Anda di halaman 1dari 12

Besar Curah Hujan Harian (mm) Data Curah Hujan Harian Minimum (mm)

Tahun
Minimum Rerata Maximum Tahun x
1995 80 137 194 1995 81
1996 77 130.5 184 1996 80
1997 69 117.5 166 1997 78
1998 71 120.5 170 1998 77
1999 81 140.5 200 1999 76
2000 67 116 165 2000 72
2001 78 132 186 2001 71
2002 72 122.5 173 2002 69
2003 60 98 136 2003 67
2004 63 105.5 148 2004 66
2005 66 110 154 2005 65
2006 76 128 180 2006 63
2007 65 108.5 152 2007 60
Jumlah 925
Rata-rata (X) 71.15
Standart Deviasi (S) 6.82
6.82

_
_ Σ(x - x )
2
Rata-rata x  Σx / n Standart Deviasi σ 
n 1
Curah Hujan Untuk Periode Ulang 10 tahun:

Prob. Prob. Curah


Periode Untuk Untuk tidak hujan
Data Hujan (1-P)-0,5 tp (tabel)
Ulang (T) dilampaui dilampaui rencana Xt
p=1/T (1-p) (mm)

Manimum 10 0.1 0.9 0.4 1.282 79.89351


Rerata 10 0.1 0.9 0.4 1.282 136.96551
Maximum 10 0.1 0.9 0.4 1.282 169.84615
ian Minimum (mm) Data Curah Hujan Harian Rerata (mm) Data Curah Hujan Harian Maximum (mm
(x-X)2 Tahun x (x-X)2 Tahun
96.95 1995 140.5 400.00 1995
78.25 1996 137 272.25 1996
46.87 1997 132 132.25 1997
34.18 1998 130.5 100.00 1998
23.49 1999 128 56.25 1999
0.72 2000 122.5 4.00 2000
0.02 2001 120.5 0.00 2001
4.64 2002 117.5 9.00 2002
17.25 2003 116 20.25 2003
26.56 2004 110 110.25 2004
37.87 2005 108.5 144.00 2005
66.49 2006 105.5 225.00 2006
124.41 2007 98 506.25 2007
557.69 Jumlah 1566.5 1979.50 Jumlah
Rata-rata (X) 120.50 Rata-rata (X)
6.82 Standart Deviasi (S) 12.84 Standart Deviasi (S)
12.84

Curah hujan rencana X T  X  t p .


h Hujan Harian Maximum (mm)
x (x-X)2
200 909.25
194 583.41
186 260.95
184 200.33
180 103.10
173 9.95
170 0.02
166 14.79
165 23.49
154 251.10
152 318.49
148 477.25
136 1145.56
2208 4297.69
169.85
18.92
18.92
Besar Curah Hujan Harian (mm) Data Curah Hujan Harian Minimum (mm)
Tahun
Minimum Rerata Maximum Tahun x (x-X)2
1990 80 126 194 1990 81 96.95
1991 77 121 184 1991 80 78.25
1992 69 113 166 1992 78 46.87
1993 71 115 170 1993 77 34.18
1994 81 129 200 1994 76 23.49
1995 67 113 165 1995 72 0.72
1996 78 122 186 1996 71 0.02
1997 72 117 173 1997 69 4.64
1998 60 97 136 1998 67 17.25
1999 63 107 148 1999 66 26.56
2000 66 109 154 2000 65 37.87
2001 76 119 180 2001 63 66.49
2002 65 108 152 2002 60 124.41
Jumlah 925 557.69
Rata-rata (X) 71.15
Standart Deviasi (S) 6.82

_
_ Σ(x - x )
2
Rata-rata x  Σx / n Standart Deviasi σ  Curah hujan rencana
Curah Hujan Untuk Periode Ulang 10 tahun: n 1

Periode Y= (-ln (-ln Xt


Data Hujan Yn (tabel) (Y - Yn) Sn (tabel) (S/Sn)
Ulang (T) T-1/T))

Manimum 10 2.25 0.492 1.76 0.9496 7.18 83.78


Rerata 10 2.25 0.492 1.76 0.9496 45.93 195.84
Maximum 10 2.25 0.492 1.76 0.9496 58.98 273.56
Data Curah Hujan Harian Rerata (mm) Data Curah Hujan Harian Maximum (mm)
Tahun x (x-X)2 Tahun x
1990 129 193.85 1990 194
1991 126 3008.10 1991 184
1992 122 2585.33 1992 166
1993 121 2484.64 1993 170
1994 119 2289.25 1994 200
1995 117 2101.87 1995 165
1996 115 1922.49 1996 186
1997 113 1751.10 1997 173
1998 113 1751.10 1998 136
1999 109 1432.33 1999 148
2000 108 1357.64 2000 154
2001 107 1284.95 2001 180
2002 97 668.02 2002 152
Jumlah 1496 22830.67 Jumlah 2208
Rata-rata (X) 115.08 Rata-rata (X) 169.85
Standart Deviasi (S) 43.62 Standart Deviasi (S) 56.01

 σ 
Curah hujan rencana XT  X   Y  Yn  
 Sn 
Maximum (mm)
(x-X)2
583.41
4750.39
2593.16
3016.54
7211.93
2492.31
5030.08
3355.08
437.78
1083.93
1515.01
4215.01
1363.31
37647.94

56.01
Besar Curah Hujan Harian (mm) Data Curah Hujan Harian Minimum (mm)
Tahun
Minimum Rerata Maximum x Log x
Tahun
1990 80 126 194 1990 81 1.91
1991 77 121 184 1991 80 1.90
1992 69 113 166 1992 78 1.89
1993 71 115 170 1993 77 1.89
1994 81 129 200 1994 76 1.88
1995 67 113 165 1995 72 1.86
1996 78 122 186 1996 71 1.85
1997 72 117 173 1997 69 1.84
1998 60 97 136 1998 67 1.83
1999 63 107 148 1999 66 1.82
2000 66 109 154 2000 65 1.81
2001 76 119 180 2001 63 1.80
2002 65 108 152 2002 60 1.78
Jumlah 925 24.05
Rata-rata ( Log X) 71.15 1.85
Standart Deviasi (S) 0.04

X 
 Logx S
 LogX  Logx  2
n n 1
Curah hujan rencana Periode ulang 10 tahun
Periode Xt
Data Hujan Kt (tabel) Log Xt
Ulang (T)
Manimum 10 1.28 1.90 80.16
Rerata 10 1.28 2.33 211.80
Maximum 10 1.28 2.71 510.46
Minimum (mm) Data Curah Hujan Harian Rerata (mm) Data Curah Hujan Harian Ma
(Log x - (Log x -
x Log x
Log X )2 Log X )2
Tahun Tahun
0.003 1990 129 2.11 0.003 1990
0.003 1991 126 2.10 0.063 1991
0.002 1992 122 2.09 0.056 1992
0.001 1993 121 2.08 0.054 1993
0.001 1994 119 2.08 0.051 1994
0.000 1995 117 2.07 0.047 1995
0.000 1996 115 2.06 0.044 1996
0.000 1997 113 2.05 0.041 1997
0.001 1998 113 2.05 0.041 1998
0.001 1999 109 2.04 0.035 1999
0.001 2000 108 2.03 0.034 2000
0.003 2001 107 2.03 0.032 2001
0.005 2002 97 1.99 0.019 2002
0.02 Jumlah 1496 26.78 0.519 Jumlah
Rata-rata (X) 115.08 2.06 Rata-rata (X)
0.04 Standart Deviasi (S) 0.21 Standart Deviasi (S)

Curah Hujan LogXt  Logx kt .LogS


Curah Hujan Harian Maximum (mm)
(Log x -
x Log x
Log X )2
194 2.29 0.004
184 2.26 0.172
166 2.22 0.137
170 2.23 0.144
200 2.30 0.203
165 2.22 0.135
186 2.27 0.176
173 2.24 0.150
136 2.13 0.080
148 2.17 0.102
154 2.19 0.114
180 2.26 0.164
152 2.18 0.110
2208 28.96 1.691
169.85 2.23
0.38
Besar Curah Hujan Harian (mm) Data Curah Hujan Harian Minimum (mm)
Tahun
Minimum Rerata Maximum x Log x
Tahun
1990 80 126 194 1990 81 1.91
1991 77 121 184 1991 80 1.90
1992 69 113 166 1992 78 1.89
1993 71 115 170 1993 77 1.89
1994 81 129 200 1994 76 1.88
1995 67 113 165 1995 72 1.86
1996 78 122 186 1996 71 1.85
1997 72 117 173 1997 69 1.84
1998 60 97 136 1998 67 1.83
1999 63 107 148 1999 66 1.82
2000 66 109 154 2000 65 1.81
2001 76 119 180 2001 63 1.80
2002 65 108 152 2002 60 1.78
Jumlah 925 24.05
Rata-rata ( Log X) 71.15 1.85
Standart Deviasi (S) 0.00
Cs 0

X 
 Logx S
 LogX  Logx  2
n n 1

Curah hujan rencana Periode ulang 10 tahun


Periode Xt
Data Hujan Cs Kt (tabel) Log Xt
Ulang (T)
Minimum 10 0.00 1.282 1.85 70.85
Rerata 10 0.001 1.2821 2.18 152.29
Maximum 10 0.015 1.2835 2.53 335.29
Harian Minimum (mm) Data Curah Hujan Harian Rerata (mm)
(Log x - (Log x - (Log x - (Log x -
x Log x
Log X )2 Log X )3 Tahun Log X )2 Log X )3
0.003 0.000 1990 129 2.11 0.003 0.000
0.003 0.000 1991 126 2.10 0.063 0.016
0.002 0.000 1992 122 2.09 0.056 0.013
0.001 0.000 1993 121 2.08 0.054 0.013
0.001 0.000 1994 119 2.08 0.051 0.011
0.000 0.000 1995 117 2.07 0.047 0.010
0.000 0.000 1996 115 2.06 0.044 0.009
0.000 0.000 1997 113 2.05 0.041 0.008
0.001 0.000 1998 113 2.05 0.041 0.008
0.001 0.000 1999 109 2.04 0.035 0.007
0.001 0.000 2000 108 2.03 0.034 0.006
0.003 0.000 2001 107 2.03 0.032 0.006
0.005 0.000 2002 97 1.99 0.019 0.003
0.02 0.000 Jumlah 1496 26.78 0.52 0.110
Rata-rata (X) 115.08 2.06
0.00 Standart Deviasi (S) 0.096
0 Cs 0.001

ogX  Logx 
2

n 1
Curah Hujan LogXt  Logx kt .LogS

Nilai Cs n (Logx LogX)3


Cs 
(n 1)(n  2)(SLogX)3
Data Curah Hujan Harian Maximum (mm)
(Log x - (Log x -
x Log x
Tahun Log X )2 Log X )3
1990 194 2.29 0.004 0.000
1991 184 2.26 0.172 0.071
1992 166 2.22 0.137 0.051
1993 170 2.23 0.144 0.055
1994 200 2.30 0.203 0.092
1995 165 2.22 0.135 0.049
1996 186 2.27 0.176 0.074
1997 173 2.24 0.150 0.058
1998 136 2.13 0.080 0.023
1999 148 2.17 0.102 0.033
2000 154 2.19 0.114 0.038
2001 180 2.26 0.164 0.066
2002 152 2.18 0.110 0.036
Jumlah 2208 28.96 1.69 0.646
Rata-rata (X) 169.85 2.23
Standart Deviasi (S) 0.23
Cs 0.015