Anda di halaman 1dari 1

LAPORAN SKRIP TERCICIR

KOD PUSAT : BJ705


NAMA PUSAT : SJKT SEPANG
TARIKH : 10/09/2019
MASA : 08.15PG – 9.15PG
NAMA KERTAS : MATEMATIK 1
KOD KERTAS : 035/1

Calon Menumpang (KP: 071108-10-1697) yang berangka giliran BK7024056 tidak


hadir bagi kertas Matematik 1 - 035/1 pada 10/09/2019 di Pusat BJ705 – SJKT
Sepang.

Skrip JOB calon menumpang ini tidak dimasukkan ke dalam bungkusan semasa
membungkus skrip calon – calon lain.

Bersama – sama ini disertakan skrip JOB Calon Menumpang tersebut untuk tindakan
tuan/puan.

Yang Menjalankan Amanah,

………………………………………………….
(SHAMINI DEVI A/P CHANDRASEKARAN)
KETUA PENGAWAS BJ705