Anda di halaman 1dari 5

Tingkatan 4 : BENTUK PIAWAI

Nota Pantas :

(a) Angka bererti


(i) Mula dihitung dari angka pertama bermula angka 1 hingga 9.
(ii) Wakilkan 0 jika angka bererti itu kurang dari nilai angka untuk mengekalkan nilai
Contoh 678.39 = 670 (betul kepada 2 ab, untuk kekalkan nilai ratus)

1 ab 2 ab 3ab 4ab
(a) 739404 700 000 740 000 739 000 739 400
(b) 638.47 600 640 638 638.5
(c) 0.367834 0.4 0.37 0.368 0.3678
(d) 0.0037632 0.04 0.0038 0.00376 0.003763

(b) Menulis ke bentuk piawai ~~> A  10 n


(i) Angka besar dari 0  A  10 n , n bernilai +ve
(a) 762000 = 7.62  10 5 (b) 2300  10 3 = 2.3  10 6
(ii) Angka kurang dari 0  A  10 n , n bernilai –ve Cth : 0.00034 = 3.4  10 4
(a) 0.0062 = 6.2  10 3 (b) 2300  10 8 = 2.3  10 5

(c) Menulis ke nombor tunggal


(i) A  10 n , n bernilai positif  gerak ke kanan dan besar dari 0
(i) A  10 n , n bernilai negatif  gerak ke kiri dan kurang dari 0
(i) 2.54  10 4 = 25400 (ii) 5.27  10 3 = 0.00527

(d) Operasi melibatkan bentuk piawai


(i) A 10 m  B 10 m   A  B 10 m  kuasa SAMA baru boleh tambah
(ii) A 10  B 10   A  B 10
m m m
 kuasa SAMA baru boleh tolak
(iii) A 10 m  B 10 n   A  B 10 m n
(iv) A 10 m  B 10 m   A  B 10 m n

(a) 6.35  10 4  2.83  10 4 (b) 6.35 10 3  2.23  10 3


 6.35  2.83  10 4  6.35  2.23  10 3
 9.21  10 4  4.12  10 3
(c) 6.35  10 6  8.9  10 7 (d) 6.35  10 8  8.9  10 7
 6.35  10 6  8.9  10 1  10 6  6.35  108  8.9  10 1  108
 6.35  0.89  10  6 Samakan kuasa  6.35  0.89  108
 7.24  10  6  5.46  108
(e) 8.23  10 4  2.5  10 6 (f) 8.5  10 4  2.5  10 6
 8.23  2.5  10 4  6  8.5  2.5  10 4  6
 20.575  10 10  3.4  10  2
 2.0575  10 11

44 | S i r i M o d u l 2 0 1 7 : M a K L u A + / / A R Z M A N R Z K I E Y
Tingkatan 4 : BENTUK PIAWAI

KERJA RUMAH 1 TARIKH : ...…….…………….

1. Bundarkan setiap yang berikut betul kepada angka bererti yang dinyatakan di dalam [ ].

(a) 537 [1 ab] = …………………….. (f) 845.372 [2 ab] = ……………………..


(b) 63740 [2 ab] = …………………….. (g) 467.36 [3 ab] = ……………………..
(c) 73732 [3 ab] = …………………….. (h) 0.3684 [2 ab] = ……………………..
(d) 84935 [4 ab] = …………………….. (i) 0.0043782 [3 ab] = ……………………..
(e) 6.482 [2 ab] = …………………….. (j) 0.00004623 [1 ab] = ……………………..

2. Selesaikan 738.35 + 25  0.075 dan ungkap jawapan anda betul kepada 4 angka bererti

3. Sebuah mesin memproses straw mampu menghasilkan 5700 batang straw dalam masa 1 minit.
Hitung bilangan straw, dibundarkan kepada 4 angka bererti jika kilang tersebut mempunyai 7
buah mesin dan bekerja selama 1 ¼ jam.

4. Tulis setiap yang berikut ke bentuk piawai

(a) 630 = …………………….. (g) 0.000263 = ……………………..


(b) 2900 = …………………….. (h) 0.00000352 = ……………………..
(c) 5360000 = …………………….. (i) 6700  105 = ……………………..
(d) 749230000 = …………………….. (j) 0.00364  109 = ……………………..
(e) 0.0463 = …………………….. (k) 53000  10-3 = ……………………..
(f) 0.0083 = …………………….. (l) 0.00621  10-4 = ……………………..

5. Ungkap setiap yang berikut ke nombor tunggal.

(a) 6.73  10 4 = …………………….. (f) 670 10 4 = ……………………..


(b) 1.27  10 5 = …………………….. (g) 0.00353  10 5 = ……………………..
(c) 6.73  10 2 = …………………….. (h) 670  10 3 = ……………………..
(d) 7.83  10 4 = …………………….. (i) 0.00353  10 3 = ……………………..
(e) 9.32  10 5 = …………………….. (j) 8400  10 3 = ……………………..

45 | S i r i M o d u l 2 0 1 7 : M a K L u A + / / A R Z M A N R Z K I E Y
Tingkatan 4 : BENTUK PIAWAI

6. Selesaikan setiap yang berikut :

(a) 6.73  10 3  8.26  10 3 (i) 6.75  10 3  2.5  10 5

(b) 3.45  10 5  8.26  10 4 (j) 8  10 8  6.5  10 5

(c) 7.37  10 3  2.26  10 4 (k) 6.5 10 3  2.4 10 4

(d) 9.73 10 5  1.26  10 6 (l) 7.5  10 3  9  10 4

(e) 6.73  10 3  3.69  10 3 (m) 6.75 10 3  2.5  10 5

(f) 3.45  10 5  8.26  10 4 (n) 8  10 8  5  10 5

(o) 6  10 3  8  10 4
(g) 7.37  10 3  2.26  10 3

(p) 700  2.5  10 6

(h) 3.73 10 5  8.26 10 6

46 | S i r i M o d u l 2 0 1 7 : M a K L u A + / / A R Z M A N R Z K I E Y
Tingkatan 4 : BENTUK PIAWAI

7. Selesaikan 0.0049  6 10 15 dan tulis jawapan dalam bentuk piawai.

84000
8. Selesaikan dan tulis jawapan dalam bentuk piawai.
4  10  4

3.8  10 8
9. Selesaikan dan tulis jawapan dalam bentuk piawai.
5000

8.4 10 7
10. Selesaikan dan tulis jawapan dalam bentuk piawai.
1.2 1013

5.4  10 4
11. Selesaikan dan tulis jawapan dalam bentuk piawai.
3  10  2

47 | S i r i M o d u l 2 0 1 7 : M a K L u A + / / A R Z M A N R Z K I E Y
Tingkatan 4 : BENTUK PIAWAI

SOALAN LATIH TUBI SPM 1

1. Bundarkan 764732 betul kepada tiga 0.000468


7. 
angka bererti 50000
A. 764 A. 9.36  10 6
B. 765 B. 9.36  10 7
C. 764000 C. 9.36  10 8
D. 765000
D. 9.36  10 9

2. Bundarkan 0.0065474 betul kepada tiga


8. Sebuah gelanggang berbentuk segi empat
angka bererti
tepat mempunyai panjang dan lebar
A. 0.00654
masing-masing 7.5 meter dan 4.2 meter.
B. 0.00655
Gelanggang tersebut hendak dipasang
C. 0.0065400
dengan jubin berbentuk segi empat sama
D. 0.0065500
dengan sisi 10 cm. Hitung bilangan jubin
yang diperlukan untuk melitupi seluruh
3. Ungkap 7860000 ke bentuk piawai
gelanggang itu.
A. 7.86  10 5
A. 3.15  10 5
B. 7.86  10 6
B. 3.15  10 4
C. 7.86  10 5
C. 3.15  10 3
D. 7.86  10 6
D. 3.15  10 2
4. Ungkapkan 0.0000638 ke bentuk piawai
9. Sebanyak 20 batang besi berbentuk
A. 6.38  10 5
silinder dengan jejari dan panjang setiap
B. 6.38  10 2 batang besi itu ialah 70 cm dan 3 m.
C. 6.38  10 5 Kesemua besi ini telah dileburkan untuk
D. 6.38  10 2 membentuk 50 biji guli besi yang sama
saiz. Hitung isipadu, dalam cm3, bagi
5. 9.36 10 6  0.000000738  sebiji guli besi itu.
A. 8.622  10 6 A. 6.16  10 3
B. 8.622  10 7 B. 5.28  10 4
C. 8.622  10 6 C. 4.31  10 5
D. 8.622  10 7 D. 1.85  10 6

5.56  10 5 10. Andinie mempunyai 3500 biji guli. Dia


6. 
2 10 3 2 mengagihkan 30% daripada guli itu
kepada 10 orang pelajarnya. Baki guli
A. 1.39  10 10 yang tinggal di simpan ke dalam 5 bekas.
B. 1.39  10 11 Hitung bilangan guli bagi setiap bekas itu.
C. 1.39  10 10 A. 2.1 10 2
D. 1.39  10 11 B. 2.1 10 3
C. 4.9  10 2
D. 4.9  10 3

48 | S i r i M o d u l 2 0 1 7 : M a K L u A + / / A R Z M A N R Z K I E Y