Anda di halaman 1dari 19

https://errozzelharb.wordpress.

com/2011/01/26/abu-ubaidah-bin-jarrah/
ABU UBAIDAH BIN JARRAH

1 Vote

I. Nasab Dan Kelahirannya


– Nama beliau yang sebenarnya ialah Amir Abdullah bin Al-Jarrah. Beliau digelar dengan nama
Abu Ubaidah.
– Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dilahirkan di Mekah dalam sebuah keluarga yang sangat mulia di
keluarga-keluarga kaum Quraisy.
II. Cirri-ciri lahiriah
– Abu Ubaidah adalah seorang yang kurus, tinggi dan mempunyai rupa paras yang cakap
serta berseri-seri.
III. Kepribadian

Beliau memiliki sifat-sifat yang terpuji diantaranya :

1) sifat tawaduk yang tinggi, hal ini dibuktikan ketika masyarakan kagum dengan gelar
panglima besar, kemudian ia nberkata : “Sesungguhnya saya ini adalah seorang muslim dari suku
Quraisy. Dan siapa saja diantara kalian, baik ia berkulit merah atau hitam yang lebih takwa dari
padaku, hatiku ingin sekali berada dalam bimbingannya….!”

2) seorang yang pemalu

3) seorang yang paling berani menghadapi saat-saat kecemasan,

4) orang yang dapt di percaya

Kualitasnya dapat kita ketahui melalui sabda Nabi saw: “Sesungguhnya setiap umat mempunyai
orang kepercayaan, dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah.”

Beliau juga di sukai oleh siapa saja yang melihatnya bahkan orang yang memandangnya akan
merasa tenang hati.
IV. Keislamannya

Beliau termasuk dari golongan orang-orang pertama yang memeluk Islam: – Abu Ubaidah
tergolong di dalam golongan yang pertama memeluk agama Islam. Di mana dia telah memeluk
Islam sehari selepas pengislaman Abu Bakar As-Siddiq r.a bersama Abdul Rahman bin Auf,
utsman bin Maz’uun dan Al-Arqam bin Abi Al-Arqam melalui Abu Bakar As-Siddiq r.a di mana
beliau dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w lalu mengikrarkan ucapan syahadah di hadapan
Rasulullah s.a.w.

V. Keutamaannya

1) Beliau adalah seorang ulama dan mujahid

2) Termasuk sepuluh orang yang dijamin masuk suga

3) Abu Ubaidah menyertai semua peperangan yang diikuti Rasulullah s.a.w

Abu Ubaidah menyertai kesemua peperangan bersama Rasulullah s.a.w dan membunuh ayahnya
yang bersama-sama dengan tentera musyrikin di dalam peperangan Badar. Di dalam perkara ini
sepotong ayat Al-Quran telah diturunkan tentang diri beliau, yaitu ayat yang ke 22 dari surah Al-
Mujadalah

ž”Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-
sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu
bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Meraka itulah
orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka
dengan pertolongan[1462] yang datang daripada-Nya. Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap
mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan
Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung”[1].

4) Mendapat gelar dari rosulullah aminu hadihi al ummah

hal ini sesuai dengan sabda rosullah SAW :”Sesungguhnya setiap ummat mempunyai orang
kepercayaan, dan kepercayaan ummat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah.”

5) Mendapat gelaran Al-Qawiyyu Al-Amin (kekuatan yang dipercayai)

Rosulullah s.a.w telah memberi gelaran kepada Abu Ubaidah dengan gelaran Al-Qawiyyu Al-
Amin yaitu kekuatan yang dipercayai. Suatu ketika tiba satu rombongan Nasrani berjumpa
Rasulullah s.a.w kemudian mereka berkata: Wahai Abu Al-Qasim, hantarkanlah kepada kami
seorang lelaki dari kalangan kamu yang kamu restui untuk kami selesai beberapa perselisihan
harta yang berlaku di kalangan kami. Kerana bagi kami, kamu adalah golongan umat Islam yang
kami redai. Lalu Rasulullah s.a.w bersabda kepada mereka: “Petang nanti aku akan hantarkan
kepada kamu seseorang yang bergelar Al-Qawiyyu Al-Amin”

Umar bin Al-Khattab r.a berkata: Aku sangat suka keluar mendirikan sembahyang Zuhur pada
awal waktu dan aku sangat tidak suka kepada persoalan kepimpinan malah aku tidak pernah
mengharapkan untuk memegang jawatan tersebur. Setelah kami selesai sembahyang Zuhur
bersama-sama Rasulullah s.a.w, baginda melihat ke kanan dan kiri baginda. Aku terjenguk-
jenguk supaya baginda melihat dan memilih aku. Walau bagaimanapun pandangan baginda
masih tetap mencari orang lain di kalangan kami sehinggalah baginda melihat Abu Ubaidah bin
Al-Jarrah, lalu baginda memanggilnya dan berkata: Kamu keluarlah bersama mereka (Nasrani)
dan selesaikanlah perselisihan yang berlaku di antara mereka dengan kebenaran. Aku pun
berkata: Semoga Abu Ubaidah berjaya dengan gelaran tersebut.

6) Sebagai duta rosululllah ke yaman

Diutus oleh rosulullah ke yaman pada tahun 9 h untuk berda’wah, sebelum diutusnya muad bin
jabal.

Diriwayatkan, pada tahun kesembilan hijrah selepas Rasulullah mengutus Abu Ubaidah al-Jarrah
dan Ali bin Abi Talib untuk mengajarkan penduduk Yaman mengenai Islam. Kemudian, ia
diteruskan pula oleh Muaz. Ketika Muaz tiba di Djanad, beliau menyampaikan perutusan
dakwah yang dikirimkan Rasulullah kepada ketua kabilah tempatan

7) Panglima besar syiria

Kemudian, tatkala Khalid bin Walid sedang memimpin tentara Islam dalam salah satu
pertempuran terbesar yang menentukan, tiba-tiba amirul mu’minin Umra mema’lumkan titahnya
untuk mengangkat Abu ‘Ubaidah sebagai pengganti Khalid, maka demi diterimanya berita itu,
dari utusan khalifah, dimintanya orang itu untuk merahasiakan berita tersebut kepada umum.
Sementara, Abu ‘Ubaidah sendiri mendiamkannya dengan suatu niat dan tujuan baik sebagai
lazimnya dimiliki seorang zuhud, arif, bijaksana, lagi dipecaya, menunggu selesainya panglima
Khalid itu merebut kemenangan besar.
Setelah kemenangan tercapai, barulah ia mendapatkan Khlaid dengan hormat dan ta’dhimnya
untuk menyerahkan surat dari amirul mu’minin. Ketika Khalid bertanya kepadanya, “Semoga
Allah memberimu rahmat wahai Abu ‘Ubaidah! Apa sebanya anda tidak menyampaikannya
kepadaku di waktu datangnya?” Maka ujar kepercayaan ummat itu, “Saya tidak ingin
mematahkan ujung tombak anda, dan bukan kekuasaan dunia yang kita tuju, dan bukan pula
untuk dunia kita beramal. Kita semua bersaudara karena Allah.”

Demikianlah, Abu ‘Ubaidah telah menjadi panglima besar di Syria Di bawah kekuasaanya,
bernaung sebagian besar tentara Islam, baik dalam luas wilayahnya, maupun dalam perbekalan
dan jumlah bilangannya. Tetapi bila anda melihatnya, maka sangka anda bahwa ia adalah salah
seorang prajurit biasa serta pribadi biasa dari kaum muslimin.

VI. Perjuangan dan pengorbanannya dalam membela agama allah

1) Beliau dan pasukannya berhasil membebaskan syam

Abu Ubaidah bin Al-Jarrah telah mengikuti beberapa pembukaan Islam malah dia telah
memainkan peranan penting di dalam pembukaan tersebut. Beliau telah memimpin angkatan
tentera untuk membuka Syam dan beliau telah diberikan pertolongan oleh Allah sehingga
seluruh negeri Syam berjaya dibuka di atas kepimpinan beliau.

2) Abu ubaidah tetap menyertai kaum muslimin walau terancam bahaya toun

Ketika penyakit taun merebak di negeri tersebut Umar bin Al-Khattab mengirim surat kepada
beliau supaya kembali ke Madinah, tetapi Abu Ubaidah menolak permintaan tersebut di dalam
suratnya yang dihantar kepada Umar: Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya saya telah
mengetahui bahawa awak sangat memerlukan saya sedangkan saya masih lagi bersama dengan
tentera Islam dan saya merasakan lebih baik saya terus berada bersama tentera Islam malah saya
tidak sanggup berpisah dengan mereka sehinggalah Allah memutuskan urusanNya terhadap
diriku dan diri mereka. Apabila awak menerima surat saya ini maka batalkanlah niat awak itu
dan izinkanlah saya terus berada di sini. Setelah Umar r.a membaca surat itu dia terus menangis.
Lalu para sahabat yang berada di sisinya bertanya: Adakah Abu Ubaidah telah meninggal dunia?.
Dia berkata: Tidak, tetapi kematian adalah terlalu hampir dengannya.

3). Hijroh ke Ethiopia pada gelombang ke dua


Kehidupan beliau tidak jauh berbeda dengan kebanyakan sahabat lainnya, diisi dengan
pengorbanan dan perjuangan menegakkan Dien Islam. Hal itu tampak ketika beliau harus hijrah
ke Ethiopia pada gelombang kedua demi menyelamatkan aqidahnya. Namun kemudian beliau
balik kembali untuk menyeertai perjuangan Rasulullah SAW , mengikuti setiap peperangan sejak
perang Badar.

4) Membunuh ayahnya sendiri.

Pada saat perang Uhud, lagi-lagi Abu Ubaidah menunjukkan kualitas keimanannya. Dalam
kecamuk perang yang begitu dasyat, ia melihat ayahnya dalam barisan kaum musyrikin. Dan
melihat kepongahan ayahnya, tanpa ragu lagi, ia mengayunkan pedangnya untuk menghabisi
salah satu gembong Quraisy yang tidak lain adalah ayahnya sendiri.

5) Giginya tanggal akibat menolong rosulullah

Masih dalam perang Uhud, ketika pasukan muslimin kocar-kacir dan banyak yang lari
meninggalkan pertempuran, justru Abu Ubaidah berlari untuk mendapati Nabinya tanpa takur
sedikitpun terhadap banyaknya lawan dan rintangan. Demi didapati pipi Nabinya terluka, yaitu
terhujamnya dua rantai besi penutup kepala beliau, segera ia berupaya mencabut rantai tersebut
dari pipi Nabi SAW .

Abu Ubaidah mulai mencabut rantai tersebut dengan gigitan giginya. Rantai itupun akhirnya
terlepas dari pipi Rasulullah SAW . Namun bersamaan dengan itu pula gigi seri Abu Ubaidah
ikut terlepas dari tempatnya. Abu Ubaidah tidak jera. Diulanginya sekali lagi untuk mengigit
rantai besi satunya yang masih menancap dipipi Rasulullah SAW hingga terlepas. Dan kali
inipun harus juga diikuti dengan lepasnya gigi Abu Ubaidah sehingga dua gigi seri sahabat ini
ompong karenanya. Sungguh, satu keberanian dan pengorbanan yang tak terperikan.

VII. KEZUHUDAN BELIAU


Sisi lain dari kehebatan sahabat yang satu ini adalah kezuhudannya. Ketika kekuasaan Islam
telah meluas dan kekhalifahan dipimpin Umar r.a, Abu Ubaidah menjadi pemimpin didaerah
Syria`. Saat Umar mengadakan kunjungan dan singgah dirumahnya, tak terlihat sesuatupun oleh
Umar r.a kecuali pedang, perisai dan pelana tunggangannya. Umarpun lantas berujar,”Wahai
sahabatku, mengapa engkau tidak mengambil sesuatu sebagaimana orang lain mengambilnya ?”
Beliau menjawab, “Wahai Amirul Mukminin, ini saja sudah cukup menyenangkan.” [2]
VIII. Komentar para sahabat atasdirinya
1) Umar bin Khattab
1. "Seandainya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah masih hidup, tentulah ia di antara
orang-orang yang akan saya angkat sebagai penggantiku. Dan jika Allah
bertanya hal itu kepadaku, maka aku akan jawab: "Saya angkat kepercayaan
Allah dan kepercayaan Rasul-Nya." ".
2. b. Setelah kewafatan Rasulullah s.a.w, Umar bin Al-Khattab berkata kepada Abu Ubaidah pada
hari Thaqifah: “Hulurkanlah tanganmu supaya aku dapat berbaiah dengan kamu kerana aku
mendengar Rasulullah s.a.w pernah berkata: “Sesungguhnya setiap kaum mempunyai seorang
yang sangat setia dan orang yang sangat setia pada umat ini ialah Abu Ubaidah”. Lalu Abu
Ubaidah berkata: Aku tidak akan mendahului seseorang yang telah diperintahkan oleh
Rasulullah s.a.w agar mengimami kita di dalam sembahyang, maka dialah imam sehingga mati
3. "Seandainya aku bercita-cita, maka tak ada harapanku selain sebuah
rumah yang penuh didiami oleh tokoh-tokoh seperti Abu Ubaidah."
2) Muadz bin jabal

Setelah Abu Ubaidah meninggal dunia, Muaz bin Jabal berkhutbah dan berkata: Wahai sekalian
umat manusia! Sesungguhnya kamu bersedih dengan kematian seorang lelaki. Demi Allah aku
tidak tahu sesungguhnya aku telah melihat seorang lelaki yang dadanya sangat setia, sangat sabar
menanggung musibah, paling suka menerima ujian dan nasihatnya kepada masyarakat umum
sangat hebat. Oleh itu kamu semua rahmatilah dia semoga kamu semua akan di rahmati Allah.

IX. Kematian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah:


Lelaki mulia ini wafat ketika terjadi wabah penyakit tho`un di Syam. Selamat atasmu wahai Abu
Ubaidah, semoga kami bisa meneladani perilakumu.
Ketika Abu Ubaidah merasakan saat-saat kematiannya telah hampir, dia mewasiatkan kepada
tenteranya: Sesungguhnya aku akan meninggalkan wasiat kepada kamu, sekira kamu
menerimanya kamu akan sentiasa berada di dalam kebaikan, iaitu: Dirikanlah sembahyang,
keluarkanlah zakat, berpuasalah pada bulan Ramadan, keluarkanlah sedekah, tunaikanlah Haji
dan Umrah, saling nasihat-menasihati, menasihati pemimpin kamu dan janganlah kamu menipu
mereka serta janganlah kamu ditipu oleh kenikmatan dunia. Sesungguhnya sekiranya seseorang
itu dipanjangkan umur seribu tahun dia pasti akan bertemu juga dengan kesudahan sebagaimana
pertarungan yang sedang kamu lihat ini (iaitu mati). Sesungguhnya Allah telah menulis kematian
bagi semua anak Adam, mereka semua akan mati. Manusia yang paling cerdik di dunia ini ialah
manusia yang paling taat kepada Tuhannya dan beramal untuk menghadapi hari yang dijanjikan
… akhirnya Wassalamu’alaikum warahmatullah. Kemudian beliau memerhatikan kepada Muaz
bin Jabal r.a lalu berkata: Wahai Muaz! Kamu jadilah sebagai imam sembahyang bersama orang
ramai. Setelah itu beliau meninggal dunia.
REFERENSI :

60 Karakteristik Sahabat Rosul,Kholid Muhammad Kholid, CV. Dipenogoro, Bandung, 2000,


Cetakan XVI

Shifatu Shofwah,Ibnu Jauzi,

[1] Qs. Al mujadalah 22


[2] Shifatu Shofwah,Ibnu Jauzi: I/154,
http://susipur.blogspot.com/2017/05/adab-dan-akhlak-abu-ubaidah-bin-jarrah.html

A. BIOGRAFI ABU UBAIDAH BIN AL-JARRAH

Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Al Jarrah bin Hilal bin Uhaib bin Dhabbah bin Al
Harits bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah. termasuk orang yang pertama masuk Islam,
beliau memeluk Islam selang sehari setelah Sayyidina Abu Bakar As Shiddiq memeluk Islam.
Beliau masuk Islam bersama Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Mazun dan Arqam bin Abu al-
Arqam, di tangan Abu Bakar as Shiddiq. Sayyidina Abu Bakar yang membawakan mereka
menemui Rasulullah saw untuk menyatakan syahadat di hadapan Baginda. Kualitasnya dapat
kita ketahui melalui sabda Nabi saw:

ُ ‫ َوإِ َّن أ َ ِميْنَ ه ِذ ِه اْأل ُ َّم ِة أَب ُْو‬،‫إِ َّن لَ ُك ْم أ ُ َّمةً أ َ ِم ْينًا‬
ِ‫عبَ ْيدَة َ ْبنُ اْل َج َّراح‬
“Sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan kepercayaan umat ini
adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah.”

Abu Ubaidah bin Jarrah lahir di Mekah, di sebuah rumah keluarga suku Quraisy
terhormat. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah yang dijuluki dengan nama
Abu Ubaidah. Ayah dari Abu Ubaidah adalah Abdullah bin al-Garrah bin Hilal dan ibunya
bernama Umaimah bint Osman bin Jaber. Abu Ubaidah adalah seorang yang berperawakan
tinggi, kurus, berwibawa, bermuka ceria, rendah diri dan sangat pemalu. Beliau termasuk orang
yang berani ketika dalam kesulitan, beliau disenangi oleh semua orang yang melihatnya, siapa
yang mengikutinya akan merasa tenang. Wajahnya mudah sekali berkeringat, kedua gigi serinya
tanggal, dan tipis rambut jenggotnya. Dia memiliki dua orang anak yang bernama Yazid dan
Umair. Kedua anak itu merupakan buah hatinya dengan sang istri yang bernama Hindun bin
Jabir. Namun, keduanya telah meninggal dunia sehingga dia tidak lagi memiliki keturunan.

Dalam kehidupannya sebagai Muslim, Abu Ubaidah mengalami masa penindasan yang
kejam dari kaum Quraiys di Makkah sejak permulaan sampai akhir. Dia turut menderita bersama
kaum Muslimin lainnya. Walau demikian, ia tetap teguh menerima segala macam cobaan, tetap
setia membela Rasulullah SAW dalam tiap situasi dan kondisi apa pun.
Kehidupan beliau tidak jauh berbeda dengan kebanyakan sahabat lainnya, diisi dengan
pengorbanan dan perjuangan menegakkan Agama Islam. Hal itu tampak ketika beliau harus
hijrah ke Ethiopia (Habasyi) pada gelombang kedua demi menyelamatkan aqidahnya. Namun
kemudian beliau kembali lagi untuk menyertai perjuangan Rasulullah saw.Abu Ubaidah bin Al-
Jarrah mendapat julukan Aminul Ummah (Orang yang dipercaya bagi kaumnya) dan Amirul
Umaro (pemimpin para pemimpin) dari Rosulullah Saw. Julukan tersebut diberikan oleh
Rosulullah Saw berkenaan dengan suatu peristiwa dimana pada suatu hari delegasi Najran dari
Yaman datang untuk menyatakan keislaman mereka, dan meminta kepada Nabi SAW agar
mengutus bersama mereka orang yang mengajarkan kepada mereka al-Qur’an, Sunnah dan
Islam, maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, “Aku benar-benar akan mengutus bersama
kalian seorang pria yang sangat dapat dipercaya, benar-benar orang yang dapat dipercaya, benar-
benar orang yang dapat dipercaya, benar-benar orang yang dapat dipercaya.” Semua sahabat
berharap bahwa dialah yang bakal dipilih oleh Rasulullah SAW termasuk Umar bin Khattab.
Ternyata persaksian ini menjadi keberuntungannya. Setelah Rosulullah Saw melaksanakan sholat
dzuhur bersama para sahabat, beliau menengok ke kanan dan ke kiri hingga pandangannya
tertuju pada Abu Ubaidah dan beliau meminta Abu Ubaidah untuk pergi bersama mereka. Pada
watku beliau Abu Ubaidah berdiri, Rasulullah bersabda; “Inilah orang kepercayaan umat Islam.”

B. ADAB DAN AKHLAK ABU UBAIDAH BIN AL-JARRAH

Sifat-sifat yang dimiliki oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sudah tidak bisa dipungkiri
lagi. Banyak sekali dari sifat-sifat beliau yang dapat kita teladani, yakni diantaranya :
1. Jujur

Abu Ubaidah bin Al-Jarrah merupakan orang yang paling dipercaya pada masanya.
Bahkan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dijuluki Amirul Ummah atau orang yang dipercaya. Suatu
ketika datang sebuah delegasi dari kaum Kristian menemui Rasulullah SAW. Mereka
mengatakan, “Ya Abul Qassim! Kirimkanlah bersama kami seorang sahabatmu yang engkau
percayai untuk menyelesaikan perkara kebendaan yang sedang kami pertengkarkan, kerana kaum
muslimin di pandangan kami adalah orang yang disenangi.” Rasulullah s.a.w. bersabda kepada
mereka, “Datanglah ke sini petang nanti, saya akan kirimkan bersama kamu seorang yang gagah
dan jujur.”

Dalam kaitan ini, Saidina Umar bin Al-Khattab ra mengatakan, “Saya berangkat tergesa-
gesa untuk menunaikan solat Zohor, sama sekali bukan kerana ingin ditunjuk sebagai delegasi.
Setelah Rasulullah selesai mengimami solat Zohor bersama kami, beliau melihat ke kiri dan ke
kanan. Saya sengaja meninggikan kepala saya agar beliau melihat saya, namun beliau masih
terus membalik-balik pandangannya kepada kami. Akhirnya beliau melihat Abu Ubaidah bin
Jarrah, lalu beliau memanggilnya sambil bersabda, ‘Pergilah bersama mereka, selesaikanlah kes
yang menjadi perselisihan di antara mereka dengan adil.’ Lalu Abu Ubaidah pun berangkat
bersama mereka.”

Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Sesungguhnya dalam setiap kaum terdapat orang yang jujur. Orang yang jujur di
kalangan umatku adalah Abu Ubaidah al Jarrah.”

Dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda lagi.

“Tiap-tiap umat ada orang yang memegang amanah. Dan pemegang amanah umat ini
ialah Abu Ubaidah al Jarrah.”

2. Kuat, Gagah dan Berani


Abu ubaidah merupakan orang yang pertama kali masuk islam .pada saat itu abu ubaidah
berusia 41 tahun. Abu ubaidah juga ikut serta dalam berbagai peperangan. Salah satu diantara
peperanag yan di ikuti abu ubaidah bin jarrah adalah perang bada,yaitu perang pertama antara
kaum muslimin dan kaum kafir.Pada saat itu Abu ubaidah mersakan penderitaan yang
membuat ia saikt dan kesedihan yang tidak pernah dirasakan oleh pengikut agama di muka
bumi ini.Namun ia tetap tegar menghadapi ujian ini,yang senantiasa mentaati dan membenarkan
ALLAH dan Rosaul nya dalam segala kondisi.
Ujian terberat yang di alami abu ubaidah di saat perang Badar ketika keimanan nya di uji
oleh ALLAH SWT saat ia menyerang di antara barisan dengan begitu kuat dan berani.abu
ubaidah sebagai tentara tentu saja ia patuh kepada panglimanya yaitu Rosulullah saw .dalam hati
abu ubaidah ia berkeyakinan bahwa semua ornag yang berperang di bawah panji rosulullah
adalah saudara.sebaliknya semua yang berperang di bawah bendera Quraisy adalah
musuh,meskipun mereka adalah keluarga terdekatnya.maka ketika dilihatnya sang ayah yang
kafir ia tetap kuat dan berani untuk memerangi dan membunuh nya setelah ia tahu bahwa sang
ayah telah membunuh saudara-saudarnya seiman.bergejolaklah dalam hatinya sebagai seorang
anak dan seorang muslim ia merubah sikap.dengan keyakinan yang kuat dan berani ia
menghadapi ayah nya sebagai musuh yang patut di perangi.
Kemudian Abu Ubaidah mendekati kuda ayahnya dan berkata “wahai ayah bertobatlah.
Sadarila bahwa jalan yang engkau tempuh itu adalah jalan yang sesat. Ikutlah bersama ku, dan
jadilah keluargaku dalam iman.”. ‘’anak kurang ajar!!, bukan untuk inilah aku besarkan.
Sungguh, jika aku tahu akan begini jadinya, sejak dari dulu sudah aku bunuh, dasar anak
durhaka,”. Teriak ayahnya sambil terus menghantamkan pedangnya. “kalau ayah tidak menuruti
nasihatku, maafkan saya jika terpaksa melawan ayah.” Kata Abu Ubaidah masih dalam nada
yang lembut. “apa, kamu menantangku? Dasar anak tak tau di untung, ayo maju, biar sekalian ku
penggal kepala mu seperti teman-teman mu!. Dengan kuat dan berani, yang diiringi keimanan
maka Abu Ubaidah pun menerjang dan menghantamkan pedang ditangannya tanpa ragu-ragu.
Keduanya salinng memukul, menangkis dan saling menusukkan pedang masing-masing sehinga
Abu Ubaidah membelah kepala ayahnya menjadi dua. Lalu Ubaidah berkata sambil menatap
tubuh ayahnya yang terpakai bersimbah darah, “ maafkan saya ayah.” Sedih, pasti. Sebab
bagaimanapun laki-laki yang sedang dirobohkannya itu ayahnya, orang yang pernah yang
mengasih dan membesarkannya. Dalam hatinya, tidak berniat membunuh ayahnya melainkan
membunuh kemusyrikan ayahnya.
Berkenaan dengan kasus Abu Ubaidah ini, Allah SWT berfirman:

َ ‫سولَ ُه َولَ ْوكَانُواآبَا َء ُه ْمأ َ ْوأ َ ْبنَا َء ُه ْمأ َ ْو ِإ ْخ َوا َن ُه ْمأ َ ْو َعش‬
ۚ ‫ِيرتَ ُه ْم‬ ُ ‫ََلت َِجدُقَ ْو ًمايُؤْ ِمنُونَ ِباللَّ ِه َو ْاليَ ْو ِم ْاْل ِخ ِري َُوادُّونَ َم ْن َحادَّاللَّ َه َو َر‬
َٰ ُ َٰ
َّ ‫ضيَاللَّ ُه َع ْن ُه ْم َو َرضُوا َع ْنهُ ۚ أولَئِك َِح ْزب‬
ۚ ِ‫ُاَّلل‬ ِ ‫ار َخا ِلدِي َن ِفي َها ۚ َر‬ ُ ‫ااأل َ ْن َه‬ ِ ‫اْلي َمان ََوأَيَّدَ ُه ْم ِب ُروحٍ ِم ْنهُ ۖ َويُد ِْخلُ ُه ْم َجنَّاتٍتَجْ ِر‬
ْ ‫يم ْنتَحْ ِت َه‬ ِ ْ ‫أُولَئِ َك َكتَبَ ِفيقُلُو ِب ِه ُم‬
َ‫أ َ ََل ِإنَّ ِح ْزبَاللَّ ِه ُه ُم ْال ُم ْف ِلحُون‬

"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling
berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-
orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.
Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan
menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukan-Nya
mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya.
Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya.
Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan
yang beruntung." (QS Al-Mujaadalah: 22)

Ayat tersebut tidak membuat Abu Ubaidah besar kepala dan membusungkan dada.
Bahkan menambah kokoh imannya kepada Allah dan ketulusannya terhadap agama-Nya. Orang
yang mendapatkan gelar "kepercayaan umat Muhammad" ini ternyata menarik perhatian orang-
orang besar, bagaikan magnet yang menarik logam di sekitarnya.

Dalam riwayat lain sifat kuat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ketika dalam perang Uhud,
pasukan muslimin kucar kacir dan banyak yang lari meninggalkan pertempuran, justeru Abu
Ubaidah bin Jarrah berlari untuk mendapati Nabinya tanpa takut sedikit pun terhadap banyaknya
lawan dan rintangan. Demi didapati pipi Nabi terluka, yaitu terhujamnya dua rantai besi penutup
kepala beliau, segera ia berusaha untuk mencabut rantai tersebut dari pipi Nabi saw.

Abu Ubaidah bin Jarrah mulai mencabut rantai tersebut dengan gigitan giginya. Rantai itu
pun akhirnya terlepas dari pipi Rasulullah saw. Namun bersamaan dengan itu pula gigi seri Abu
Ubaidah bin Jarrah ikut terlepas dari tempatnya. Abu Ubaidah bin Jarrah tidak jera. Diulanginya
sekali lagi untuk mengigit rantai besi satunya yang masih menancap dipipi Rasulullah saw
hingga terlepas. Dan kali ini pun harus juga diikuti dengan lepasnya gigi Abu Ubaidah bin
Jarrah, sehingga dua gigi seri sahabat ini ompong karenanya. Sungguh, satu keberanian dan
pengorbanan yang tak tergambarkan.

3. Pintar, Cerdas dan Cerdik

Tatkala datang perutusan Najran dari Yaman menyatakan keislaman mereka dan meminta
kepada Nabi agar dikirim bersama mereka seorang guru untuk mengajarkan Al-Qur'an dan As-
Sunnah serta seluk beluk agama Islam, maka ujar beliau: "Baiklah, akan saya kirim bersama
Tuan-Tuan seorang yang terpercaya, benar-benar terpercaya, benar-benar terpercaya, benar-
benar terpercaya."

Para sahabat mendengar pujian yang keluar dari mulut Rasulullah saw ini, dan masing-
masing berharap agar pilihan agar jatuh kepada dirinya, sampai beruntung beroleh pengakuan
dan kesaksian yang tak dapat diragukan lagi kebenarannya.

Umar bin khattab menceritakan peristiwa itu sebagai berikut: "Aku tak pernah berangan-
angan menjadi amir, tetapi ketika itu aku tertarik oleh ucapan beliau dan mengharapkan yang
dimaksud beliau itu adalah aku. Aku cepat-cepat berangkat untuk shalat dhuhur. Dan tatkala
Rasulullah selesai mengimami kami shalat dhuhur, beliau memberi salam, lalu menoleh ke
sebelah kanan dan kiri.Maka saya pun mengulurkan badan agar terlihat oleh beliau. Tetapi ia
juga masih melayangkan pandangannya menacari-cari, sampai akhirnya tampaklah Abu
'Ubaidah, maka dipanggilnya, lalu sabdanya: "Pergilah berangkat bersama mereka dan
selesaikanlah apabila terjadi perselisihan di antara mereka dengan haq." Maka Abu 'Ubaidah
berangkatlah bersama orang-orang itu.

4. Sabar

Diriwayatkan dari Hisyam bin Sa’ad, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia berkata: Umar
mendengar kabar bahwa Abu Ubaidah terkepung di Syam dan hampir dikalahkan musuh. Umar
bin Khaththab pun mengirim surat kepadanya yang berisi, “Amma ba’du. Sesungguhnya setiap
kesukaran yang menimpa seorang mukmin yang teguh maka sesudahnya akan ada jalan keluar.
Satu kesukaran tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Allah berfirman.

َ‫واواتَّقُوااللَّ َهلَعَلَّ ُك ْمت ُ ْف ِلحُون‬


َ ‫ط‬ ُ ِ‫واو َراب‬
َ ‫صابِ ُر‬
َ ‫واو‬ ْ ‫يَاأَيُّ َهاالَّذِينَآ َمنُواا‬
َ ‫صبِ ُر‬
“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan
tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu
beruntung’.” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 200)

Setelah membaca surat tersebut, Abu Ubaidah lalu membalasnya sebagaimana berikut,
“Amma ba’du. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,
ْ ِ‫اال َحيَاةُالدُّ ْنيَالَ ِعب ٌَولَ ْه ٌو َو ِزينَةٌ َوتَفَا ُخ ٌربَ ْي َن ُك ْم َوتَكَاث ُ ٌرف‬
ۖ ‫ياأل َ ْم َوا ِل َو ْاأل َ ْو ََل ِد‬ ْ ‫ا ْعلَ ُمواأَنَّ َم‬
ِ ‫اال َحيَاةُالدُّ ْنيَاإِ ََّل َمتَاع ُْالغُ ُر‬
‫ور‬ ْ ‫ان ۚ َو َم‬
ٌ ‫شدِيد ٌَو َم ْغ ِف َرة ٌ ِمنَاللَّ ِه َو ِرض َْو‬
َ ٌ‫ياْل ِخ َر ِة َعذَاب‬ ْ ِ‫طا ًما ۖ َوف‬ َ ‫صفَ ًّراث ُ َّم َي ُكونُ ُح‬ َ َّ‫َك َمثَ ِل َغ ْيثٍأ َ ْع َجبَ ْال ُكف‬
ْ ‫ارنَبَات ُ ُهث ُ َّم َي ِهي ُج َفت ََرا ُه ُم‬

”Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu
yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga akan
banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani;
kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi
hancur. Dan di akhirat (nanti) ada adzab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-
Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu’.” (Qs. Al Hadiid
[57]: 20).

Umar bin Khaththab kemudian keluar dari rumahnya beserta surat tersebut dan
membacanya di atas mimbar seraya berkata, “Wahai penduduk Madinah, sungguh Abu Ubaidah
telah mendorong kalian, maka berjihadlah bersamaku!”

Tsabit Al Bunani berkata, “Abu Ubaidah berkata, ‘Aku adalah orang Quraisy dan tiada
seorang pun yang berkulit merah maupun hitam di antara kalian yang mengungguliku dalam
ketakwaan kecuali aku ingin menjadi sepertinya’.”

Sifat sabar yang dimiliki oleh Abu Ubaidah yakni bertahan bersama pasukannya
menghadapi wabah tha’un dan seruannya kepada mereka untuk tetap sabar dan beriman
Pada tahun 18 Hijriyah, Umar bin Khattab mengirim bala tentara ke Jordania yang
dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian tentara tersebut tinggal di ‘Amwas, Jordan,
hingga terjangkit penyakit kusta saat bala tentara tinggal disana. Ketika Umar bin Khattab
mendengar hal demikian, beliau menulis surat kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Amirul
mukminin umar ingin menarik Abu Ubaidah dan membawanya kembali bersamanya di madinah
karena ia membutuhkan tenaganya dalam mengatur urusan negara dan memimpin penaklukan-
penaklukan lainnya serta menyebarkan islam. Namun Abu Ubaidah memilih untuk bersabar
bersama pasukannya dalam menghadapi ujian, agar ia menjadi pemimpin sekaligus teladan yang
baik bagi mereka dalam susah maupun senang, dalam kelapangan dan kesulitan, dan dalam
menghadapi pertempuran ataupun cobaan yang lainnya. Ia mengharapkan syahid yang jika tidak
mendatangi melalui dentingan pedang maka ia mengharapkan takdir akan membawakannya
melalui wabah penyakit yang korbannya pun terhitung sebagai syahid. Maka ia memohon maaf
kepada Amirul Mukminin dan memintanya untuk membebaskannya dari perintahnya untuk
mendatanginya. Ia menulis surat kepadanya,

“saat ini aku berada ditengah pasukan kaum muslimin dan aku tidak akan mementingkan
diriku dari mereka. Sesungguhnya aku telah memahami kebutuhan yang engkau maksud dari
permintaanmu, dan bahwa engkau ingin mempertahankan seorang yang tidak akan kekal. Maka
jika suratku ini sampai ke tanganmu maka bebaskanlah aku dari perintahmu dan izinkanlah aku
untuk tetap menetap disini.”

Lalu Abu Ubaidah berdiri dihadapan pasukannya dan memotivasi mereka untuk tetap
bersabar dalam menghadapi wabah tersebut. Ia menghibur mereka atas musibah yang menimpa
mereka, dan memberi mereka kabar gembira bagi mereka yang menjadi korban karena wabah
penyakit tersebut.

Dari Syahar bin Hausyah Al-Asy’ari, dari ayah tirinya seorang laki-laki dari kaumnya
yang menikahi ibunya setelah ayahnya ikut dalam pasukan yang menghadapi tha’un amawas- ia
berkata, ketika wabah penyakit sedang mengganas, abu ubaidah berdiri di depan pasukan dan
berkhutbah, ia berkata:

“wahai manusia, sesungguhnya penyakit ini adalah rahmat bagi kalian, dan merupakan
doa dari nabi kalian, serta kematian orang-orang shalih sebelum kalian. Sesungguhnya abu
ubaidah memohin kepada allah untuk memberinya sedikit dari bagiannya.” Ia berkata, “dan ia
pun terkena penyakit tersebut dan wafat, semoga allah merahmatinya.”

Ketika ditimpa penyakit tha’un, Abu Ubaidah dirawat oleh istrinya. Penyakit tha’un terus
menyebar di pasukan kaum muslimin, virus nya menjangkiti mereka, dan merenggut banyak
korban dari mereka. Ajal pun semakin dekat kepada penakluk besar negeri Syam Abu Ubaidah.
Wabah tersebut mulai menyerangnya, dan memasuki tubuhnya melalui telapak tangannya.
Wabah tersebut terus menyebar, dan tidak ada cara untuk menghindarinya.
Diriwayatkan dari Syahar bin Hausyab ia berkata, Abdurrahman bin Ghanim
menceritakan kepadaku dari Al-Harits bin Amirah, “Bahwasanya Mu’adz bin Jabal memegang
tangannya dan mengirimnya kepada Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menanyakan kabarnya, dan
saat itu mereka berdua telah menderita penyakit tersebut. Lalu Abu Ubaidah memperlihatkan
kepadanya luka yang telah menyerang telap tangannya. Keadaan tersebut sangat berat bagi Al-
Harits dan merasa prihatin atas apa yang dilihatnya. Namun Abu Ubaidah bersumpah bahwa
keadaan tersebut lebih ia sukai daripada unta merah.”

Dalam sakit yang merenggut nyawanya tersebut ia berdiam di tempat istrinya beberapa
lama, sambil menunggu kepergiannya menuju keabadian, dan bertemu dengan orang-orang yang
dicintainya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para shahabatnya yang telah
mendahuluinya menuju kemuliaan. Abu Ubaidah melihat kembali kehidupan yang telah
dilaluinya dengan berbagai amal yang agung, dan kehidupan yang telah dilaluinya dengan
berbagai amal yang agung, dan berharap Allah akan menerima amal-amal tersebut. Ia khawatir
kalau-kalau amal tersebut dicemari oleh penyakit riya’ yang akan mengurangi pahalanya dan
bahkan menghilangkannya. Ia juga memeriksa dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Hatinya
bergetar takut membayangkan hari perhitungan dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan
kepadanya kelak. Namun ia kembali merasa tenang karena yakin bahwa cobaan yang
menimpanya saat itu akan menghapus dosa-dosanya dan menjadi pengampunan baginya.

Diriwayatkan oleh Al-Walid bin Abdurrahman, dari Iyadh bin Ghuthaif ia berkata,
“Kami mendatangi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pada sakitnya, istrinya Tuhaifah sedang duduk di
dekat kepalanya, sementara wajahnya melihat ke arah dinding. Aku berkata, “Bagaimanakah
Abu Ubaidah menghabiskan malamnya dengan pahala.” Maka Abu Ubaidah berkata, “Demi
Allah, sungguh aku tidak menghabiskan malamku dengan pahala.” Dan ia merasa bahwa
perkataannya tidak mengenakkan bagi tamu-tamu nya, maka ia berkata, “Tidakkah kalian
bertanya tentang ucapanku?”mereka berkata, “Kami tidak merasa kaget dengan ucapanmu,
kenapa kami harus bertanya?” ia berkata, “Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, “siapa yang meninfakkan hartanya di jalan Allah, maka
dibalas dengan tujuh ratus kali lipat, dan barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk
keluarganya, atau mengunjungi orang yang sakit atau memilih untuk menanggung penyakit,
maka satu kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kali lipat. Puasa adalah tameng selama ia
tidak merusaknya. Dan siapa diuji Allah dengan sebuah cobaan di tubuhnya, maka itu terjadi
penghapus atas dosa-dosanya.”

Demi Allah, wahai Abu Ubaidah Setelah catatan yang penuh dengan pekerjaan yang
mulia tersebut, bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang lebih dari dua puluh tahun,
kemudian diikuti dengan tujuh tahun yang diisi dengan jihad yang tak pernah putus dan berbagai
penaklukan yang terus menerus, dan juga jaminan surge untuknya, dan kesaksian Rasulullah
bahwa ia adalah orang yang paling percaya dari umat ini, setelah akan mengampuni apa yang
tidak diketahuinya dan juga tidak diketahu oleh orang lain. Dan ia masih berharap Allah
menjadikan penyakit tha’un tersebut sebagai syahid baginya dan pengampunan atas dosa-
dosanya.

Inilah jiwa seorang mukmin. Jiwa yang takwa dan suci, yang tunduk dan merendahkan
hatinya. Yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, serta menghoarmati Allah dengan
semestinya. Adapun orang-orang yang telah tertipu dan tidak mengenal Allah kecuali amat
sedikit, dan tidak menyadari berapa banyak keikhlasan mereka dalam hal yang sedikit tersebut,
lalu berani menguntai banyak harapan bahwa mereka akan di panggil melalui pintu surga yang
delapan; sesungguhnya mereka berada dalam bahaya yang amat besar. Adapun Abu Ubaidah dan
saudara-saudaranya yang terdidik dalam madrasah kenabian, maka mereka mempunyai
kedudukan yang berbeda, dan kisah yang menakjubkan.

5. Mulia, Santun dan Tawaddhu’

Dalam musyawarah pemilihan Khalifah yang pertama (Yaumu s-saqifah), ‘Umar bin
Khaththab mengulurkan tangannya kepadà Abu ‘Ubaidah seraya berkata, “Saya memilih Anda
dan bersumpah setia dengan Anda. Kerana saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:.

“Sesungguhnya tiap-tiap ummat mempunyai orang dipercayai. Orang yang paling


dipercaya dan ummat ini adalah Anda (Abu ‘Ubaidah).”

Jawab Abu ‘Ubaidah, “Saya tidak mau mendahului orang yang pernah disuruh Rasulullah
untuk mengimami kita shalat sewaktu beliau hidup (Abu Bakar). walaupun sekarang beliau telah
wafat, marilah kita imamkan juga dia.”

Akhirnya mereka sepakat memilih Abu Bakar inenjadi Khalifah Pertama, sedangkan Abu
‘Ubaidah menjadi penasihat dan pembantu utama bagi Khalifah.
Setelah Abu Bakar, jabatan khalifah pindah ke tangan ‘Umar bin Khatthab Al-Faruq. Abu
‘Ubaidah selalu dekat dengan ‘Umar dan tidak pernah membangkang perintahnya, kecuali sekali.
Tahukah Anda, perintah Khalifah ‘Umar yang bagaimanakah yang tidak dipatuhi Abu Ubaidah?
Peristiwa itu terjadi ketika Abu ‘Ubaidah bin Jarrah memimpin tentara muslimin menaklukkan
wilayah Syam (Syria). Dia berhasil memperoleh kemenangan demi ke menangan berturut-turut,
sehingga seluruh wilayah Syam takluk ke bawah kekuasaannya sejak dan tepi sungai Furat di
sebelah Timur sampai ke Asia Kecil di sebelah Utara

Sementara itu, di negeri Syam berjangkit penyakit menular (Tha’un) yang amat
berbahaya, yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga korban berjatuhan. Khalifah ‘Umar
datang dan Madinah , sengaja hendak menemui Abu ‘Ubaidah. Tetapi ‘Umar tidak dapat masuk
kota kerana penyakit yang sedang mengganas itu. Lalu ‘Umar menulis surat kepada Abu
‘Ubaidah sebagai berikut:

“Saya sangat penting bertemu dengan Saudara. Tetapi saya tidak dapat menemui Saudara
kerana wabak penyakit sedang berjangkit dalam kota. Kerana itu bila surat ini sampai ke tangan
Saudara malam hari, saya harap Saudara berangkat menemui saya di luar kota sebelum Subuh.
Dan bila surat ini sampai ke tangan siang hari, saya harap Saudara berangkat sebelum hari
petang.”

Setelah surat Khalifah tersebut dibaca Abu ‘Ubaidah, dia berkata, “Saya tahu maksud
Amirul Mu’minin memanggil saya. Beliau ingin supaya saya menyingkir dari pe nyakit yang
berbahaya ini.”

Lalu dibalasnya surat Khalifah, katanya; “Ya, Amirul Mu’minin! Saya mengerti maksud
Khalifah memanggil saya. Saya berada di tengah-tenciah tentara muslimin, sedang bertugas
memimpin mereka. Saya tidak ingin meninggalkan mereka dalam bahaya yang mengancam
hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Saya tidak ingin berpisah dengan mereka, sehingga
Allah memberi keputusan kepada kami semua (selamat atau binasa). Maka bila surat ini sampai
ke tangan Anda, ma’afkanlah saya tidak dapat memenuhi permintaan Anda, dan beri izinlah saya
untuk tetap tinggal bersama-sama mereka.”

Setelah Khalifah ‘Umar selesai membaca surat tersebut, beliau menangis sehingga air
matanya meleleh ke pipinya. Kerana sedih dan terharu melihat Umar menangis, maka orang
yang disamping beliau bertanya, “Ya, Amiral Mu’ minin! Apakah Abu ‘Ubaidah wafat?”

“Tidak!” jawab ‘Umar. “Tetapi dia berada di ambang kematian.”

Dalam riwayat lain disebutkan sifat santunnya ketika terjadi terjadilah perang Fihl dan
perang Maraj Ash-Shuffar. Pada saat itu Abu Bakar telah memberangkatkan pasukan yang
dipimpin Khalid bin Al Walid untuk menaklukkan Irak. Kemudian beliau mengutus seorang
delegasi untuk menemui Khalid bin Al Walid agar berkenan membantu pasukan yang sedang
bertugas di Syam.

Dia lalu memotong jalan padang pasir, sedangkan Abu Bakar Ash-Shiddiq ketika itu
menjabat sebagai panglima tertinggi dari semua pasukan. Ketika pasukan Islam mengepung
Damaskus, Abu Bakar wafat, maka dengan segera Umar menurunkan perintah pencopotan
Khalid dari posisi panglima pasukan dan digantikan dengan Abu Ubaidah. Setelah informasi
pengangkatan dirinya sebagai pemimpin pasukan itu diterima, dia berusaha merahasiakannya
untuk beberapa saat, karena pemahaman agamanya yang mendalam serta sifat lembut dan
santunnya. Ketika Damaskus telah berhasil dikuasai, pada saat itulah dia baru menunjukkan
kekuasaannya, yakni membuat perjanjian damai dengan bangsa Romawi hingga akhirnya mereka
bisa membuka pintu Selatan dengan jalan damai.

Jika Khalid bin Al Walid menaklukkan Romawi dengan cara militer dari arah Timur,
maka Abu Ubaidah meneruskan penaklukkan tersebut melalui perjanjian damai.

6. Bertanggung Jawab
Rasa tanggung jawab terhadap tugas adalah sifat utama Abu Ubaidah. Pada perang Uhud,
misalnya, ia merasakan keinginan kuat pasukan musuh untuk membunuh Rasulullah. Karena itu,
ia putuskan untuk selalu berada di dekat Rasulullah.

Ia tebaskan pedangnya ke setiap tentara musuh yang berusaha memadamkan cahaya


Allah.Jika kondisi pertempuran memaksakan menjauh dari posisi Rasulullah, maka sorot
matanya senantiasa tertuju kepada Rasulullah dengan perasaan cemas.

Jika dilihatnya ada bahaya yang mendekati Rasulullah, ia bagai disentakkan dari
tempatnya lalu melompat menerkam musuh-musuh Allah, dan menghalau mereka sebelum
sempat mencederai beliau.

Suatu ketika, saat pertempuran berkecamuk dengan hebatnya, ia terpisah dari Nabi karena
terkepung oleh tentara mus9uh. Namun seperti biasa, kedua matanya bagai mata elang mengintai
keadaan sekitarnya.Hampir saja ia gelap mata ketika melihat sebuah anak panah meluncur dari
tangan seorang tentara musyrik mengenai Nabi. Ia tebaskan pedangnya ke kanan dan ke kiri
dengan cepat, bak seratus edang berkelebatan mengobrak-ngabrik orang-orang yang
mengepungnya. Mereka kocar-kacir. Dengan cepat, Abu Ubaidah melompat ke arah Rasulullah.

Ia mendapati darah mengalir dari wajah beliau. Beliau mengusapnya dengan tangan
kanan, dan berkata, “Bagaimana mungkin bahagia suatu kaum yang mengotori wajah Nabi
mereka, padahal Nabi itu menyeru mereka untuk menyembah Tuhan mereka?!”

Abu Ubaidah melihat dua buah mata rantai penutup kepala Rasulullah menancap di kedua
pipinya. Abu Ubaidah tidak dapat menahan diri. Ia segera menggigit satu mata rantai itu lalu
menariknya dengan kuat dari pipi Rasulullah hingga tercabut keluar. Bersamaan dengan itu, satu
gigi depan Abu Ubaidah juga lepas.Ia menarik mata rantai yang kedua hingga tercabut dari pipi
Rasulullah, dan gigi depan Abu Ubaidah yang satunya pun tercabut.

Pada saat-saat bertambah besar dan meluasnya tanggung jawab para sahabat, maka
amanah dan kejujuran Abu 'Ubaidah meningkatlah pula. Tatkala ia dikirim oleh Nabi saw dalam
ekspedisi "Daun Khabath"dengan memimpin lebih dari tiga ratus orang prajurit sedang
berbekalan mereka tidak lebih dari sebakul kurma, sementara tugas sulit dan jarak yang akan
ditempuh jauh pula, Abu 'Ubaidah menerima perintah itu dengan taat dan hati gembira. Bersama
anak buahnya pergilah ia ke tempat yang dituju, dan berbekallah setiap prajurit setiap harinya
hanyalah segenggam kurma. Ketika perbekalan hampir habis, maka bagian masing-masing
prajurit hanyalah sebuah kurma untuk sehari. Tatkala habis sama sekali, mereka mulai mencari
daun kayu yang disebut "khabath," lalu mereka tumbuk sampai halus seperti tepung dengan
menggunakan alat senjata. Di samping daun-daun itu dijadikan sebagai makanan, dapat pula
mereka gunakan sebagai wadah untuk air minum. Itulah sebabnya ekspedisi ini disebut
ekspedisi "Daun Khabath."
Mereka terus maju tanpa menghiraukan lapar dan dahaga, dan tak ada tujuan mereka
kecuali menyelesaikan tugas mulia bersama panglima mereka yang kuat lagi terpercaya.
Rasulullah amat sayang kepada Abu 'Ubaidah sebagai orang kepercayaan ummat, dan beliau
sangat terkesan kepadanya.

7. Zuhud dan Bijaksana

Dalam satu kisah disebutkan ketika Abu Ubaidillah menjabat sebagai seorang gubernur
Syam. Umar bin Khattab sang khalifah pada saat itu hendak berkunjung ke rumahnya. ” Hai Abu
Ubaidah, bolehkah aku datang ke rumahmu?” tanya Umar. Jawab Abu Ubaidah, “Untuk apakah
kau datang ke rumahku? Sesungguhnya aku takut kau tak kuasa menahan air matamu begitu
mengetahui keadaanku nanti.” Namun Umar memaksa dan akhirnya Abu Ubaidahpun
mengizinkan Umar berkunjung ke rumahnya. Ketika Umar bin Khattab sampai di rumah Abu
Ubaidillah, dia sangat terkejut. Ia mendapati rumah Sang Gubernur Syam kosong melompong.
Tidak ada perabotan sama sekali. Melihat hal tersebut, kemudian Umar bertanya, “Hai Abu
Ubaidah, di manakah penghidupanmu? Mengapa aku tidak melihat apa-apa selain sepotong kain
lusuh dan sebuah piring besar itu, padahal kau seorang gubernur?”, “Adakah kau memiliki
makanan?” tanya Umar lagi. Abu Ubaidah kemudian berdiri dari duduknya menuju ke sebuah
ranjang dan memungut arang yang didalamnya. Umar pun meneteskan air mata melihat kondisi
gubernurnya seperti itu. Abu Ubaidah pun berujar, “Wahai Amirul Mukminin, bukankah sudah
kukatakan tadi bahwa kau ke sini hanya untuk menangis.” Umar berkata, “Ya Abu Ubaidah,
banyak sekali di antara kita orang-orang yang tertipu oleh godaan dunia.”

Suatu ketika Umar mengirimi uang kepada Abu Ubaidah sejumlah empat ribu dinar.
Orang yang diutus Umar melaporkan kepada Umar, “Abu Ubaidah membagi-bagi uang
kirimanmu.” Kemudian Umar berkata, “Alhamdulillah, puji syukur kepada-Nya yang telah
menjadikan seseorang dalam Islam yang memiliki sifat seperti dia.” Begitulah Abu Ubaidah.
Hidup baginya adalah pilihan. Ia memilih zuhud dengan kekuasaan dan harta yang ada di dalam
genggamannya. Baginya jabatan bukan aji mumpung buat memperkaya diri. Tapi, kesempatan
untuk beramal lebih intensif guna meraih surga.

C. AKHIR RIWAYAT ABU UBAIDAH BIN AL-JARRAH


Riwayat akhir Abu Ubaidah merasa bahwa ajalnya sudah dekat, maka di saat-saat
terakhir yang mengharukan tersebut ia kembali menorehkan kiprah yang mulia yang menghiasi
perjalanan hidupnya yang penuh dengan nasihat dan jiwanya yang tinggi dan penuh ketakwaan
serta akhlaknya yang mulia.
Abu Ubaidah merasa bahwa ajalnya sudah dekat, maka di saat-saat terakhir yang
mengharukan tersebut ia kembali menorehkan kiprah yang mulia yang menghiasi perjalanan
hidupnya yang penuh dengan nasihat dan jiwanya yang tinggi dan penuh ketakwaan serta
akhlaknya yang mulia. Dan ia juga menambahkan bukti lain akan kepeduliannya terhadap kaum
muslimin, dan kesibukannya dalam memikirkan yang terakhir dari catatan kehidupannya yang
penuh dengan kemuliaan dan peran yang takkan terlupakan. Sehingga judul dari buku
kehidupannya akan senada dengan pembukaannya, dan seirama dengan kisah akhir yang menjadi
penutupnya. Ia memberikan wasiat kepada seluruh mujahidin dan mengingatkan mereka akan
hal-hal yang akan menjadi penyebab utama bagi kemenangan mereka, dan juga mengingatkan
mereka akan hakekat tertinggi yang mereka dambakan dan merupakan alasan utama dari
perjalanan jihad mereka.
Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Sa’id bin Abu Sa’id Al-Maqburi ia berkata, “Ketika
Abu Ubaidah terjangkit wabah penyakit di Yordania, dan disanalah ia dikuburkan, ia memanggil
seluruh kaum muslimin yang ada bersama nya dan berkata, “Sesungguhnya aku akan
menyampaikan wasiat kepada kalian semua, dan jika kalian menerimanya niscaya kalian akan
senantiasa berada dalam kebaikan : Dirikanlah Shalat, bayarkanlah zakat, dan berpuasalah
pada bulan Ramadhan. Bersedekahlah dan nasihatilah pemimpin kalian, dan janganlah
mencurangi mereka. Jangan sampai dunia menghancurkan kalian. Sesungguhnya walaupun ada
seseorang yang hidup hingga seribu tahun, ia pasti akan sampai pada keadaan seperti
keadaanku saat ini sebagaimana yang kalian lihat sendiri. Sesungguhnya Allah telah
menetapkan kematian bagi anak cucu Adam, maka mereka semua akan mati. Orang yang terbaik
dari mereka adalah yang paling taat kepada Tuhannya, dan yang paling banyak bekerja
mempersiapkan hari dimana ia kembali pada Tuhannya. Wassalamu Alaikum wa Rahmatullahi
wa Barakatuh. Wahai Mu’ad bin jabal, shalatlah bersama mereka.”.”sebagaimana Allah SWT
menjelaskan dalam Q.S. Ali-Imran : 104 “dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar,
merekalah orang yang beruntung.Dan Kemudian ia pun meninggal