 Penyelia Bimbingan dan Kaunseling
 Penyelia Pendidikan Dadah dan
Disiplin

 Pegawai Kualiti dan Dokumentasi&  Ketua Unit Perkhidmatan dan Pegawai


Perhubungan dan Pendaftaran Latihan
 Penyelia Kualiti dan Dokumentasi  Penolong Akauntan (Unit Kewangan)
 Penyelia Pembangunan dan  Ketua Pembantu Tadbir (Unit
Pembekalan Perkhidmatan)
 Penyelia ICT dan Data

Anda mungkin juga menyukai