Anda di halaman 1dari 2

DAM

1. Dari Segi bahasa : Darah


2. Dari segi syarak : Ibadat gantian yang merupakan binatang Al-An’am yang disembelih seperti Unta,
lembu, kibas / kambing, atau Makanan asasi di sesuatu tempat atau Puasa - yang dikenakan kepada mereka yang
menunaikan haji / umrah atas sebab-sebab tertentu.

Istilah Dam

1. Tertib : Ikut susunan satu demi satu. Tidak boleh pilih dan diganti kecuali tidak terdaya melakukannya.
2. Taqdir : Gantian yang telah ditentukan oleh syarak.
3. Ta’dil : Apabila seseorang tidak mampu untuk mengeluarkan makanan, dia hendaklah diganti dengan berpuasa.
4. Takhyir : Boleh dipilih salah satu daripada perkara yang telah ditetapkan.

Kategori Larangan

1. TARAFFUH :

Iaitu perkara kebiasaan, kesukaan, kegemaran dan keseronokan seseorang (contoh : Pakaian, wangi-wangian dan
hubungan jantina).

Jika dilakukan dengan sengaja ianya BERDOSA DAN DIKENAKAN DAM Takhyir dan Taqdir.
Jika ia terlupa atau tidak sengaja - TIDAK BERDOSA DAN TIDAK DIKENAKAN DAM.

1. Menutup kepala (L) 6. Memakai minyak rambut (L/P)


2. Pakaian bersarong (L) 7. Jimak (L/P)
3. Menutup muka (P) 8. Permulaan persetubuhan (L/P)
4. Sarong tangan (P) 9. Pernikahan
5. Wangi-wangian (L/P)

2. ITLAF :

Perkara yang dilakukan itu menyebabkan boleh menjadi rosak, binasa, tanggal, bercerai (Contoh : rambut, kuku,
bulu dan alam sekitar).

Jika dilakukan dengan sengaja ianya BERDOSA DAN dIKENAKAN DAM.


Tetapi jika ia lupa / tidak sengaja atau jahil hukumnya TAKBERDOSA TETAPI TETAP DIKENAKAN DAM.

1. Cambut atau bulu badan (L/P) - ( Takhyir dan taqdir )


2. Kuku (L/P) - (Sama spt. rambut dan bulu - 1 = sr5.00)
3. Binatang buruan (L/P) - ( Takhyir dan ta'dil )
4. Pokok atau tumbuh-tumbuhan (L/P) - ( Takhyir dan ta'dil )
JENIS DAM
1. Takyir dan Taqdir – Boleh buat pilihan ikut syara`
Berkaitan dengan Pakaian, Wangian, Kecantikan, permulaan persetubuhan.
DENDANYA :
a. 1 Ekor kibas/kambing
b. 2 Cupak makanan asasi untuk 6 orang fakir miskin
c. 3 Hari berpuasa

2. Takyir dan Ta’dil – Boleh buat pilihan tetapi gantian berdasarkan nilai pokok/binatang
Berkaitan dengan alam sekitar dan binatang.
DENDANYA
a. 1 Ekor binatang seumpama yang diburu
b. Beri makan fakir miskin mengikut nilai binatang yang diburu atau pokok dirosakkan
c. Berpuasa mengikut nilai poko/binatang yang dirosakkan ( 1 cupak bersamaan dengan 1 hari )

3. Mengahwin / berkahwin / Menerima wakil kahwin


Berdosa dan tidak dikenakan dam bagi mereka yang terlibat.

4. Tertib dan Ta’dil – ikut susunan / Gantian - ikut harga / Cupak / Hari.
Bersetubuh (Dikenakan pada suami sahaja)
a. 1 ekor unta
b. 1 ekor lembu
c. 7 ekor kambing
d. Sedekah pada fakir miskin gandum/beras yang nilainya sama dgn nilai unta di Tanah Haram
e. Puasa (1 cupak = 1 hari - mengikut bil. cupak yg. boleh dibeli berdasarkan harga unta )

5. Tertib dan Taqdir

a. Tidak berikhram di Miqat


b. Haji Qiran / Tamattuk
c. Luput waktu Arafah
d. Tidak bermalam di Mina
e. Tidak melontar jamrah
f. Tidak melaksanakan tawaf wada’
g. Melanggar nazar haji/umrah
h. Tidak bermabit di Muzdalifah

DENDANYA : 1. Seekor Kibas / kambing.


2. Puasa 10 hari - 3 hari di Mekah dan 7 di kampong
3. 10 Cupak makanan asasi untuk 6 orang fakir miskin