Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

Kelas : Prasekolah Intan


Tarikh : 25 September 2018
Masa : 12.05 – 12.45 tengaharii (30 minit)
Bilangan Murid : 23 orang
*Tema :
Tajuk: Jagalah Kebersihan Diri !
Tunjang Utama/Fokus : Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika
Standard Kandungan : FK 5.1 Mengaplikasi kemahiran membuat keputusan dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif
Standard Pembelajaran : FK 5.1.1 Menyatakan cara menjaga kebersihan anggota tubuh dengan betul
Kesepaduan Tunjang : Tunjang Komunikasi
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) :
Kreativiti : Pemerhatian, analisis dan penjanaan idea
Nilai : Mematuhi arahan dan berdisiplin
Keusahawanan : kesanggupan belajar daripada kesilapan
TMK : Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur perisian(audio)
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Menyatakan cara untuk memberus gigi dengan betul.
Pengetahuan Sedia Ada : Kanak-kanak biasa melihat peralatan kebersihan diri dirumah.
Kemahiran Berfikir (KB) : Menjana idea, ,Menghubung kait
(+HOM, +KBAT)
Bahan Bantu Mengajar : kotak, berus gigi, ubat gigi, sabun, gambar peralatan kebersihan diri, gam, kertas, putik kapas,
pengetip kuku
Fokus KP/ MI : Kinestetik, Verbal linguistik, Muzik, Interpersonal
Kosa Kata : sabun, berus gigi, pengetip kuku,ubat gigi, putik kapas
MASA / FASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PdP CATATAN /BAHAN

PERSEDIAAN Kotak Misteri - Guru akan mengumpulkan BBM :


(Set Induksi) kanak-kanak di rungan - Kotak misteri
( 3 minit) Kandungan kotak : - Berus gigi
belajar
- Kanak-kanak akan edarkan - Ubat gigi
- Sabun satu kotak misteri dalam - Pengetip kuku
- Berus gigi - Putik kapas
setiap kumpulan.
- Ubat gigi - Kanak-kanak yang terpilih - Sabun
- Putik kapas dalam setiap kumpulan
- Pengetip kuku KB :
akan dikehendaki untuk
- Mengenal pasti
mengambil satu barang
yang terdapat dalam kotak
tersebut.
- Kanak-kanak akan diminta
untuk menyebut alat yang
ditunjukkan oleh rakan
mereka

IMIGINASI - Seorang kanak-kanak akan BBM :


(Langkah 1) Jom Bersihkan Diri ! dipanggil untuk - Kotak
menunjukkan cara peralatan
(7 minit) Tunjuk cara menggunakan menggunakan eralatan
peralatan kebersihan diri Fokus MI :
kebersihan diri dan akan
seperti pengetip kuku, - Intrapersonal
memberus gigi dan diikuti dengan kanak-kanak
menggunakan puitk kapas yang lain. Nilai :
dengan betul. - Kebersihan

Jom Berus Gigi ! - Kanak-kanak akan diminta BBM :


PERKEMBAN - Amali memberus untuk berkumpul di ruangan - Berus gigi
GAN gigi pembelajaran. - Ubat gigi
(Langkah 2) - Guru akan memberitahu - Model gigi dan
kanak-kanak mengenai berus gigi
(7 minit) aktiviti yang akan dijalankan
- Gelas
iaitu memberus gigi.
- Kanak-kanak akan diminta
untuk mengisi air di dalam
gelas masing-masing untuk
kegunaan berkumur Fokus MI :
- Kanak-kanak akan di - Interpersonal
arahkan untuk ke kawasan
luar bilik darjah bersama- Nilai :
sama berus gigi dan gelas - Kerjasama
yang berisi air. - Kebersihan
- Guru akan menunjukkan
demostrasi memberus gigi
dengan menggunakan
model gigi sekali lagi
kepada kanak-kanak.
- Kanak-kanak akan diberikan
peluang untuk memberus
gigi sendiri sepertimana
yang telah ditunjukkan oleh
guru.
TINDAKAN Menyiapkan lembaran - Kanak-kanak akan BBM :
(LANGKAH 3) kerja diedarkan satu lembaran - Lembaran
8 miit - Melengkapkan kerja
kerja dan diminta untuk
susunan cara
menyiapkan lembaran kerja
memberus gigi KB :
tersebut.
dengan betul. - Menjana idea
- Ganjaran akan diberikan
kepada mereka yang Nilai :
berjaya menyiapkan - Berani
lembaran kerja paling awal.

Rumusan - Kanak-kanak diberikan Nilai :


Penutup nasihat suaya - Kebersihan
(5 minit) Nasihat supaya kanak- mengamalkan kebersihan - Hormat
kanak menjaga kebersihan diri dalam kehidupan
diri
seharian.

Refleksi pensyarah/ guru pembimbing :


Pentaksiran Murid ( Penilaian berterusan ) :

Konstrukr : ( FK 6) Kesihatan diri dan reproduktif

Standard Prestasi
Bil Nama Murid (SP) Catatan
1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

PETUNJUK

1 Boleh menjaga kesihatan diri dengan bimbingan


2 Boleh menjaga kesihatan diri sendiri
3 Mengamalkan penjagaan kesihatan diri dalam kehidupan

Anda mungkin juga menyukai