Anda di halaman 1dari 1

Pecahan Aljabar (Penjumlahan & Pengurangan)

1. Jumlahkan atau kurangkanlah pecahan-pecahan


aljabar berikut ini !
5a a
a. 
3b 3b
2x 3x 7x
b.  
3yz 3yz 3yz
2mn mn 7mn
c.  
5 xyz 5xyz 5 xyz
2m  3n n  m 5m  2n
d.  
3pq 3pq 3pq
7 x  2 y x  3y 4 x  y x  2 y
e.   
ab ab ab ab

2. Sederhanakanlah!
2 x 3x
a. 
4 x 5x
a 3a 7a
b.  
a 2 2a a 3
2x  2 5x
c. 
x3 2x
m4 7m
d. 
m 2
5m  1
2 s  7 5s
e.  2
s3 4s

3. Sederhanakanlah !
3 4
a. 
a b ab 2
2

3x
b. 2x -
4
6 4
c. 
abc ab 2 c
5 3
d. 
2x  5 x  4
x 1 x
e. 
x2 x 2
x 1 x  5
f. 
x 1 x  5

4. Sederhanakan pecahan kompleks berikut ini !


a b
a. 
b 2a
1 1

2 x 3x
b.
1 1

6x x
2x 3

x 1 x 1
c.
6 x

x 1 x 1
7 4x

x x 1
d.
3 2x

x4 x
1
1
e. Hitunglah : 1 
1
1
2