Anda di halaman 1dari 14

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SBFS 1103

THINKING SKILLS AND PROBLEM SOLVING

NAMA :

NOMBOR MATRIK :

NO KAD PENGENALAN :

NOMBOR TELEFON :

PUSAT PEMBELAJARAN : OUM CAWANGAN TAWAU

SEPTEMBER 2019

1
ISI KANDUNGAN

NO. ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

1.0 PENGENALAN 3

2.0 MENGENAL PASTI DAN ANALISIS MASALAH 4

3.0 4 PERINGKAT PENYELESAIAN MASALAH 5

4.0 KITARAN MEMBUAT KEPUTUSAN BERPANDUKAN BUKTI 10

5.0 KESIMPULAN 13

RUJUKAN 13

2
1.0 PENGENALAN

Berfikir merupakan fungsi semula jadi daripada manusia. Fikiranlah yang membezakan antara
haiwan dan manusia. Mengapakah kemahiran berfikir perlu diajar? Kemahiran berfikir perlu diajar
kerana manusia berfikir tidak sewajar yang dimampukan. Hal ini dapat dilihat semasa kita
membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Pemikiran yang baik bergantung kepada
pengurusan pemikiran yang baik dan ini mampu dilatih dan dipupuk.

Salah satu fungsi berfikir ialah untuk mencari penyelesaian masalah. Penyelesaian Masalah boleh
didefinisikan sebagai satu proses kognitif di mana maklumat digunakan sebagai usaha mencari
cara-cara yang sesuai bagi mencapai sesuatu matlamaat. Torrence (1973), mendefinisikan
penyelesaian masalah sebagai “ Proses seseorang itu menjadi peka terhadap masalah dan ini
melibatkan seseorang individu itu cuba mencari penyelesaian membuat andaian, mengubah hidup,
dan akhirnya melaporkan silannya”

Masalah yang senang memerlukan penyelesaian yang mengandungi langkah-langkah yang tidak
kompleks. Individu menerima semua maklumat yang dikehendaki untuk menyelesaikan masalah
sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan dalam arahan yang diberi kepadanya. Masalah yang
senang mempunyai penyelesaian yang spesifik dan seseorang individu mudah mengetahui sama
ada penyelesaian itu betul atau salah. Tetapi bagi masalah yang rumit, ia memerlukan penaakulan
dan analisis yang logik.

Ahli psikologi menyatakan bahawa manusia sedang mempelajari sesuatu apabila berusaha
menyelesaikan masalah. Ini adalah disebabkan di dalam proses penyelesaian masalah individu
akan mencari kesimpulan tentang sesuatu perkara, mengaplikasi masalah dengan cara yang paling
mudah, mempelajari undang-undang menyelesaikan masalah dan mencipta beberapa pelan atau
cadangan untuk penyelesaian masalah. Proses ini menjadikan manusia semakin matang (Anderson
1993).

Pada tahun lepas, saya telah berkahwin dengan suami dan kini telah mempunyai seorang anak.
Kehidupan rumah tangga kami berjalan dengan baik pada mulanya. Suami merupakan sumber
pendapatan dan mampu menanggung keperluan kami sekeluarga. Tambahan lagi, kami tidak perlu
memikirkan tentang tempat tinggal kerana syarikat telah menyediakan rumah bagi pekerjanya
termasuklah suami saya. Namun pada baru-baru ini, pihak syarikat telah memaklumkan kepada

3
suami saya bahawa syarikat mengalami kemerosotan dan akan menamatkan operasi mereka. Hal
ini secara tidak langsung akan menyebabkan suami saya kehilangan tempat kerja. Oleh itu, ini juga
menjadi satu masalah pada keluarga kami. Dalam tugasan ini, satu penyelesaian masalah akan di
rancang bagi mencapai 2 objektif penyelesaian utama iaitu mendapat pekerjaan baru dan mendapat
tempat tinggal baru.

2.0 MENGENALPASTI DAN ANALISIS MASALAH

Langkah pertama dalam mencari penyelesaian kepada sesuatu masalah ialah dengan
mengenalpasti apakah punca kepada masalah tersebut. Masalah yang timbul perlu disiasat dan
dipecahkan kepada submasalah kepada istilah didefinisikan dan sifat kepada masalah itu
ditentukan. Penyelidikan dan siasatan yang dijalankan haruslah dengan mengambil kira sekiranya
masalah seperti ini pernah terjadi dan dihadapi. Kemudian, jalan penyelesaian kepada masalah
tersebut boleh di ambil sebagai rujukan untuk menyelesaikan masalah terkini. Berikut merupakan
masalah yang dihadapi dalam situasi ini.

2.1 Hilang Sumber Pendapatan

Pekerjaan suami adalah sumber pendapatan kami sekeluarga. Saya sebagai suri rumah sahaja
kerana sebelum ini suami tidak membenarkan saya bekerja kerana merasakan bahawa
pendapatannya sahaja boleh menampung keperluan kami sekeluarga. Sekiranya syarikat suami di
tutup, maka suami juga akan kehilangan pekerjaan. Ini akan menyebabkan kami sekeluarga
kehilangan sumber pendapatan.

2.2 Tempat Kediaman

Rumah yang kami sekeluarga duduki pada masa ini ialah milik syarikat. Selepas ini, sudah pasti
syarikat akan mengambil semula rumah ini kerana suami sudah tidak bekerja di syarikat mereka
lagi. Berpindah rumah bukanlah sesuatu yang mudah. Beberapa perkara yang perlu
dipertimbangkan seperti sewa rumah, lokasi sewa rumah tersebut, duit muka, dan pelbagai lagi.
Ini sudah pasti akan lebih membebankan keadaan kewangan keluarga kami.

4
2.3 Menyara Keluarga

Apabila hilang sumber pendapatan, pasti menyara keluarga menjadi suatu yang sangat sukar.
Apatah lagi kami baru sahaja menimang cahaya mata. Anak ini memerlukan bekalan susu yang
mencukupi dan lampin pakai buang. Kedua-dua keperluan ini sangat penting dan perlu ada setiap
masa.

2.4 Pekerjaan Baru

Seperti yang kita sedia maklum, pada ketika ekonomi negara sedang kacau bilau, terlalu sukar
untuk mencari satu pekerjaan baru. Sekiranya ada, pasti gaji yang di tawarkan tidak seperti gaji
yang telah diterima di syarikat lama atas factor pengalaman. Tambahan lagi, pada masa ini, banyak
syarikat yang menamatkan operasi disebabkan kemerosotan pendapatan mereka. Ini akan
menyukarkan suami untuk mencari pekerjaan baru.

Setelah mengenali masalah-masalah utama ini, saya akan menyelesaikannya dengan menggunakan
kaedah empat peringkat penyelesaian masalah iaitu mendifinisikan masalah, mencari
kemungkinan penyelesaian masalah, memilih penyelesaian terbaik dan melaksanakan
penyelesaian.

3.0 EMPAT PERINGKAT PENYELESAIAN MASALAH

Ahli psikologi menyatakan bahawa manusia sedang mempelajari sesuatu apabila berusaha
menyelesaikan masalah. Ini adalah disebabkan di dalam proses penyelesaian masalah individu
akan mencari rumusan tentang sesuatu perkara, mengaplikasi masalah dengan cara yang paling
mudah, mempelajari undang-undang menyelesaikan masalah dan mencipta beberapa pelan atau
cadangan untuk penyelesaian masalah. Proses ini menjadikan manusia semakin matang (Anderson
1993).
Secara umumnya dengan konsep yang lebih mudah kita menganggap penyelesaian masalah adalah
merupakan satu proses, kaedah, langkah atau cara yang diambil oleh seseorang untuk mengatasi
masalah yang dihadapi. Menurut Ma’rof Redzuan dan Haslinda Abdullah (2003), penyelesaian
masalah adalah satu cubaan mencari atau satu cara yang sesuai dan berkesan dalam mencapai
sesuatu matlamat. Azlena Zainal dan Munir Shuib (2004), pula menerangkan bahawa penyelesaian

5
masalah adalah meliputi usaha-usaha mecari jalan atau strategi yang dapat menghasilkan matlamat
yang belum ditemui.

Penyelesaian masalah boleh dilihat sebagai satu proses berstruktur serta berorientasi terarah.
Walau bagaimanapun dalam arah bagi penyelesaian, kita perlu mendefinisikan masalah terlebih
dahulu, diikuti dengan matlamat yang diingini atau perubahan yang diperlukan. Tahap-tahap
dalam penyelesaian masalah adalah :-

Mengecam dan mendefinisikan masalah

Mencari kemungkinan penyelesaian

Memilih penyelesaian terbaik

Melaksanakan penyelesaian

3.1 Mengecam dan mendifinisikan masalah

Satu masalah hanya boleh diselesaikan apabila kewujudannya dicam. Walau bagaimanapun, dalam
sesetengah situasi, satu masalah hanya dicam apabila ia telah menjadi satu perkara serius. Setelah
pengecaman satu masalah, tindakan seterusnya adalah mendefinisinya secara menyeluruh. Sesuatu
masalah boleh dirujuk sebagai masalah tertutup atau terbuka. Satu masalah tertutup melibatkan
kesemua keadaan di sekeliling penyimpangan daripada norma yang perlu didefinisi. Di sebaliknya,
satu masalah terbuka melibatkan pengenal pastian dan pendefinisian objektif dan apa jua kekangan
yang boleh menghalang anda daripada mendapatkannya.

Menganalisis satu masalah secara menyeluruh adalah penting untuk memahami sepenuhnya dan
menghasilkan pelbagai penyelesaian yang boleh membantu dalam mencapai matlamat anda.
Mengenal pasti dan membawa bersama maklumat yang berkaitan dan mempersembahkannya
dengan cara yang bermakna adalah satu komponen penting dalam menganalisa satu masalah.
Selain daripada itu, analisis juga membantu untuk membuat keputusan tentang apakah
penyelesaian yang terbaik, yang akhirnya memudahkan dan mendorong anda dalam pencarian
penyelesaian.

6
Untuk masalah ini, saya akan menghuraikan nya kepada dua komponen kecil iaitu rintangan dan
matlamat. Ini adalah untuk memudahkan ianya di fahami dan masalah akan lebih jelas.

Masalah Rintangan Matlamat

Hilang Sumber Pendapatan Suami adalah satu-satunya Mencari sumber pendapatan


sumber pendapatan lain untuk menampung
keperluan hidup sama ada
mencari pekerjaan lain atau
berniaga.

Tempat Kediaman Rumah yang di diami Mencari rumah sewa yang


sekarang ini adalah milik baru dengan kadar sewa yang
syarikat dan akan di ambil murah dan lokasi yang tidak
semula setelah syarikat jauh dari pusat bandar.
menamatkan operasi.

Menyara Keluarga Keperluan anak seperti lampin Memastikan keperluan bayi


pakai buang dan susu perlu tidak terputus sepanjang
ada setiap hari bagi tempoh sukar.
memastikan kelangsungan
hidup.

Pekerjaan Baru Kesukaran untuk mencari Mendapatkan pekerjaan yang


pekerjaan baru dalam keadaan boleh menampung keperluan
ekonomi tidak baik seperti seharian.
sekarang ini.

3.2 Mencari Kemungkinan Penyelesaian

Pelbagai alternative penyelesaian adalah lebih baik dalam usaha mencari penyelesaian yang
terbaik. Ini akan memudahkan kita memilih penyelesaian yang lain sekiranya penyelesaian yang

7
dipilih tidak Berjaya. Berikut antara alternative penyelesaian yang sesuai dalam mengatasi 4
masalah di atas bagi mencapai matlamat yang di inginkan dengan menyingkirkan rintangan.

Masalah 1

Untuk masalah 1, terdapat beberapa alternatif penyelesaian masalah bagi mengalihkan rintangan
iaitu suami merupakan satu-satunya sumber pendapatan. Yang pertama, saya sebagai suri rumah
boleh mencari pendapatan sampingan dengan melakukan jualan atas talian. Pada masa kini,
terdapat pelbagai produk yang memerlukan agen untuk mengiklankan dan menjual produk mereka
tanpa modal dan tanpa perlu menyimpan produk tersebut seperti Program Agent Mawar Cotton
yang menjual baju kurung dengan harga mampu milik. Komisyen yang tinggi sekiranya dapat
menjual sehelai baju adalah sangat membantu.

Kedua, suami boleh membuka gerai menjual burger di depan kediaman (kediaman baru) bagi
mendapatkan wang tambahan pada waktu malam. Berdasarkan temubual tidak rasmi saya dengan
jiran yang menjual burger, pendapatan semalam boleh mencecah RM 200. Dengan jumlah itu,
boleh menampung perbelanjaan seminggu keluarga.

Ketiga, saya juga boleh memasak makanan sarapan seperti nasi lemak, nasi kuning, mee goreng,
kuih muih dan sebagainya dan menjualnya pada waktu pagi. Ini akan dilakukan juga di hadapan
rumah bagi mengurangkan kos sewaan kedai atau gerai.

Ketiga, suami juga boleh bekerja sementara sebagai pemandu GRAB. Pendapatan juga agak tinggi
sekiranya suami melakukannya secara sepenuh masa.

Masalah 2

Mencari rumah sewa yang baru dengan kadar sewa rumah yang rendah adalah sangat sukar pada
ketika ini. Sepanjang pencarian saya setakat ini, kadar sewa paling rendah adalah RM600 dan itu
adalah merupakan sebuah flat 10 tingkat tanpa lift dan rumah tersebut berada di tingkat 8. Oleh
itu, antara alternatif penyelesaian masalah kepada masalah ini ialah yang pertama, menimbang tara
untuk tinggal sementara besama ibu saya yang tinggal bersendirian di kampung halaman. Hal ini
dapat menjimatkan wang sewa rumah kerana rumah ibu saya adalah milik ibu saya sepenuhnya.

Kedua, menyewa sebuah rumah dengan kadar sewa RM 600 sebulan tetapi di kawasan yang agak
jauh dari pusat bandar. Ini boleh dilakukan kerana keluarga saya mempunyai sebuah kereta.

8
Walaupun agak jauh untuk ke pusat bandar tetapi dengan adanya kenderaan, perkara ini dapat
diselesaikan.

Masalah 3

Keperluan seorang bayi antara keperluan yang perlu di utamakan. Ini kerana mereka hanya
mengharapkan orang dewasa untuk menjaga keperluan mereka. Oleh yang demikian, bagi
memastikan keperluan bayi sentiasa mencukupi, ibu dan ayah akan membeli susu dan lampin pakai
buang secara borong di karnival barangan bayi dan juga di tempat yang menjual secara harga
promosi. Barang-barang ini boleh digunakan pada ketika tiada pendapatan nanti.

Masalah 4

Mencari pekerjaan baru tidak semudah apa yang didengari. Dengan keadaan ekonomi negara yang
tidak stabil menambah rencah kepada kesukaran mencari pekerjaan. Untuk itu, saya
mencadangkan penyelesaian kepada suami agar yang pertama, tidak memilih pekerjaan buat masa
ini. Jika ada kekosongan kerja dikedai makan ataupun kedai seperti 7eleven, boleh
dipertimbangkan untuk diterima. Gaji yang ditawarkan serendah RM1100 boleh buat sementara
waktu menampung keperluan. Dan sudah tentu ini akan di bantu dengan pendapatan sampingan
seprti yang di nyatakan dalam masalah 1.

Setelah anternatif penyelesaian ini di cadangkan, saya dan suami akan memilih penyelesaian yang
paling berkesan dalam menyelesaikan masalah-masalah kami.

3.3 Memilih Penyelesaian Terbaik

Terdapat beberapa perkara yang perlu di pertimbangkan sebelum membuat keputusan untuk
penyelesaian masalah. Antaranya ialah

i. Mengenalpasti ciri-ciri penyelesaian yang sesuai termasuklah apa juga halangan yang
mungkin di hadapi.
ii. Membuang penyelesaian yang tidak boleh mengatasi rintangan.
iii. Menilai penyelesaian yang masih ada.
iv. Menilai risiko yang mempunyai kaitan dengan penyelesaian terbaik yang diinginkan
v. Membuat keputusan untuk melaksanakan keputusan yang dipilih.

9
Untuk masalah-masalah yang dibincangkan, berikut merupakan penyelesaian yang dipilih.

Dalam tempoh suami mencari pekerjaan, sumber pendapatan boleh diganti dengan suami menjadi
pemandu GRAB sepenuh masa. Selain itu juga, saya akan berniaga secara atas talian bagi produk
yang memberikan komisyen tinggi, dan tidak memerlukan modal serta tidak perlu menyimpan
stok dan tidak perlu menghantar kepada pelanggan.

Untuk penyelesaian tentang tempat kediaman, saya memilih untuk menyewa satu rumah di
kawasan luar bandar dengan kadar sewa RM600 sebulan. Ini bagi memudahkan suami saya
menjalankan kerja sebagai pemandu GRAB. Jika kami berpindah ke rumah ibu saya di kampung
halaman, peluang untuk mendapatkan pelanggan adalah lebih rendah. Selain itu, peluang
pekerjaan juga sangat rendah di kampung halaman saya.

Seterusnya, bagi memastikan anak kami mendapat bekalan susu dan lampin pakai buang yang
mencukupi, kami akan membeli dengan cara borong dan simpan bekalan tersebut sehingga 2 ke 3
bulan. Selain itu, dengan pendapatan yang ada, keperluan anak ini akan sentiasa di “top-up” agar
tidak berlaku kekurangan atau kehabisan bekalan. Kerana ibu dan bapanya boleh menahan lapar
tapi tidak pada anak.

Akhir sekali, suami akan bekerja di 7eleven sebagai juruwang dengan gaji RM1100 dan juga
bayaran kerja lebih masa sementara mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai dengan kelayakan
Pendidikan dan pengalamannya.

3.4 Melaksanakan Penyelesaian

Fasa ini adalah untuk melaksanakan perancangan penyelesaian yang dipilih. Namun, sebelum
membuat pelaksanaan penyelesaian ini, ada baiknya jika ia di cuba terlebih dahulu. Ini bagi
memastikan kita tidak tersalah pilih jalan penyelesaian.

4.0 KITARAN MEMBUAT KEPUTUSAN BERPANDUKAN BUKTI

Dalam kehidupan seharian banyak memerlukan kita untuk membuat keputusan. Keputusan yang
dibuat pula jika tidak di rancang dengan betul boleh menyebabkan kita tersalah langkah dan akan
terjebak kepada sesuatu yang lebih teruk lagi. Sebagai contoh, untuk masalah yang dibincangkan
dalam tugasan ini, jika penyelesaian mudah yang di ambil sebagai contoh menjual dadah, maka
kesan jangka panjangnya amatlah teruk dan boleh menyebabkan ke tali gantung. Oleh itu, dalam
10
membuat keputusan yang tepat dan berkesan, kita perlu merujuk kepada Kitaran Membuat
Keputusan Berpandukan Bukti. Kitaran ini mengandungi 9 langkah yang perlu diikuti dalam
memastikan keputusan yang kita buat adalah tepat dan berkesan.

Pencetus

Refleksi Meneroka

Menilai Menyoal

Mengump
Intervensi
ul

Menginter Menganali
pretasi sis

Kitaran membuat keputusan

9 langkah ini dibahagikan kepada 3 peringkat utama iaitu langkah permulaan, memperoleh
maklumat dan mengubah dan menilai.

4.1 Langkah Permulaan – Tahap Pertama Proses

Pencetus – Dalam masalah ini, pencetusnya adalah apabila syarikat ingin menamatkan operasi nya
kerana kemerosotan ekonomi. Hal ini menyebabkan suami saya kehilangan pekerjaan.

Meneroka- Apabila tercetusnya masalah ini, saya mula meneroka permasalahan yang timbul untuk
mencari seberapa banyak alternatif penyelesaian.

11
Menyoal – Kaedah mencipta soalan daripada masalah adalah sangat membantu bagi mengenali
dan mengecam bentuk masalah yang sedang di hadapi. Antara soalan-soalan yang tercetus ialah
bagaimanakah untuk mencari pendapatan sampingan? Bagaimana cara untuk bertahan dalam
tempoh sukar? Di manakah rumah terbaru?

4.2 Memperoleh Maklumat – Tahap Pertengahan Proses

Mengumpul – Saya mulakan perjalanan mencari penyelesaian dengan mengumpul maklumat.


Contohnya seperti temubual tidak rasmi Bersama jiran saya yang menjual burger. Selain itu, saya
juga mencari tahu tentang GRAB dan cara pendapatannya. Selain itu, saya juga mencari iklan
rumah sewa dan membandingkannya antara satu sama lain.

Menganalisis - Setelah itu, barulah saya mulakan proses analisis memilih apakah alternatif
penyelesaian yang terbaik untuk masalah saya.

Menginterpretasi - Berdasarkan analisis, terdapat beberapa alternatif penyelesaian yang terbaik.


Sebagai contoh, untuk meneruskan hidup pada tempoh suami tidak bekerja dan tiada pendapatan,
saya sebagai suri rumah akan mencuba perniagaan atas talian yang tidak memerlukan modal
ataupun modal yang kecil.

4.3 Mengubah dan Menilai – Tahap Akhir Proses

Intervensi atau Pelaksanaan – Satu penyelesaian teraik telah dipilih antara alternatif penyelesaian
yang ada. Dengan itu, saya mulakan dengan mencari produk dan mendaftar sebagai agen yang
memerlukan agen tanpa modal, tanpa simpan stok dan komisyen yang tinggi iaitu agen menjual
baju kurung Mawar Cotton. Selain itu, saya mendaftarkan suami sebagai pemandu GRAB. Apabila
suami telah diberhentikan, syarikat ada memberikan sedikit pembayaran faedah penamatan atas
perkhidmatan selama 4 tahun suami saya. Dengan duit itu, kami menguruskan perihal rumah sewa
yang berkadar sewa RM 600 sebulan dan di sebuah kawasan perumahan yang agak sedikit jauh
dari pusat bandar. Bekalan susu dan lampin pakai buang telah dibeli secara borong dan ianya
ternyata jauh lebih murah. Akhir sekali, suami akan mula bekerja sebagai jurujual di salah sebuah
cawangan 7eleven.

Menilai – Pilihan jalan penyelesaian ini adalah yang terbaik.

12
Refleksi – Walaupun kehidupan tidak semewah dulu, namun segala keperluan dapat di selesaikan
dengan baik tanpa merasa stress dan tertekan. Penyelesaian masalah dengan melalui 4 peringkat
sangat membantu dalam saya mencari penyelesaian masalah.

5.0 KESIMPULAN

Kehidupan seharian menuntut kita untuk berhadapan dengan pelbagai isu dan masalah. Ada
masalah yang menemui jalan buntu dan ada juga masalah yang mudah untuk diselesaikan.
Kelebihan seorang manusia diberikan otak untuk berfikir secara kompleks merupakan satu
kelebihan dalam menyelesaikan masalah.

Dalam dunia penyelidikan, terdapat pelbagai strategi dan teori yang dicipta untuk membimbing
seseorang individu menyelesaikan masalah sama ada masalah peribadi mahupun masalah yang
melibatkan organisasi dan syarikat. Teori dan strategi ini membantu individu ataupun syarikat
yang mengalami masalah menyelesaikan nya dengan baik dan teratur.

Kesimpulannya, masalah yang tidak diselesaikan boleh membawa kemudaratan dan bahaya
kepada individu yang mengalaminya. Sebagai contoh, masalah yang dibiarkan terlalu lama akan
menyebabkan seseorang itu mengalami depresi dan mengundang kepada pelbagai jenis penyakit
lain. Oleh yang demikian, seseorang yang mengalami masalah perlu segera mencari dan
memikirkan jalan penyelesaian yang paling efektif agar ia tidak menjadi masalah yang lebih serius.

(2680 patah perkataan)

RUJUKAN

Beyer, B.K. (1987). Practical strategies for the teaching of thinking.

Epstein, R.L. (1999). Critical thinking. Belmont: Wadsworth Publishing Co.

Goleman, D. (1996). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. New York:
Bantam Books.

John Arul Phillips (1997). Pengajaran Kemahiran Berfikir: Teori dan Amalan. Kuala Lumpur:
Utusan Pub.

13
Poh Swee Hiang (1996). KBKK: Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Kuala Lumpur :
Budiman

Som Hj. Nor dan Dahlan (2000). Kemahiran berfikir. Kuala Lumpur: Longman

Stice, James, E. (Ed.) (1987). Developing critical thinking and problem solving activities.
London: Jossey-Bass

14

Anda mungkin juga menyukai