Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh 1.10.2019
Kelas 2UM
Masa 5.40 -6.40 PM
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Panjang
Standard Kandungan 11.1 Menukar unit panjang
Standard
(i) Menukar unit melibatkan meter dan sentimeter.
Pembelajaran
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Menukar unit melibatkan meter dan sentimeter.
Tukar unit panjang (Buku teks – Muka surat 37-38)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaraan.
2. Murid menukar unit melibatkan meter dan sentimeter.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 107)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh 7.10.2019
Kelas 2UM
Masa 3.20 – 4.20 PM
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Panjang
Standard Kandungan 11.2 Menambah panjang.
(i) Menambah hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan:
Standard (a) meter,
Pembelajaran (b) sentimeter,
(c) meter dan sentimeter.
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Menambah hingga tiga ukuran panjang
Tambah panjang (Buku teks – Muka surat 39-40)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaraan.
2. Murid menambah hingga tiga ukuran panjang
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 108)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh 8.10.2019
Kelas 2UM
Masa 5.40 – 6.40 PM
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Panjang
Standard Kandungan 11.3 Menolak panjang.
(i) Menolak panjang yang melibatkan:
Standard (a) meter,
Pembelajaran (b) sentimeter,
(c) meter dan sentimeter
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Menolak panjang
Tolak panjang (Buku teks – Muka surat 41-42)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaraan.
2. Murid menolak panjang
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 109)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh 9.10.2019
Kelas 2UM
Masa 5.40 -6.40 PM
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Panjang
Standard Kandungan 11.4 Mendarab panjang
(i) Mendarab panjang yang melibatkan:
Standard (a) meter,
Pembelajaran (b) sentimeter,
(c) meter dan sentimeter, dengan nombor satu digit.
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Darab panjang
Darab panjang (Buku teks – Muka surat 43-44)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaraan.
2. Murid mendarab panjang
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 110)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh 14.10.2019
Kelas 2UM
Masa 5.40 – 6.40 PM
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Panjang
Standard Kandungan 11.5 Membahagi panjang.
(i) Membahagi panjang yang melibatkan:
(a) meter,
Standard
(b) sentimeter
Pembelajaran
(c) meter dan sentimeter,
dengan nombor satu digit.
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Bahagi panjang
Bahagi panjang (Buku teks – Muka surat 45-46)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaraan.
2. Murid membahagi panjang
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 111)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2
Tarikh 15.10.2019
Kelas 2UM
Masa 5.40 – 6.40 PM
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Panjang
Standard Kandungan 11.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan panjang.
Standard (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab, dan
Pembelajaran bahagi yang melibatkan panjang.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab, dan
Pembelajaran bahagi yang melibatkan panjang.
Bina cerita (Buku teks – Muka surat 47)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaraan.
2. Murid mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak,
Aktiviti darab, dan bahagi yang melibatkan panjang.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 112)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2
Tarikh 16.10.2019
Kelas 2UM
Masa 3.20 – 4.20 PM
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Panjang
Standard Kandungan 11.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan panjang.
Standard (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak,
Pembelajaran darab, dan bahagi yang berkaitan dengan panjang.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak,
Pembelajaran darab, dan bahagi yang berkaitan dengan panjang.
Selesaikan masalah (Buku teks – Muka surat 48)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaraan.
2. Murid menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi
Aktiviti tambah, tolak, darab, dan bahagi yang berkaitan dengan panjang.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 113)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….