Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEDUNGKANDANG
Jl. Ki Ageng Gribig No.142 / 242 tlp.(0341) 710112 / 718166 Malang 65119
EMAIL : puskesmaskedungkandang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KEDUNGKANDANG


Nomor : 800/ / 35.73.302.001/2017

TENTANG

MEDIA KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN UNTUK MENANGKAP


KELUHAN MASYARAKAT, ATAU SASARAN PROGRAM

Menimbang : a. bahwa keluhan yang berupa kepuasan maupun


ketidakpuasan sasaran program yang berupa keluhan
diperlukan untuk melakukan perbaikan baik dalam
pengelolaan maupun pelaksanaan program agar sesuai
dengan kebutuhan dan harapan masyarakat atau
sasaran program;
b. bahwa keluhan masyarakat atau sasaran program dapat
diperoleh secara pasif, yaitu masyarakat atau sasaran
program menyampaikan langsung dengan kehendak
sendiri kepada kepala puskesmas, penanggung jawab
program, atau pelaksana program, ataupun secara aktif
dilakukan oleh puskesmas;
Mengingat : 1. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS


KEDUNGKANDANG TENTANG MEDIA KOMUNIKASI
YANG DIGUNAKAN UNTUK MENANGKAP KELUHAN
MASYARAKAT ATAU SASARAN PROGRAM.
KESATU : menentukan tata cara untuk memperoleh keluhan
masyarakat atau sasaran program dapat dilakukan
dengan menyediakan media komunikasi untuk
menerima keluhan melalui sms, kotak saran.
KEDUA : pertemuan dengan tokoh masyarakat maupun forum
komunikasi dengan masyarakat. Tindak lanjut
keluhan yang disampaiakan masyarakat dilakukan
secara rasional sesuai dengan kemampuan
puskesmas.
KETIGA : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, maka akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal :
KEPALA PUSKESMAS
KEDUNGKANDANG

YULIA DAMAYANTI
19830722 200901 2 004

PENYUSUNAN RENCANA LAYANAN KLINIS


Dalam menyusun rencana layanan klinis, pemberi layanan klinis harus:

1. Melibatkan pasien dalam penyusunan rencana layanan klinis yang akan


diberikan kepada pasien.
2. Menjelaskan tujuan layanan klinis yang akan diberikan.
3. Memberikan pendidikan kesehatan mengenai penyakit yang diderita pasien.
4. Memberikan informed consent sebagai bukti tertulis telah dilakukan
pelibatan pasien dalam penyusunan rencana layanan klinis.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal :
KEPALA PUSKESMAS
KEDUNGKANDANG

YULIA DAMAYANTI
19830722 200901 2 004