Anda di halaman 1dari 1

Rancangan Pengajaran Harian

Minggu 4
Mata Pelajaran Pendidikan Sivik (Sejarah)
Kelas Tahun 4 Teratai
Masa / Hari / Tarikh 10.30 – 11.30 pagi / Ahad / 26 Jun 2019
Standard Pembelajaran 1.2.5 Menjelaskan perkembangan diri dan keluarga mengikut garis masa.
Nilai Teras Kasih sayang
Tajuk Sayangi Flora dan Fauna
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Menjelaskan kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar.
(Pengetahuan)
Objektif Pembelajaran
2. Menunjukkan perasaan sayang akan alam sekitar. (Sosioemosi)
3. Mengamalkan budaya sayangi alam sekitar. (Tindakan)

1. Murid menonton tayangan video berkaitan pencemaran Sungai Kim-


Kim. (Didik Hibur)
2. Aktiviti sumbang saran berkaitan kepentingan memelihara dan
memulihara alam sekitar. (pengetahuan)
3. Secara berkumpulan, murid menyenaraikan idea dalam bentuk peta
bulatan. (PAK 21)
Aktiviti 4. Murid mencipta sajak bertemakan Flora dan Fauna. (sosioemosi)
5. Aktiviti mendeklamasikan sajak yang dicipta.
6. Murid melakonkan aktiviti penggunaan tong kitar semula berdasarkan
bahan yang ada. (tindakan)
7. Murid membuat rumusan dengan menyatakan kesan akibat tidak
menjaga alam sekitar.

Nilai : Bertanggungjawab, Kasih sayang


Ilmu : TMK, Sains
Pengisian Kurikulum
KP : Verbal linguistik, kontekstual

Lisan - Murid dapat menyatakan kepentingan memelihara dan memulihara


Penilaian / Pentaksiran flora dan fauna.

Impak /
Refleksi