Anda di halaman 1dari 3

Teks Pidato

BUDAYA SALING MENGHORMATI MEMBENTUK MASYARAKAT PENYAYANG


Bismilahhiramannirahim…

Kalau tidak kerana bintang,


Tak akan bulan kelihatan tinggi ,
Kalau tidak kerana pidato,
Tak akan saya berada disini.

Datang bahtera dari Medan ,


Singgah sebentar di laluan Kerai,
Salam satu Malaysia saya hulurkan ,
Kepada warga dewan pembuka tirai.

Assalamualikum W.B.H
Asslammualaikum w.t.w dan salam perjuangan di bumi Tuhan.

BUDAYA SALING MENGHORMATI MEMBENTUK MASYARAKAT PENYAYANG


, begitulah indahnya mauduk pidato yang bakal menitip di bibir saya. Namun, sebelum ledakan hujah
menghujani sesisi dewan, mohon izin untuk melakukan dua bentuk pendefinisian terhadap mauduk
pidato saya iaitu secara literal mahupun secara leksikal. Remaja, menurut kamus dewan edisi keempat
yang merujuk kepada seseorang yang sudah akhil baligh. Sementara itu, berwawasan pula merupakan
suatu yang bermatlamat untuk mencapai cita-cita. Aspirasi merupakan suatu bentuk keinginan dan
Negara merujuk kepada suatu masyarakat yang menduduki suatu kawasan yang diperintah oleh
sesebuah kerajaan. Oleh itu, secara generalisasinya, remaja masa kini yang bakal menerajui Negara
pada masa akan datang dengan cirri-ciri kepimpinan dan kewibawaan yang lengkap serta mantap demi
mencapai misi dan visi Negara untuk menjadi Negara maju selaras dalam wawasan 2020

Peranan masyarakat yang signifikan ialah setiap individu masyarakat haruslah


mempunyai didikan agama yang mantap dan utuh. (M) Membentuk sebuah masyarakat adalah
sama seperti membina sebuah bangunan. Sekiranya dalam pembinaan bangunan, asasnya
disiapkan terlebih dahulu, maka begitu jugalah dengan pembentukan masyarakat yang mesti
dimulakan dengan pembinaan asasnya iaitu didikan agama. Hal ini dikatakan demikian kerana
setiap agama mengajar umatnya supaya berkasih sayang sama ada kasih sayang kepada
Pencipta, kasih sayang sesama manusia dan kasih sayang kepada makhluk yang lain di muka
bumi ini. Tanpa didikan agama, sudah pasti kehidupan manusia akan keberantakan lantaran
nipisnya keimanan yang dimiliki senipis kulit bawang. (B) Sekiranya kita mempunyai
keimanan yang tebal sudah pasti kita tidak akan melakukan kezaliman dan penganiayaan
kepada insan lain seperti kes penganiayaan bayi, kes pembunuhan, perogolan, penindasan dan
sebagainya. Bukan sahaja itu, kemusnahan alam sekitar juga dapat dielakkan. (K) Sejajar
dengan itu, masyarakat yang penyayang dapat mengurangkan kadar jenayah dan setiap anggota
masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang harmoni. Lebih-lebih lagi pembangunan yang
lestari dan mapan dapat dipraktikkan disebabkan sifat penyayang telah mulai membenih dalam
jiwa masyarakat kita. (P) Maka jelaslah di sini bahawa didikan agama yang mantap mampu
melahirkan masyarakat yang penyayang demi kebaikan bersama.
(P2) Jika kita kaji dari dimensi yang lain, peranan masyarakat yang lain adalah dengan menjadi
suri teladan kepada golongan yang masih hijau atau separa matang. Dalam hal ini, ibu bapalah
yang memainkan peranan utama. (M) Hal ini disebabkan setiap individu yang dilahirkan dalam
negara kita dilahirkan oleh kesemua ibu bapa dan ibu bapa sepatutnya berusaha membentuk
seorang anak yang memiliki sifat-sifat penyayang. Jika setiap ibu bapa terlibat dalam usaha ini
dan penggabungan kesemua anak di Malaysia sudah mampu melahirkan sebuah masyarakat
yang penyayang. (B) Oleh itu, ibu bapa perlu menjadi contoh yang terbaik kepada anak-anak
bak kata pepatah, ‘bapa borek, anak rintik’. Pepatah ini membuktikan bahawa ibu bapa sendiri
perlu bersifat penyayang supaya jejak langkah meraka akan diikuti oleh anak mereka. Dalam
pada itu, ibu bapa sendiri perlu mencurahkan kasih sayang kepada anak mereka supaya anak-
anak yang membesar tidak akan rasa kekurangan kasih sayang. (K) Keadaan ini secara tidak
langsung akan menjadikan seseorang anak yang membesar itu untuk mempunyai sifat kasih
sayang kerana mereka mengetahui perasaan kebahagiaan kasih sayang. Akhirnya, masyarakat
yang penyayang yang lahir daripada insititusi keluarga yang penyayang dapat dilahirkan. (P)
Tegasnya, sebagai sebahagian daripada anggota masyarakat ibu bapa perlu memainkan
peranan mereka untuk melahirkan masyarakat yang penyayang.

(P3) Selain itu, sebagai anggota masyarakat yang bertanggungjawab pihak sekolah juga
haruslah memikul obligasi untuk melahirkan masyarakt yang penyayang. (M) Hal ini dikatakan
demikian kerana pihak sekolah juga merupakan salah satu ejen yang penting dalam membentuk
masyarakat yang penyayang. Lagipun, golongan kanak-kanak dan remaja banyak
menghabiskan masa mereka di sekolah selain rumah dan sekolah dianggap sebagai rumah
kedua mereka. (B) Pendedahan nilai-nilai murni harus didedahkan dan seterusnya disemai ke
dalam jiwa setiap pelajar. Oleh itu, pihak sekolah tidak seharusnya hanya mendedahkan nilai-
nilai murni kepada para pelajar dalam subjek Pendidikan Moral dan Agama Islam sahaja tetapi
nilai-nilai ini perlu diterapkan pada setiap masa walaupun di luar waktu dua subjek
tersebut. Guru-guru pula mesti menyemai sifat penyayang kepada para pelajar sejak mereka
kecil lagi seperti kata peribahasa Melayu, ‘melentur buluh biarlah dari rebungnya’.
Seterusnya pendekatan-pendekatan yang bersifat penyayang semasa proses pembelajaran dan
pengajaran seharusnya dikreatifkan. (K) Dengan ini, para pelajar dapat membesar dengan
persekitaran yang penyayang dan harmoni sekali gus impian untuk melahirkan masyarakat
penyayang dapat direalisasikan. Bukan itu sahaja, impian negara untuk melahirkan modal insan
bermentaliti kelas pertama dapat dilahirkan. (P) Jadi, peranan masyarakat pendidik untuk
melahirkan masyarakat penyayang tidak dapat dipertikaikan lagi.

(P4) Peranan masyarakat yang seterusnya ialah aktiviti-aktiviti kemasyarakatan


diperbanyakkan. (M) Melalui aktiviti kemasyarakatan yang diadakan, setiap anggota
masyarakat akan bersatu kudrat dan sebulat suara untuk menjayakan aktiviti yang dijalankan
persis kata orang tua-tua, “bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat”.
Bukan itu sahaja, sifat penyayang akan terserlah melalui amalan tolong-menolong dan
bertoleransi dalam aktivti-aktiviti tersebut. (B) Sebagai tamsilannya, amalan rumah terbuka
akan menggalakkan aktiviti ziarah-menziarahi jiran tetangga, saudara-mara dan rumah-rumah
kebajikan pada hari-hari perayaan. Manakala penyertaan masyarakat setempat dalam aktiviti
gotong-royong dan kerja sukarela juga perlulah diperbanyakkan. (K) Aktiviti-aktiviti sosial ini
sudah pasti dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain di samping
memupuk sikap pemurah, ikhlas, sentiasa sanggup membantu dan menghulurkan tenaga untuk
golongan yang tidak berkemampuan ibarat yang berat sama dipikul, yang ringan sama
dijinjing. Akhirnya, masyarakat yang berjiwa penyayang dapat dilahirkan untuk membentuk
sebuah negara yang harmoni dan bertaraf kelas pertama. (P) Deduksinya, penganjuran aktiviti-
aktiviti masyarakat setempat yang banyak merupakan antara elemen yang penting bagi
melahirkan masyarakat penyayang

Konklusinya, dapatlah dirumus bahawa, keluarga bahagia adalah asas kepada wujudnya
generasi yang cemerlang dan terbilang. Sesebuah rumahtangga yang kita biasa dengar Baiti
Jannati atau rumahku syurgaku akan wujud dengan lahirnya keluarga yang bahagia. Seorang
pemimpin yang hebat akan lahir dalam keluarga yang mengamalkan disiplin berlandaskan ciri-
ciri keagamaan sebagai teras kemakmuran dalam sesebuah rumahtangga yang dibina. Seorang
ketua keluarga yang bijak dan bertanggungjawab mampu melahirkan masyarakat yang bebas
daripada kecelaruan. Mungkin tidak ada lagi kedengaran remaja lari dari rumah kerana berasa
tertekan berada di rumah.

Saya akhiri pidato saya juga dengan serangkap pantun yang berbunyi;

Pusaka bonda itulah harta,


Menjadi warisan setiap generasi;
Keluarga bahagia idaman kita,
Modal insan berkualiti mampu direalisasi.

Sekian terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahhiwabarakatuh dan salam sejahtera.