Anda di halaman 1dari 15

PEMBENTUKAN

PERWATAKAN
AKTIVITI KESEDARAN
SIVIK DAN AMALAN
NILAI MURNI DALAM
MODUL PENDIDIKAN
SIVIK
KOKURIKULUM MENENGAH & RENDAH
o o
AMALAN PENDIDIKAN SIVIK
DALAM KOKURIKULUM

o o
AMALAN PENDIDIKAN SIVIK DALAM KOKURIKULUM Draf
SEKOLAH RENDAH SEKOLAH MENENGAH
Matlamat: Matlamat:
Melahirkan murid yang cintakan negara dan bangsa.
Melahirkan murid yang cintakan negara dan bangsa. Contoh
Contoh Aktiviti:
Aktiviti: - Menulis rencana berkaitan biodata Perdana Menteri
- Menulis lirik lagu Negaraku dan Lagu Negeri - Menyanyi lagu-lagu patriotik dan menceritakan semula maksud yang terkandung dalam lagu.
- Melukis poster
- Melukis poster tokoh-tokoh negara Matlamat:
- Menghafal Rukun Negara
Melahirkan murid yang sanggup berbakti, tolong-menolong dan berlumba-lumba membuat
Matlamat: amal kebajikan dalam kehidupan seharian tanpa mengira agama, kaum dan etnik.
Melahirkan murid yang sanggup berbakti, tolong-menolong dan berlumba-lumba membuat
amal kebajikan dalam kehidupan seharian tanpa mengira agama, kaum dan etnik. Contoh Aktiviti:
- Membaik pulih perabot sekolah yang rosak
KHIDMAT - Menyelenggara landskap sekolah
Contoh Aktiviti: MASYARAKAT - Membina laluan kemudahan murid berkeperluan khas (MBK)
- Gotong-royong
Matlamat:
Membina murid yang mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran dan
kepercayaan masing-masing.

Contoh Aktiviti:
Matlamat:
- Pengucapan awam berkaitan Agama/moral
Membina murid yang mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran dan
- Mencipta dan deklamasi sajak/syair
kepercayaan masing-masing.
- Mencipta dan berbalas pantun
Contoh Aktiviti:
- Pengucapan awam berkaitan Agama/moral
KEROHANIAN
- Deklamasi sajak dan pantun

Matlamat: menjadikan alam sekitar sebagai satu khazanah yang perlu dipelihara dan dikekalkan
Membina dan melahirkan murid yang mencintai dan menghayati alam sekitar sehingga mampu keasliannya untuk kepentingan manusia sejagat.
menjadikan alam sekitar sebagai satu khazanah yang perlu dipelihara dan dikekalkan
keasliannya untuk kepentingan manusia sejagat. Contoh Aktiviti:
KELESTARIAN - Membina Taman Mini berkonsep di sekolah
Contoh Aktiviti: ALAM - Rekacipta bahan kitar semula
- Menanam pokok - Kajian flora dan fauna (serangga atau tumbuhan) dan menerangkan fungsi
- Gotong-royong
- Mengenal flora dan fauna
Matlamat:
Membina dan melahirkan murid yang mencintai dan menghayati alam sekitar sehingga mampu
AMALAN PENDIDIKAN SIVIK DALAM KOKURIKULUM
RENDAH Draf
MENENGAH
HORMAT
MENGHORMATI

KEPIMPINAN

KEBUDAYAAN

KEPEKAAN
Matlamat:
Melahirkan murid yang boleh memimpin dan dipimpin
Melahirkan murid yang mempunyai jatidiri Contoh Aktiviti:
- Program-program Pendidikan Luar Contoh Aktiviti:
- Membuat sorakan kumpulan - Menganjurkan pertandingan Permainan
- Tayangan multimedia Tradisional
- Membina laluan Aktiviti Pandu Arah
- Menulis biodata tokoh negara
Matlamat:
Melahirkan murid yang boleh memimpin dan dipimpin

Contoh Aktiviti:
Matlamat:
- Permainan Tradisional Melahirkan murid yang cintakan warisan
- Aktiviti Pandu Arah
- Menulis biodata guru/ibu bapa Contoh Aktiviti:
- Mencipta lagu patriotik
- Mencipta pantun 4 kerat
Matlamat:
Melahirkan murid yang cintakan warisan - Mengenal dan memahami budaya kaum di

Contoh Aktiviti: Malaysia Matlamat:


- Nyanyian lagu patriotik Melahirkan murid yang peka terhadap persekitaran
- Mencipta pantun 2 kerat
- Mengenal budaya kaum di Malaysia Contoh Aktiviti:
- Latihan Kawad Kaki
- Praktikal pertolongan cemas
Matlamat: - Latihan kawad kebakaran
Melahirkan murid yang peka terhadap persekitaran

Contoh Aktiviti:
- Latihan Asas Kawad Kaki
- Simulasi pertolongan cemas
- Demonstrasi kawad kebakaran
Matlamat:

Melahirkan murid yang mempunyai jatidiri Contoh Aktiviti:


- Aktiviti Pecah Bendungan (ice breaking)
- Membuat sorakan kumpulan
- Persembahan sketsa

Matlamat:
(f&\
—‘V-
TANGGUNGJAWAB

Ekosistem

FtenguusanlVtea
AMALAN PENDIDIKAN SIVIK DALAM KOKURIKULUM
RENDAH MENENGAH
Matlamat:
Melahirkan murid yang boleh menguruskan diri sendiri dan orang lain
Melahirkan murid yang boleh menguruskan diri sendiri dan orang lain
Contoh Aktiviti:
Contoh Aktiviti: - Perkongsian info kesihatan kepada rakan-rakan
- Perkongsian info kesihatan kepada rakan-rakan - Pengenalan sistem mentor (junior-senior)
- Pengenalan sistem mentor (junior-senior) Simulasi adab dan etika
Pertandingan memasak Perkongsian penampilan diri
Matlamat:

Matlamat: TANGGUNGJAWAB - Ceramah daripada agensi luar (PDRM, AADK


SIVIK dll)
Melahirkan murid yang bertanggungjawab Contoh
Matlamat: - Perkongsian informasi Keselamatan Jalan
Raya
Aktiviti: Melahirkan murid yang - Forum-etika di tempatawam
- Perkongsian tentang keburukan vandelisme
- Kuiz-etikadi tempatawam bertanggungjawab Contoh Aktiviti:
- Simulasi adab ketika di sekolah (ketika di kantin, menaiki bas, ke bilik khas)

Matlamat: Matlamat:
Melahirkan murid menghargai masa Contoh Aktiviti:
Melahirkan murid yang menghargai masa Contoh - Mencipta dan melakukan kawad formasi
PENGURUSAN
- Aktiviti merentas halangan
Aktiviti: MASA - Latihan dalam kumpulan (Permainan
- Latihan dalam kumpulan (Permainan Dinamika)
Dinamika)
- 'Treasure Hunt'

Matlamat: Matlamat:
Melahirkan murid yang bertanggungjawab terhadap persekitaran Melahirkan murid yang bertanggungjawab terhadap persekitaran
Draf
Contoh Aktiviti: EKOSISTEM
- Kempen alam sekitar (Bebas Plastik/ Tak Nak Straw)
- Mewarna info grafik - Cintai Sungai Kita
- Kempen kesedaran kepupusan haiwan (rujukan
WWF)
Contoh Aktiviti:
- Kempen alam sekitar (Bebas Plastik / Tak Nak Straw)
- Mencipta info grafik - Pemanasan Global
- Kempen kesedaran kepupusan haiwan (rujukan
WWF)
Draf

AMALAN PENDIDIKAN SIVIK DALAM KOKURIKULUM


RENDAH MENENGAH
Matlamat: Matlamat:
Melahirkan murid yang berfikiran positif
Melahirkan murid yang berfikiran positif
Contoh Aktiviti:
Contoh Aktiviti: - Senamrobik
- Permainan tradisional
- Permainan dinamika (telefon karat)
KESTABILAN - Ceramah Kesedaran Kesihatan
- Sukaneka
Mental
- Ceramah/simulasi Antibuli EMOSI

Matlamat: Matlamat:
Melahirkan murid yang cintakan budaya
Melahirkan murid yang cintakan budaya Contoh Aktiviti:
Contoh Aktiviti: - Persembahan kebudayaan (koir,tarian,nyanyian)
- - Persembahan kebudayaan KEBUDAYAAN - 'Jazz chant'
- Membuat layang-layang - Mengenal warisan
- Mengenali tempat bersejarah di kawasan
setempat
Matlamat: Matlamat:
Melahirkan murid yang cintakan negara
Melahirkan murid yang cintakan negara Contoh
Contoh Aktiviti:
KENEGARAAN - Pantun
Aktiviti:
- Membuat poster
- Permainan dinamika (telefon karat)
- Sukaneka
- Sambutan Hari Kebangsaan/Hari Malaysia
- Nyanyian lagu patriotik Matlamat:
Melahirkan murid yang cintakan alam sekitar Matlamat:
Melahirkan murid yang cintakan negara
Contoh Aktiviti: (Kebersihan,Kesihatan&Keselamatan)
- Kitarsemula ALAM SEKITAR Contoh Aktiviti:
- Aktiviti 3K - Penghasilan produk dari bahan terbuang
Draf
-
Mengamalka
n Aktiviti 3K
(Kebersihan,
Kesihatan &
Keselamatan
)
Draf

TERIMA KASIH