Anda di halaman 1dari 2

‫ َح ْمدًايُ َوافِى‬. َ‫ب ْالعَالَ ِميْن‬ ِ ‫ اَ ْل َح ْمد ِ هُّلِلِ َر‬.

‫الر ِحي ِْم‬


َّ ‫الر ْحمٰ ِن‬ َّ ِ‫ّٰللا‬‫ِب ْس ِم ه‬
ُّ ‫اربَّنَالَ َك ْال َح ْمد َُولَ َك ال‬
‫ش ْك ُر َك َمايَ ْنبَ ِغى ِل َجالَ ِل‬ َ َ‫ ي‬.ُ‫نِعَ َمهُ َويُ َكافِى ُء َم ِز ْيدَه‬
‫ع ٰلى‬ َ ‫س ِل ْم‬
َ ‫ص ِل َو‬ َ ‫ اَلله ُه َّم‬.‫طانِ َك‬ َ ‫س ْل‬
ُ ‫ع ِظي ِْم‬ َ ‫َو ْج ِه َك َو‬
َ ‫ع ٰلى آ ِل‬
‫س ِي ِدنَا ُم َح َّم ٍد‬ َ ‫س ِي ِدنَا ُم َح َّمد ٍَو‬
َ

Ya Allah, Tuhan Alam Semesta,


Dalam keheningan dan kesyahduan suasana, keharibaan-Mu kami persembahkan puji
syukur serta doa. Curahkanlah rahmat dan kasih-Mu kepada para pahlawan kesatria,
mereka yang telah gugur sebagai kusuma bangsa. Ampunilah mereka, lipat
gandakanlah pahala atas keikhlasan pengabdian dan pengorbanan mereka, dan
masukkanlah mereka ke dalam kelompok hamba-Mu yang berhak menikmati surga.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Memberi,


Berilah kami kekuatan, kesabaran, dan petunjuk-Mu penentram hati, untuk meneruskan
cita-cita dan perjuangan pahlawan kami. Berilah kami kemampuan memelihara dan
mengisi kemerdekaan ini, mewujudkan masyarakat yang sejahtera mandiri, penuh
rahmat-Mu yang tiada bertepi.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Mengasihi,


Jadikanlah Peringatan Hari Pahlawan ke 74 ini sebagai momentum untuk dapat
merekatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa kami. Sinarilah kami dengan cahaya
pengetahuan, agar kami selalu berkemampuan menyikapi kemajemukan dengan
kearifan. Menyikapi keragaman dengan kebijakan sebagai modal kami merawat
keindonesiaan dan membangkitkan semangat Nasionalisme dan cinta tanah air di dada
kami.

Ya Allah, Yang Maha Pengampun,


Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami,
para pemimpin kami, serta para pahlawan kami, Engkau Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui
‫سلَّ َم‪ُ .‬‬
‫س ْب َحانَ‬ ‫ص ْح ِب ِه َو َ‬ ‫ع ٰلى آ ِل ِه َو َ‬ ‫ع ٰلى َ‬
‫س ِي ِدنَا ُم َح َّمد ٍَو َ‬ ‫صلَّى ه‬
‫ّٰللاُ َ‬ ‫َو َ‬
‫س ِليْنَ َو ْال َح ْمدُ‬
‫علَى ْال ُم ْر َ‬
‫سالَ ٌم َ‬ ‫صفُ ْونَ َو َ‬ ‫ع َّمايَ ِ‬ ‫ب ْال ِع َّزةِ َ‬‫َر ِب َك َر ِ‬
‫ب ْالعَالَ ِميْنَ‬
‫ِ هّلِلِ َر ِ‬