Anda di halaman 1dari 2

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING,

SEKOLAH KEBANGSAAN MULONG (2),


15100 KOTA BHARU,
KELANTAN.
TELEFON DAN FAKS : 09 - 7127659

Minit Mesyuarat Unit Bimbingan dan Kaunseling Kali Pertama Tahun 2007

Tarikh : 15 Januari 2007


Masa : 1:30 Petang Hingga 2:05 Petang.
Tempat : Bilik Wawasan
Pengerusi : Encik Azhar bin Abdullah ( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid )
Kehadiran :
1. Puan Wan Zarina bt. Wan Yaacob
2. Puan Zuraini bt. Mat Isa
3. Puan Maria bt. Mohd Suhaimi
4. Puan Hajjah Wan Razan bt. Wan Ibrahim
5. Encik Zulkifli bin Mohamed

Perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat adalah seperti berikut:


Perkara 1
Ucapan Pengerusi yang menyarankan agar Tahun 2007 Unit Bimbingan dan Kaunseling perlu
mengemaskini Pengurusan Fail.
Mesyuarat sebagai garis panduan atau hala tuju ke arah keberkesanan Unit Bimbingan dan
Kaunseling.
Beberapa perkara yang perlu dilaksanakan:
1.1: Senarai nama murid yang diberi perhidmatan bimbingan dan kaunseling.
1.2: Mematuhi etika Unit Bimbingan dan Kaunseling.
Tindakan : Ketua Unit.

Perkara 2
Mengesah Minit Mesyuarat
Cadangan Encik Zulkifli bin Mohamed
Sokongan Puan Maria bt. Mohd Suhaimi
Tiada perkara berbangkit.

Perkara 3
Pengesahan Perlantikan Jawatankuasa tahun 2007
Cadangan Encik Zulkifli bin Mohamed.
Sokongan Puan Maria bt. Mohd Suhaimi.

Perkara 4
Perancangan aktiviti tahunan sessi 2007
4.1: Sessi Bimbingan Kaunseling secara individu dan kelompok.
- Murid yang tidak adir 9 hari berturut-turut hendaklah diberi sessi bimbingan dan kaunseling.
Sekira tindakan berpanjangan pihak ibu bapa/penjaga perlu dipanggil.
- Segala dokumen akan direkod dan akan diseliakan oleh Penolong Kanan Hal Ehwal Murid.
4.2: Penggunaan dan keceriaan bilik Bimbingan dan Kaunseling.
- Carta Organisasi perlu dilengkap.
- Sumber infomasi dikemaskini.
- Buku Pengurusan Minit Mesyuarat Unit Bimbingan dan Kaunseling.
4.3: Mesyuarat dan aktiviti dijalakan di bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling
Tindakan oleh Jawatankuasa Unit Bimbingan dan Kaunseling.

Perkara 5
Ucapan Penangguhan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
- Mengharapkan minit mesyuarat dapat disiapkan selepas 3 hari bermesyuarat.

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2:05 petang.

Minit Mesyuarat disediakan oleh:

…………………………………..
( PUAN ZURAINI BT. MAT ISA)
Setiausaha Unit Bimbingan dan Kaunseling.

Tarikh : ……………………….

Minit Mesyurat disahkan oleh :

…………………………………
( ENCIK AZHAR BIN ABDULLAH )
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid,

Tarikh : ………………………..