Anda di halaman 1dari 1

Gambar di atas menunjukkan cara-cara menternak ikan.

Mula-mula kita hendaklah

menyediakan kolam yang besar untuk menempatkan anak-anak ikan. Setelah kolam siap

disediakan, kita bolehlah melepaskan anak ikan ke dalam kolam tersebut. Seterusnya,

kita mestilah memberikan makanan kepada anak-anak ikan setiap hari supaya mereka

membesar dengan baik.

Selepas beberapa bulan, ikan-ikan akan cukup besar untuk dijual. Ketika ini, kita

dapat menjual ikan kepada peraih untuk mendapatkan hasil. Kesimpulannya, menternak

ikan dapat memberikan hasil yang lumayan kepada kita.

Gambar di atas menunjukkan cara-cara menternak ikan. Mula-mula kita hendaklah

menyediakan kolam yang besar untuk menempatkan anak-anak ikan. Setelah kolam siap

disediakan, kita bolehlah melepaskan anak ikan ke dalam kolam tersebut. Seterusnya,

kita mestilah memberikan makanan kepada anak-anak ikan setiap hari supaya mereka

membesar dengan baik.

Selepas beberapa bulan, ikan-ikan akan cukup besar untuk dijual. Ketika ini, kita

dapat menjual ikan kepada peraih untuk mendapatkan hasil. Kesimpulannya, menternak

ikan dapat memberikan hasil yang lumayan kepada kita.

Gambar di atas menunjukkan cara-cara menternak ikan. Mula-mula kita hendaklah

menyediakan kolam yang besar untuk menempatkan anak-anak ikan. Setelah kolam siap

disediakan, kita bolehlah melepaskan anak ikan ke dalam kolam tersebut. Seterusnya,

kita mestilah memberikan makanan kepada anak-anak ikan setiap hari supaya mereka

membesar dengan baik.

Selepas beberapa bulan, ikan-ikan akan cukup besar untuk dijual. Ketika ini, kita

dapat menjual ikan kepada peraih untuk mendapatkan hasil. Kesimpulannya, menternak

ikan dapat memberikan hasil yang lumayan kepada kita