Anda di halaman 1dari 1

MATA PELAJARAN SEJARAH KELAS 5 CEMERLANG

TARIKH/ HARI 08/05/2018 (RABU) MASA 9.00-10.00 AM

TEMA Kedaulatan Negara TAJUK Tergugatnya kedaulatan negara

KEMAHIRAN / Mendengar / Bertutur / Membaca

/ Menulis Seni Bahasa Tatabahasa

S.KANDUNGAN 7.1 S.PEMBELAJARAN 7.1.1, K7.1.5

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN  Menyenaraikan kuasa luar yang menjajah dan campur tangan di Negara kita.
 Menyatakan kepentingan memelihara kedaulatan dan kemakmuran Negara kita

KRITERIA KEJAYAAN  Mengetahui kuasa-kuasa luar yang pernah menjajah dan campur tangan Negara kita.
 Murid boleh menerangkan tentang penjajahan dan campur tangan kuasa luar di negara kita

AKTIVITI 1. Murid menonton tayangan video mengenai campur tangan kuasa luar di Tanah Melayu.(5 minit)
2. Murid dengan pandukan HOT SET, menerangkan kuasa luar yang telah menjajah Tanah Melayu.
(10 minit)
3. Guru menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya campur tangan kuasa luar.(10 minit)
4. Murid dalam kumpulan akan melengkapkan carta alir yang diberi oleh guru dan murid akan memantau
(GALARI WALK) hasil tugasan kumpulan lain.(15 minit)
5. Guru akan memberi latihan pengukuhan mengikut tahap masing-masing(10 minit)

ABM/ BBM / Buku Teks / Lembaran Kerja Buku Kerja/ Rujukan

Model/Gambar/Carta Modul/ Buku cerita / Power Point/ Video

Internet Radio/ Lagu Lain-lan:

ELEMEN MERENTAS / Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan


KURIKULUM (EMK)
Kelestarian Global Pendidikan Kewangan / TMK

Patriotisme Kelestarian Alam Sekitar Nilai Murni

Kreativiti & Inovasi Kesihatan & Kebersihan Lain-lain:

KEMAHIRAN BERFIKIR / Membanding Beza / Menghubungkait Mencipta Analogi

Membuat Inferens Membuat Keputusan Mengkategori

Menginterprestasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan

Menjana Idea Mentaksir Membuat Keputusan

/ Menilai / Komunikasi Menyelesaikan Isu

/ Kreativiti Koloboratif Lain-lain:

PENTAKSIRAN P&P / Latihan Bertulis / Hasil Kerja Kuiz

Pembentangan / Soal Jawab Pemerhatian

Lembaran Kerja Drama Projek

/ Lisan/ Soal jawab Tugasan Lain-lain:

REFLEKSI Murid menguasai OP:

P&P ditangguhkan Mesyuarat / Program Aktiviti Luar: Cuti Rehat/ Cuti


kerana: kursus: sekolah: Sakit: