Anda di halaman 1dari 2

A.

Pengertian

Fase ekspulsi (kala II) memanjang ialah tidak ada kemajuan penurunan bagian terendah janin
pada persalinan kala II. Dengan batasan waktu:

 Maksimal 2 jam untuk nulipara dan 1 jam untuk multipara,


 Maksimal 3 jam untuk nulipara dan 2 jam untuk multipara bila pasien menggunakan
analgesia

Persalinan kala II dimulai sejak pembukaan lengkap sampai terjadi pengeluaran seluruh
janin. Persalinan kala II lama adalah kala II yang berlangsung lebih dari 2 jam pada primi dan 1
jam pada multi. Diagnosa kala II lama yaitu ditandai dengan tanda dan gejala klinis pembukaan
serviks lengkap, ibu ingin mengejan tetapi tidak ada kemajuan pengeluaran kepala.
partus lama menurut Hardjono (1998 : 387 ) partus lama merupakan fase terakhir dari suatu
partus yang macet dan berlangsung terlalu lama sehingga timbul gejala seperti dehidrasi, infeksi,
kelelahan ibu, serta asfiksia kematian janin dalam kandungan.

Persalinan lama adalah dimana fase laten lebih dari 8 jam ,dan persalinantelah berlangsung
12 jam. Persalinan kala II lama atau di sebut juga partus tak maju adalah suatu persalinan dengan his
yang adekuat namun tidak menunjukkankemajuan pada pembukaan servik, turunnya kepala dan
putaran paksiselama 2 jam terakhir.

B. Etiologi

1. kelainan letak janin

2.kelainan-kelainan panggul

3.kelainan his

4. pimpinan partus yang salah

5. janin besar, ada kelainan congenital

6. primitua

7. ketuban pecah dini

Sebab

– sebab terjadinya yaitu multikomplek atau bergantung pada pengawasan selagihamil, pertolongan
persalinan yang baik dan penatalaksanaannya.Faktor

faktor penyebabnya adalah :1. Kelainan letak janin2. Kelainan

kelainan panggul3. Kelainan his dan mengejan4. Pimpinan partus yang salah5. Janin besar atau ada
kelainan kongenital6. Primitua7. Perut gantung atau grandemulti8. Ketuban pecah dini