Anda di halaman 1dari 10

SJK(T) MERLIMAU, JASIN,MELAKA.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2018


BAHASA MALAYSIA
PEMAHAMAN TAHUN 3

MASA : 1 JAM 15 MINIT

NAMA : _____________________________________ TARIKH : _____________


NAMA : ___________________________________

Tiap-tiap soalan diikuti oleh tiga pilihan jawapan A, B,C dan D. Antaranya, ada satu
jawapan sahaja yang betul dan tepat. Pilih jawapan itu.

BAHAGIAN A
(20 markah)

Soalan 1 hingga Soalan 15


Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah ini dengan jawapan yang paling sesuai.

1. ______ mesti menjaga kebersihan bilik tidur sepanjang masa.

A Kita C. Kami
B Dia D. Baginda

2. Encik Lim memakai kasut but _________ sarung tangan ketika berkebun.
A dan B lalu C atau D malahan

Soalan 3 berdasarkan gambar 1

Gambar 1

3. _________ sampah disediakan di taman rekreasi supaya kebersihan terjaga.


A Tong-tong B Botol-botol
C Bakul-bakul D Bekas-bekas
4. __________ basikal menunggang basikal di laluan yang disediakan.

A Pelari-pelari C. Pelayan-pelayan
B Pengguna-pengguna D. Penunggang-penunggang

5. Gotong-royong itu telah diadakan __________ taman permaianan.


A hingga B pada C dari D di

Soalan 6 berdasarkan gambar 2

Gambar 2

6. Ravi memelihara seekor ______________________sebagai binatang


kesayangannya.
A. anjing B. kerusi C. pisang D. pokok

7. Saya suka makan buah _____________________ kerana rasanya yang sangat lazat.
A. peria B. mawar C. durian D. bawang

Soalan 8 berdasarkan gambar 3

Gambar 3
8. Beberapa ekor _____________________ memanjat pokok rambutan.
A. kuda B. anjing C. burung D. tupai
Soalan 9berdasarkan gambar 4

Gambar 4

9. Ibu _________ tangan Nisya semasa melintas jalan.


A. memukul B. menjentik C. memegang D. menyentuh

Soalan 10 berdasarkan gambar 5

Gambar 5
10. Abang _______ kerana lututnya luka setelah terjatuh daripada basikal.

A. menangis B. merintih C. menyanyi D. senyum

11. _____________ itu baru dibeli oleh emak di pasar.


A. Kasut-kasut B. Sayur-sayur C. kain-kain D. bukit-bukau

Soalan 12 berdasarkan gambar 6

Gambar 6

12. _____________ beratur ketika menaiki bas.


A Murid-murid B Rama-rama
C Kuih-muih D Guru-guru
13. Majis Hari Mesra Taman Bestari ___________________ pada pukul 8.30 pagi.
A. bermula B. mula C. berada D. ada

Soalan 14 berdasarkan gambar 7

Gambar 7

14. Pelbagai ________________________ dihidangkan pada akhir majlis.


A. makan B. minum C. cakoi D. makanan

15. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi jawapan yang diberi.

Harga ikan ini lima ringgit selonggok.

A Adakah ikan-ikan ini segar?


B Berapakah harga ikan-ikan ini?
C Siapakah ang menjual ikan-ikan ini?
D Mengapakah ikan-ikan ini sangat mahal?

Pilih ayat yang betul

16. A Kami pulang kerana hari hujan.


B Muthu berlatih dan petang.
C Ravi lalu Rita kawan baik.
D Rumah itu besar lalu cantik.
Soalan 17 hingga 20
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Berjoging merupakan senaman yang mendatangkan banyak faedah. Badan kita akan
cergas dan otak pula akan menjadi cerdas. Selain itu, berjoging juga dapat mencegah
penyakit jantung serta mengelakkan obesiti. Malah, menurut pakar, berjoging dapat
menambah hayat seseorang.

Kita boleh berjoging di padang, taman, tepi pantai dan juga mana-mana
kawasan yang sesuai. Semasa berjoging, kita dapat menghirup udara segar. Oleh itu,
amalkan berjoging untuk menjaga kesihatan kita.

17. Mengapakah kita perlu berjoging?


A agar badan menjadi letih B supaya mengantuk
C supaya mencerdaskan otak D untuk ke kedai

18. Di manakah kita boleh berjoging?


A kedai B taman C dapur D hospital

19. Sekiranya kita berjoging, apakah penyakit yang boleh dicegah?


A demam B batuk C sakit perut D penyakit jantung

20. Selain dapat mencergaskan badan dan mencerdaskan otak, apakah kebaikan
berjoging?
A dapat minum air sejuk
B dapat mencabut rumput
C dapat menghirup udara yang segar
D dapat membeli makanan kegemaran
BAHAGIAN B
(30 markah)
Soalan 21

Pilih jawapan yang tepat.

kamu mereka dia kita

1. Ali dan Ah Chong sedang berenang. _____________________________ berenang


dengan gembira.

2. “Siapakah nama __________________________,” tanya Cikgu Amin.

3. ___________________________ mesti menghormati orang tua.

4. Kanak-kanak itu adik saya. __________________________ baru berumur lima tahun.

( 4 markah )
Soalan 22

a. Bulatkan kesalahan ejaan atau tanda baca dalam ayat-ayat di bawah dan salin
semula ayat-ayat tersebut.

i) Ali dan abu pergi ke taman permainan.

_____________________________________________________________________________________
ii) Berapakah harga sekilo ikan ini

_____________________________________________________________________________________
iii) Encik Ravi bekerja sebagai dokter.

____________________________________________________________________________________________

iv) Puan Ani berhati-hati ketika membawa bag tangan.


____________________________________________________________________________________
( 4 markah )
b) Tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah.

Ini hadiah hari jadi


yang ayah belikan
untuk kamu, Ravi.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

( 2 markah )

c) Tandakan ( ) bagi simpulan bahasa yang betul berdasarkan pernyataan yang


diberi.
Walaupun sudah beberapa kali dimarahi oleh ibunya,
tetapi Ravi tetap mandi di sungai itu.

Kepala batu Senang hati

( 2 markah )
Soalan 23
Baca petikan kemudian jawab soalan.

Nama saya Mala. Saya tinggal di Taman Mahsuri. Saya belajar di SJK(T) Ladang
Victoria dalam tahun 3. Saya merupakan anak bongsu daripada tiga orang adik-
beradik. Saya mempunyai seorang abang dan seorang kakak.

Ayah saya bernama Encik Maniam. Ibu saya pula bernama Puan Santhi. Mereka
bekerja sebagai doktor di Hospital Kulim. Ayah dan ibu memakai uniform berwarna
putih.

Pada waktu lapang, kami sekeluarga sering meluangkan masa bersama-sama.


Ayah
1. dan ibu membawa
Siapakah Encik Limkami
? bersiar-siar di taman atau menonton wayang. Kadang-
kadang, kami akan pulang ke kampung untuk menziarahi datuk dan nenek.

Saya sungguh bertuah kerana mempunyai keluarga yang bahagia. Saya juga
bersyukur kerana memiliki ayah dan ibu yang penyayang serta bertanggungjawab.

a) Di manakah Mala tinggal ?


____________________________________________________________________________________
( 2 markah )

b) Di manakah ayah dan ibu Mala bekerja ?

Ibu dan ayah Mala bekerja di _______________________________________________________.


( 1 markah )

c) Senaraikan dua aktiviti yang dilakukan oleh keluarga Mala pada waktu lapang.

i._____________________________________________________________________

ii._____________________________________________________________________
( 2 markah )
Soalan 24
Baca petikan kemudian jawab soalan.

Nama ku Acer. Aku dibuat di sebuah kilang di Ipoh. Setelah siap, aku dipamerkan di

sebuah kedai menjual komputer. Anggota badan aku terdiri daripada unit pemprosesan

pusat , monitor , tetikus , papan kekunci dan pembesar suara.

Seorang wanita telah membeli aku. Wanita tersebut membeli aku untuk

dihadiahkan kepada anaknya. Aku dapat menolong anak tuan aku membuat kerja

sekolahnya. Maklumat daripada badan aku dapat dikeluarkan dengan mencetak. Tuan

menjaga aku dengan baik dan teliti. Selepas digunakan, aku dibalut dengan plastik. Dia

menjaga aku dengan berhati-hati.

a) Di manakah Acer dibuat?


___________________________________________________________________________________
( 2 markah )
b) Senaraikan dua bahagian Acer.
i) ________________________________________________________________
ii) ________________________________________________________________
iii) ________________________________________________________________
( 2 markah )
c) Perkataan berhati-hati dalam petikan bermaksud _____________________________.
( 1 markah )
d) Pada pendapat kamu, senaraikan dua kegunaan computer.
i) _______________________________________________________________________________
ii) _______________________________________________________________________________
( 2 markah )
Soalan 24
Baca pengumuman di bawah kemudian jawab soalan.

a) Bilakah Pertandingan Gubahan Buah-buahan Tempatan diadakan?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
( 2 markah )

b) Pertandingan ini terbuka kepada siapa?

Pertandingan ini terbuka kepada ______________________________________________


( 1 markah )

c) Berapakah hadiah yang akan diberikan untuk gubahan terbaik?

______________ hadiah akan diberikan untuk gubahan terbaik.


( 1 markah )
d) Nyatakan dua jenis buah-buahan tempatan yang kamu ketahui.

i) _____________________________________________________
ii) ______________________________________________________
( 2 markah )

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

……………………… ………………… …………………


( Pn.K.MUGAMI ) ( Pn.P.Manimala)
Guru Mata pelajaran GPK Pentadbiran

Anda mungkin juga menyukai