Anda di halaman 1dari 4

BULETIN ICT GURU & STAF

SK PERMATANG PASIR EDISI 4


13500 PERMATANG PAUH, PULAU PINANG APRIL 2010

B uletin ICT kali ini akan membincangkan mengenai cara-cara memampatkan (compress) fail atau
folder. Mengapa fail atau folder perlu dimampatkan? Apakah yang terjadi kepada fail yang
dimampatkan (Compressed files) ? Bagaimana cara untuk memampatkan (compress) fail atau folder?
Bagaimana mengekstrak (extract) fail yang telah dimampatkan (Compressed files) ?

Terdapat banyak sebab mengapa fail atau folder perlu dimampatkan, sama ada ia untuk menjimatkan ru-
ang di dalam satu cakera keras (hard disk drive), memudahkan fail untuk dimuat turun (download), dan
memudahkan fail dimuat naik (upload).

Fail yang telah dimampatkan (Compressed files) sebenarnya berubah dari segi saiz fail. Saiz fail yang
dimampatkan berkurang sebanyak 50 hingga 90 peratus daripada saiz asal fail tersebut bergantung kepada
jenis fail yang dimampatkan. Sebagai contoh sekiranya saiz asal file ialah 30 MB, maka setelah dimampat-
kan saiz file menjadi 6.46 MB. Ini memudahkan kita menghantar fail melalui emel kerana saiz fail yang
boleh dimuat naik (upload) adalah kecil. Sebagai contoh perkhidmatan yahoo email hanya membolehkan
kita memuat naik fail yang mempunyai saiz kurang dari 20 MB sahaja.

MEMAMPATKAN & MENGEKSTRAK FAIL/FOLDER


Tutorial ini akan menerangkan 3 cara memampatkan fail atau folder dan mengekstrak fail atau folder
yang telah dimampatkan..

1. Menggunakan format built-in ZIP yang telah terdapat di dalam Windows (XP, Vista
dan 7) .

To compress files (XP, Vista and 7)

1. Klik kanan pada fail/folder yang hendak


di dimampatkan.
2. Pilih Send To pada drop down menu
seperti rajah di sebelah.
3. Klik pada Compressed (zipped) Folder.
4. Folder yang telah dimampatkan akan terpapar
dan megandungi fail asal yang dimampatkan di
lokasi yang sama dengan fail asal. Fail/folder
yang telah dimampatkan adalah seperti rajah
dibawah.

To uncompress files (XP, Vista and 7)

1. Klik kanan pada fail/folder yang hendak diekstrak (extract).


2. Pilih Extract All pada drop down menu.
3. Windows Extraction Wizard akan dibuka.

NUR ASMA BINTI A BAKAR


2. Menggunakan perisian WinZip

To compress files/folders

1. Klik kanan pada fail/folder yang hendak di dimampatkan.


(Anggap nama fail yang hendak dizipkan bernama senarai.doc)

2. Pilih Add to [namafail].zip.


(Mengikut nama fail yang hendak kita zipkan iaitu senarai.zip)

3. Siap.

To uncompress files/folders

1. Klik kanan pada fail/folder yang hendak diunzipkan. ( Contoh senarai.zip)

2. Pilih WinZip -->>


Extract to = unzipkan ke ……. ( Folder pilihan sendiri).
Extract to here = unzipkan di Folder ini.

3. Menggunakan perisian WinRAR

To compress files/folders

Option 1 : Akses WinRAR daripada Windows Explorer.

1. Pilih fail/folder yang hendak dimampatkan.

2. Klik kanan pada fail/folder. Anda dapat melihat empat menu WinRAR pada drop down menu.

Menu “Add to Archive” dan “Compress dan email” - dialog box yang sama seperti
option 2. Gunakan cara yang sama seperti option 2.

Menu “Compress to [nama fail/folder].rar and email” untuk zipkan fail dan email.

Menu “Add to [nama fail/folder].rar” untuk zipkan fail tanpa perlu membuka
WinRAR Wizard. Contohnya seperti di bawah.

Cara mudah zipkan fail/


folder menggunakan
WinRAR
Option 2 : Menggunakan WinRAR User Interface.

1. Start WinRAR program --->> START -> ALL PROGRAMS -> WINRAR -> WINRAR

2. Pilih direktori dan fail, kemudian Klik butang Add.

DIREKTORI

SENARAI FAIL DAN FOLDER


DIDALAM DIREKTORI MY
DOCUMENTS

3. Satu Dialog box seperti gambar di bawah akan muncul.

Anda boleh
mengubah nama
(rename) fail yang
hendak
dimampatkan. Anda boleh klik kotak
“Create SFX archive”
untuk membolehkan fail
dibuka tanpa memerlukan
perisian WinRAR di da-
Anda boleh memilih
lam komputer untuk
Compression meth-
ekstrak fail. Fail ini
od dengan klik bu-
dipanggil “a self-
tang
executable file.”

4. Klik butang OK bagi menghasilkan fail yang dimampatkan. Fail format .rar seperti rajah di
bawah telah dihasilkan.
WinRAR: Ekstra tips

Anda boleh set password ke atas fail yang hendak dimampatkan. Dari kotak dialog yang sama sep-
erti langkah 3 (option 2), klik Tab Advanced. Kemudian klik butang Set password. Satu dialog box
(Archiving with password) akan muncul. Masukkan Password, kemudian klik OK. Seterusnya ikuti
langkah 4 (option 2). Fail anda perlu dimasukkan Password untuk dibuka.

To uncompress files/folders (WinRAR)

1. Klik kanan pada fail/folder format .rar.


2. Pada drop down menu terdapat 3 menu bagi
WinRAR.(Contoh seperti rajah disebelah)
Menu Extract Here dan Extract to e-Panduan

Fail yang di ekstrak daripada e-panduan.rar terletak di dalam


direktori dan folder yang sama dengan e-panduan.rar

Menu Extract Files….

Folder yang telah di ekstrak


Dialog box di atas akan muncul bila klik akan wujud di direktori
Extract files. Kita boleh memilih direktori pilihan anda apabila anda
yang lain melalui Destination Path. klik OK di Dialog Box.

NUR ASMA BINTI A BAKAR