Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Subjek : Pendidikan Kelas : 3 Amar Masa : 11.30 - 12.00 tgh


Jasmani
Tarikh : 29.4.2019 Hari : Isnin
Tunjang : Permainan Tajuk : Permainan Bola Tampar
Hasil Pembelajaran 1. Melakukan kemahiran mengadang dalam situasi
permainan.
2. Menerangkan cara mengadang yang sesuai
berdasarkan situasi permainan.
3. Mempamerkan permainan bersih dalam perlawanan.
Aktiviti Memanaskan badan (10 minit)
v. Aktiviti Regangan

Aktiviti kemahiran (15 minit)


vi. Bahagikan 2 pemain dalam satu kumpulan.
vii. Mengadang bola dengan aneka cara.
viii. Mulakan dengan berdiri statik dan kemudian dengan cara
sambil bergerak.

Variasi :
iii. Pelbagaikan jenis cara mengadang.
iv. Bilangan pemain pengadang boleh ditambah untuk
meningkatkan tahap kesukaran jika bilangan pemain kumpulan
melebihi 3 orang.

Menyejukkan Badan (5 minit)


iii. Aktiviti Regangan
iv. Perbincangan

KBAT Analisis , Aplikasi


I-Think Peta buih
Bahan Bantu Mengajar Buku teks
(BBM)
Refleksi
CUTI PERISTIWA SEMPENA PERKHEMAHAN PERDANA UNIT-UNIT
BERUNIFORM SMK INANAM TAHUN 2019
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Subjek : Pendidikan Kelas : 3 Adib/Aman Masa : 12.30 - 1.00 tgh
Jasmani
Tarikh : 29.4.2019 Hari : Isnin
Tunjang : Permainan Tajuk : Permainan Bola Tampar
Hasil Pembelajaran 1. Melakukan kemahiran mengadang dalam situasi
permainan.
2. Menerangkan cara mengadang yang sesuai
berdasarkan situasi permainan.
3. Mempamerkan permainan bersih dalam perlawanan.
Aktiviti Memanaskan badan (10 minit)
1. Aktiviti Regangan

Aktiviti kemahiran (15 minit)


2. Bahagikan 2 pemain dalam satu kumpulan.
3. Mengadang bola dengan aneka cara.
4. Mulakan dengan berdiri statik dan kemudian dengan cara
sambil bergerak.

Variasi :
1. Pelbagaikan jenis cara mengadang.
2. Bilangan pemain pengadang boleh ditambah untuk
meningkatkan tahap kesukaran jika bilangan pemain kumpulan
melebihi 3 orang.

Menyejukkan Badan (5 minit)


1. Aktiviti Regangan
2. Perbincangan

KBAT Analisis , Aplikasi


I-Think Peta buih
Bahan Bantu Mengajar Buku teks
(BBM)
Refleksi

CUTI PERISTIWA SEMPENA PERKHEMAHAN PERDANA UNIT-UNIT


BERUNIFORM SMK INANAM TAHUN 2019
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Subjek : Pendidikan Kelas : 3 Alim/Amal Masa : 7.00 - 8.00 pagi
Jasmani
Tarikh : 7.5.2019 Hari : Selasa
Tunjang : Kecergasan Tajuk : Kekuatan Otot
Fizikal
Hasil Pembelajaran Pelajar dapat;

1. Melakukan tiga atau lebih aktiviti untuk meningkatkan


kekuatan otot
2. Menyatakan definisi kekuatan otot
3. Menentukan intensiti latihan
4. Menyatakan faedah latihan kekuatan otot.
5. Menyatakan langkah-langkah keselamatan semasa
melakukan aktiviti
Aktiviti 1. Menerangkan prosedur aktiviti kekuatan otot bagi setiap
aktiviti.
2. Menentukan set intensiti latihan.
3. Perbincangan tentang aspek keselamatan dalam latihan
kekuatan otot.
4. Melakukan tiga aktiviti untuk meningkatkan kekuatan otot
5. Perbincangan mengenal pasti otot-otot yang terlibat
semasa aktiviti kekuatan otot.
KBAT Analisis , Aplikasi
I-Think Peta buih
Bahan Bantu Mengajar Buku teks
(BBM)
Refleksi
Aktiviti yang dirancang dapat dijalankan.
Masih terdapat sebilangan pelajar tidak dapat melakukan kemahiran asas dengan
betul.
PdP disambung pada sesi seterusnya.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Matapelajaran Sains Sukan
Kelas 4 Amal
Tarikh 7.5.2019 (Selasa)
Masa 10.30 - 12.00pm

Standard 1.3.8
Pembelajaran
1.3.9
Objektif PdP Pelajar dapat;
1. Menerangkan peranan jawatankuasa pengelola
pertandingan sukan.
1. Mengelolakan pertandingan sukan dengan
menggunakan satu sistem pertandingan
1. Mencari maklumat daripada pelbagai media massa
Aktiviti PdP menggunakan TMK
2. Perbincangan dalam kumpulan
3. Pembentangan
EMK Kreativiti dan Inovasi
BBB Buku teks, whiteboard, lembaran kerja,laptop, lcd projector

Penilaian PdP 1. Latih tubi buku teks


2. Pemerhatian
3. Soal jawab
Aktiviti yang dirancang dapat dijalankan dan akan
Refleksi
disambung pada PdP yang seterusnya.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Subjek : Pendidikan Kelas : 3 Adil/Arif Masa : 8.30 - 9.00 pagi
Jasmani
Tarikh : 8.5.2019 Hari : Rabu
Tunjang : Kecergasan Tajuk : Kekuatan Otot
Fizikal
Hasil Pembelajaran Pelajar dapat;

1. Melakukan tiga atau lebih aktiviti untuk meningkatkan


kekuatan otot
2. Menyatakan definisi kekuatan otot
3. Menentukan intensiti latihan
4. Menyatakan faedah latihan kekuatan otot.
5. Menyatakan langkah-langkah keselamatan semasa
melakukan aktiviti
Aktiviti 6. Menerangkan prosedur aktiviti kekuatan otot bagi setiap
aktiviti.
7. Menentukan set intensiti latihan.
8. Perbincangan tentang aspek keselamatan dalam latihan
kekuatan otot.
9. Melakukan tiga aktiviti untuk meningkatkan kekuatan otot
10. Perbincangan mengenal pasti otot-otot yang terlibat
semasa aktiviti kekuatan otot.
KBAT Analisis , Aplikasi
I-Think Peta buih
Bahan Bantu Mengajar Buku teks
(BBM)
Refleksi
Aktiviti yang dirancang dapat dijalankan.
Masih terdapat sebilangan pelajar tidak dapat melakukan kemahiran asas dengan
betul.
PdP disambung pada sesi seterusnya.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Matapelajaran Sains Sukan
Kelas 4 Alim
Tarikh 8.5.2019 (Rabu)
Masa 10.30 - 12.00pm

Standard 1.3.8
Pembelajaran
1.3.9
Objektif PdP Pelajar dapat;
2. Menerangkan peranan jawatankuasa pengelola
pertandingan sukan.
2. Mengelolakan pertandingan sukan dengan
menggunakan satu sistem pertandingan
4. Mencari maklumat daripada pelbagai media massa
Aktiviti PdP menggunakan TMK
5. Perbincangan dalam kumpulan
6. Pembentangan
EMK Kreativiti dan Inovasi
BBB Buku teks, whiteboard, lembaran kerja,laptop, lcd projector

Penilaian PdP 4. Latih tubi buku teks


5. Pemerhatian
6. Soal jawab
Aktiviti yang dirancang dapat dijalankan dan akan
Refleksi
disambung pada PdP yang seterusnya.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Subjek : Pendidikan Kelas : 3 Alim/Amal Masa : 12.30 - 1.00 tgh
Jasmani
Tarikh : 8.5.2019 Hari : Rabu
Tunjang : Kecergasan Tajuk : Kekuatan Otot
Fizikal
Hasil Pembelajaran Pelajar dapat;

1. Melakukan tiga atau lebih aktiviti untuk meningkatkan


kekuatan otot
2. Menyatakan definisi kekuatan otot
3. Menentukan intensiti latihan
4. Menyatakan faedah latihan kekuatan otot.
5. Menyatakan langkah-langkah keselamatan semasa
melakukan aktiviti
Aktiviti 11. Menerangkan prosedur aktiviti kekuatan otot bagi setiap
aktiviti.
12. Menentukan set intensiti latihan.
13. Perbincangan tentang aspek keselamatan dalam latihan
kekuatan otot.
14. Melakukan tiga aktiviti untuk meningkatkan kekuatan otot
15. Perbincangan mengenal pasti otot-otot yang terlibat
semasa aktiviti kekuatan otot.
KBAT Analisis , Aplikasi
I-Think Peta buih
Bahan Bantu Mengajar Buku teks
(BBM)
Refleksi

Aktiviti yang dirancang dapat dijalankan dengan jayanya.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Subjek : Pendidikan Kelas : 3 Adil/Arif Masa : 8.00 - 9.00 pagi
Jasmani
Tarikh : 9.5.2019 Hari : Khamis
Tunjang : Kecergasan Tajuk : Kekuatan Otot
Fizikal
Hasil Pembelajaran Pelajar dapat;

1. Melakukan tiga atau lebih aktiviti untuk meningkatkan


kekuatan otot
2. Menyatakan definisi kekuatan otot
3. Menentukan intensiti latihan
4. Menyatakan faedah latihan kekuatan otot.
5. Menyatakan langkah-langkah keselamatan semasa
melakukan aktiviti
Aktiviti 16. Menerangkan prosedur aktiviti kekuatan otot bagi setiap
aktiviti.
17. Menentukan set intensiti latihan.
18. Perbincangan tentang aspek keselamatan dalam latihan
kekuatan otot.
19. Melakukan tiga aktiviti untuk meningkatkan kekuatan otot
20. Perbincangan mengenal pasti otot-otot yang terlibat
semasa aktiviti kekuatan otot.
KBAT Analisis , Aplikasi
I-Think Peta buih
Bahan Bantu Mengajar Buku teks
(BBM)
Refleksi

Aktiviti yang dirancang dapat dijalankan dengan jayanya.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Matapelajaran Sains Sukan
Kelas 4 Amal
Tarikh 9.5.2019 (Khamis)
Masa 10.30 - 11.30 pagi

Standard 1.3.8
Pembelajaran
1.3.9
Objektif PdP Pelajar dapat;
3. Menerangkan peranan jawatankuasa pengelola
pertandingan sukan.
3. Mengelolakan pertandingan sukan dengan
menggunakan satu sistem pertandingan
7. Mencari maklumat daripada pelbagai media massa
Aktiviti PdP menggunakan TMK
8. Perbincangan dalam kumpulan
9. Pembentangan
EMK Kreativiti dan Inovasi
BBB Buku teks, whiteboard, lembaran kerja,laptop, lcd projector

Penilaian PdP 7. Latih tubi buku teks


8. Pemerhatian
9. Soal jawab
Aktiviti yang dirancang dapat dijalankan dengan
Refleksi
jayanya.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Subjek : Pendidikan Kelas : 3 Adib/Aman Masa : 7.00 - 8.00 pagi
Jasmani
Tarikh : 10.5.2019 Hari : Jumaat
Tunjang : Kecergasan Tajuk : Kekuatan Otot
Fizikal
Hasil Pembelajaran Pelajar dapat;

1. Melakukan tiga atau lebih aktiviti untuk meningkatkan


kekuatan otot
2. Menyatakan definisi kekuatan otot
3. Menentukan intensiti latihan
4. Menyatakan faedah latihan kekuatan otot.
5. Menyatakan langkah-langkah keselamatan semasa
melakukan aktiviti
Aktiviti 21. Menerangkan prosedur aktiviti kekuatan otot bagi setiap
aktiviti.
22. Menentukan set intensiti latihan.
23. Perbincangan tentang aspek keselamatan dalam latihan
kekuatan otot.
24. Melakukan tiga aktiviti untuk meningkatkan kekuatan otot
25. Perbincangan mengenal pasti otot-otot yang terlibat
semasa aktiviti kekuatan otot.
KBAT Analisis , Aplikasi
I-Think Peta buih
Bahan Bantu Mengajar Buku teks
(BBM)
Refleksi

Aktiviti yang dirancang dapat dijalankan dengan jayanya.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Matapelajaran Sains Sukan
Kelas 4 Amal
Tarikh 10.5.2019 (Jumaat)
Masa 9.00 - 10.00 pagi

Standard 1.3.8
Pembelajaran
1.3.9
Objektif PdP Pelajar dapat;
4. Menerangkan peranan jawatankuasa pengelola
pertandingan sukan.
4. Mengelolakan pertandingan sukan dengan
menggunakan satu sistem pertandingan
10. Mencari maklumat daripada pelbagai media massa
Aktiviti PdP menggunakan TMK
11. Perbincangan dalam kumpulan
12. Pembentangan
EMK Kreativiti dan Inovasi
BBB Buku teks, whiteboard, lembaran kerja,laptop, lcd projector

Penilaian PdP 10. Latih tubi buku teks


11. Pemerhatian
12. Soal jawab
Aktiviti yang dirancang dapat dijalankan dengan
Refleksi
jayanya.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Subjek : Pendidikan Kelas : 3 Amar Masa : 10.30 - 11.30 pagi
Jasmani
Tarikh : 10.5.2019 Hari : Jumaat
Tunjang : Kecergasan Tajuk : Kekuatan Otot
Fizikal
Hasil Pembelajaran Pelajar dapat;

1. Melakukan tiga atau lebih aktiviti untuk meningkatkan


kekuatan otot
2. Menyatakan definisi kekuatan otot
3. Menentukan intensiti latihan
4. Menyatakan faedah latihan kekuatan otot.
5. Menyatakan langkah-langkah keselamatan semasa
melakukan aktiviti
Aktiviti 26. Menerangkan prosedur aktiviti kekuatan otot bagi setiap
aktiviti.
27. Menentukan set intensiti latihan.
28. Perbincangan tentang aspek keselamatan dalam latihan
kekuatan otot.
29. Melakukan tiga aktiviti untuk meningkatkan kekuatan otot
30. Perbincangan mengenal pasti otot-otot yang terlibat
semasa aktiviti kekuatan otot.
KBAT Analisis , Aplikasi
I-Think Peta buih
Bahan Bantu Mengajar Buku teks
(BBM)
Refleksi

Aktiviti yang dirancang dapat dijalankan dengan jayanya.