Anda di halaman 1dari 1

Ruj Kami :

Tarikh :

Tuan/ Puan,

PELANTIKAN SEBAGAI GURU PRA SEKOLAH BAGI SESI


Adalah dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara diatas.
2. Tahniah diucapkan atas perlantikan tuan sebagaimana tertera diatas. Tuan/Puan
bertangungjawab kepada Guru Besar dan warga sekolah bagai mencapai Dasar
Pendidikan Kebangsaan.
3. Perlantikan ini bermula pada
4. Kami percaya dan yakin puan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini
dengan penuh dedikasi dan cemerlang.
Kerjasama dari pihak tuan terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

………………………………..