SASARAN KERJA TAHUNAN GURU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

BAHAGIAN :Penetapan Sasaran Kerja Tahunan(PYD dan PYD hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasi) Bil 1 Ringkasan Aktiviti / Projek (Senarai aktiviti / Projek ) Menyediakan RPT Harian Petunjuk Prestasi ( Kualiti / Kualiti / Kos ) Kuantiti -Sains tahun 2 Kualiti Mengikut Sukatan dan Harian yang ditetapkan Masa RPT-sekali setahun RPH-Setiap hari persekolahan Kuantiti Menulis buku persediaan mengajar Kualiti Mengikut Sukatan dan huraian yang ditetapkan Masa Sains---270 minit Kuantiti Menyediakan soalan PKSR Kualiti Mengikut skima yang ditetapkan Masa 4 kali PKSR Kuantiti 1 orang guru setiap bulan Kualiti Mengikut Instrument pencerapan yang disediakan Masa Berkala Kualiti Peyesuaian dengan opsyen guru dan tugas. Kuantiti Mengikut keperluan Masa Berkala

2

Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran. Sains Tahun 2Bestari 2 cemerlang 2 dinamik Pengendalian PKSR -Menyediakan soalan Sains -Memeriksa dan merekod PKSR

3

4

Mencerap dan memantau P&P -P&P dalam kelas -Penyemakan buku latihan murid

5

Meyediakan jadual waktu sekolah

6

Menyediakan jadual guru ganti

Kualiti Peyesuaian dengan jadual waktu guru yang tidak hadir Kuantiti Mengikut keperluan Masa Setiap Hari Kualiti Sebagai Penilai Pertama dan meletakkan nilai prestasi bagi setiap guru Kuantiti Semua guru yang terlibat Masa Sekali dalam setahun Kualiti PKSR satu hingga empat, UPSR Kuantiti Empat kali PKSR, Satu kali UPSR Masa Mengikut ketetapan Kualiti Meningkatkan Prestasi Guru dalam pembelajaran dan pengajaran Kuantiti Semua Guru Masa 4 Kali Setahun Kualiti Masyuarat Panitia dan Pengurusan Failfail berkaitan. Kuantiti Empat kali setahun Masa Mengikut ketetapan Kualiti Memantau Perkembangan Pusat sumber dan Penggunaanya Kuantiti Empat kali setahun Masa Mengikut keperluan

7

Menilai Prestasi Guru

8

Data dan analisis peperiksaan

9

Latihan Peningkatan Pretasi Guru

10

Pengurusan Panitia

11

Pusat Sumber

12

Menandatangani Cek

Kualiti Sebagai Penandatagan kedua cek sekolah Kuantiti Mengikut Keperluan Masa Mengikut keperluan Kualiti Memastikan penggunaan dan pemulangan alat bantu mengajar Kuantiti Mengikut Keperluan Masa Mengikut keperluan Kualiti Segala surat dan laporan dalam bidang Kurikulum sekolah Kuantiti Mengikut Keperluan Masa Berkala Kualiti Sebagai pemangku semasa ketiadaan Guru Besar Kuantiti Mengikut Keperluan Masa Mengikut Keperluan Kualiti Bersama Guru Besar dan GPK berbincang & merancang aktiviti sekolah Kuantiti Mengikut keperluan Masa Berkala

13

Penyimpanan alat bantu mengajar (Etems, PPSMI)

14

Memberi Respon kepada surat-surat dari PPD dan JPN

15

Menjalankan Tugas-tugas yang diamanahkan oleh guru besar

16

Merancang Perjalanan Sekolah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful